Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarok a kultúráért

A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén

Szerző

Kiadó: Magyar-Francia Kultúrliga
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 677 oldal
Sorozatcím: Magyarok a kultúráért
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, térképpel, fametszetű díszekkel illusztrálva. E könyv fametszetű díszeit, a fejléceket, kezdőbetűket és a záródíszeket Reiter László tervezte. Francia és magyar írók közreműködésével szerkesztette Dr. Lukács György B. T. T., nyug. miniszter, orsz. képviselő. Globus, Budapest nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A katasztrofális elbánást, mely bennünket Trianonban ért, csak az magyarázhatja, hogy azok, akik a békét diktálták, nem ismertek, illetőleg félreismertek bennünket. Olyan beállításban voltunk... Tovább

Előszó

A katasztrofális elbánást, mely bennünket Trianonban ért, csak az magyarázhatja, hogy azok, akik a békét diktálták, nem ismertek, illetőleg félreismertek bennünket. Olyan beállításban voltunk előttük ismeretesek, amint ellenséges szomszédaink, akik osztozkodni akartak a zsákmányon, bennünket nekik lefestettek. Minket meg sem hallgattak, csak mint vádlottat idéztek ítélőszékük elé, anélkül, hogy védekezésre módot adtak volna. Szóról-szóra valónak fogadták el a vádlók egyoldalú állításait és kihirdették előttünk a majdnem halálos ítéletet.
Félrevezetett bíráink nem tudták, kit ítéltek el. Nem tudták, hogy a világháború előidézésében nincs részünk. Nem eszméltek rá, hogy mi védtük meg a művelt Nyugatot a török hódítás ellen, és azt sem vették figyelembe, sőt terhünkre írták, hogy rajtunk törtek meg a bolsevizmus hullámai.
A szinte halálra ítélt magyar nemzet azonban nem tette meg vádlóinak azt a szolgálatot, hogy kimúljon. A történelemben párját ritkító energiával talpra állott, tenger akadályon győzedelmeskedve egyensúlyba jutott, és most immár ezeréves hagyományaihoz méltó módon folytatja megakadt életét, kövezi tovább a civilizáció országútját. Vissza

Tartalom

Lukács György: Előszó5
Magyarország története
Eckhart Ferenc: A Magyar nemzet rövid története7
Gerevich Zoltán: A történelmi együttélés tanulságai33
Serédi Jusztinián: Magyarország és a kereszténység40
Louis Villot: Az örök Magyarország igazi arca47
A magyar föld és népe
Cholnoky Jenő: A magyar föld59
Gárdonyi Albert: Budapest székesfőváros66
Várhidy Lajos: Magyar vidéki városok76
Bodor Antal: A magyar falu98
Győrffy István: A magyarság néprajza108
Jules Romains: Úti impresszióim Magyarországról126
Magyar nyelv és irodalom
Balassa József: A magyar nyelv133
Császár Elemér: A magyar irodalom jellemző vonásai141
Szerb Antal: Az újabb magyar irodalom154
Hankiss János: A magyar irodalom sajátos értékei162
Sebestyén Károly: A magyar színműirodalom169
Pakots József: A magyar filmkultúra180
Vészi József: A magyar sajtó187
Ranschburg Viktor: A magyar könyvkultúra194
André Mourois: Nagy nemzetek és kis nemzetek204
Magyar Tudomány
Klebelsberg Kuno: A háború utáni magyar tudománypolitika207
Kornis Gyula: Magyar közoktatásügy215
Balogh Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia és munkássága238
Varju Elemér: A Magyar Nemzeti Múzeum242
Nagy József: A magyarság és a filozófia250
Kolosváry Bálint: A magyar jogtudomány259
Győry Tibor: Magyarország szerepe az orvostudomány fejlődésében268
Zelovich Kornél: Magyarország és a tudományos technika273
Stark Lipót: Magyar feltalálók286
Cholnoky Jenő: Magyar felfedező utazók293
Magyar művészet
Ybl Ervin: A képzőművészetek Magyarországon311
Hubay Jenő: A magyar zeneművészet mai helyzete európai viszonylatban337
Hevesi Sándor: A magyar színpad346
Divald Kornél: Az iparművészet Magyarországon352
Rózsaffy Dezső: Művészeti gyűjteményeink362
Viski Károly: Magyar népművészet374
Lajtha László: Magyar népzene381
Márkus László: Magyar tánc385
Magyar társadalom
Ravasz László: A magyar nép lelke389
Anna főhercegnő: A magyar nő392
József főherceg: A magyar katona396
Vass József: Magyarország népjóléti, munkaügyi és egészségügyi törekvései a háború után398
gróf Teleki Sándorné: Társasági élet Magyarországon417
Mező Ferenc: A magyar sport423
Maróczy Géza: A magyar sakkjátékosok439
Paul de Montfort: Egy háborús internált élményei Magyarországon444
Magyar gazdálkodás
Bud János: Állami pénzgazdálkodás449
Földes Béla: Néhány adat a magyar bankügyről453
Mutschenbacher Emil: Magyarország mezőgazdasága461
Fenyő Miksa: Magyar gyáripar477
Naményi Ernő: Közép- és kisipar, műipar482
Magyar Pál: A magyar ipar külföldi vonatkozásai492
Szterényi József: Magyarország nemzetközi kereskedelme497
Praznovszky Iván: Magyar-francia gazdasági kapcsolatok503
Zelovich Kornél: Magyar közlekedésügy511
Magyar alkotmány - nemzetközi kapcsolatok
Apponyi Albert: Magyarország világpolitikai helyzete531
Wlassics Gyula: A magyar alkotmány fejlődése537
Illés József: A magyar alkotmány és demokrácia552
Mikszáth Kálmán: Magyarország és a parlamentarizmus561
Eöttevényi Olivér: Magyarország és a függetlenségi eszme566
Gratz Gusztáv: Magyarország és a bolsevizmus576
Henri de Jouvenel: Magyarország szomszédai és Franciaország580
Charles Dupuis: Magyarország és a nemzetközi bíráskodás584
Horváth Jenő: Magyarország külpolitikai kapcsolatai és a magyar diplomaták595
Lukács György: Magyarország és Franciaország605
Gratz Gusztáv: Magyar német relációk617
Horváth Jenő: Magyarország politikai kapcsolatai Angliával622
Berzeviczy Albert: Magyar-olasz kapcsolatok626
Pivány Jenő: Amerika és a magyarok631
Eckhardt Tibor: Magyarország és az utódállamok639
René Brunet: Hatásköri túllépés a nemzetközi döntőbíráskodásban650
A. de Lapradette: Magyarország és a nemzetközi jog658
Jéröme Tharaud - Jean Tharaud: Zárószó667
Képek jegyzéke
Budapest
A királyi vár - Országháza70
Lánchíd - Erzsébet-híd72
Szent Gellért gyógyfürdő és szálloda - Artézifürdő72
Szépművészeti Múzeum - Műcsarnok74
Vidéki városok
Vidéki vásár80
Szeged, Kultúrpalota - Nyíregyháza, Kossuth-tér és Városháza - Mezőtúr, Városháza80
A soproni hűségkapu - A zalaegerszegi Károly-templom - A pécsi székesegyház83
Debrecen, Református Nagytemplom - Debrecen, Nagytemplom-tér a Kossuth-szoborral - Debrecen, Déri-Múzeum - Miskolc, Erzsébet-tér88
Győr, Városháza - Győr, Püspökvár - Békéscsaba, Színház Békéscsaba, a Közművelődés Háza96
A gyulai Dürer-emléktábla - A gyulai Erkel-emléktábla - A gyulai vár96
A magyar falu
Ház, Veszprém m. - Pásztortanya, Polgár-Szentmargita p. - Székely ház, Csík m. - Székely ház és kapu, Udvarhely m.104
Magyarország néprajza
Csikósok, Szoboszló-Angyalháza p. - Nyomtatás lóval, Kecskemét112
Sárközi menyecske, Tolna m. - Kapuvári menyecske, Sopron m. - Matyó menyecske kuzsuban, Mezőkövesd - Nő főkötőben, Heves m. - Szoba belseje, Sárrét, Békés m.120
Matyó férfi cifra szűrben - Hortobágyi gulyás cifra szűrben - Szövő nő, Kalotaszeg120
Magyar közoktatásügy
Az Országos Levéltár Budapesten (Petz Samu műve) - A Mezőgazdasági Múzeum Budapesten (Alpár Ignác műve)224
A játszó-premontreiek gödöllői Szt. Norbert nevelőintézete és reálgimnáziuma (Kertész K. Róbert és Sváb Gyula műve) - A szegedi Ferenc József Tudományegyetem224
A Magyar Nemzeti Múzeum műkincseiből
Szent Sebestyén szobra 1500 körüli időből, Lőcséről - Misekannácska, ezüstből, 1490 körül - Madonna-szobor a XIV. sz. második feléből, Szlatvinról, Szepes m. - Terem a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztályában a bártfai városi könyvtár szekrényével248
Szárnyasoltár Felsőmagyarországról 1521-ből248
Magyarország és a tudományos technika
A Magy. Kir. József Műegyetem főépülete280
A világ nagy természettudósai. A Magy. Kir. József Műegyetem könyvtári nagy olvasótermének falfestménye (Raksányi Dezső műve)280
Magyar festészet
XIV. századbeli falikép az almakeréki templomban - Mária látogatása (M. S. mester műve) - II. Rákóczi Ferenc (Mányoki Ádám műve) - A mester családjával (Kupeczky János műve)312
Hunyadi László siratása (Madarász Viktor) - Ámor és Psyche (Lotz Károly) - Forrás (Székely Bertalan)312
Parasztlegény (Munkácsy Mihály) - Párizsi nő (Munkácsy Mihály) - Károlyi Lászlóné grófné (Benczur Gyula) - Csekonics Jánosné grófné (László Fülöp)320
Majális (Szinnyei Merse Pál) - Patak partján (Mészöly Géza - Fontainebleaui erdő (Paál László)320
Márciusi est (Ferenczy Károly) - Tanácskozás (Rudnay Gyula) - Népszínház-utca (Csók István) - Aristide Maillol (Rippl-Rónai József)321
Magyar szobrászat
Királyszobor töredéke Kalocsáról XII-XIII. sz. - Betlehemi pásztor a lőcsei plébániatemplomban (Lőcsei Pál műve) - Szt. György lovasszobra a prágai Hradsin udvarán (Kolozsvári Márton és György műve) - Szt. Sebestyén (XVIII. sz. mester)328
Mária Terézia pozsonyi emlékszobra (Fadrusz János műve) - Anyánk (Strobl Alajos műve) - Mária és Magdolna (Zala György műve) - Síremlékszobor a budapesti Kerepesi temetőben (Pásztor János művei)328
Magyar építészet
A jáki templom főkapuja - A kassai szkesegyház déli kapuja - A pannonhalmi apátság templomának belseje - A csütörtökhelyi kettős kápolna332
Részlet a sárospataki vár udvarából - Az egri minoritatemplom - Az egri lyceum (Fellner Jakab műve) - A szombathelyi szkesegyház belseje (Hefele Menyhért műve)336
A Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten (Pollák Mihály műve) - A budapesti Vigadó (Feszl Frigyes műve) - Az Iparművészeti Múzeum Budapesten (Lechner Ödön műve) - A budapesti Operaház (Ybl Miklós műve)336
Magyar zeneművészet
A Magy. Kir. Zeneművészeti Főiskola Budapesten. Főbejárat és Liszt-szobor - A budapesti Magy. Kir. Zeneművészeti Főiskola nagy hangversenyterme344
Magyar iparművészet
Részletek a Szent Korona Szt. István-kori felső feléből - Mátyás király serlege - Csóktábla 1500-ból352
Zománcos ezüst szárnyasoltár Nagy Lajos király kincstárából - Dísznyereg csontfaragásokkal a XV. század elejéről352
Magyarország műkincseiből
Esterházy-Madonna (Raffael)364
Madonna a gyermekkel és az angyallal (Correggio) - Madonna a gyermekkel (Beltraffio) - Férfiképmás (Giorgione) - Cornaro Katalin ciprusi királyné arcképe (Gentile Bellini)366
A bűnbánó Magdolna (Greco) - Leány korsóval (Goya) - Házaspár képe (Van Dyck)368
Szt. József álma (Rembrandt) - Női képmás (Van der Meer van Delft) - Villa a római Campagnában (Claude Lorrain)370
Coubron-i tájkép (Corot) - Kanapén ülő hölgy (Manet)372
Magyar népművészet
Tányér, Baranya m. - Tányér, Udvarhely m. - Tányér, Tolna m. - Tál, Tolna m. - Tányér, Kalotaszeg, Kolozs m. - Kancsó, Kalotaszeg, Kolozs m. - Ételhordó "komaszilke", Nagykúnság - Kancsó, Udvarhely m. 376
Férfiködmön, Bihar m. - Dohányzacskó, Kecskemét, Pest m. - Férfisuba, Veszprém m. - Napoleon lovasszobra, Dunántúl, 1800-ban készült, mézeskalácsforma pozitív másolata380
"Írásos" párnavég-hímzés, Kalotaszeg, Kolozs m. - Tarka párnavég-hímzés, Nagykúnság - Főkötő-hímzések, Sárköz, Tolna m.382
Hímzés, Mezőkövesd, Borsod m. - Párnavég-hímzés, Jász-Nagykún-Szolnok m. - Hímzett szűrgallér, Bihar m. - Posztóapplikációs szűrgallér, Bihar m. 384
Fából faragott gyertyatartó, Dunántúl - Szaru-sótartó, fából faragott fedéllel, Zala m. - Fából faragott kásakavaró, Kiskúnság - Székely kapu, Szováta, Maros-Torda m.384
Magyar sport
Borbély György Párizsba indul 1889 június 25-ikén - Francia atléták Budapesten az FTC versenyén 1925 szeptember 7-ikén - Terstyánszky és Gaudin francia mester tőrmérkőzése az 1924-ik évi párisi olympián432
Az 1928. évi amsterdami olympia magyar győztesei és helyezettjei Magyarország Kormányzójánál való fogadtatásuk után432
Újabb magyar iparművészet
Petőfi-plaket (Beck Ö. Fülöp műve) - Kalotaszeg (Reményi József műve) - Ady Endre emlékérem hátlapja (Pátzay Pál műve) - Anyaság (Teles Ede műve) - Mikes-érem (Beck Ö. Fülöp műve)488
A pécsi Zsolnay-gyárban készült eozin-vázák - Ebédlőszoba díszszekrénye (Kozma Lajos terve) - A királyi palota kovácsolt vaskapuja (Jungfer Gyula munkája)488
Francia-magyar kapcsolatok
Gróf Bercsényi László, Franciaország marsallja (A Történelmi Képcsarnokban levő Latik-féle másolatról)608
Nagy Lajos kora (Lotz Károly festménye)608
A budavári koronázótemplom - III. Béla és Anna királyné szarkofágja a budavári koronázótemplom Szentháromság kápolnájában - Az 1808-ban elesett francia katonák emlékoszlopa Pécsett - Az emlékoszlop felirati táblája616
Térképmellékletek jegyzéke
Magyarország Szent István király korában (1000-1038)8
Nagy Lajos magyar király birodalma (1342-1382)16
Magyarország a török uralom legnagyobb kiterjedése korában (1683)24
A legjelentékenyebb magyar felfedező-utazók útvonala és kutatásterülete304
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért Magyarok a kultúráért

A gerinc vászonnal pótolt. Belülről megerősített példány. A borító élei enyhén sérültek, több lap foltos. Néhány lapon ceruzás aláhúzás látható. A könyv kötése megnyílt.

Állapot:
19.800 Ft
9.900 ,-Ft 50
50 pont kapható
Kosárba