Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország története I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.376 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér illusztrációkkal, térképekkel. Kihajtható térképmelléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Magyarország története című munka két kötetben a magyar nép történetének összefüggő és rendszeres ismertetését nyújtja, az őstörténettől a szocializmus építésének korszakáig. Célja, hogy - régóta mutatkozó hiányt pótolva - minél szélesebb rétegekhez juttassa el népszerű tudományos formában népünk igaz történetét, minél szélesebb rétegek számára tegye hozzáférhetővé történettudományunknak legutóbbi másfél évtizedben elért eredményeit.
A Magyarország története című munka sokoldalú képet ad a magyar nép múltjáról. Végigvezeti az olvasót a magyar gazdasági-társadalmi fejlődés egész menetén. Bemutatja azt a hatalmas munkát, melyet népünk évszázadok során a föld termővé tételéért, a természet erőinek megfékezéséért folytatódott. Részletesen tárgyalja a társadalmi haladásért vívott harcok történetét és a külső hódítók ellen a magyar állam fennmaradásáért, függetlenségéért folytatott küzdelmeket. A politikai történet mellett figyelmet fordít az egyes korszakok kulturális fejlődésének... Tovább

Fülszöveg

A Magyarország története című munka két kötetben a magyar nép történetének összefüggő és rendszeres ismertetését nyújtja, az őstörténettől a szocializmus építésének korszakáig. Célja, hogy - régóta mutatkozó hiányt pótolva - minél szélesebb rétegekhez juttassa el népszerű tudományos formában népünk igaz történetét, minél szélesebb rétegek számára tegye hozzáférhetővé történettudományunknak legutóbbi másfél évtizedben elért eredményeit.
A Magyarország története című munka sokoldalú képet ad a magyar nép múltjáról. Végigvezeti az olvasót a magyar gazdasági-társadalmi fejlődés egész menetén. Bemutatja azt a hatalmas munkát, melyet népünk évszázadok során a föld termővé tételéért, a természet erőinek megfékezéséért folytatódott. Részletesen tárgyalja a társadalmi haladásért vívott harcok történetét és a külső hódítók ellen a magyar állam fennmaradásáért, függetlenségéért folytatott küzdelmeket. A politikai történet mellett figyelmet fordít az egyes korszakok kulturális fejlődésének rajzára is. Történelmünk kiemelkedő alakjainak hű ábrázolása mellett bepillantást nyújt a régi századok mindennapi életébe, s megvilágítja a néptömegek, "a történelem igazi alkotóinak" sorsát is.
Az I. kötet egyes fejezetei bemutatják a föld és nép történetét a honfoglalás előtt, a honfoglalástól Mohácsig terjedő időszakot, majd a három részre szakadt Magyarország életét Mohácstól 1711-ig. E kötet utolsó fejezete Magyarország helyzetét ábrázolja a Habsburg birodalom rendszerében, megrajzolja a polgári átalakulásért folytatott küzdelmeket a 19. század első felében, végül ismerteti az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc történetét.
A II. kötet a szabadságharc bukását követő Habsburg önkényuralom időszakának rajzával kezdődik. A dualizmusok a kiegyezéstől a forradalomig terjedő korát két nagyobb fejezet tárgyalja: az első az 1890-ig terjedő periódust foglalja össze, a második a dualizmus világát s a Monarchia bomlásának korát ábrázolja. Részletesen ismerteti a kötet az "őszirózsás" forradalom, majd a Tanácsköztársaság időszakának történetét. A következő fejezet témája az ellenforradalmi rendszer második világháborúba torkolló uralmának története. A kötet zárófejezete a felszabadulás és népi demokratikus fejlődésünk rajza.
Magyarország történetének ezt az új szintézisét Molnár Erik akadémikus, az Akadémia Történettudományi Intézete igazgatójának irányításával Székely György és Pamlényi Ervin szerkesztették. A két kötet tíz szerző munkája; valamennyien az egyes korszakok történetének legismertebb kutatói közé tartoznak.
A kétkötetes munkát közel 400 illusztráció díszíti. A szöveget színes és egyszínű térképek, térképvázlatok és grafikonok, bibliográfiai tájékoztató, időrendi áttekintés és névmutató egészíti ki.
A Magyarország történetének ez az új kiadása, tartalmazza - kisebb javításokkal - az I. kiadás szövegét és mellékleteit; a szerzők azonban több vonatkozásban kibővítették a 20. századi magyar történelem előadását, elsősorban az ellenforradalmi korszak történetét és a felszabadulás utáni népi demokratikus fejlődés rajzát. A bibliográfiai útmutató kiegészült az utolsó négy év (1963-66) legfontosabb történettudományi munkáinak felsorolásával. Továbbvezettük az időrendi táblák adatsorait is. Fontos új melléklete a II. kiadásnak a tárgymutató, amely - a név- és helynévmutatóval együtt - nagyon megkönnyíti az olvasók számára a kötetek használatát. Vissza

Tartalom

I. kötet
Előszó5
A magyar föld és nép története a honfoglalás előtt9
A magyar föld népei a honfoglalás előtt11
A honfoglaló magyarság kialakulása29
Magyarország története a honfoglalástól Mohácsig39
A társadalmi viszonyok fejlődése a honfoglalástól az államalakulásig (896-970)41
A korai feudális társadalom és a feudális állam kialakulása (970-kb. 1061)48
A feudalizmus kibontakozása és a széttagolódás kezdetei (kb. 1061-kb. 1196)62
A feudális széttagolódás növekedése (kb. 1196-kb. 1300)76
Harc a széttagoltság ellen. Az egyszerű árutermelés rendjének kezdetei (kb. 1300-1382)92
A rendi képviseleti állam kialakulása (1382-1456)109
A központosítás kísérlete és válsága (1457-1526)131
A három részre szakadt Magyarország története Mohácstól 1711-ig159
Magyarország három részre szakadása (1526-1573)161
Harcok a rendi magyar állam megteremtéséért207
A magyar rendiség ellenállása a Habsburg és az erdélyi centralizációs törekvésekkel szemben231
Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen253
A török kiűzése Magyarországról282
A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)295
Magyarország a Habsburg abszolutizmus rendszerében. Küzdelmek a polgári átalakulásért; forradalom és szabadságharc 1848-49-ben317
A Habsburg kormányzati rendszer kiépítése319
Gyarmatosító gazdaságpolitika és a felvilágosult abszolutizmus (1740-1795)340
Magyarország a napóleoni háborúk és a Szent-szövetség idején408
A feudalizmus válságának tetőfoka és a polgári átalakulás előkészítése422
Az 1848-1849-i polgári forradalom és szabadságharc483
Időrendi áttekintés551
Képek jegyzéke619
Térképek jegyzéke623
II. kötet
Az abszolutizmus kora Magyarországon, 1849-18675
Az abszolutizmus rendszerének kialakítása7
A gazdasági-társadalmi viszonyok és a közhangulat az elnyomott Magyarországon21
Az önkényuralmi rendszer válsága (1859-1861)41
Az önkényuralom megújítása és a kiegyezés63
A dualizmus kora (1867-1918)73
A dualista rendszer kiépítése és megszilárdítása75
A szabad versenyen alapuló kapitalista gazdasági fejlődés a kiegyezéstől a századfordulóig98
Az életforma átalakulása a 19. század utolsó harmadában110
Tisza Kálmán kormányzati rendszere (1875-1890)117
A Monarchia alkonya 1890-1918131
A dualizmus válságának kifejlődése (1890-1904)131
Magyarország gazdasága és társadalma a századelőn162
A válság mélypontja (1905-1906)197
A koalíciós kormány és ellenzéke216
Úton a világháború felé244
A világháború és a Monarchia felbomlása257
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak281
A polgári demokratikus forradalom283
A Magyar Tanácsköztársaság317
Az ellenforradalom kora Magyarországon361
Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és berendezkedése (1919. augusztus-1924)363
Magyarország a kapitalizmus ideiglenes stabilizációja idején (1924-1929)388
Magyarország a gazdasági válság és a második világháború előkészítésének időszakában (1929-1938)400
Magyarország a második világháborúban (1939-1945)443
A magyar népi demokrácia története481
A népi demokrácia megszületése (1944. szeptember-1945. május)483
Polgári vagy népi demokráciát? (1945. május-1946. augusztus)501
A szocialista átalakulás felé (1946. szeptember-1948. június)525
A szocializmus építésének útján548
Időrendi áttekintés561
Bibliográfiai tájékoztató607
Kiegészítés a bibliográfiai tájékoztatóhoz641
Név- és helyiségmutató651
Tárgymutató677
Képek jegyzéke743
Térképek és grafikonok jegyzéke747
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak, kötésük megtört.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
1.840 Ft
920 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II.

A borítók kissé elszíneződtek, kopottak. A lapélek és az I. kötet egy lapja enyhén foltos.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
1.840 Ft
1.280 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II. Magyarország története I-II.

A védőborító kopott, széle szakadt, hiányos. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.840 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!