Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország története II. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 654 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az elmúlt években általános és sürgető igény mutatkozott Magyarország történetének népszerű tudományos összefoglalása iránt. A szükségleteket már nem elégített ki az 1951-bne készült, az akkori középiskolai tankönyvek összevonása útján keletkezett, s a maga idejében hiányt pótló összefoglalás: A magyar nép története. s minthogy az elmúlt több mint egy évtized alatt nemcsak az igények növekedtek, hanem történetírásunk is sokat fejlődött - szemléleti és módszertani szempontból egyaránt -, vállalkozni lehetett ennek a munkának az elkészítésére, amely adatanyagában is gazdagabb a réginél, s az események történetének részletesebb és szervesebb kifejtését nyújtja. Általánosabb célkitűzése is szélesebb, mint a régié volt: nemcsak a magyar nép történetét tárgyalja, hanem kísérletet tesz Magyarország történetének ábrázolására. Az egykori Magyarország területén élt nem-magyar népek történetének kutatása ugyanis annyira előrehaladt a szomszéd népek történettudományában és nálunk is, hogy e... Tovább

Fülszöveg

Az elmúlt években általános és sürgető igény mutatkozott Magyarország történetének népszerű tudományos összefoglalása iránt. A szükségleteket már nem elégített ki az 1951-bne készült, az akkori középiskolai tankönyvek összevonása útján keletkezett, s a maga idejében hiányt pótló összefoglalás: A magyar nép története. s minthogy az elmúlt több mint egy évtized alatt nemcsak az igények növekedtek, hanem történetírásunk is sokat fejlődött - szemléleti és módszertani szempontból egyaránt -, vállalkozni lehetett ennek a munkának az elkészítésére, amely adatanyagában is gazdagabb a réginél, s az események történetének részletesebb és szervesebb kifejtését nyújtja. Általánosabb célkitűzése is szélesebb, mint a régié volt: nemcsak a magyar nép történetét tárgyalja, hanem kísérletet tesz Magyarország történetének ábrázolására. Az egykori Magyarország területén élt nem-magyar népek történetének kutatása ugyanis annyira előrehaladt a szomszéd népek történettudományában és nálunk is, hogy e kötet szerzői már szilárdabb alapon foghattak hozzá e tágabb célkitűzés megvalósításához.
A kötet szerzői mindenekelőtt arra törekedtek, hogy alaposan és sokoldalúan ismertessék a társadalmi és gazdasági fejlődés menetét: Nagy figyelmet fordítottak a mezőgazdaság, a városi fejlődés és az ipar történetére, különösen annak a folyamatnak a bemutatására, amely a majorsági gazdálkodás, a földesúri árutermelés kezdeteitől, "a második jobbágyság" rendszerének megszilárdulásától a magyarországi tőkés agrárfejlődés porosz típusú útjához vezetett.
Történetírásunk újabb fejlődéséből következik a szerzők törekvése az egyes történeti folyamatok, irányzatok és személyiségek osztályharcos szellemű és ugyanakkor objektív értékelésére. Ismeretes, hogy a személyi kultusz éveiben a munkásmozgalom történetében, de a nemzeti történet más területein is milyen gyakori volt a szubjektív állásfoglalás és a helytelen "aktualizálás". Ez az összefoglalás olyan időszakban keletkezett, amikor a marxizmus-leninizmus újabb fejlődése és a párt elvi állásfoglalása alapján lehetővé vált ezeknek a hibáknak a felszámolása, a dogmatikus felfogás okozta torzulások kiküszöbölése. E törekvések sikerét elbírálni az olvasók feladata; a szerzők igyekezete arra irányult, hogy pl. a Habsburg-ellenes rendi és nemzeti függetlenségi harcoknak, a felvilágosodásnak, a magyar munkásmozgalom kezdeti korszakának, az 1918-1919. évi forradalmaknak ábrázolása, vagy a magyarországi fasizmus jellegének kifejtése árnyalt, sokoldalú, a valósághoz hű legyen.
E kötetek elkészítésének éveiben történettudományunk egyik legfontostabb célkitűzése volt Magyarország történetét minél jobban beleágyazni az egyetemes történeti folyamatba, a magyar történetet a szomszéd népek történetével kapcsolatban kifejteni, s ezáltal felszámolni a "magyar glóbusz" hungarocentrikus, nacionalista szemléletét. Szükséges volt ez Mohács előtti történetünk vonatkozásában is, de különösen termékeny szempontnak mutatkozott a Mohács utáni 400 esztendő történetében, amikor kezdetben Magyarország egy része, később pedig egésze a Habsburg birodalomhoz tartozott, és történetét messzemenően ez a tény határozta meg.
De a szerzők más vonatkozásban is törekedtek történetfelfogásunk egyes nacionalista maradványainak kiküszöbölésére. Így a 17-18. századi Habsburg-ellenes harcok tárgyalásánál vezető szempontnak tekintették a marxizmusnak az osztályharc primátusáról szóló alapvető tételét, és ennek megfelelően vizsgálat tárgyává tették az említett mozgalmak ideológiájának osztálytartalmát. Az ezzel kapcsolatos problémák a kötet elkészülése idején a kutatás, a megvitatás stádiumában voltak ugyan, de a szerzői kollektíva emellett is igyekezett - a kutatás időközben elért eredményeit felhasználva - a marxista szempontokat következetesen kifejteni történetünkben - rámutatva a népi tömegek osztályharcos mozgalmainak döntő szerepére a Habsburg-ellenes küzdelmekben.
Egyre több oldalról felmerülő igényt törekedett a munka kielégíteni azzal, hogy érdemleges helyet juttatott a kulturális fejlődés - történész oldalról eddig meglehetősen elhanyagolt - rajzának is. Vissza

Tartalom

Az abszolutizmus kora Magyarországon, 1849-18675
Az abszolutizmus rendszerének kialakítása7
A gazdasági-társadalmi viszonyok és a közhangulat az elnyomott Magyarországon21
Az önkényuralmi rendszer válsága (1859-1861)41
Az önkényuralom megújítása és a kiegyezés63
A dualizmus kora (1867-1918)73
A dualista rendszer kiépítése és megszilárdítása75
A szabad versenyen alapuló kapitalista gazdasági fejlődés a kiegyezéstől a századfordulóig98
Az életforma átalakulása a 19. század utolsó harmadában110
Tisza Kálmán kormányzati rendszere (1875-1890)117
A Monarchia alkonya 1890-1918131
A dualizmus válságának kifejlődése (1890-1904)131
Magyarország gazdasága és társadalma a századelőn162
A válság mélypontja (1905-1906)197
A koalíciós kormány és ellenzéke216
Úton a világháború felé244
A világháború és a Monarchia felbomlása257
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak281
A polgári demokratikus forradalom283
A Magyar Tanácsköztársaság317
Az ellenforradalom kora Magyarországon361
Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és berendezkedése (1919. augusztus-1924)363
Magyarország a kapitalizmus ideiglenes stabilizációja idején (1924-1929)384
Magyarország a gazdasági válság és a második világháború előkészítésének időszakában (1929-1938)397
Magyarország a második világháborúban (1939-1945)431
A magyar népi demokrácia története465
A népi demokrácia megszületése (1944. szeptember-1945. május)467
Polgári vagy népi demokráciát? (1945. május-1946. augusztus)485
A szocialista átalakulás felé (1946. szeptember-1948. június)509
A szocializmus építésének útján531
Időrendi áttekintés543
Bibliográfiai tájékoztató585
Név- és helyiségmutató621
Képek jegyzéke647
Térképek és grafikonok jegyzéke651
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története II. (töredék) Magyarország története II. (töredék) Magyarország története II. (töredék)

Néhány lapél kissé elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba