A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ergonómia 1973-1974. január-december

Munkaélettan, munkalélektan, munkaszociológia/VI. évf. 1-4. szám + különszám; VII. évf. 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Struktúra Szervezési Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 630 oldal
Sorozatcím: Ergonómia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyamok.

Tartalom

1973/1. szám:
Dido Dikov - Boriszlawa Koltsakowa: MTM segítségével történő komplex időnormatíva-összeállítások problémái 5
Dodek Gyula: A természetes világítás szükségleteinek számítástechnikai meghatározása 10
Martinka Gyula: Gépek és berendezések ergonómiai és biztonságtechnikai minősítéséről 17
Hamar Norbert - Kőhegyi Imre - Tiszavölgyi György - Szász János: Vizsgálatok hőmunkában foglalkoztatott nődolgozókon 24
S. Kopp Mária: Egy klinikai epidemiológiai vizsgálat eredményeinek összefüggése a munkaszervezettel és szociostruktúrával 28
Dr. Geréb György: Modell-kísérletek és ezek jelentősége a monotónia tanulmányozásában 34
Dr. Bakos István: Baleseti hajlam vagy átlagon felüli személyi veszélyeztetettség 39
G. Vekerdy Ida: Kőbányai Gyógyszerárugyár Az (általános) szervezői pálya 43
Harmath Péter: Módszer a munkahelyi légkör konfliktus elemeinek feltárására 46
Plette Richard: Önértékelés és szakmai beválás összefüggésének pszichológiai vizsgálata ipari tanulóknál 52
Martinka Gyula: A IX. Ergonómiai Kongresszus - PÁRIZS 60
Külföldi szakirodalmak kivonatos ismertetése 62
Ankétok, értekezletek 69
Annotációk
1973/2. szám:
Dr. Witold Zacharowicz: Ember és gép kapcsolatának vizsgálata 77
Dulin Jenő: Az emberre ható környezeti tényezők 84
Gerleyné Vekerdy Ida: Intelligencia-vizsgálatok szervezői munkakörben 91
Százados István - Szerdahelyi József - Schenker László: Gumigyári szövetvágógép kiszolgálóinak fizikai igénybevételéről 100
Büti Lajos: Kutatásszervezési és előkutatási problémák a munkahelyi vezetők vizsgálatánál 105
Csép Lajos: Ipari üzemek létesítésének és fejlesztésének kapcsolata a városfejlesztéssel 109
Martinka Gyula: Az ember élet- és munkakörülményeit befolyásoló káros környezeti tényezők 115
Dr. Szepesi Lajos - Barna Sándorné: Terhességet veszélyeztető szociálpszichológiai faktorok szerepe ipari nődolgozóknál 120
Külföldi szakirodalmak kivonatos ismertetése 125
Könyv-folyóiratismertetések 131
Annotációk 133
1973/3. szám:
Prof. dr. rer. nat. Otto Puttrich: Munka- és mérnökpszichológiai vizsgálatok a numerikus vezérlésű szerszámgépek kezelő tevékenységének optimalizálásához 133
Dr. Béleczki Lajos - Dulin Jenő - Kovács László: Komplex ergonómiai vizsgálat a Csepel Vas- és Fémművek egyik vállalatánál 140
Eckschmiedt Sándor: Információszerzés újszerű munkafelvételi technikával 147
Dr. Perczel Tamás: Az éberségi berendezések alkalmazhatósága az ember-gép rendszerek működési megbízhatóságának növelésében 154
Dr. Herédi István: Az üzemi demokrácia hatékonyságának néhány problémája 160
Andor Mihály: Konfliktus vagy harmónia a munkaszervezetben 165
Nagy Lajosné: Az öntödei munkakörnyezet jelenlegi helyzete és jövője 169
Martinka Gyula: Az öntödei ergonómiai tevékenység ellátásának néhány feltétele 172
Szentirmai Péter: A közvetlen vezető szerepe és lehetőségei a baleset megelőzésében 174
Nándory Károly: Ipari létesítmények vízgazdálkodásának kihatása a környezetre 177
Külföldi szakirodalmak kivonatos ismertetése 181
Könyv-, és folyóirat-ismertetések 191
1973/4. szám:
Erich Reich - Artur Zempliner: Milyen a szociális klíma öntödéinkben? 197
Kaucsek György: Mérnökpszichológiai kutatások a Karl-Marx-Stadti Műszaki Főiskolán 200
Dr. Perczel Tamás: Az éberségi berendezések alkalmazhatósága az ember-gép rendszerek működési megbízhatóságának növelésében II. 205
Hamar Norbert - Tiszavölgyi György - Major István: Glóbusztermométerrel való klímamérés rövid ideig tartó hőexpozíció körülményei között 212
Százados István: A munkaélettani ismeretek gyakorlati alkalmazásának problémáiról 216
Nemes Ferenc: A vállalati tartalékok főbb megjelenési formái és nagysága 220
Imre László: A televízió a biztonságos üzemeltetés és ellenőrzés korszerű eszköze 226
Martinka Gyula: A KGM Ergonómiai Bizottság 1972. évi munkája 231
Külföldi szakirodalom kivonatos ismertetése 235
Beszámolók ergonómiai konferenciákról 243
Folyóiratszemle 234
1974/1. szám:
Bartha Lajos: A modern munkaszervezés és munkaeszközök alkalmazásának hatása a dolgozók munkamotivációjának alakulására 1
Plette Richard: A munkahelyi légkört meghatározó gazdasági és emberi tényezők vizsgálata 4
Dr. Perczel Tamás: Kísérleti módszer a veszélyes szituációban várható magatartás előrejelzésére 11
Novák Endre - Csősz Sándor - Hamar Norbert: Módszer az akcelerogramok számológépes feldolgozására 17
Ifj. Gyenes Antal - Rozgonyi Tamás: Az előmeneteli lehetőségek szociológiai kérdései a gazdasági szervezetben 20
Kertész Ferenc: Motorpróbatermek zajvédelme 26
Andrássy Béla: Modern berendezéseken dolgozók munkaköri alkalmasságvizsgálatának néhány tapasztalata 30
Relle Róbert: Ergonómiai tevékenység az EVIG-ben 37
Dr. Érsek Ervin: Bevezetés az ergonómia történetébe 40
Válogatott ismertetések a külföldi szakirodalomból 49
Dr. Bugyi Balázs: Az üzemszervezés fejlesztése, tanítása és gyakorlása 54
Beszámolók, könyvismertetések 56
1974/2. szám:
Feliks Matczynski: A szellemi munka mérése a gépipari vállalatoknál 57
Süléné Karakas Zsuzsa: Munkahelyen önhibából ismételten balesetet szenvedő dolgozó pszichológiai vizsgálati tapasztalatai 59
Antalovits Miklós - Kaucsek György: Általános metodikai terv az operátori tevékenység pszichológiai problémáinak feltárásához 64
Százados István - Szerdahelyi József - Szabó András: Hővédőruhák vizsgálata modellhelyzetben (Azbeszt, alumíniumfóliás és hűtött alumíniumfóliás hővédőruhák összehasonlítása) 67
Dr. Süle Ferenc: Kísérlet a vezetői mentalhigiene rendszerelméleti modelljének kialakítására 77
Dr. Andics Jenő: Technikai fejlődés és a munka szervezettsége (Változások a fizikai dolgozók helyzetében) 84
Dr. Molnár József: Szervezési lehetőségek a munkaerő- és bérgazdálkodásban 92
Szepessy Sándor: Csoporthelyzetben alkalmazott konfrontációs technika 97
Csép Lajos: A vállalati tudományos munkaszervezési tervek biztonságtechnikai vonatkozásai 102
Martinka Gyula: A III. ergonómiai konferencia 109
Dr. Érsek Ervin: Bevezetés az ergonómia történetébe II. 112
Válogatott ismertetések a külföldi szakirodalomból 112
Beszámolók. Könyvismertetések 122
1974/3. szám:
Bo Londquist: Ergonómiai vizsgálatok a szerelési munkában 125
Antalovits Miklós - dr. Bartha Lajos - dr. Házy Judit: A futószalag mellett dolgozók elfáradásának és munkaképességük dinamikájának vizsgálata 131
Szerdahelyi József - Százados István - Szabó András: Védőruhák vizsgálata szimulált porcelángyári karambolhelyzetben 136
Martos Gábor - Füzi Judit: Kórházi dolgozók iatrogén megbetegedéseinek szociológiai felmérése 141
Dr. Geréb György: A munkához való adaptáció problémái 145
Kiss György - Koródi Tivadar - Vitár Zoltán: Rendszermodell-koncepción alapuló elemző kérdéssorozatok alkalmazása a műszaki fejlesztésben 148
Dr. Andics Jenő: A technikai fejlődés és a fizikai dolgozók érdekei (Változások a fizikai dolgozók helyzetében) 154
Dr. Stábel Ottó - dr. Házy Judit - dr. Sár László: A személyzeti munka és a pszichológia kapcsolatának vizsgálata egy konkrét felmérés alapján 161
Fatalin László: Építkezések biztonságtechnikájának ergonómiai organizációja 166
Nagy Lajosné: Informatika a tanácsadásban 171
Martinka Gyula: A KGM Ergonómiai Bizottság 1973. évi munkája 174
Válogatott ismertetések a külföldi szakirodalomból 177
1974/4. szám:
Jozef Daniel - Michal Strizenec: Az operátor tevékenységének pszichológiai elemzése az automatizált termelésben és a pszichikai megterhelés problémái 185
Plette Richard: A munkabér szerepe az üzemmel szembeni attitűd kialakulásában 191
Dr. Med. M. Hubac: A testi megterhelések kiértékelési eredményeinek felhasználása racionalizálási célokra 197
Bélley László: Gondolatok a technikai fejlődés társadalmi hatásairól 207
Kielkiewicz Euzebiusz: Az MTM módszerek ipari vállalatoknál történő komplex bevezetésének alapelveit meghatározó irányelvek 212
Hamar Norbert - Tiszavölgyi György - Szász János - Kőhegyi Imre - Bőhm Irén: Meleg munkahelyen foglalkoztatott nődolgozók testhőmérsékletének és só-víz háztartásának vizsgálata 221
Tasnádi János: A telemetrikus akcelerográf érzékelőinek standardizálása 327
Robert Sokol: Audiovizuális berendezés az ipari gyakorlat számára 230
Martinka Gyula: A KGM Ergonómiai Bizottság 10 éve 235
Válogatott ismertetések a külföldi szakirodalomból 243
Beszámolók, ismertetések 249
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ergonómia 1973-1974. január-december Ergonómia 1973-1974. január-december Ergonómia 1973-1974. január-december Ergonómia 1973-1974. január-december Ergonómia 1973-1974. január-december

A borító és a lapélek enyhén foltosak. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
6.800 Ft
3.400 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Minden 3. könyv INGYEN!