A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv és irodalom tanítása 1959/1-6

A Művelődésügyi Minisztérium Módszertani kiadványa/II. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Remete László: Adalékok a Tanácsköztársaság irodalmi életéhez 1
Makay Gusztáv: A Tanácsköztársaság
irodalomtörténeti tanítása a gimnázium IV. osztályában 6
Brósz Róbertné: Megemlékezés a Tanácsköztársaságról 13
Kerékgyártó Imre: Egy fejezet módszertanunk történetéből 18
Tímár György: Móricz Zsigmond és a
forradalom 23
Könyvismertetés
Irodalom Forradalom (Vincze Lászlóné) 29

2-3. szám
Megyer Szabolcs-Pálmai Kálmán:
A világnézeti nevelés néhány kérdése a magyar irodalom tanításában 1
Merényi József: Az általános iskola új V. osztályos magyar tankönyveiről 9
Fodor Endréné: Egy házi fogalmazás előkészítése 14
Tompa József: A magyar névszói ragozásrendszer áttekintése 13
Kovásznay Rezső: A népköltészet tanítása a középiskolában 25
Imre Lajos: Elvadult ifjúság - és egy nevelési alkalom 34
Lakits Pál: Még egy szó a tantervi kísérletről 38
Zsoldos Jenő: Gimnáziumi nyelvtantanításunk kérdéséhez 43
Jávor Ottó: Adalék Ady és a munkásosztály tanításához (Álmodik a nyomor) 49
Szende Aladár: Az alany stilisztikájához (Egy bemutató óra a gimn. III. osztályában) 52
Juhász András: A nyelvtani és a helyesírási gyakorlásról 56
Könyvismertetés
Bán Imre: Apáczai Csere János (Tóth Béla) 58
Balassa László: Garmada (Gaál Endréné)
Berrár Jolán: Magyar történeti mondattan (Kubinyi László) 61
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Nyúlási Imréné) 63

4. szám
Kanizsai-Nagy Antal: Nézzünk messzebbre is 1
Gömöry József: A népdalok szövegének értelmezési problémája 5
Kulcsár Adorján: Egy helyesírási szakkör egy esztendeje 12
Muraközi Gyula: Fogalmazási gondok 18
Pusztai Gyula: Eredményesebb mondatelemzést 23
KÖNYVISMERTETÉS
A Szovjetunió népeinek irodalma (Pálmai Kálmán) 28
A magyar stilisztika vázlata (Tompa József) 30

5. szám
Szilágyi Péterné: A korszerű középiskolai irodalomtanítás néhány problémája 1
Vincze Lászlóné: Egy felmérés tapasztalatai 6
Takács Etel: Tematikus tervezés a nyelvtan tanításban 10
Nagy József: A rokonértelműség 14
Gráf Rezső: Beszámoló az Anyanyelvi műveltségünk c. konferenciáról 24
Lengyel Dénes: Benedek Elek 28
KÖNYVISMERTETÉS
Dienes András: Petőfi a szabadságharcban (Tóth Béla) 27
Iskolai nyelvművelő (Egedy Mária) ... 28
A magyar helyesírás szabályai (Egedy Mária) 30
Kerékgyártó-Lengyel: Az irodalomelmélet tanítása az általános
iskolában (Harsányi Zoltán) 31
Bibliográfia (Gráf Rezső) 32

6. szám
Kongresszus után 1
Kovásznay Rezső: Felszabadulásunk tizenötödik évfordulója a magyartanításban 3
Bencédy József: Az anyanyelvi műveltség és az iskola 6
Miklós Róbert: Az Irodalmi Múzeumról és emlékházakról 11
Zrinszky László: Logikus gondolkodásra nevelés a fogalmazás tanításában 16
Takács Etel: Tematikus tervezés a nyelvtantanításban 20
Margócsy József: Gondolatok „A merengőhöz" c. vers tanítása közben . 25
SZEMLE
Kommunista szemmel (Kanizsai-Nagy Antal) 28
Kazinczy emlékezete (Gráf Rezső) . . 30
Irodalom történeti vándorgyűlés Sárospatakon (Pálmai Kálmán) ... 31

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem