Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.330

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A marxista-leninista világnézet alapjai

Tankönyv/1979-1980

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


ELŐSZÓ
A fejlett szocialista társadalom építése megköveteli az összefüggések, kölcsönhatások mélyebb ismeretét, a valóság dialektikus, ellentmondásos folyamatainak tudatosabb felismerését,... Tovább

Előszó


ELŐSZÓ
A fejlett szocialista társadalom építése megköveteli az összefüggések, kölcsönhatások mélyebb ismeretét, a valóság dialektikus, ellentmondásos folyamatainak tudatosabb felismerését, tanulmányozását. A propagandamunka, a pártoktatás éppen ezért alapvető kérdésként kezeli a dialektikus és történelmi materialista szemlélet erősítését.
A marxista—leninista ideológiától, elmélettől idegen eszmék, gondolatok, életvitel elleni harcban a következőkre kell figyelemmel lennünk. A társadalmi tudat szocialista elemei úgy erősödnek, ha gyakorlati sikereket érünk el a fejlett szocialista társadalom építésében. Ez az első feladat. Ezután a legfontosabb az emberek türelmes meggyőzése a marxizmus—leninizmus eszméinek igazságáról. A harmadik pedig a marxizmus—leninizmustól idegen eszmék elleni harc. Ezt a három feladatot egy-: mással párhuzamosan kell megoldanunk, és vigyáznunk kell közben arra, hogy nem emberek ellen harcolunk, hanem nézetek, ideológiák ellen, és ez a harc az emberekért folyik.
Hazánkban ma már a szocialista gazdasági és politikai viszonyok uralkodnak, s alapjában véve ez határozza meg az emberek tudatát és életmódját is. Ebből azonban nem következik, hogy most már a szocialista tudat és életmód erősítését tisztán nevelési ügyként lehet felfogni. Ugyanis a társadalom objektív anyagi viszonyai, közöttük a gazdasági viszonyok nem automatikusan formálják, fejlesztik a tudatot, az új életmódot, ugyanak- Vissza

Tartalom


Tartalom
Előszó 5
Első fejezet
A marxista világnézet kialakulása, fejlődése, szerepe korunkban. A párt politikájának elméleti, világnézeti alapjai 9
Második fejezet
A világ materialista felfogása 21
Harmadik fejezet
A marxista—leninista ismeretelmélet lényege, főbb jellemzői 36
Negyedik fejezet
A determinizmus dialektikus materialista felfogása 56
ötödik fejezet
A világ mozgása, változása, fejlődése. A fejlődés dialektikus, ellentmondásos jellege. A társadalmi haladás lényege, sajátosságai 67
Hatodik fejezet
A társadalom gazdasági, politikai és ideológiai élete 80
Hetedik fejezet
A társadalmi fejlődés főbb hajtóerői. A marxizmus—leninizmus az osztályharcról és a forradalomról 96
Nyolcadik fejezet
A szocializmus gazdasági rendje. Tulajdonviszonyok a szocializmusban. A szocializmus osztályviszonyai, társadalmi struktúrája 109
Kilencedik fejezet
Érdekviszonyok a szocializmusban. Az érdekkülönbségek, ellentmondások megoldásának eszközei, módszerei 125
Tizedik fejezet
A szocializmus politikai rendszere. A proletárdiktatúra és a szocialista demokrácia lenini elmélete. A munkásosztály, a párt vezető szerepe, szövetségi politikája 144
Tizenegyedik fejezet
A szocializmus ideológiai rendje. Az ideológiai nevelő munka szerepe, feladatai 162
Tizenkettedik fejezet
A szocializmus erkölcsi viszonyai. Munkaerkölcs a szocializmusban. Kollektivizmus, szocialista hazafiság, proletár Internacionalizmus 177
Tizenharmadik fejezet
Embereszmény és életmód a szocializmusban. A szocialista ember személyisége, sokoldalúság a személyiség fejlődésében 191
Tizennegyedik fejezet
A szocializmus kulturális rendje. A szocialista kulturális forradalom lenini elmélete. A tudományos-technikai forradalom szerepe a szocializmusban 205
Tizenötödik fejezet
Az ideológiai harc főbb kérdései korunkban. A burzsoá és a vallásos ideológia elleni eszmei harc alakulása napjainkban 219
Idegen kifejezések magyarázata 233-235
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem