1.046.583

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nép művészete: három kötetben I.

A balatonvidéki magyar pásztornép művészete

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím: A magyar nép művészete
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos képpel, műmelléklettel és színes táblával illusztrált. Franklin-Társulat nyomdája nyomása. Malonyay Dezső A magyar nép művészete címen megjelent munkájának három kötetben kiadott kiadásváltozata. Jelen kötet az öt kötetes kiadásváltozat III. kötete.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Irá pedig Oláh János L. R. Pr. az ő «balatonmellyéki tudósításait» - a mult század elején - barátságos levelekben s kezdette imígyen:
«Honnodat, annak természeti kintseit, szépségeit tsak kevéssé... Tovább

Előszó

Irá pedig Oláh János L. R. Pr. az ő «balatonmellyéki tudósításait» - a mult század elején - barátságos levelekben s kezdette imígyen:
«Honnodat, annak természeti kintseit, szépségeit tsak kevéssé is esmérni, több: mint országokat látni. Az ki szülőföldje alánézéséből kél tengerekre, hogy világot láthasson, hasonlatos ahhoz, ki valamely messze látszó bolygó tűz után siet, és lába alá nem vigyázván, arany értzekbe botlik meg, és azokon magát öszvetöri».
Böngésszük össze a derék magyar leveleiből - csak ódon helyesírásán változtatva, de őrizve stílusának régies jó zamatját a következőket:
... a Balaton gyönyörű tárgya a vizsgálódó szemnek, de néha borzasztó is annak látása. Csendes időben szép napfénynél láthatni e vízben csavarogva menő setétkék kígyódzásokat, melyek helyüket és formájukat állandóul megtartják, - és még jéggel is. Ezek források, melyek télen heveseknek neveztetnek, mert vagy igen ritkán, vagy csak nagy hidegekben fagynak be és gyakorta a vigyázatlanokra veszedelmesek is, kivált mikor a béfagyott Balatont porhó borítja. Csudálatos tulajdonságú ez a mi tavunk. Még az oly csendes és szél nélkül való időben is, de mikor a falevél sem mozdul meg, megzöldül Somogy felől és egyszerre, nagy zuhogással jelen van a nagy tói háború, - tolja maga előtt a fehér habokat a Vész. A Balatonnak ily megzúdulását rövid időre szélvészes égiháború követi. Vallyon nem a folyó elektrom okozza-e hát e szél nélkül való mozgást? Különben, csendes időben a Balaton vize messziről ég- vagy levegőszínű, közelről pedig savószínű. Őszi időben a ködöknek nagy tanyája ez, melyről azok csak tíz óra felé kezdenek felhő formában fölszállani.
A Balaton partján ásatnak a zsombékok, melyek elfűrészelt törzsök formájára öszvenőtt sásgyökerek, igen puhák és jó ülés esik rajtok; a balatonmelléki pincéknél igen sok van ilyen a tüzelők körül, melyekre ülnek a tűz mellett dohányzó és iddogáló pinceszeresek, köszöngetvén egymásra a vászonkorsót, a szentmihályi korsót.
Ami illeti a balatonmelléki lakósokat: talám az egész világon sincsenek ily jószívű, adakozásra hajlandó és barátságos emberek. Itt a szőlőhegyen ha valaki keresztülmegyen és - az ő szóllásuk szerint lyukas pincét (kinyílt ajtajút) lát és hívatlan is bé nem tér, azért dorgálást, pirongatást és szemrehányást nyer. Vissza

Tartalom

A Balatonmelléke---------1
Pásztorok------------49
A pásztor művészkedése------97
A pásztorművészet diszítő elemei 261
Bagol András, a művész________295

KÉPEK JEGYZÉKE.
Szövegképek.
3. Szilaj gulya a szántódi révben.
4. Balatonmellék községei.
5. Zala megye.
6. Somogy megye.
7. Veszprém megye.
8. Tihany környéke.
9. Alkonyat a Balatonon.
10. A Balaton vidékéről. - A keszthelyi halászgunyhó.
11. Szántódi komp. - A szántódi komp indul
Tihany felé.
12. A Sió partján. - A Balaton széle.
13. Balatoni öböl Tihanynál.
14. A keszthelyi határból. - Balatonpart.
15. Sió. - A keszthelyi határban.
16. Zalai hegyek a Balatonparton. - Út Alsóörs felé a Balatonparton.
17. Pásztor faragású sétabotok.
18. Ostornyelek. - A keszthelyi kanász és két fia, a bojtárok.
19. Hosszú Vendel, kürttel és előszóló ostorral. - Kanászbalta.
20. Az utolsó «csimbókos» somogyi polgár.
21. Milfait Ferenc.
22. Juhász birkafogó kampóval.
24. Tüttő János tarisznyája. - Pásztorfaragás.
26. Tüttő Gyuri, bojtárjával, a bárándi pusztán.
27. Tüttő Gyuri vörösmezei juhász rajzai.
29. Tüttő Gyuri vörösmezei juhász rajzai.
30. Ez én vagyok, Tüttő Gyuri Barandi pusztán Juhász.
31. Tüttő Sándor Lebuj pusztán juhász 1908 június 23-án.
32. Vörösmarty Mihály. - Díszítések a szobor talapzatán.
34. Domborúan faragott díszítések Tüttő György botján.
35. Tüttő Sándor botjáról.
36. Itatás a zalavári ménesjáráson.
37. Kulcsár Vendel, csikós, a zalavári ménesjáráson. - Tüttő Sándor és apja, Tüttő
Vendel a Lebuj-pusztán.
38. Juhász a vörösmezei pusztán. - Szentgáli juhászok.
39. Nyárfasor a Balaton vidékén. - Rodolf Mihály és Rodolf József juhászok, a
vörösmajori pusztán.
40. Pásztorrajzolás.
41. Pásztorrajzolás.
42. Birkaszurkolás.
46. Az öreg Rodolf a vörösmezei pusztán.
47. A Balaton szélén.
48. Részlet a keszthelyi határból.
49. Az öreg Rodolf a vörösmezei pusztán.
53. A Balaton partján.
54. Somogyi juhász, őrzés közben.
55. Juhász-számadó. - Öreg juhász.
56. A legelő felé.
59. Somogyi juhászok.
60. Delelő birkanyáj. - Juhász-putri.
61. A Hévíz lefolyása. Birkaúsztató a Bakonyban; a «kijárás». - Birkaúsztató
a Bakonyban; az «ugrató».
62. Birkaúsztató.
62. Juhász-számadó.
64. «Anyás» őriz a keszthelyi határban.
65. Birkák.
68. Csikós.
69. Csikós urasági díszdolmányban.
70. Lóki István fenéki csikós-számadó.
71. Pap Jancsi fenéki kiscsikós.
72. Csikós vállán a karikás.
73. A hatvanas évek egy kőnyomatja után; csikósbojtár.
74. Gulyás.
75. Borka Takács István fenéki gulyás-számadó. - Istenes János bakonyi gulyás. -
Istenes János állatjai, a Balaskó erdő alatt a Bakonyban.
76. A bikás.
77. A majorban.
78. Szilaj gulya a fonyódi parton. - Csiragulyás őriz a szántódi parton.
79. A szállás. - Gulyás-putri Fenéken.
80. Sülecz Vendel, anyagulyás. - Itatás.
81. Borka Takács István őrzés közben.
82. Gulyás.
83. Csorda Csobáncz alatt. - A csordás.
84. Sülecz József, az ürmösi pusztán a vörös
csiratinók csordása. - Községi csorda a sümegi erdőszélen.
85. Itat a csordás.
86. A keszthelyi csordás gunyhója a Balatonparton.
87. A balatonkereszturi bivalyos.
88. Bivalycsorda.
90. Bivalycsorda a balatonkereszturi pusztán. - Lótuszok Keszthely-Hévízen.
91. Kanász disznócsordával a balatongyörki parton. - A gyenesdiási kanász.
92. Kanász. - Kanász-hajlék.
93. Pusztuló gunyhó a Kiskút-tetőn.
94. A fenéki kanász héjjas bottal.
95. Kanász.
99. Keszthelyi nyárfasor, mely Újmajorba,
Szendrei Julianna szülőházához vezet.
100. Legelő a Bakonyban. - Tüttő György
faragószerszámai és késélesítő kasza-, köve.
101. Szentgyörgyhegy Balatonederics-felől. -
Az akarattyai nagy szilfa a Balaton partján.
102. Vers Sándor «kigyelölései».
103. Vers Sándor «kigyelölései».
104. Birkafogás juhászkampóval.
105. Birkafogás.
106. Az elfogott birka.
107. Birka-«erelés».
108. Birkafogó-kampók. - Hétköznapi kampó. - Ünnepi kampók.
109. Fokosok, kanászbalták, birkafogó-kampók vasból, ostornyelek, ostorok, bizsokok. - A balatoni múzeumból.
110. Séta-botok.
111. Séta-botok, pipaszárak.
112. Furulyák, botok, ostornyelek.
113. Juhászkampók és sétabotok a balatoni múzeumban Keszthelyen.
114. Birkafogó kampók, sétabotok és fokosok a balatoni múzeumból.
115. Sétabotok.
116. Sétabotok és két kanászbalta.
117. Sétabotok és két kanászbalta.
118. Pipáratömő pásztor. - Pipaszár díszítése.
119. Díszítések pipaszárakról. - Díszítések botokról.
120. Díszítések botokról. Pipa és szára. - Kobak-tök.
121. Kobak.
122. Pásztor a kobakkal. - Egy kobak díszítésének kiterített rajza.
123. A kozmapusztai pásztor kobakjáról,
puskaporozott diszités a kobak nyakán. - A kozmapusztai pásztor kobakjáról ; puskaporozott díszítés a kobak
hasán.
124. Hébérezés. - Mustmérő. - Fűszertartó kobak tökből.
125. Zalai kusztorák.- Kusztorák.
126. Gyújtótartók.
127. Gyújtótartók.
128. A gyújtótartó födelének fortélyos nyílószerkezete. - A gyújtótartó gépezete. -
A gyújtótartók szerkezete.
129. Tükrösök.
130. Tükörfa és sótartó.
131. Tükrös két oldala. - Fordítható födelű «tükörfa» nyitó-szerkezete.
132. Gyujtótartók és tükrösök nyitó-szerkezete.
133. Sótartók, gyújtótartók és tükrösök.
134. Sótartók, gyújtótartók és tükrösök.
135. Sótartók, gyújtótartók és tükrösök.
136. Sótartók, gyújtótartók és tükrösök.
137. Gyújtótartók, tükrösök és sótartók.
138. Tükrösök, gyújtótartók és sótartók.
139. Tükrösök, gyújtótartók és sótartók.
140. Gyújtótartók, sótartók és tükrösök.
141. Tükrösök, gyújtótartók és sótartók.
142. Tükrösök és gyújtótartók.
143. Tükrösök és gyújtótartók.
144. Tükrösök, gyújtótartók és sótartó.
145. Tükrösök, gyújtótartók és sótartók.
146. Tükrösök, sótartók és gyújtótartó.
147. Sótartók, tükrösök és gyújtótartók.
148. Tükrösök.
149. Tükrösök és egy gyújtótartó.
150. Tükrösök, gyújtó tartók és sótartók.
151. Sótartók, tükrösök.
152. Gyújtótartók, sótartók. tükrösök.
153. Gyújtótartók, sótartók, tükrösök.
154. Tükrösök.
155. Tükrösök födelének és fenekének díszítései.
156. Borotvatartó, sótartók; álló sótartó és duda.
157. Gyújtótartók és tükrösök.
158. Gyújtótartók.
159. Merítőpohár. - Pásztorszilke. - Ivókanalak.
160. Birka-nyüvezés. - Tüttő Gyuri, a zalaapáti juhász és pumi kutyái.
161. Kutya-kölönc. - Pásztor és pumija, a kutya nyakán a kölönc.
162. A «Lebúj» környéke.
165. Viráglajtorja az ablakban.
166. Viráglajtorják.
167. «Lakatos» viráglajtorják.
168. Viráglétrák.
169. Viráglétrák.
170. Viráglétrák a balatoni múzeumból.
171. Viráglétra.
172. Hátasszék.
173. Székhátak.
174. Székhátak.
175. Székhátak, és karosszék. - Székhátak.
176. Székhátak.
177. Tiloló (1) és székhátak. - Székek és
székhát; a két felső szék ülésének fonása kukoricaszárból.
178. Kis székek ülődeszkája.
179. Kis szék ülődeszkája. - Kis szék. - Kis szék.
180. Fölcsatolt kis széken fej a tehenes.
181. Tükör kéretek, képkeretek.
182. Tükör borotvatartóval.
183. Talpas tükrök. - Kitámasztó tükör.
184. Lábas tükör két oldala.
185. Kálváriák. - A légyhajtó faragása: Pomoki György juhászgazda.
186. A légyhajtó. - Kis fadarab - a korlát - a légyhajtót faragó késen.
187. Asztal mentő.
188. Madárfarka. Babuka. Páva.
189. Kutya-gerincek.
190. Borotvatartó. - Borotvatartók.
191. Borotva tartók.
192. Borotvatartók.
193. Borotvatartók. - Borotvatartó. - Borotvatartó.
194. Díszített merítő-kanál.
195. «Lákátos» evőeszközök. - 1. Nádnyélből és békateknőből készített halászkanál. 2. «Lakatos»-kanáI. 5. Nádból
kimetszett halászvilla.
196. Villa- és kanáltartó. - Só- és paprikatartó. - Fakés. - Pásztordiszítés.
197. Mosó-lapickák.
198. Mosó-lapickák.
199. Mángorlás. - Mángorló-lapickák.
200. Mángorló-lapickák.
201. Mángorló-lapickák.
202. Mángorló-lapickák.
203. Mángorló-lapickák.
204. Mángorló-lapickák.
205. Mángorló-lapickák.
206. Mángorló-lapickák.
207. Mángorló-lapickák.
208. Mángorló-lapickák.
209. Mángorló-lapickák.
210. Ledöntött nyárfák a Keszthely-zamorban. - Tülkös ökör.
211. Kürtölő kanász. - Kürtöl a zalaapáti kanászbojtár.
212. Kürt próba a keszthelyi vásáron. - Kékkőtartó.
213. Részletek a kürtről.
214. Díszítések a szepezdi kanász kürtjéről. - Kanászkürt.
215. Kanászkürt díszítése Somogy-Tarnóczáról. - Kanász-kürtök.
216. Szárúból készült sótartók.
217. Gurgula-diszítések.
218. Gurgula-diszítések.
219. Puskaportartók a balatoni múzeumból és a zirci apátság múzeumából.
220. Óralánc disznóagyarral.
221. Óraláncok.
222. Óraláncok szárúból.
223. Óraláncok szárúból.
224. Óraláncok szárúból. - Nyaklánc.
226. Ostor. - Ostorszemek.
227. Tarsoly Károly városi csikós ostornyelének díszítései.
229. Tarisznyás pásztorok.
230. Tarisznyadiszítések.
231. Tarisznyadiszítések.
232. Tarisznyás sátrak a keszthelyi vásárban.
233. A dohányzacskó.
235. Citerák, furuglyák, hosszú furuglya és duda, meg egy kulacs.
236. Elősípos furuglya.
237. Hosszú furuglya.
239. Karikás és duda.
240. Regősök.
242. A keszthely-felsőmajori birkaakol. - A vonyarci birkaakol.
243. Birkaszállás a bakonyi Tobán-tanyán Az akol berendezése.
244. A«szágla». - Birka és báránya, nyakukon rovással.
245. Roások, bárányszoktatók
247. Rovás fatábláról.
252. Kaponya.
254. Tót Józsefné, a jeles tojásfestő Kaposvárott.
255. Tót Józsefné mintái.
256. Tót Józsefné mintái. - Bene Józsefné mintái.
257. Varga Józsefné zalacsányi jeles tojáshímző mintái. - Göcseji hímes tojások és tojás díszítések.
258. A balatoni múzeum tojásgyűjteménye.
259. A «komázás» Somogyban.
263. Gárdonyi József gulyás rajzai.
264. Pásztor «kijelölés».
289. Gyujtótartó.
290. Álló gyújtótartó. - Álló gyújtótartók. - Gyújtótartó.
291. Gyertyatartók. - Rokkaszárak.
292. Irományszállító láda fedelének két oldala.
Külön mellékletek.
120-121. Spanyolozott holmi Somogyból. (I. tábla)
124-125. Spanyolozott kusztorák Somogyból, Zalából. (II. tábla.)
130-131. Spanyolozott tükrösök. Lenn a jobb sarokban pásztor-pipa (III. tábla.)
148-149. Spanyolozott tükrösök Somogyból. (IV. tábla ).
148-149. Spanyolozott tükrösök Somogyból. (V. tábla.)
158-159. Spanyolozott holmi. (VI. tábla.)
160-161. Spanyolozott gyufa tartók és tükrösök. (VII. tábla.) .
190-191. Spanyolozott borotva tartók. (VIII. tábla.)
192-193. Spanyolozott borotvatartók. (IX. tb.)
196-197. Mángorló-lapicka spanyolozott dísze és spanyolozott mosólapicka. (X. tábla.)
196-197. Spanyolozott mángorlólapickák díszítései. (XI. tábla.)
252-253. Hímes tojások a keszthelyi járásból. (XII. tábla.)
254-255. Hímes tojások a marczali járásból. (XIII. tábla.)
254-255. Piros tojások a balatoni múzeumból. (XIV. tábla.)
254-255. Piros tojások a Balaton mellékéről. (XV. tábla.)
254-255. Hímes tojások. (XVI. tábla.)
254-255. Hímes tojások a lengyeltóti járásból. (XVII. tábla.)
254-255. Somogyi hímes tojások. (Dr. Rónaky Kálmán gyűjteményéből. XVIII., tábla.)
254-255. Hímes tojások a kaposvári járásból. (Dr. Rónaky Kálmán gyűjteményéből. XIX. tábla.)
254-255. Hímes tojások Somogy széléről. (Dr. Rónaky Kálmán gyűjteményéből. XX. tábla.)
254-255. Hímes tojások Zalából. (XXI. tábla.)

Malonyay Dezső

Malonyay Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Malonyay Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I. A magyar nép művészete: három kötetben I.

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A címlapon ceruzás tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba