Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Mandulaág (dedikált példány)

Versek és műfordítások

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Szénási Sándor 1925. december 15-én született Vereben (Fejér m.). Érettségi vizsgát a budapesti Lónyay utcai Gimnáziumban tett. Lelkészi oklevelet a budapesti Teológiai Akadémián szerzett 1951 őszén. A Cegléden töltött segédlelkészi év után lelkipásztor Vereben (1952-1970), majd Velencén és Kápolnásnyéken, 1981 óta Bicskén. 1974 óta a vértesaljai egyházmegye esperese. 1972-ben az ELTE-n magyartanári és könyvtárosi oklevelet szerzett. Versei és műfordításai a Reformátusok Lapjában, az Új Emberben és a Vigiliában jelentek meg.
E kötet Szénási Sándor verseit és műfordításait foglalja magába: egy harmada vers, két harmada műfordítás. Úgy látszik, csak annyi verset ölel fel, amennyi bizonyítja, hogy egy jó költő alkotja itt a műfordításokat, ami lényeges követelmény. Kiemelkedő versek: Dávid siratóéneke; Kálvin imádsága; Egy mai magyar papnéról; Emlékek szárnyán; Jó apám 80 éves; Nyárelő. A műfordítás-részlet legigényesebb része a Gryphius-szonettek. Nagyhatású Jörg Zink A teremtés... Tovább

Fülszöveg

Szénási Sándor 1925. december 15-én született Vereben (Fejér m.). Érettségi vizsgát a budapesti Lónyay utcai Gimnáziumban tett. Lelkészi oklevelet a budapesti Teológiai Akadémián szerzett 1951 őszén. A Cegléden töltött segédlelkészi év után lelkipásztor Vereben (1952-1970), majd Velencén és Kápolnásnyéken, 1981 óta Bicskén. 1974 óta a vértesaljai egyházmegye esperese. 1972-ben az ELTE-n magyartanári és könyvtárosi oklevelet szerzett. Versei és műfordításai a Reformátusok Lapjában, az Új Emberben és a Vigiliában jelentek meg.
E kötet Szénási Sándor verseit és műfordításait foglalja magába: egy harmada vers, két harmada műfordítás. Úgy látszik, csak annyi verset ölel fel, amennyi bizonyítja, hogy egy jó költő alkotja itt a műfordításokat, ami lényeges követelmény. Kiemelkedő versek: Dávid siratóéneke; Kálvin imádsága; Egy mai magyar papnéról; Emlékek szárnyán; Jó apám 80 éves; Nyárelő. A műfordítás-részlet legigényesebb része a Gryphius-szonettek. Nagyhatású Jörg Zink A teremtés utolsó hét napja c. költeménye. (Képes Géza)
Mint a szegedi József Attila Tudományegyetem német nyelvi és irodalmi tanszékének oktatója hosszú éveken át adtam elő a német barokk korszakot. Így csak örülni tudok, hogy a sziléziai iskola kiváló alakjai - Gryphius és Angelus Silesius -, Szénási méltó fordításában a magyar közönség számára hozzáférhetővé válnak. Az eredeti művek megjelenése óta három évszázad telt el. Ez idő alatt a nyelv alapvetően megváltozott: az ékes barokkot felváltotta a sokkal objektívebb stílus. Szénásinak sikerült e régi költőket közelhozni a XX. század olvasójához, nem modernizálta, hanem aktualizálta őket. Fordításaiban minden benne van, amit az eredeti szövegben talált, de nemes egyszerűséggel közvetíti a Ma olvasójának.
Nyelv rendkívül hajlékony: sokszor szinte meghökkentő fordulatokkal ajándékozza meg mai olvasóját. Egy-egy megoldása művészi magaslatra emelkedik. Tudjuk, hogy Szénási Sándor a prózának is mestere, sőt, azt mernénk mondani: prózája is emelkedett költészet. (Berczik Árpád) Vissza

Tartalom

Versek
Visszhang
Hitvallás a munkáról7
Mikor a kévék meghajolnak9
Magyar imádság11
Dávid siratóéneke13
Reggeli imádság15
Esti imádság16
Bibliai földrajz17
Mandulaág18
A nagyböjti Úrasztala előtt19
Karácsony20
Húsvéti üdvözlet21
"Szeretsz-e engem?"22
A szeretet dicsérete24
Csipkerózsika26
Múlt és jelen
Kálvin apja beszél fiához28
Kálvin imádsága30
Kálvin utolsó húsvétja32
Kálvin34
Méliusz búcsúzik35
Dal Teológiánk centenáriumára37
A mágus38
Konfirmált ifjú köszönetmondása39
Egy mai magyar papnéról41
Lelkészbeiktatásra43
Lelkészi jubileumon45
A régi pásztor visszalátogat47
Egy szolgatárs sírkövére48
A bicskei kurátor49
Helsinki50
Ezerarcú élet
Könnyű szeretni51
Dal anyák napjára53
Emlékek szárnyán54
Jó apám 80 éves57
Sándorka húsvéti köszöntője59
Derűs köszöntő pedagógusnapra60
Mosolyod62
Két arc63
Nyárelő64
Őszi hangulat66
Műfordítások
A reformáció hazájából
Andreas Gryphius:
Életutam71
A világhoz72
Az 1650. év szilveszterén73
A XXIV. év végén74
Az est75
Reggel76
Hálaadás77
A "vasár- és ünnepnapi szonettek" című ciklusból
Advent78
Keresztelő János79
Karácsony, 165780
Békeváró karácsonyok81
A napkeleti bölcsek82
Simeon83
Újévi szonett84
A gyermek Jézus sorsa85
A 12 éves Jézus a templomban86
Hatvanadvasárnap87
Ötvenedvasárnap88
Nagyböjti szonett89
A népét tápláló mester90
A nagyböjt V. vasárnapjára91
Virágvasárnap92
Nagycsütörtök93
Nagypéntek94
A kereszten függő üdvözítőről95
Pietá96
Húsvét97
A feltámadó Jézushoz98
Húsvéthétfőn99
Húsvét után100
Fehérvasárnap101
A Jó Pásztor vasárnapján102
Fülöp és Jakab apostol napjára103
Áldozóücsütörtök104
A Szentlélekhez105
Könyörgés a Szentlélekhez106
A Szent tűz107
Imádság a Szentlélekhez108
A Szentháromság vasárnapján109
Zákeus110
Péter és Pál napján111
A féltőn szerető Úr112
Nagyboldogasszony napjára113
Kisboldogasszony napjára114
Szent Mihály napjára115
Az irgalmas samaritánus116
A tisztulást adó pap117
Az Élet Fejedelme118
András apostol119
Az utolsó ítélet120
utószó a vasár- és ünnepnapi szonettekhez121
Az epigrammákból122
Angelus Silesius:
Az Árkangyali Vándor124
Részletek "A lélek szent gyönyöre" című műből:
A lélek epedve hívja Urát141
A szerelmetes keresése142
Karácsonyi készület144
Fényes hajnalcsillag145
A gyermek Jézus szépségéről147
A visszhanggal társalog148
Méhecske szeretne lenni150
Estéli imádság152
A lélek az Úr mennybemeneteléről énekel153
Könyörgés a Szentlélekhez155
A lélek Vőlegénye csókjára vágyik157
A lélek János szeretne lenni159
Intelem bensőségre160
Szép dicséret a Szentlélekhez161
Könyörgés a Szentháromsághoz164
A világ mulandóságáról166
Paul Gerhardt:
Pünkösd168
Hálaima a harmincéves háború befejezésekor171
E. Chr. Homburg:
Áldozócsütörtöki ének173
Moritz Kramer:
Pünkösdi ének176
G. W. Sacer:
Az Úr a mennybe fölment178
Kaspar Neumann:
Áldozócsütörtök180
Salomo Franck:
Nagyszombat182
Benjamin Schmolck:
Ó, hozsanna!184
Húsvéti ének186
Pünkösd188
J. J. Rambach:
Virágvasárnap191
Könyörgés a Szentháromsághoz193
G. Tersteegen:
Áldozócsütörtök195
Pünkösd197
Ph. Fr. Hiller:
Jézus Krisztus a király már199
N. L. von Zinzendorf:
Ne légy ma tétlen, gyáva202
Chr. L. Taddel:
Győzedelmes, vedd a pálmát203
J. G. Schöner:
Menny felé206
Fr. Rückert:
Királyod jő209
Anette von Droste-Hülshoff:
Nagycsütörtök211
Ismeretlen
Áldozócsütörtök213
Julius Karl Reinhold Sturm:
Rajta, készülj!215
Eva von Tiele-Winckler:
Nyárvégi példázat216
Jochen Klepper:
Karácsonyi kérdések218
Újévi ének220
Nagybőjti úrvacsora222
Pünkösdi ének223
Dietrich Bonhoeffer:
Istenre hagyatkozás225
Ki vagyok én?227
Heinrich Vogel:
Isten adventi népe229
Ne féljetek!231
Húsvéti dal232
Tudom234
Miért nem?235
Imádságok a halál révén236
Albrecht Goes:
Dávid álma241
Albert Bartzsch:
Képek Jézus jöveteléről243
A csillag243
A jászol243
A kereszt244
Az angyal245
Claus Ludwig Laue:
Búcsúdal246
Névtelen
Gyermekek társalkodnak Jézussal249
Névtelen
Szolidaritás251
Gotti-Ried Schille:
Zsoltár-transzformálások252
Jörg Zink:
A teremtés utolsó hét napja255
A színes népek vallásos költészetéből
Indián zsoltár261
Countee Cullen:
Cirénei Simon beszámolója262
R. E. Grail Armattoe:
Néger litánia263
Joseph Seamon Cotter:
Az eső muzsikája265
James Weldon Johnson:
A teremtés266
Michael Francis Dei-Anang:
Hová?269
Tanganyikai ének
Siessünk a királyhoz270
James Jolobe:
Anyám emléke272
Néger úrvacsorai ének273
Borneói énekesprédikáció
Karácsony274
Indiai Bhadzsan
Jézus a Pásztor276
Dgang Min Dzse:
Síromra gondolok277
Yang Dyin Ch'in:
Karácsony278
HSI
Ének a szolgálatról280
Kínai névtelen szerző könyörgése
Ó, Isten282
Tokyohiko Kagawa:
Shinkawa283
Pénz nélkül285
A lelkek szobrásza286
Felfedezés287
Trombiták288
A válogatás költői
A reformáció hazájából290
A nagyvilág költőiből292
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem