A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Műhely 2003/5.

Kulturális folyóirat/XXVI. évfolyam, 5. szám

Tartalom

Horváth Elemér: Győr5
Sulyok Vince: Győri alkony6
Czigány György: Nővérem az unokám - Győri filmetűd7
"...a biciklimmel ott álltam a révfalusi hídon, nézve, hogy Tűz Tamásék, a kispapok világoskék reverendában vonulnak fel a Káptalandomb felé."
Görömbei András: Megváltó városom10
"Ha Győrre gondolok, szétárad bennem a hála érzése"
Hárs Ernő: Második szülővárosom, Győr13
"Az utolsó nagy akadály a vízbe robbantott Rábca-híd volt. Máig is csodának tekintem, hogy rokkant bokámmal és mankóimmal át tudtam vergődni rajta."
Meliorisz Béla: Üzenet az intenzív osztályról16
Széki Patka László: Törökkori emléktöredék Győrből18
Kádárkori emléktöredék Győrből18
Baán Tibor: Emléknyom19
Győr, 1963.20
Nagy Gáspár: Hajnali futamok21
"Igen - Győr! Csak négy betű - mondom. Mintha lánynevet suttognék a hetvenes évek derekáról..."
Pátkai Tivadar: Régi nyarak előhívott képei22
"Itt, ezen a gyűrött fotográfián meg néhány klottgatyás, boldog gyerkőc viháncol, amint lábukat lógálják a Rosta-féle csónakház úszómedencéjébe. Közülük valamelyik én vagyok."
Gülch Csaba: Város, eső, szerelem24
"Ez a dallam, ezek a szavak szöktek utánunk az Aranypartról, leskelődtek az álmos ablakok mögött, de ott rejtőztek a Káptalandomb messzi harmóniából örökölt zugaiban is"
Tönköl József: Skopáll-kép25
"...a kolduló sirályok február 4-én, délelőtti haladásban vijjogtak Adyváros fölött, oda a harmincfokos pünkösdi forróság, kacagtak felém a strandról érkező süldőlányok..."
Herceg Árpád: Részlet, és Te27
"...ami bizonyos, hogy a pályaudvar órái a jelöletlen időben állnak és Simon Géza újságárus pipafüstje kanyarog az égre"
Borbély János: Győri lapok30
Pusztai Zoltán: Prospektus31
Cukor György: Győrnek menet vonaton32
"Ott ült a padon apám. Győrben, az állomás előtt. Tizennyolc éve. Ezer? Több?"
Deák László: Győr, pályaudvar36
"Azt gondoltam, a kép, amit ismerek, Győrben változik meg, Győrtől megváltozik."
Viola József: Görögtűzfészek38
"Ahogy kiléptem az állomás előtti térre, hatalmasan feltornyosult előttem a Városháza régi épülete.
A torony tövénél, szemközt a vasúti kijárattal, egy elegáns fiatalember várakozott lazán és olyan hányavetin, mint aki nem vár senkit sem.
Szürke öltönye zakóját ki is gombolta a meleg miatt.
A bátyám volt."
Méhes Károly: A Zöldfa árnyékában41
"Odabent az L-alakú hodályrészt a hely nevéhez méltóan zöld függönyökkel lehetett elválasztani, ami leginkább az L rövidebb szárával történt meg esküvők és érettségi bankettek alkalmával, valamint akkor, ha a Rába ETO (zöld-fehér!) focicsapata ott falatozott."
Vörös Jenő: Az én utcám43
"Az utcának különleges rangot adott a Szent Kamillus templom. Úrnapján a környék díszbe öltözött, a nagykapukat hosszú, zöld ágak borították be, és a stációk figurái friss festéktől váltak csillogóvá, életszerűvé."
Péntek Rita: Győri adagio45
Juhász Attila: Képek, lapok: városom46
Fogarassy Miklós: "Az én Merényim" - Esszé és emlékezés47
"Győr az ötvenes évek mélyén. Délutáni, hétvégi korzók a Baross utcán fel s alá.
A lepusztult barokk és a fölé telepedett jelszavak korabeli mixtúrája, drukkolás az ETO-ért, hogy bennmaradjon a bajnokság első osztályában, az élelmiszerboltok ablakában hal- és lecsókonzerv hegyek magasai..."
Mikola Gyöngyi: A Győr-Kamcsatka tengely50
"A Rába-parti találkozás egy váratlanul kiragyogó pillanat a város akkori homogén szürkeségéből, az elfojtott fájdalmak, az eltitkolt történetek, s a feszült némaság helyére tolakvó hivatalos hazugságok nyomasztó közegéből."
Győri László: Pénzü győri szakasz54
"A társaság fénye, glóriája maga Kormos István volt, az ide, a nekünk való, akit csak szeretni lehet, mert nem a cenzúra, a politika, hanem a mi oldalunkon áll, annyian köszönhetjük neki, hogy költővé ütöttek bennünket..."
Kerék Imre: Ódaféle Győrhöz57
Jász Attila: A ki nem hagyható séták58
Horváth Nóra: "Oh büdös, iszonyú Örökkévalóság!" - Nyéki Vörös Mátyás életéről és költészetéről61
"A jezsuiták győri megtelepedése után egyértelműen a barokk jelleg vált dominánssá.
1627 őszén megnyitották iskolájukat, templomukat pedig 1635-ben kezdték építeni.
Az ellenreformáció mozgalmában a jezsuiták, a képzőművészet szerepét előtérbe tolva, azt kihasználva próbálták segíteni a katolikus egyház megújítását, hatalmának újbóli megerősítését.
Győr - Pozsony és Nagyszombat mellett - a katolikus szellemi élet jelentős hazai központjává vált."
Federmayer István: Irodalmi élet Győrött a XVIII. század utolsó negyedében69
"Péczeli József a Mindenes Gyűjtemény 1789. október 28-i számában Győrt példaképül állította a többi város elé: Bár tsak Hazánknak minden nagyobb Városaiban valamely tehetős és érdemes Hazafi, Kalmár vagy Könyv-kötő, illyen Olvasó Kabinétet állítana fel."
Varga Mátyás: Kinyitni az ajtót - Vázlat és kérdésfelvetés Czuczor Gergely irodalomtörténeti jelentőségéről78
"1822 karácsonyi szünetében 'betegként elkülönítve, becsempészett íróeszközökkel, az éjjeli csöndben ujjongva ontotta az Augsburgi ütközet hexametereit'.
A Kisfaludy Károly által javított költemény Vörösmarty Zalán futásával egy évben (1824) jelent meg, de az elsőség Czuczoré volt."
Gülch Csaba: Lélek pompában - Tíz tétel Harsányi Lajosról83
"Az első 'nagy lelki találkozása' a városban a székesegyházhoz kötődik.
A fiút elbűvölte 'a barokk pompa, a viharosan repdeső angyalok', és megszédítette a tömjén fűszeres illata.
Megdöbbenéssel hallotta, hogy a kórusról hegedű szólt."
Lőcsei Péter: Weöres Sándor iskolái - Győr90
"Egy 1930. IX. 16-án keltezett lap szerint
Bencsik Gergely tanár úrnál (Győr, Csaba u. 11.) kapott szállást
Édesanyja egyik levelezőlapja bizonyítja, hogy novemberben albérletből elköltözött, s ezt követően 'nagyságos Pálffy Ferenc máv főintéző úrnál', a Kálvária utcában lakott".
Jakab Gábor: Az Aranyrét utcától a Parnasszus kapujáig - Tűz Tamás költészetéről93
"Szerencsés az a költő, aki a város egyik szélő házában láthatja meg a napvilágot.
Így nemcsak a kültelkek sivár látványa tárul szeme elé, a girbe-görbe utcák, horpadt kerítések, hulló vakolatú házak proletár paradicsoma, ajkáról nemcsak hervadt sóhajok szállhatnak föl, elegyítve a rideg valóságot az emlékezés megszépítő mélabújával, hanem kiállva a kiskapuba tüdejére szívhatja a rétek illatát és az erdők leheletét is.
Az meg egyenesen az egykori városi tanács kifinomodott költői ízléséről tanúskodik, hogy még az utcát is Rét utcának hívják."
Horváth József: Fejezetek a győri időszaki sajtó és az irodalom kapcsolatának történetéből101
"A győri időszaki sajtó első kiemelkedő alkotása a reformkori 'Hazánk' volt: vidéki elsősége, kiváló szerkesztője, Petőfi és körének itteni megjelenése országos hírűvé és irodalomtörténeti értékűvé emelte.
A későbbi lapok ezt a 'magasságot' már nem nagyon érték el, de mindegyik korban volt néhány olyan alkotás, amely ki tudott emelkedni, volt olyan újságíró, szerkesztő, aki jelentőset tudott alkotni."
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem