A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzet története VIII.

Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig (1711-1815)

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomda Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 625 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott, festett, dombornyomásos, illusztrált vászonkötésben. Fekete-fehér és színes grafikákkal, ábrákkal, reprodukciókkal, kézirat- és oklevél-hasonmásokkal, kihajtható mellékletekkel gazdagon illusztrált kiadás.

Előszó

Azon század történetének megirásához fogunk, melyet történetirásunk hagyománya és közvéleményünk egyaránt az elernyedés, a hanyatlás korának szoktak tekinteni. Szemben a megelőző nemzedékek véres,... Tovább

Tartalom

Előszó3
I. Károly király uralkodása
Az alapvetés9
Az első országgyűlés18
A berendezés32
A királyi hatalom55
Magyarország kormánya és közigazgatása67
Az ország belső állapota83
Az egyházi viszonyok110
A török háborúk és az emigratio149
A pragmatica sanctio190
Mária Terézia uralkodása
A női örökösödés megvédése235
Külügyi viszonyok359
Alkotmányos viszonyok369
Gazdasági viszonyok315
Egyházi, iskolai és műveltségi viszonyok326
József császár uralkodása
A császár377
Reformok az egyház terén387
Az alkotmány és a közigazgatás reformja402
A Hóra-világ Erdélyben415
A társadalmi reform422
A török háború. József császár katastrophája444
II. Lipót uralkodása
A magyar szabadság467
Az 1790/91-iki országgyűlés488
Az erdélyi országgyűlés. Az unio kérdése535
A franczia forradalom és a reactio kora
A forradalmi eszmék és Magyarország. Martinovics és társai547
Magyarország részvétele a franczia háborúban565
A reactio megerősödése591
Képek jegyzéke - önálló mellékletek
Mária Terézia. Meylens Márton egykorú festménye a herczeg Esterházyak eszterházi kastélyában
III. Károly koronázása. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról30
III. Károly. Müller Gusztáv Adolf metszete 1730-ból Van Schuppen Jakab udvari festő festménye után. Ő Felsége hitbizományi képtárának példányáról54
Részletek a bécsi udvari kanczelláriából. 1. A palota díszterme 2. Bronzváza a díszteremben 3. Gobelin a díszteremben, Mária Teréziát ábrázolja magyarjaitól könnyezve 4. A palota homlokzata. Rajzolta Révész Imre69
Károlyi Sándor. Egykorú festmény gróf Károlyi Mihály tulajdonában89
A péterváradi ütközet. Huchtenburg egykori rajza és metszete után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról156
Rodostó látképe Rákóczy palotájával. Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly. A vázlat eredetije a Magyar Történelmi Társulat tulajdonában166
A Pragmatica Sanctio okiratának első és utolsó oldala. Az okirat eredeti példánya a bécsi titkos levéltárban198
Az 1722/23-ik évi törvények első és utolsó lapja. Az országos levéltár eredeti példányáról217
Királyi meghívó az 1741-iki koronázó országgyűlésre. Eredetije az országos levéltárban236
Mária Terézia a királydombon Pozsonyban, 1741 június 25-iklén. Meylens és Hamilton egykorú festménye a magyar történelmi képcsanokban238
A »Vitam et sanguinem« allegoriája. Schilner F. L. egykorú metszete után. Babics Zsigmond püspök gyűjteményének példányáról241
Gróf Pálffy János nádor. Egykorú festmény idősb gróf Pálffy János pozsonyi palotájában247
I. Ferencz római császár. Meylens M. egykorú festménye a herczeg Esterházyak eszterházi kastélyában248
Magyar katonák a hétéves háború idejéből. Rollmann Frigyes egykorú vízfestménye Ernst Lajos gyűjteményében256
Magyarország hódolata Mária Terézia előtt. Herz János Dávit metszete után. Az országos képtár példányáról269
Magyar testőr Mária Terézia korából. Egykorú festmény Ernst Lajos gyűjteményében288
József és Lipót főherczegek. Battoni egykorú festménye a magyar történeti képcsarnokban290
Fiume visszacsatolása a magyar szent koronához. Dudits Andor eredeti festménye309
Mária Terézia levele Albert herczeghez a bánság visszacsatolása alkamából. Eredetije az országos levéltárban313
XIII. Kelemen pápa brevéje az apostoli királyi czím adományozásáról. Eredetije a bécsi állami levéltárban348
Mária Terézia Levele gróf Esterházy Ferenczhez. Eredetije az országos levéltárban362
Mária Terézia életének utolsó évtizedében. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról369
József trónörökös mint hadvezér. Rugendas János Lőrincz metszete után. 377
II. József. Haid I. G. metszete Battoni egykorú festménye után. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról387
Gróf Széchenyi Ferencz. Ender József festménye a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának dísztermében413
II. Józsefnek az alkotmányt visszaadó rendelete. Eredetije az országos levéltárban463
A szent korona hazahozatala 1790-ben. Egykorú rézmetszet részlete. Az országos képtár példányáról468
II. Lipót. Clerck G. P. F. metszete Krenzinger P. egykorú festménye után. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról488
II. Lipót koronázási esküje. Mark A. egykorú színezett rézmetszete után. Dr. Schönherr Gyula birtokában levő példányról518
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele. Az okirat eredetije az országos levéltárban523
I. Ferencz koronázási díszben. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról551
I. Ferencz koronázási esküje. Mansfeld Sebestény egykorú metszete Schütz rajza után552
Jelenet a franczia háborúból. Egykorú vízfestmény Ernst Lajos gyűjteményében567
I. Napoleon. Isabey metszete után. A bécsi Artaria és társa műkereskedő-czég példányáról571
Buda és Pest a XIX. század elején. Egykorú színezett metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról576
I. Napoleon kiáltványa a magyar nemzethez. Eredeti példány után583
József nádor. Egykorú festmény Budapest székes-főváros tulajdonában592
A bécsi congressus 1815-ben (A párisi egyezségben résztvett 8 nagyhatalom meghatalmazottjainak ülése) Egykorú metszet Isabey I. festménye után. A bécsi Artaria és társa műkereskedő-czég példányáról597
A magyar szellemi élet vezéralakjai a század elején. Than Mór falfestménye a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházában600
A szövegképek lajstroma
A szövegben közölt kézirat és oklevél-hasonmások
Pero és társainak bűnhődése179
A Pragmatica Sanctio okiratának első és utolsó oldala198
Mária Terézia levele gróf Esterházy Ferenczhez362

Marczali Henrik

Marczali Henrik műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Marczali Henrik könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII.

A könyv gerince vászonnal pótolt. Belülről megerősített példány.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
15.000 Ft
12.000 ,-Ft 20
96 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII. A magyar nemzet története VIII.

A gerinc kissé sérült. A borító, a lapélek és néhány lap enyhén foltos.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba