859.172

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az iparművészet könyve I.

Szerző

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 532 oldal
Sorozatcím: Az iparművészet könyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-9272-57-4
Megjegyzés: Az 1912. évi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásának reprint változata. Fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Gróh István: A művészi stilusok fejlődése1
Egyiptomi művészet
Ó- és Uj-Kaldea építészete
Assyr építkezés
Ó-Perzsa építés
Hindu építés
Kinai építés
Japán művészet
Görög művészet
Római művészet
Az ókeresztény stilus
A byzanczi stilus
Arab-mór stilus
Román stilus
Csúcsives stilus
Renaissance stilus
Franczia renaissance
A német renaissance stilus
Barock stilus
XIV. Lajos stilusa
XV. Lajos stilusa: a rococo
XVI. Lajos stilusa
Empire stilus
Korunk stilusa
Magyar stilus
Magyar ornamentika
Marczali Henrik: Az iparososztály fejlődése Magyarországon37
Az ősmagyarok ipara
A honi iparososztály eredete
Udvarnokok
Fényűzés
A városok felszabadulása
Munkafelosztás
A honi ipar hiányai
A városok országrendisége
A czéhek
Czéhszabályok
Mátyás kora
Az életmód átalakulása
Könyvnyomtatás
A török hódítás hatása
Bethlen Gábor
A városok nemzetisége
Debreczen
Az ausztriai befolyás
A magyar ipar elnyomása
József császár kora
A hazai ipar hanyatlása
Új czéhek
Az iparososztály szétterjedése
Új iparágak gyára
Széchenyi; a czéhek eltörlése
Iparszabadság
Kossuth
Országos védegylet
Első pesti kiállítás
Gyáralapító társaság
Ráth György: Az érem63
Az érmészet önálló tudományág65
A gyűjtők befolyása az érmészet fejlődésére
Római éremgyűjtés
Az antik műemlékek iránti érdeklődés föléledése
Az antik érmek gyűjtői Olaszországban
Éremgyűjtés túl az Alpeseken
Az antik érmészet irodalma: XIV. XV. század
XVI. század
Erdélyi írók
Echkel József rendszere
Újkori írók
Az újabbkori érmészet külföldi irodalma
Magyarországi éremgyűjtők, XVI. század
XVII. század
A hazai éremgyűjtés a XVIII. századtól kezdve
A magyarországi érmészet hazai irodalma
Schoenvisner István
A Nemzeti Muzeum éremtára
Aristoteles a cserekereskedés átalakulásáról89
Az ókor nomád népeinek rendes értékmérője
A cserekereskedés az ókor keleti államaiban
Egy ó-egyiptomi bazár képe
A súlymértékek közös forrása
A babyloniai súlyrendszer elsőbbsége
C. F. Lehmann új elmélete
Brugsch basa véleménye
F. Hultsch fellép Egyptom elsőbbsége mellett
A súlyok feltalálása kérdésének mostani állása
A fémdaraboknak, mint értékmérőknek, forgalma az érem feltalálása előtt
Az érem feltalálása
Az érmek anyaga
Az érmek alakja
Az érmek díszitése
A pénzverési jog
Az érmelés technikája108
A próbálás
Az olvasztás és öntés
A nyujtás és izzítás
A lapkavágás
A súlyegyeztetés
A szélezés
A festés és étetés
Az éremverés
A bélyegzők készítése
Pénzverő műhelyek
Történeti áttekintés. Görög érmek.129
I. korszak. Kr. e. 700-ik évtől 481-ig
II. korszak. Kr. e. 485-től 415-ig
III. korszak. Kr. e. 415-től 336-ig
IV. korszak. Kr. e. 336-tól 280-ig
V. korszak: Kr. e. 280-tól 146-ig
VI. korszak. Kr. e. 146-tól 27-ig
VII. korszak. Kr. e. 27-től Kr. u. 268-ig
Róma érmelése142
A köztársaság éremrendszere
A császárság éremrendszere
A római birodalom kettészakadása
A közép- és újkor éremügye168
A denár egyeduralma. Nagy Károly kora
A karolingi denár fő typusai
XI. század
A mohamedán Kelet érmelése a középkorban
A bracteat
Aranyérmek
Augustalis
Realis (Saluto)
Florinus
Zecchio (Ducato)
Mouton-Angle
Chaise d'or
Rosenobel
A garas
Teston, Dicken
A tallér
Piaster
Maria Theresia tallér
Magyarország őslakóinak érmelése185
A kelták
A bojok
Eraviscus kelta törzs
A dákok pénzverése
Felső-Moesia
Az árpádházbeli királyok érmei
A vegyes házbeli királyok érmei
Erdély önálló érmelése
A Habsburg-ház érmelése
Magyar érmek külföldi utánzásai
Az emlékérem (Medaille).220
Római medallionok
Mutatványok
Echkel véleménye
A contorniatok
A középkori emlékérmek
Az emlékérem Németországban
A franczia emlékérem
A magyar emékérem
Dr. Áldásy Antal: A pecsétek309
A pecsét fogalma311
A pecsét anyaga
Viaszpecsétek
Bullák
Aranybullák
Ólompecsétek
Ezüstpecsétek
A pecsétek alakja319
A megbélyegzés módja (Bestempelung)
A pecsétek typusa322
A pecsételés módja334
Függő pecsétek
A pecsétek föliratai
A pecsétek fejlődése művészi szempontból338
A pecsétek vésési módja344
A pecsétnyomó348
Pecséthamisitások
Lyka Károly: A mozaik353
Az antik szőnyeg, mint a görög mozaik előképe
A classicus mozaik
A classicus mozaik anyaga
Színhatása
Elhelyezése
Fönnmaradt antik mozaikok
Az ó-keresztény mozaik
Róma
Ravenna
Az ó-keresztény mozaik technikai kivitele
XIII. század
A legújabb kor
A mozaikkészítés mai módja
A mozaik többi válfaja
A lapmozaik
Az azulejos mozaik
A firenzei mozaik
A római mozaik
A bombay-mozaik
Az indiai mozaik
Dr. Éber László: A sokszorosító művészet. Általános rész I-VIII.383
Czakó Elemér: Magyarország IX-XI.
A rézmetszés és fametszés386
A rézmetszés technikája
A fametszés technikája
A sokszorosító művészet kezdete
A német fametszés kezdete
A XV. század
Olasz fametszés a XV. században
A rézmetszés kezdete
Első német rézmetszők
Első olasz rézmetszők
Sokszorosító művészet a XVI. században398
Németország
Olaszország
A XVII. század410
A rézmetszés technikája
A rézmaratás művészi jelentősége
A rézmaratás kezdete
Jacques Callot (1593-1635)
Rembrandt van Rhijn (1606-1669)
Flamand metszők
Franczia rézmetszők a XVII. században
Olaszország
Németország
A hántoló modor
A XVIII. század421
Francziaország
A krétarajz modor
Németország
Olaszország
Angolország
A pontozó eljárás
William Hogarth (1698-1764)
Aquatinta (tusmodor)
Francisco Goya (1746-1828)
A kőrajz (lithographia)428
Senefelder János Alajos (1771-1834)
A kőnyomás Németországban
Menzel Adolf (1815-)
A kőnyomás Angolországban
A fametszés a XIX. században438
A modern fametszés jellege
Angolország
Németország
Ausztria
A franczia fametszés
Doré Gusztáv (1832-1883)
A fametszés a többi országban
Az Egyesült Államok
A rézmetszés a XIX. században445
Olaszország
Francziaország
Németország
Mandel Ede (1810-1882)
Jacoby Lajos (1828-)
Az aczélmetszés
Európa többi állama
A rézmaratás a XIX. században452
Francziaország
Németország
Angolország
Amerika
Európa többi országa
A színes sokszorosítás
A színes fametszés Japánban
A színes réznyomás
Magyarország sokszorosító művészete485
Külföldi metszetek behozatala
Honter János
A sárvári nyomda fametszetei
Wagner Bálint brassói nyomdász
Jacobus Lucius Transsylvanus
Egyéb XVI. századbeli könyvillustratiók
Ötvös-rézmetszők
Felső-Magyarország sokszorosító művészete a XVII. század végéig487
Nyugati Magyarország sokszorosító művészete a XVII. században
Pozsony, Nagyszombat
A nagyszombati kalendariumok és dissertatiók
A XVIII. század498
A főváros mint a sokszorosító művészetek központja, XIX. század
Vidéki művészek
Mayer István és hatása
Külföldön élő magyar mesterek
Barabás Miklós510
A fametszés divata
Morelli Gusztáv
Doby Jenő
Rauscher Lajos és a Paczka házaspár
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem