780.713

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az iparművészet könyve I-III.

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 1.811 oldal
Sorozatcím: Az iparművészet könyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az I. kötet 1902-ben, 287 szövegképpel és 91 műmelléklettel, a II. kötet 1905-ben, 527 szövegképpel és 86 műmelléklettel, a III. kötet 1912-ben, 352 szövegképpel és 75 műmelléklettel jelent meg. Néhány műmelléklet kihajtható. Nyomtatta az Athenaeum r.-társulat könyvnyomdája, Budapest.

Tartalom

II. kötet
Dr. Ráth István: Glyptika1
A glyptika viszonya az éremveréshez3
Etymologia
Felhasznált kövek
A gyémánt feldolgozása
Technika
A vésett kövek gyűjtése7
Byzanc. Középkor
XIV. és XV. század
Gyűjtési szenvedély a legújabb korban
Jelenlegi nagyobb gyűjtemények
Egyéb közgyűjtemények
Újabb magángyűjtemények
Magyar Nemzeti Múzeum
Hazai magángyűjtemények
A glyptika története13
Ókor
Egyptom
Chaldaea
Assyria
Persia
Hittiták
Phoenicia
Zsidók
India
Etruria
Mykene
Görögország
Archaikus stilus
A görög glyptika fénykora
A signatura hitelességének megállapítása
Az antik gemmoglyphek
Róma
Fényűzése
Művészei
Ó-keresztény gemmák
Byzanc
Középkor32
Cinqueccento
Újkor. XVII. század37
XVIII. és XIX. század
A glyptika Magyarországon41
A glyptika egyéb tárgyai42
Antik kor
Nápolyi múzeum
Bécsi gyűjtemény
Berlin
Habsburgok
Párisi koronakincs
Müncheni Reiche Kapelle
Dresda. Grünes Gewölb
Hazai gyűjtemények
A gemmák foglalása
China
A glyptika irodalma
Diner-Dénes József: Az elefántcsontfaragás55
Az elefántcsontfaragás jelentősége
Az elefántcsontfaragás a primitív népeknél
Francziaországi őskori leletek
Egyptom
Phoenicia
Judaea
Görögország
Italia
Byzanc
A népvándorlás kora
Diptychonok
Ó-keresztény elefántcsontfaragványok
Ravenna
Longobard művek
A délfranczia iskola
Közép- és Észak-Francziaország
A byzanci elefántcsontfaragás
A karoling elefántcsontfaragás
Az Ottó-féle renaissance
Rajnamelléki elefántcsontművek
XI. és XII. század
A gothikus stilus
XIV. és XV. század
Francziaország
Olaszország
XVI. század
XVII. század
Olaszország
Francziaország
Spanyolország
Németalföld
Németország
Olaszország
Modern elefántcsontfaragás
Arab és persa elefántcsontfaragás
China
India
Indo-China
Japán
Az elefántcsontfaragás anyaga
Az elefántcsontfaragás technikája
Elefántcsont utánzatok
Divald Kornél: A fafaragás167
A fafaragás fogalma169
Anyaga
Szerszámai
Őskori technika
Rovátkolt famunkák
Bábsütőminták
Népies faragványok
Az egyptomiak fafaragása. Ó birodalom
Uj birodalom
Görög faszobrok
Római diptychonok
Itália
Curiosumok
Nápolyi presepék
Spanyolország. Estofadók
A fafaragás európa főhelyei
China
Bambuszfaragványok
Japán
Álarczok
Neczkék
A puszpánfaragás192
Németalföldi mesterek
Olvasók
Állványos medaillonok
Betűk
Tükörkeretek
Németország
Hans Schwarz
Krug és Flötner
Dürer
Hagenauer
Kels
Monogrammisták
XVII. század
XVIII. század
A szárnyasoltárok. Templomok külső és belső díszítése a középkorban207
Románkori egyházi fafaragványok
XIV. századi emlékek
Késő csúcsíveskori emlékek ornamentikája
Német iskolák. Nürnberg
Wohlgemuth
Stoss
Stoss Krakkóban
Stoss Nürnbergben
Stoss hatása
Alsó-Frankföld
A creglingeni oltár mestere
Riemenschneider
A tiroli iskola. Pacher
A sváb iskola
Syrlin
Augsburg
Alsó-rajnai iskola
Észak-Németország
XVII. és XVIII. századbeli egyházi faragványok
A fafaragás Magyarországon229
A puszpángfafaragás
A szárnyas oltárok
Geographiai elterjedésök
Legrégibb adatok
Nemzeti vonások
Ornamentika
Figuralis rész
Mátyás király kora
A Jagellók kora
Két irány
Kálváriaszobrok
Renaissance ékítményes oltárok
Barokk emlékek
Modern faoltárok
Lyka Károly: Az üvegfestés255
Írott nyomok
X. század
XII. század
A XII. század technikája
XIII. század
A rajz
A szín
Arczképek
Rózsák
Szegélydísz
XIV. század
Az üveggyártás tökéletesbülése
Az ezüstsárga
Az alakos grisaille
Építési elemek
Az üvegcsiszolás
XV. század
A rajz finomodása
Plasticitás
Háttér. Tájképek
Építészeti elemek
Damas
A XV. század technikája
Ólomkeretek
A gyémánt használata
XVI. század
Műhelyek
Művészi minták
Az üvegfestő szerepe
Az üvegfestészet szerepe a XVI. században
A compositio szabadsága
A XVI. század technikája
A rajz
A szín
Az emberi test
Az üvegfestés virágzása Francziaországban
Németország
Olaszország
Anglia
Hanyatlás
XVII. század
A hanyatlás belső okai
XVIII. század
XIX. század
Japáni hatás
Az üvegfestészet Magyarországon
Legrégibb töredékek
Az üvegfestészet mai állapota
Munkafelosztás
Az opalizáló üveg felhasználása
Diwald Kornél: A lakkművesség297
A lakkművesség fogalma
A lakk szó eredete és jelentése
A japáni lakk termelése
A nyers lakk kezelése s a kétféle lakknemek
A lakkművek alapanyaga s a bevonás kezdetleges műveletei
A lakkművek szárítása
A vieux laque
A lakkművek díszítése
Egyszerű fajtájuk
Sima ékítményes lakkművek
Domború ékítményes lakkművek
A berakott lakkmű
Az aventurin lakkmű
Az ékítményes lakkmű stílusa és motivumainak változatossága
A japáni lakkművesség története
A japán lakkművesség virágzási kora
Koetsu
Iskolája
Siunisu és iskolája
Korin és Ritsuo
A modern japán lakkművesség
A chinai lakkművesség
A chinai lakk
A chinai lakkművesség technikája
A chinai lakkművek színharmóniája
A lakkművesség chinai főhelye
Régibb chinai lakkművek: a pekingi lakkművesség története
A perzsa lakkművesség
A perzsa lakkművesség technikája
A perzsa lakkművesség díszítése
India lakkművessége
Lakkművű indiai pálczák, golyók és ékszerek
Sindh lakkművek
Rajputana s egyéb tartománybeli lakkművek
Az európai lakkművesség; az ázsiai lakkművek hatása földrészünkön
Lakkműamateurök
A szélső Kelet lakkműveinek hamisítása és utánzása Francziaországban
Bútoron en vernis de la Chine
A »Vernis Martin« utánzói Francziaországban
A lakkművesség Olaszországban
Német lakkművek; Stobwasser
A lakkművesség nyomai Magyarországon
Bútorok Radványban
Újabb kisérletek az 1889-iki világkiállításon
A japáni és chinai lakkmű-technika ismeretének mai állása Európában
Európa hatása a szélső Kelet lakkművességére
A régi és modern technika között való különbség a japáni lakkművességben
Lakkműhamisítások
Lakkmű gyűjtemények Magyarországon
Gaul Károly: A bútor. Általános rész I-III.331
Dr. Éber Károly: A bútorművesség emlékei Magyarországon IV-VII.
Bevezetés333
A faanyag sajátságai
A fa rajza
A fa színe
A fa fénye
A fa hasadósága
A fa fajsúlya
A fa zsugorodása és dagadása
A művészi iparban kiválóan szereplő fafajták
A bútor alaki és aesthetikai szempontból
A bútorok alaki fejlődése
Az ágy alakjának keletkezése
Az ülőbútorok alakjának keletkezése
Az asztal alakjának keletkezése
A szekrényfélék alakjának keletkezése
A bútorok díszítése
A bútorok története346
Egyiptom
Assyria
Ókori görög bútorok
Római bútorok
A bútor a kereszténység első századában
Byzancz bútorművészete
A bútor a román stílus uralkodása idején
A csúcsíves (gót) stílus fejlődése
A bútor a gót stílusban
A renaissance-kor bútora374
Olaszország
A renaissance bútorok diszitése
A renaissance bútor szerkezeti alakítása
A késői renaissance. Olaszország
A renaissance bútorművészet fejlődése Németországban
Németalföld
Francziaország
Átmeneti stílus
Francois I.
Henry II.
XIII. Lajos
Franczia tájstílusok
A franczia renaissance-bútor alakisága
Pohárszék, szekrények
Asztalok
Ágy
Szék
Franczia művészek
Spanyolország. Portugália. Cabinet-k
Angol renaissance
Tudor stílus
Stuart stílus
Jacobean stílus
Angol renaissance bútorművészek
A renaissance decadentiája
A barokk fejlődése
A bútorművészet Louis XIV. alatt
Boulle
A régence stílusa
Louis XV. rococo v. rocail-stílus
A rococo jellemzői
Lakkbútorok
A barokk- és rococo-bútor Németországban és Ausztriában
A barokk- és rococo-bútor Olaszországban
Különleges bútordíszítés Hollandiában és a Rajna mentén
Anglia bútorművészete a XVII. és XVIII. században
Louis XVI.
Mária Antoinette
Az empire stílus keletkezése
Franczia korai empire
Architektonikus empire
Plastikus empire
A Biedermeier stílus keletkezése
Vajudások a XIX. század közepe tájékán
Renaissance-törekvések
A XIX. század vége
Amerikai bútor
Legújabb bútorművészet
A bútorművesség emlékei Magyarországon430
I. Mátyás kora
Emlékek a XVI. század elejéről
Csúcsíves ízlésű emlékek
Felső-Magyarország
Bártfa
Lőcse
Egyéb felvidéki emlékek
Erdély
Házi bútorzat463
Bútorok a Radvánszky gyűjteményben
Székek
Népies ízlés
Ládák
Czéhládák
Szekrények
A budapesti papnövelde könyvtárterme
Festett deszkamennyezetek480
Erdély. A gogányváraljai mennyezet
Székelyföldi menyezetek
Kalotaszeg
Felső-Magyarország. Szmrecsány
Topporcz
Szepes, Sáros, Árva és Zemplén megyék
Borsod megye
Alföld és Dunántúl
A vilonyai mennyezet
A soólyi karzat
A XIX. század495
Iparműkiállítás 1842-ben
Föllendülés a század második felében
Országos kiállítások
A budai királyi vár berendezése
Dr. Wartha Vincze: Az agyagművesség507
Az agyagművesség technologiája509
Anyaga
Az agyagárúk csoportosítása
Ónzománczos edények. Faience
A faience díszítése
Seger kisérletei a faience-díszítés fejlesztésére
Fali lemezek gyártása
A porczellán faience
Kőanyagárúk
Wedgewood
A porczellán
A porczellán díszítése
A sévresi gyártás módszerei
Az angol vagy csontporczellán
Franczia lágy porczellán (pate tendre)
Az agyagipar történeti fejlődése524
Görögország
Etruria
Róma
A népvándorlás kora
A Kelet
Az arabok (mórok)
Az olaszok. A majolika
A renaissance. XV. század
Luca della Robbia
A XVI. század
Gubbio
Nem lüszteres olasz majolika
A keleti porczellán hatása. Hollandia
Rouen
Németország és Svájcz
Az angol finom faience
Palissy
Oiron faience
Só-mázas agyagárúk
Az európai porczellán
Franziaország
Németország
Meissen
Bécs
Egyéb gyárak
Angolország
China551
A chinai porczellán anyaga
A chinai porczellánedények
Japán
Arita
Nagoya
Kaga
Satsuma gyártmányok
Kioto
Émail cloisonné
Magyarország565
Kőkor
Bronzkor
A kelták
A rómaiak
Régibb középkor
Újabb középkor
Kályhák és kályhafiókok
Hazai faience edények
A hazai keramika két fő csoportja
Ónmázas edények
Habán edények
Túri edények
Erdélyi sgraffito edények
Székely bokályok
Domborműves cserépedények
Szentesi, mezőtúri, mohácsi kancsók
Fehér cserépedények
Holicsi gyár
Tata
Stomfa
Gács, Girált, Kisbér, Pongyelok, Buda
Kassa
Körmöczbánya
Pápa
Városlőd
Nagymarton
Kőszeg
Telkibánya
Hollóháza
Miskolcz
Igló
Rozsnyó
Murány
Bakonybél, Sárospatak, Apátfalva
Görgény-Szentimre
Parajd
Brassó
Batiz
Besztercze
»Krasina«, Krapina
Pécs. A Zsolnay gyár
A Fischer-féle gyár
Ungvár
Porczellán. Herend
Függelék625
Az agyagárúk gyári bélyegei
Magyar agyagárúk
Külföldi porczellán
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III.

A kötetek borítói kissé kopottas, gerincük javított.

A felső lapélek aranyozottak.

Állapot:
48.000 ,-Ft
240 pont kapható
Kosárba