851.144

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1979/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XXV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Vass Henrik: A Magyarországi Tanácsköztársaság nemzetközi hatása és történelmi jelentősége3
Nemes Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság és az eszmei-politikai küzdelem kérdései25
Szabó Ágnes - Harsányi Iván: Fordulat a munkásmozgalomban - A kommunista világmozgalom kibontakozásának néhány elvi kérdése47
Tokody Gyula: A Magyar és a Bajor Tanácsköztársaság79
Közlemények
Virizlay Gyula: A munkásművelődés helyzetéről és feladatairól108
Kirschner Béla: A KMP politikai irányvonalának néhány kérdése a Komintern III. és IV. kongresszusa közötti időszakban138
Kálmán Endre: Egy vitatott Marx-interjú161
Balogh András: Az indiai kommunisták harca a függetlenségért és a társadalmi haladásért az ország gyarmati időszakában174
Farkas József - Szabó Ferenc: A Viharsarok. Egy tájegység sajátos történeti problémái196
Hírek
Vilém Novy: Levél magyar barátaimhoz208
D. P.: A Párttörténeti Intézet küldöttsége Mongóliában210
Rövid hírek211
Szemle
Tóth István: A magyar népi demokrácia története, 1944-1962216
Erényi Tibor: Károlyi Mihály sorsfordulói220
Kővágó László: Kalmár I. György: Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914)227
Gergely Jenő: A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon, 1918-1945230
Pintér István: Lőrinc Péter: Harcban a földért233
Szerényi Imre: Dokumentumok az 1918-1919-es forradalmak Duna-Tisza közi történetéhez235
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1978. július-augusztus-szeptember238
A könyvtár 1978. évi külföldi szerzeményeiből240
Rezümék244
2. szám
Tanulmányok
Szakács Kálmán: Kibontakozási törekvések a szociáldemokrata földmunkásmozgalomban 1908-1912 között3
Standeisky Éva: A munkáspártok és a Munkás Kultúrszövetség 1945-194837
Közlemények
Vass Henrik: A közelmúlt pártdokumentumainak publikálásáról72
Pécsi Anna: Franciaországi magyarok a Népfrontért (1932-1939)88
Jemnitz János: Az 1909. júliusi barcelonai általános sztrájk és nemzetközi visszhangja116
Konzultáció
F. Volosin: A munkásosztály történelmi küldetése és a burzsoá kritika141
Dokumentumok
Bakó Ágnes: Források az Országos Ifjúsági Bizottság történetéhez169
Visszaemlékezések
Dr. Orbán László emlékezése az Országos Ifjúsági Bizottságra184
Fábián Dániel: A résztvevő szemével (Adatok a Bartha Miklós Társaság történetéhez)196
Életrajzok
Hegedűs Sándor: Pesti Barnabás (1920-1944)213
Hírek
M. Pásztor József: Tudományos emlékülés a Sarló-mozgalom évfordulóján230
K. L.: Magyar és lengyel párttörténészek tanácskozása238
B. Gy.: Látogatás kubai testvérintézetünkben241
Rövid hírek242
Szemle
Folyóiratokról
Béki Ernő: A "Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung" 1975-1978-as évfolyamairól246
Könyvekről
Bálint József: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971-1975254
Farkas Márton: Siklós András: Magyarország, 1918-1919263
Botos János: A szocialista társadalmi rendszer közös vonásai és sajátosságai266
Hámori Anna: Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből 1919-1944268
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1978. október-november-december271
A könyvtár 1979. évi külföldi szerzeményeiből273
Rezümék276
3. szám
Tanulmányok
Theisler György: A két világháború közötti magyar szocialista képzőművész-mozgalom helye a korszak forradalmi munkásmozgalmában3
Nemes Dezső: Észrevételek Borsányi György: Kun Béla politikai életrajza című munkájához33
A tanácsköztársasági jubileumi ülésszak anyagaiból
Vass Henrik: A Tanácsköztársaság a magyar történelemben111
Siklós András: Utópia vagy realitás. A világforradalom kérdése az újabb történeti irodalomban125
Milei György: A forradalmi helyzet és a világforradalom kérdései a Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország kapcsolatának idején136
Ormos Mária: A Tanácsköztársaság és az antant-intervenció151
Kővágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején163
Életrajzok
Szabó Ágnes - Varga Lajos: Garbai Sándor (1879-1947)174
Hírek
Deme Péter: Tudományos emlékülés Kunfi Zsigmond születésének 100. évfordulóján220
Rövid hírek227
Szemle
Folyóiratokról
Székely Gábor: A szovjet párttörténeti folyóirat 1977-1978-as évfolyamairól231
Könyvekről
Pölöskei Ferenc: Erényi Tibor: Szocializmus a századelőn238
Nagy László: Berecz János: Harc és együttműködés242
Szokolay Katalin: A nemzetközi munkásmozgalom története lengyelül245
Rathmanné Turi Mária - Ruff Mihály: A Német Szocialista Egységpárt története251
Pintér István: Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund256
Koroknai Ákos: Réti R. László: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története, 1881-1919.259
A magyar munkásmozgalom történetől szóló cikkek jegyzéke 1979. január-február-március263
A könyvtár 1979. évi külföldi szerzeményeiből266
Rezümék269
4. szám
Tanulmányok
Sipos Péter: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a szakszervezetek kapcsolataihoz az 1920-as években3
Maróthy János: A cselekvő ember zenéje. Munkásmozgalom és zenekultúra43
Közlemények
Molnár István: Az ifjúmunkás-mozgalom a kialakuló munkáshatalomért 1948 első hónapjaiban62
Béki ernő: Az angol Munkáspárt jellegéről. Vita a II. Internacionáléban 1906-1908-ban91
Vízvári András: Az angol Munkáspárt ideológiai és politikai irányvonala a harmincas években124
Ivan Kovacevic: Frankel Leó együöttműködése a szerb szocialistákkal az 1870-es évek végén154
Visszaemlékezések
Mihályfalvy Pál: Kun Béláról egy könyv kapcsán165
Életrajzok
Birkás Imre (1908-1964)171
Hírek
Rövid hírek183
Szemle
Józsa Antal - Milei György: Megjegyzések Borsányi György Kun éláról szóló bibliográfiájához185
Esti Béla: Kun Béla: szocialista forradalom Magyarországon222
Glatz Ferenc: Munkásmozgalomtörténet - társadalomtudományok. Reflexiók egy tanulmánykötethez225
Marek Waldenberg: Forradalom és állam Lenin politikai gondolkodásában229
Köpeczi Nagy Gábor: Ausztria Kommunista Pártjának története232
Jemnitz János: Az 1926-os angliai általános sztrájk236
Szántó Zoltán: Egy per - ötven év távlatából240
Sipos Péter: A katolikus egyház a magyarországi politikai életben243
Máté György - Vida Ferenc: Hűség és hűtlenség246
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1979 április-május-június249
A könyvtár 1979. évi külföldi szerzeményei252
Rezümék256
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem