827.696

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1981. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata XXXVI. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.416 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Cikkek
A szovjet nép és az egész emberiség javára
Ballai László: Két tervidőszak fordulóján
Barta Barnabás - Vukovich György: A lakáshelyzet alakulása és jellemzői
Bánlaky Pál: Politikum és szakszerűség (Változások a kisvárosi értelmiség tevéskenységszerkezetében)
Bede Rita - H. Varró Rózsa: Gondolatok az ellenforradalom-elmélet kidolgozásához
Bede Rita - H. Varró Rózsa: Korunk ellenforradalmairól
Berecz János: Enyhülés és feszültség a mai nemzetközi viszonyokban
Berend T. Iván: Gondolatok a hatodik ötéves tervről
Bethlendi László - Szabó József: A mezőgazdasági és az élelmiszeripar a fejlődés új szakaszában
Craveró Róbert: A lakossági infrastruktúra fejlesztésének főbb jellemzői
Cserhalmi Imre: Küzdelem és közérzet
Darvas György - Papp István: A VI. ötéves terv energiagazdálkodási programja
Faluvégi Lajos: A gazdasági szerkezet változásai a VI. ötéves terv időszakában (A társadalmi feltételek és hatások)
Hajdú János: szövetségről és demokráciáról - a népfronttanácskozás alkalmából
Havasi Ferenc: Az 1981. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai, a további feladatok
Héthy Lajos: Gazdaságpolitika és bérrendszer
Hoós János: Árpolitikánk helye a gazdaságpolitika rendszerében
Katona István: A konszolidáció és a megújulás fő vonásai
Klinger András: Népesedés - a népesedéspolitika eszközei
Knopp András: Felsőoktatásunk fejlesztéséről
Kormos Sándor: Tömegkultúra idézőjelben és anélkül
Kozma Ferenc: Gazdaságpolitikai stílusváltás: mennyiség és minőség
Láng István: Magyarország biológiai erőforrásai és a gazdasági fejlődés
Lökkös János: A lakosság jövedelmének és fogyasztásának alakulása
Méhes Lajos: Az Ipari Minisztérium létrehozásának szükségessége és a további feladatok
Mód Aladárné: Nemzeti érdek - munkásérdek (Gondolatok a szakszervezetekről)
Molnár László: Társadalmi és családi gondoskodás az öregekről
Nagy Sándor: Bizalom és kritika
Nyitrai Ferencné: A lakosság jövedelmi rétegződése az elmúlt két évtizedben
Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság nemzetközi összehasonlításban
Óvári Miklós: Elvi és reális válaszok. Kádár János új kötetéről
Pach Zsigmond Pál: A hazafiság néhány kérdése
Papp István - Darvas György: A VI. ötéves terv energiagazdálkodási programja
Puja Frigyes: Az SZKP és a Szovjetunió békepolitikája
Schuler Dezső: Gyermekeink egészsége
Szabó József - Bethlendi László: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a fejlődés új szakaszában
Szabó Márton: Munkamorál és társadalmi haladás
Tétényi Pál: A VI. ötéves népgazdasági terv és a kutatás-fejlesztés
Tőkei Ferenc: A "harmadik világ" fejlődésproblémáinak történeti alapjairól
H. Varró Rózsa - Bede Rita: Gondolatok az ellenforradalom-elmélet kidolgozásához
H. Varró Rózsa - Bede Rita: Korunk ellenforradalmairól
Vukovich György - Barta Barnabás: A lakáshelyzet alakdulása és jellemzői
Zsuffa Ervin: Élelmiszer-termelésünk fejlesztése a VI. ötéves terv időszakában
Folytonosság és megújulás - az MSZMP útjának tanulságai
Erényi Tibor: Történelem és politika
Izsák Lajos: Osztály- és pártharcok, politikai irányzatok a felszabadulás után
Berecz János: 1956 - negyedszázad távlatából
Haynal Kornél: Az ellenforradalom - az imperializmus stratégiája
Nemes János: A Rádió ostroma
Csikesz Józsefné: A Köztársaság téri pártházban
Sós Gyula: A Kilián-laktanya tisztje az ellenforradalom tobzódásáról és leveréséről
Pataki István: Szarvasi kommunisták küzdelme 1956-1957-ben
Az ellenforradalom jelentkezése és felszámolása két baranyai városban
Gorbics József: Pécsett
Wieder Béla: Komlón
Katona István: A konszolidáció és a megújulás fő vonásai
Sánta Ilona: Interjúk az ellenforradalomról és a konszolidációról
Bakó Ágnes
Brutyó János
Kállai Gyula
Cservenka Ferencné
Szirmai Jenő
Eperjesi László
Nyers Rezső: Gazdaság és politika kölcsönhatása gazdasági fejlődésünkben
Boldizsár Iván: Magyarként a nagyvilágban
Évforduló
Kádár János elvtárs levele a szerkesztő bizottsághoz
Szabó Ágnes - Szabó Bálint: Fél évszázados a Társadalmi Szemle
M. Pásztor József: A Társadalmi Szemle fogadtatásának dokumentumai
Szerkesztőségi gondolatok az ötvenedik évfordulón
Goldperger István: Lenin cikke az egységes gazdasági tervről
Kende János: A "Szocializmus" 75 évére emlékezve
Svéd Pál: A toronyőr üzenete
Szabó Tibor: Gromsci politikai filozófiája (Egy marxista politikus-filozófus arcképéhez)
Zoltai Dénes: Bartók Béla. Egy oszthatatlan életmű
Szemle
Bethlendi László: A szövetkezeti kongresszusok elé (Beszélgetés Balogh Lászlóval, az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkárával és Devcsics Miklóssal, a Nógrád megyei Tanács elnökével
Bossányi Katalin: Az új termelői árrendszer egy éve (Vállalati tapasztalatok a gépiparban és a ruházati iparban)
Bossányi Katalin: Vállalatközi kooperáció a gépiparban
Csikós József: Új követelmények és törekvések a kádermunkában (Beszélgetés három vezető pártmunkással)
Frey Mária: Az ipari termelés ingadozása és a foglalkoztatás hatékonysága
Horányi Lajos: Minőségi követelmények és ösztönzés (A balassagyarmati Kábelgyár tapasztalataiból)
Kun László: Jegyzetek a munkahelyi demokráciáról
Lendvai L. Ferenc: Új Szántás (Karácsony Sándor és köre a felszabadulás utáni politikai életben)
Lugosi Gábor: Miért nem halad jobban a vállalatszervezés? (Megjegyzések a probléma társadalmi hátteréről)
Medgyessy Péter: Gazdaságpolitikánk pénzügyi vetületei
Németh Ferenc: Élelmiszeriparunk és a külgazdasági változások
Simonyi Ágnes: Eredményes vállalati kísérlet az üzemi demokrácia fejlesztésére
Tóth Tibor: A termelési rendszerek új, szigorúbb feltételek között
Eszmecsere
A KISZ az ifjúságban és a társadalomban (Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben)
Az ifjúság történelmi tudatáról, ismereteiről, szemléletéről (Beszélgetés a szerkesztőségben)
Milyen intézkedések szükségesek egy jól működő lakásgazdálkodási szisztéma létrehozásához (Válaszok egy körkérdésre)
Körkép vagy korkép? (Beszélgetés az alkoholizmus társadalmi vonatkozásairól és a tennivalókról)
Zala György: Településfejlesztés és a társadalmi fejlődés
Politika, tudat, magatartás
Port Ferenc: Szocialista jólét és szocialista közösség
Kolosi Tamás: az értelmiségről vitatkozva
Miltényi Károly: az értelmiség mobilitása, rétegződése és helyzete 1945 után
Svéd Pál: A toronyőr üzenete
Gazdaság és társadalom
Bossányi KataliN: A kisvállalkozás kiterjesztése: lehetőségek és korlátok
Kozma Ferenc: Az alkotó munkáról és az innovációról
Nemzetközi Szemle
Köves Tibor: Mítosz-mágia-morál
Léderer Pál: Az új szovjet ötéves terv fő vonásai
Miklós Gábor: Lengyelország. 1981. június
Munkácsy Gyula: Három testvérpárt a gazdasági feladatokról
Patkó Imre: Az Egyesült Államok két taktikája (Az "emberi jogoktól" a "nemzetközi terrorizmusig")
Patkó Imre: Az Egyesült Államok külpolitikájának belső indítékairól
Simai Mihály: Világgazdaság és fegyverkezés
Tóth M. Ferenc: Lengyelország az új esztendő küszöbén
Vajda Péter: Amerikai erőfölény-politika és fegyverkezési program
Várnai Ferenc: Kína a "tízek pere" után - pártkongresszus előtt
Politikaelmélet
Andics Jenő: A tervezés érdekviszonyai és a szocializmus politikai rendszere
Bayer József: A pluralizmus és kritikusai
Bihari Mihály: A társadalom politikai rendszere
Forgács Imre: A politikai pártok polgári elméletéről
Tudományos életünkből
Huszár István: A hátrányos helyzetűek Magyarországon
Bőhm Antal: Vita a többoldalúan hátrányos helyzetű csoportokról
Nézőpont
H. Varró Rózsa: Az átlagos képességűek védelmében - a kiemelkedő tehetségek érdekében
Iskola és társadalom
Deák Zsuzsa - forray R. Katalin - Kozma Tamás: Általános iskoláink a nyolcvanas években
Hermann István: A gimnáziumi másodikos irodalomkönyvről
Kritika
Agárdi Péter: Művészi érvény, társadalmi illetékesség és kritika
Csepeli György: Marxizmus a pszichológiában
Közművelődés
Villangó István: Közművelődés, közösség, önművelés
Művelődéspolitikai jegyzetek
Vadas József: Gazdálkodás a tehetséggel (Képző- és iparművészetünk funkciózavarairól)
Lendvai L. Ferenc: Életformaváltás és zenei közízlés
Csák Gyula: Gazdaság és művészet
Drecin József: Műveltség és gazdaság
Kamarás István: A minőség esélyei
Pándi András: Magyar filmet természetesen nem nézek
Vajda György: Mérkőzésről mérkőzésre
Fórum
László Péter: A városkörnyéki településhálózat dilemmái
Könyvekről
Haskó Katalin: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből
Johancsik János: A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában
Hoffman Tamás: Az integrált történelemtanítás útja
Sipos Levente: Földet, közbiztonságot, állami iskolát
Trócsányi Zsolt: Magyarország története 1790-1848
Sipos Péter: Tanúságtevők
Ancsel Éva: Írás az éthoszról
Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása
Antalffy György: Állam, politikai rendszer, társadalom
Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok
Frolov I. T. - Pasztusnij Sz. A.: A genetika száz éve
Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika
Kállai Gyula: Életem törvénye
Kolosi Tamás - Papp Zsolt - Gombár Csaba - Pál László - Bara János: Réteghelyzet, rétegtudat
Karnai János: A hiány
Korom Mihály: Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet
Kozma Ferenc: A nyitott szerkezetű gazdaság
Kraszin J. A.: A szocialista forradalom elmélete
Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben
Le Duan: Válogatott beszédek és írások
Magyar Lajos: A kínai mezőgazdaság hagyományos szerkezete
Maróthy János: Zene és ember
Murányi Mihály: A társadalmi tudat
Nehru Dzsaváharlál: India fölfedezése
Papp Zsolt: A válság filozófiájától a "konszenzus" szociológiájáig
Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története 1933-1944
Pozsgay Imre: Demokrácia és kultúra
Rácz István: A paraszti migráció és politika megítélése Magyarországon
Salgó László - Balogh András: A gyarmati rendszer története
Salamon Konrád: A Márciusi Front
Sebestény Sándor: A Bartha Miklós Társaság
Vészi János: Alfa születik
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem