Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Neveléselméleti szöveggyűjtemény

Tananyagok/József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ezt a szöveggyűjteményt egy átmeneti időszakban állítottuk össze és számolnunk kellett ennek minden következményével. Az elmúlt néhány évben újjászerveztük a tanárképzés pedagógiai és pszichológiai... Tovább

Előszó

Ezt a szöveggyűjteményt egy átmeneti időszakban állítottuk össze és számolnunk kellett ennek minden következményével. Az elmúlt néhány évben újjászerveztük a tanárképzés pedagógiai és pszichológiai tárgyait, teljesen átdolgoztuk a kurzusok tartalmait. Ugyanebben az időszakban a tanárszakos hallgatók száma a többszörösére növekedett, és ez lehetetlenné teszi, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva közvetlenül folyóiratokból, könyvekből jelöljük ki a szakirodalmat. A válogatás során éreztük a magyar nyelven rendelkezésre álló anyagok szűkösségét, de fordításra nagyon rövid idő és meglehetősen szerény anyagi források álltak rendelkezésünkre. Tankönyvírásban, a modern nyugati, szakirodalom lefordításában évtizedes lemaradásokat kellene pótolni.
Az átmeneti korszak valószínűleg hosszabb lesz, mint ahogy azt akár csak néhány éve is gondoltuk. Az iskolarendszer átalakulása még éveket vesz igénybe, és valószínűleg nem csak a tervezett és kívánatos változások mennek végbe. A politikai átalakulás nyomán elindult társadalmi folyamatoknak, a modernizációnak számos kedvezőtlen mellékterméke is van, és az iskolában korábban ismeretlen problémák is megjelennek. A növekvő gazdasági különbségek, a munkanélküliség, a kemény drogok terjedése, az egészséget veszélyeztető magatartásformák elszaporodása, az ifjúsági bűnözés új formái, a szélsőséges ideológiákat képviselő csoportok hatása, a családi kapcsolatok lazulása, a generációk közötti távolságok növekedése, a kortárscsoportok és az ifjúsági szubkultúrák értékközvetítő szerepének növekedése - mindezek új kihívást jelentenek az iskolai nevelés számára. A jövő tanárainak sokkal alaposabb neveléselméleti felkészültségre lesz szükségük ahhoz, hogy az iskolák betölthessék szerepüket az értékek közvetítésében, a szocializációban.
A szöveggyűjtemény tartalmának körülhatárolása során - akárcsak a neveléselmélet kurzus megújításakor -, újra értelmeznünk kellett a neveléselmélet fogalmát, szerepét a tanárképzésben. E bevezető keretei nem teszik lehetővé, hogy részletesen elemezzük a lehetséges alternatívákat, érdemes azonban utalni azokra a kérdésekre, dilemmákra, amelyeket e tárgy tartalmának kialakításakor meg kell vizsgálnunk. A leggyakrabban felmerülő kérdések a pedagógia és pszichológia, a magyar és nemzetközi fejlődési tendenciák, a neveléselmélet és oktatáselmélet valamit az elmélet és gyakorlat viszonyát érintik. Vissza

Tartalom

Bevezetés 7
I. A nevelés filozófiai dilemmái és humanisztikus irányzatai. A pedagógiai hatás mechanizmusai.
Martin Buber: Beszédek a nevelésről 11
Angelusz Erzsébet: Antropológia és nevelés 13
Zrinszky László: Pedagógia a Nagy Elbeszélések után
- A posztmodern bizonytalanság 51
Vekerdy Tamás: Az emberi és a gyermeki jogok nemzetközi törvényei és az iskolázás szabadsága Európában 63
Zrinszky László: „Aki gyerekeket akar nevelni, tönkre akarja tenni őket"
- Jegyzetek az antipedagógiáról 81
Bruno Bettelheim: A nevelés és a valóságelv 93
Benda József: Lépések egy humanisztikus iskola felé 103
Pogány Mária: „Neveletlenek nevelnek neveletleneket" 115
B. Méhes Vera: Maria Montessori pedagógiai rendszeréről 129
Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák - Waldorf-iskolák a Német Szövetségi Köztársaságban 137
Ehrenhard Skierra: Haladó nevelési mozgalmak és az iskola Európában 155
II. Egyén és közösség. A csoportjelenségek felhasználása a nevelésben. Szociális tanulás
Albert Bandura: Szociális tanulás utánzás útján 165
Albert Bandura: A személyiségfejlődés szakaszai 189
Buda Béla: A szocializáció a gyermekkorban 201
Buda Béla: Csoportjelenségek a gyermek- és ifjúkorban, nevelési felhasználásuk 217
Morton Deutsch: A csoport kialakulása 225
Muzafer Sherif: A vonatkoztatási csoport fogalma az emberi kapcsolatokban 241
S. E. Asch: A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására 251
Leon Fesünger - Stanley Schachter - Kurt Back: A csoportmércék működése 261
William Doise - Serge Moscovici: A csoportdöntés 279
III. Motiváció és morális fejlődés. Erkölcsi nevelés, nevelési problémák
Robert F. Biehler - Jack Snowman: Motiváció 301
Jean Piaget: A gyermek kétféle erkölcse 351
Lawrence Kohlberg: A morális karakter és a morális ideológia kialakulása 369
Lawrence Kohlberg: Összefoglaló
- Kohlberg morális fejlődés-elméletének szakaszai 407
Katona Nóra - Szító Imre: Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései 411
Kozéki Béla: Fegyelem és jellem 427
Róbert F. Biehler - Jack Snowman: A fegyelmezetlenség okainak elemzése 443
L. G. Cairns: Viselkedési problémák 461
Kósáné Ormai Vera: Magatartási zavarok - szociális inadaptáció 469
Veczkó József: Szociokulturális ártalomforrások, leggyakoribb veszélyforrások 487
IV. A tanári szerep és személyiség. A tanár-diák kapcsolat
Benda József: Személyiség és interakció 529
Trencsényi László: A szerep kategóriájának alkalmazása a pedagógusmagatartás értelmezésében 547
Joseph Adelson: A tanár mint modell 573
Buda Béla: A pedagógus korszerű pszichológiai szemlélete és felkészültsége 583
D. S. Lewis: A tanár személyisége 591
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem