865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Planétás Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 499 oldal
Sorozatcím: Jelenlévő múlt
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-9014-27-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Szerte Európában tapasztalhatók a hagyományos kultúrák megőrzésére, védelmére irányuló törekvések. Magyarországon - a tudományos kutatás, a színpadi táncművészet és a közművelődés példás összefogásával - ezek a törekvések kiemelkedő szakmai és művészeti színvonalú támogatást, széles társadalmi hátteret kaptak. A táncházmozgalom révén a néptáncokra vonatkozó ismeretek nem csupán a táncos szakemberek, hanem valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetők.
E kötet is ezt igyekszik szolgálni. Részletesen leírja a magyarság három, jól elkülöníthető táncdialektusának táncait: a dunántúliakat, az alföldi vagy tiszaiakat és az erdélyieket. Ezeket egészítik ki a szlovákok, a románok, a cigányok, a délszlávok, a németek táncairól írott tanulmányok.

Tartalom

ELŐSZÓ 5
I. A MAGYAR NÉP TÁNCKULTÚRÁJA
A magyar néptánc kutatása - Martin György 9
A néptáncok elemzése és rendszerezése 11
Táncélet és táncos szokások - Pesovár Ferenc 17
A tánc hagyományozódása 20
A tánc általános alkalmai 32
A tánc rendezése 48
Táncillem 53
Táncszók 58
Táncrend 61
Alkalomhoz kötött táncok - Felföldi László 72
A rituális táncok elemi formái 74
Lánckörtáncok 75
Ugrós táncok 81
Páros táncok 82
Dramatikus-pantomimikus táncok - Pesovár Ernő - Pesovár Ferenc 87
A magyar tánckincs történeti rétegei 100
Régi és új táncréteg - Martin György 100
A régi táncréteg vonásai - Martin György 101
A körtánc - Martin György 101
Körtáncaink szomszéd népi kapcsolatai 111
Körtáncaink fejlődése és helye az európai tánckultúrában 115
Eszközös pásztortáncok - Martin György 117
A botoló 118
Az ügyességi táncok - Pesovár Ferenc 138
A kanásztánc 141 • A seprűtánc 143 • Mutatványos táncaink
és a fegyvertáncok 144
Ugrós-legényes tánctípus - Martin György 148
Ugrós táncok 148 • Az erdélyi legényes táncok 151
A lassú legényes táncok 156
A régi páros táncok - Pesovár Ernő 161
Küzdő karakterű páros 161 • Az ugrós páros 168
A forgós-forgatós páros a történeti forrásokban 172
A forgós-forgatós páros a tánchagyományban 180
Az új magyar táncstílus - Pesovár Ernő 185
A szóló verbunk sajátosságai 187 • Hadkiegészítés
és táncos verbuválás 195 • A körverbunk 199 • A csárdás 204
Magyar táncdialektusok - Martin György 213
Bevezető 213
A nyugati vagy dunai táncdialektus 216
A középső vagy tiszai táncdialektus 236
A keleti vagy erdélyi táncdialektus 255
Táncírástár 279
A táncok adatai 279
II. NEMZETISÉGEINK TÁNCHAGYOMÁNYA
A magyarországi délszláv népek tánchagyománya - Felföldi László 355
A Maros menti szerbek táncairól - Felföldi László 360
Táncra vonatkozó feljegyzések az első világháborúig 365
A Maros menti szerbek táncainak elemzése 367
Malo kolo 368 • Eszközös táncok 371 • Veliko kolo 371
Momacko kolo 373 • Seljacica 374 • Podvoje 375 • Poljubce 375
Szertartásos táncok, maszkos alakoskodások 376
Dodole 376 • Lazarice 377 • Turkatáncoltatás 377
Tűz körül járt táncok 378
Összefoglalás 379
A magyarországi szlovákság tánckultúrája - Pesovár Ernő 379
Magyar néptánckutatás Szlovákiában - Martin György 392
Milyen főbb történeti kérdésekre várhatunk választ a szlovák
és a magyar összehasonlító táncfolklorisztikai kutatásoktól? 394
A régi táncfajták 395
Lánc- és körtáncok 395 • Hajdútánc, pásztortánc 396
Férfitáncok 396 • Páros táncok 397
Az új stílus 397
Verbunk 398 • Csárdás 399 • Polgári táncok 400
Összefoglalás 400
A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében - Martin György 401
A magyarországi román tánchagyományokról - Pálfy Gyula 407
A magyarországi német tánchagyomány és forrásai - Kiss Gáborné 413
Geográfiai és kulturális helyzet 413 • A kutatás fellendülése 414
A német néptánc főbb jellemzői 414 • A nyugat-európai táncok
történeti forrásainkban 416 • Kölcsönhatás 417
A Dél-Dunántúl német tánchagyománya 418
Térformációs táncok 418 • Táncjátékok 430 • Körtáncok 435
A Dél-Dunántúl németajkú lakosságának táncélete 439
Táncdialektusok 439
A magyarországi cigányok táncai és szerepük a kelet-európai
tánchagyományban - Martin György 443
Lakodalmi szokások és táncok a nagyecsedi oláh cigányoknál - Balázs Gusztáv 450
IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK 465
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem