Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya - CD-vel

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Planétás Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 496 oldal
Sorozatcím: Jelenlévő múlt
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-9014-10-9
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és kottákkal illusztrálva. CD-melléklettel.

Fülszöveg

Szerte Európában tapasztalhatók a hagyományos kultúrák megőrzésére, védelmére irányuló törekvések. Magyarországon - a tudományos kutatás, a színpadi táncművészet és a közművelődés példás összefogásával - ezek a törekvések kiemelkedő szakmai és művészeti színvonalú támogatást, széles társadalmi hátteret kaptak. A táncházmozgalom révén a néptáncokra vonatkozó ismeretek nem csupán a táncos szakemberek, hanem valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetők.
E kötet is ezt igyekszik szolgálni. Részletesen leírja a magyarság három, jól elkülöníthető táncdialektusának táncait: a dunántúliakat, az alföldi vagy tiszaiakat és az erdélyieket. Ezeket egészítik ki a szlovákok, a románok, a cigányok, a délszlávok, a németek táncairól írott tanulmányok.

Tartalom

ELŐSZÓ
I. A MAGYAR NÉP TÁNCKULTÚRÁJA 7
A magyar néptánc kutatása - Martin György 7
A néptáncok elemzése és rendszerezése 9
Táncélet és táncos szokások - Pesovár Ferenc 15
A tánc hagyományozódása 18
A tánc általános alkalmai 30
A tánc rendezése 45
Táncillem 51
Táncszók 56
Táncrend 59
Alkalomhoz kötött táncok - Felföldi László 70
A rituális táncok elemi formái 72
Lánckörtáncok 73
Ugrós táncok 80
Páros táncok 80
Dramatikus-pantomimikus táncok - Pesovár Ernő-Pesovár Ferenc 85
A magyar tánckincs történeti rétegei 97
Régi és új táncréteg - Martin György 97
A régi táncréteg vonásai - Martin György 98
Körtánc - Martin György 98
Körtáncaink szomszéd népi kapcsolatai 108
Körtáncaink fejlődése és helye a európai tánckultúrában 112
Eszközös pásztortáncok - Martin György 114
Botoló 115
Ügyességi táncok - Pesovár Ferenc 135
Kanásztánc 137 Seprűtánc 139 Mutatványos táncaink
és a fegyvertáncok 141
Ugrós-legényes tánctípus - Martin György 144
Ugrós táncok 144 Erdélyi legényes táncok 148
Lassú legényes táncok 153 Lassú magyar 155
Régi párostáncok - Pesovár Ernő 157
Küzdő karakterű páros 157 Ugrós páros 164
Forgós-forgatós páros a történeti forrásokban 169
Forgós-forgatós páros a tánchagyományban 176
Új magyar táncstílus - Pesovár Ernő 181
A szóló verbunk sajátosságai 184 Hadkiegészítés
és táncos verbuválás 191 Körverbunk 196 Csárdás 200
Magyar táncdialektusok - Martin György
Bevezető 209
Nyugati vagy dunántúli táncdialektus 212
Középső vagy tiszai táncdialektus 233
Keleti vagy erdélyi táncdialektus 251
Táncírástár 275
A táncok adatai 275
II. NEMZETISÉGEINK TÁNCHAGYOMÁNYA 349
A magyarországi délszláv népek tánchagyománya - Felföldi László 349
A Maros menti szerbek táncairól - Felföldi László 356
Táncra vonatkozó feljegyzések az első világháborúig 360
A Maros menti szerbek táncainak elemzése 363
Malo kolo 364 Eszközös táncok 366 Veliko kolo 367
Momacko kolo 369 Seljacica 370 Podvoje 370 Poljubce 371
Szertartásos táncok, maszkos alakoskodások 371
Dodole 372 Lazarice 373 Turkatáncoltatás 373
Tűz körül járt táncok 374
Összefoglalás 375
A magyarországi szlovákság tánckultúrája - Pesovár Ernő 379
Magyar néptánckutatás Szlovákiában - Martin György 392
Milyen főbb történeti kérdésekre várhatunk választ a szlovák
és magyar összehasonlító táncfolklorisztikai kutatásoktól? 394
A régi táncfajták 395
Lánc- és körtáncok 395 Hajdútánc, pásztortánc 396
Férfitáncok 396 Páros táncok 397
Az új stílus 397
Verbunk 398 Csárdás 399 Polgári táncok 400
Összefoglalás 400
A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében
- Martin György 404
A magyarországi román tánchagyományok - Pálfy Gyula 410
A magyarországi német tánchagyomány és forrásai - Kiss Gáborné 417
Geográfiai és kulturális helyzet 417 A kutatás fellendülése 418
A német néptánc főbb jellemzői 418 A nyugat-európai táncok
történeti forrásainkban 420 Kölcsönhatás 421
Dél-Dunántúl német tánchagyománya 422
Térformációs táncok 422 Táncjátékok 435 Körtáncok 439
Dél-Dunántúl németajkú lakosságának táncélete 443
Táncdialektusok 443
A magyarországi cigányok táncai és szerepük a kelet-európai
tánchagyományban - Martin György 449
Lakodalmi szokások és táncok a nagyecsedi oláh cigányoknál
- Balázs Gusztáv 458
Összesített bibliográfia 473-496
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem