1.018.222

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történetelmélet I-II.

Tartalom

I. kötet:
GYURGYÁK JÁNOS - KISANTAL TAMÁS: Előszó 7
I. MI A TÖRTÉNELEM?
JOHAN HUIZINGA: A történelem fogalmának meghatározása 23
MARC BLOCH: A történész mestersége - I. 32
ROBIN GEORGE COLLINGWOOD: A történelem eszméje - I. 54
MICHAEL JOSEPH OAKESHOTT: A történészi tevékenység 75
MICHEL FOUCAULT: A szavak és a dolgok 98
PAUL RICOEUR: Emlékezet - felejtés - történelem 06
II. MI A TÖRTÉNETI TÉNY?
MARC BLOCH: A történész mestersége - II. 125
CARL LOTUS BECKER: Mi a történelmi tény? 162
EDWARD HALLETT CARR: Mi a történelem - I. 175
ARON JAKOVLEVICS GUREVICS: Mi a történeti tény? 191
PAUL MARIÉ VEYNE: Kommentár a történetírásról 217
III. A TÖRTÉNELEM ÉRTELME, IRÁNYA ÉS HASZNA
GIAMBATTISTA VICO: Az Új tudomány 235
IMMÁNUEL KANT: Az emberiség egyetemes történetének eszméje
világpolgári szemszögből 276
JOHANN GOTTFRIED HERDER: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról 288
ANTOINE NICOLAS DE CONDORCET: Az emberi szellem fejlődésének
vázlatos története 314
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: Előadások a világtörténet filozófiájáról 368
AUGUSTECOMTE: Beszéd a pozitív szellemről 458
JOHN STUART MILL: A deduktív és induktív logika rendszere 482
KARL MARX - FRIEDRICH ENGELS: A Kommunista Párt kiáltványa 506
LEV NYIKOLAJEVICS TOLSZTOJ: Háború és béke 530
NYIKOLAJ ALEKSZANDROVICS BERGYAJEV: A történelem értelme 564
OSWALD SPENGLER: A nyugat alkonya 612
THEODOR LESSING: Az emberiség története - bűncselekmények
értelmetlen sokasága 658
WALTER BENJÁMIN: A történelem fogalmáról 661
ROBIN GEORGE COLLINGWOOD: A történelem eszméje - II. 672
ARNOLD J. TOYNBEE: Tanulmány a történelemről 686
KARLJASPERS: A történelem eredete és célja 711
KARL RAIMUND POPPER: A történetírás és a történelem értelme 743
JÜRGEN HABERMAS: Egy befejezetlen projektum: a modern kor 761
FRANCIS FUKUYAMA: A történelem vége és az utolsó ember 777

II. kötet:
IV. A TÖRTÉNETI MEGISMERÉS, MEGÉRTÉS ÉS MAGYARÁZAT
Wilhelm von Humboldt: A történetíró feladatáról 9
Hippolyte Taine: Franciaország klasszikus filozófusai a 19. században 22
Gustav Droysen: Historika 44
Wilhelm Windelband: Nomotetikus (törvényalkotó) és ideografikus
(individualizáló-leíró) tudományok 121
Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba 134
Georg Simmel: A történetfilozófia problémái 153
Heinrich Rickert: Kultúrtudomány és természettudomány 191
Karl Lamprecht: Modern történettudomány 269
MAX Weber: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés „objektivitása" 281
Heinrich Rickert: A történetfilozófia problémái 324
Martin Heidegger: Lét és idő 382
Benedetto Croce: A történelem filozófiája 408
Carl Gustav Hempel: Az általános törvények szerepe a történettudományban 451
Karl Popper: A historicizmus nyomorúsága 464
Robin George Collingwood: A történelem eszméje - III. 524
Raymond Aron: Bevezetés a történetfilozófiába 579
Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség 590
Ernest Nagel: A történelmi determinizmus 649
John Arthur Passmore: A történettudomány objektivitása 673
William Herbert Dray: A cselekvések történeti magyarázatának újragondolása 687
Louis O. Mink: A történeti megértés önállósága 709
Morton Gabriel White: A történeti tudás alapjai 731
William Walsh: Kolligációs fogalmak a történettudományban 767
Hans-Georg Gadamer: Hermeneutika és historizmus 782
Arthur Coleman Danto: Az analitikus történetfilozófia hanyatlása és bukása 812
V. A TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉS ÉS A TÖRTÉNELEM RETORIKÁJA
HAYDENWHITE: A történelem terhe 829
REINHART KOSELLECK: Ábrázolás, esemény és struktúra 852
HAYDEN WHITE: Metatörténelem. A 19. századi Európa történelmi képzelőereje 863
LAWRENCE STONE: Az elbeszélés újjászületése.
Megjegyzések a régi-új történetírásról 899
PAULRICOEUR: Idő és elbeszélés 920
PETER BÜRKE: Az eseménytörténet és az elbeszélés újjászületése 932
UMBERTO ECO: Interpretáció és történelem 947
FRANK R. ANKERSMIT: Állítások, szövegek és képek 961
JÖRNRÜSEN: A történelem retorikája 986
HAYDEN WHITE: "...humanista vagyok, és szerintem a humaniórák lényegében az olvasásról szólnak" 999
VI. A TÖRTÉNELEM VÉDELMÉBEN
THOMAS B. MACAULAY: Történelem 1013
JULES MICHELET: Franciaország története 1028
LEOPOLD VON RANKE: Az újabbkori történelem szakaszairól 1043
JACOB BURCKHARDT: Világtörténelmi elmélkedések 1050
HENRI PIRENNE: Mit próbálnak tenni a történészek? 1078
CHARLES A. BEARD: Ama nemes álom 1087
MARCBLOCH: A történész mestersége - III. 1100
EDWARD HALLETT CARR: Mi a történelem? - II. 1125
FERNAND BRAUDEL: A történelem és a társadalomtudományok.
A hosszú időtartam 1157
GEORGESDUBY: Folytonos történelem 1183
PETER BÜRKE: Az Új történetírás múltja és jövője 1189
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem