A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Külügyi Szemle 2004/1-4.

A Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja folyóirata - Új folyam, III. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám:
Magyarország és a szomszédos államok
Szilágyi Imre: Magyarország és a délszláv térség 1990 után 4
Hamberger Judit: A magyar-szlovák viszony új esélyei 28
Eger György: A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1990 után 48
Kitekintés
Győri Enikő: Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés
ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek
az Európai Unióban 63
Csaba László: Stratégiaváltás az orosz külpolitikában 98
Pintér Attila: Mecsetek és katonai barakkok között.
A politikai pártok evolúciója a török politikai rendszerben 116
Torma Tamás: Ciprus az EU-ban a megalakulásától
a csatlakozásig 157
Elmélet
Szent-Iványi Balázs: A közvetítés konvergenciamodellje 189
Diplomáciatörténet
Fejérdy Gergely - Garadnai Zoltán: Franciaország
Európa-politikája és a francia-német együttműködés
történeti gyökerei (1945-1963) 208
Vida István - Zseliczky Béla: Az 1945. június 29-i
szovjet-csehszlovák szerződés Kárpátaljáról 232
Könyv- és folyóiratszemle:
Arday Lajos: E.J. Guszkova: A jugoszláv válság története 261
Janek István: Jozef Bena: Szlovákia és a Benes-dekrétumok 269
Boros Ferenc: Anton Hykisch: Ne féljünk a világtól 274
Joób Kristóf: Hauke Brunkhorst: Alkotmány nélkül megalkotva.
Az Európai Unió fejlődés és forradalmi átalakulás között 279
Joób Kristóf: Olivér Eberl: A jog realizmusa.
Kant hozzájárulása a nemzetközi békéhez 281
Füsti Molnár Zsuzsa: Peter Van Ham: Háború, hazugságok
és videofelvételek: a public diplomacy és az Egyesült
Államok terrorizmus elleni háborúja 283
Füsti Molnár Zsuzsa: Paul Bracken: A fegyverzetellenőrzés
(újbóli) átgondolása 287-304


3-4.szám:
Európai Unió
Gazdag Ferenc: Nonproliferációs kérdések az Európai Unió politikájában 3
Ambrus Mónika: Lettország - állampolgárnak lenni vagy nem (állampolgárnak) lenni? 31
Győri Enikő: A megosztottság nem akadálya a sikerességnek - Málta EU-csatlakozása 41
Tóth Kristóf: Az Európai Unió helye az új világrendben 80
Nemzetközi biztonság
Gorka Sebestyén: A nemzetbiztonság halála? A demokrácia
védelme a hidegháború utáni világban 117
Marton Péter: Államkudarcok: az út a kooperatív
fenyegetéscsökkentés felé? 132
Törő Csaba: Nemzetközi konfliktuskezelési elsősegély:
a humanitárius fegyveres beavatkozások anatómiája 158
Keller Krisztina: Az újraegyesült Németország növekvő
nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalása
a Bundeswehr „out-of-area" bevetéseinek tükrében 186
Diplomáciatörténet
Tóth Gergely: Kérdőjelek az iraki háborúhoz vezető' úton 219
Drexler András: Latin-Amerika szerepe a spanyol
külpolitikában és Spanyolország EK-csatlakozásának
hatása a latin-amerikai kapcsolatokra 234
Réti György: Olasz diplomáciai dokumentumok
Magyarországról 258
Nemzeti jog
Rónay Miklós: A Szentszék és a Vatikán Városállam
viszonya a közbeszédben és a jogban 271-304
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Külügyi Szemle 2004/1-4. Külügyi Szemle 2004/1-4. Külügyi Szemle 2004/1-4.

A kötetek lapélei enyhén hullámosak.

Állapot:
2.340 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba