Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Marxizmus-leninizmus II.

Esti középiskola kétéves tagozata/Öthónapos pártiskola/Tankönyv/II. rész/1983-1984

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 285 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-2315-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődését a 19. század második felétől kelet-európai sajátosságok jellemezték. A polgári fejlődés viszonylagos elmaradottsága sajátos... Tovább

Előszó

Részlet:

Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődését a 19. század második felétől kelet-európai sajátosságok jellemezték. A polgári fejlődés viszonylagos elmaradottsága sajátos társadalomszerkezet kialakulásához vezetett. A polgári viszonyok csak lassan és áttételesen fejlődtek ki, s túlságosan erőtlenek voltak ahhoz, hogy a gazdaság és társadalom egészét saját képükre formálják. A korábbi rendi, feudális szerkezet számos eleme tovább élt, s megpróbálta az osztályhelyzet szülte előjogait a polgári viszonyok kibontakozása idején is megőrizni. Következésképpen a társadalom szerkezetében hosszú ideig - egészen a felszabadulásig - egyidejűleg volt jelen hazánkban a feudális és a polgári struktúra is. Ezáltal a társadalom szerkezete megkettőződött. Ezt a sajátosan kelet-európai jelenséget - Erdei Ferenc nyomán - „kettős struktúrának" nevezzük. A felszabadulás előtti társadalomszerkezet A két világháború közötti időben hazánk társadalma rendkívül tagolt volt; az alapvető osztály- és rétegkülönbségeken kívül vagyoni, etnikai, vallási és több más, nem kevésbé fontos különbség tagolta a társadalmat. Vissza

Tartalom

III. A SZOCIALIZMUS TÁRSADALMI ÉS IDEOLÓGIAI VISZONYAI
17. fejezet: Társadalmunk osztály- és rétegszerkezete. A munkásosztály
vezető szerepe és a szövetségi politika
1. A mai osztály- és rétegszerkezet kialakulása 9
2. A mai magyar társadalom osztály- és rétegszerkezete 12
3. A munkásosztály vezető szerepe és a szövetségi politika 18
18. fejezet: A szocialista társadalom politikai rendszere.
A párt vezető szerepe
1. Társadalmunk politikai rendszere 29
2. A párt vezető szerepe a szocializmus építésében 36
3. A párt szerepe az érdekek közvetítésében és egyeztetésében 41
19. fejezet: Az államélet és a szocialista demokrácia fejlesztése
1. Szocialista államhatalom - szocialista demokrácia 45
2. A szocialista állam funkciói és történelmi változásaik 50
3. A szocialista állam --sajátos közhatalom 53
4. A szocialista demokrácia fejlesztése 58
20. fejezet: A marxista--leninista ideológia társadalmi szerepe.
A szocialista világnézet fejlesztésének feladatai
1. Az ideológia mint tudatforma 65
2. A szocialista tudat fejlesztésének feladatai 70
3. Nem szocialista, téves és szembenálló nézetek társadalmunkban 81
21. fejezet: Szocialista hazafiság és proletár internacionalizmus
1. A kérdéskör jelentősége és időszerűsége 88
2. Haza és hazafiság 90
3. A burzsoá nemzet 93
4. Munkásosztály és nemzet 96
5. A szocialista nemzet fogalma 99
6.A szocialista hazafiság fejlesztésének feladatai 104
22. fejezet: A szocialista életmód kérdései, formálásának feladatai
1. Életmód és társadalom 109
2. A szocialista életmód lényege és sajátosságai 113
23. fejezet: A kulturális forradalom történelmi feladatai
1. A kultúra fejlődésének sajátosságai 124
2. A szocialista kulturális forradalom 127
3. A kulturális forradalom feladatai a szocialista társadalom építésének idején 134
24. fejezet: A művelődéspolitika jellege, ágazatai és feladatai
1. Kultúra és művelődéspolitika 140
2. Közoktatás-politika 144
3. Közművelődés-politika 150
4. Művészet- és tudománypolitika 160
IV. A PÁRT, A PÁRTMUNKA KÉRDÉSEI, FEJLESZTÉSÉNEK FELADATAI
25. fejezet: A párt szervezeti alapelvei. A tagfelvételi munka
és a párttagok tevékenységének fejlesztése
1. A kommunista párt a munkásosztály élcsapata 169
2. A párt és a tömegek kapcsolata 175
3. A párt szervezettségének jelentősége 179
26. fejezet: A pártélet lenini elvei. A demokratikus centralizmus érvényesítése
1. A demokratikus centralizmus: egységes alapelv 187
2. Eszmei, politikai, szervezeti és cselekvési egység 194
27. fejezet: A pártalapszervezet helye és szerepe a pártirányításban
1. Az alapszervezet munkájának fő tartalma 200
2. A párttagság részvétele az alapszervezet életében 206
3. Az alapszervezeti vezetőség tevékenysége '210
28. fejezet: A gazdaság, az állami szervek és a tömegszervezetek pártirányításának elvei és módszerei
1. A pártszervezetek gazdaságirányító tevékenysége 215
2. A párt vezető szerepe az állami életben 219
3. A párt vezető szerepe a tömegszervezetekben és tömegmozgalmakban . 222
29. fejezet: A pártszervezet eszmei-politikai nevelő munkája.
Az agitáció és a propaganda fejlesztésének feladatai
1. Az eszmei-politikai nevelő munka szerepe 232
2. Az agitáció szerepe és feladata a közvélemény befolyásolásában 235
3. A párt propagandamunkája 239
4. A tömegszervezetek agitációs és propagandamunkája 241
5. A tömegtájékoztatási eszközök 243
30. fejezet: A vezetés lenini elvei és stílusa
1. A vezetés a szocialista társadalomban
2. A szocialista vezetés elvei 252
3. A vezetőkkel szemben támasztott követelmények 255
31. fejezet: A politikai döntés. A végrehajtás és az ellenőrzés megszervezése
1. A politikai döntések szerepe a párt politikájának megvalósításában 262
2. A határozat végrehajtásának megszervezése 268
3. A végrehajtás ellenőrzése 269
32. fejezet: A politikai vezetés pszichológiai és szociológiai elvei, módszerei
1. A vezetés és az emberek ismerete 274
2. A csoportjellemzők szociológiai vizsgálata 278
3. A közvélemény 281

Rákos Imre

Rákos Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Rákos Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Marxizmus-leninizmus II. Marxizmus-leninizmus II.

A borító kissé kopottas.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba