A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi magyar levelestár I-II.

XVI-XVII. század

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.202 oldal
Sorozatcím: Magyar Hírmondó
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN: 963-271-434-2
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

Gyűjteményünk a szélesebb olvasóközönség számára kíván átfogó képet nyújtani a török hódoltság kori Magyarország legfontosabb történelmi és művelődéstörténeti eseményeiről. A korszakból ismert több tízezer misszilisből válogatott 264 levél egy sokszínű világjáról fest megrendítő és hiteles képet. Mert a levél végül is a mindennapok igénye által támasztott és életre keltett alkotás, a közvetett emberi érintkezés legbensőségesebb formája. A levelezések új és kevésbé ismert utakra kalauzolnak. A régi magyar irodalom nagy alakjaitól (Balassi Bálint, Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós) találhatunk több írást, de nem hiányoznak a levélírók közül a korszak jelentős történelmi személyiségei (pl. Bocskai István, Bethlen Gábor, a két Rákóczi György, Kemény János, Teleki Mihály) sem. A kortársak szemével elevenednek meg e viharos másfél század hétköznapjai és sorsfordulói, a különleges olvasmányélményt a nagyformátumú egyéniségek írói tehetsége, kitűnő levélstílusa biztosítja.... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
Hargittay Emil: Régi magyar levél - régi magyar irodalom5
"Az német és magyar veszett öszve, az török végezte el az játékot." (Az 1534-1606 közötti évek levelezéséből)35
Simontornyai Gergely Gyöngyösi Gergelynek (1534. január 3. előtt)59
Gyöngyösi Gergely Simontornyai Gergelynek (1534. január 3. Gombaszeg)59
Dévai Biró Mátyás Bebek Imrének (1535. május 16. Sárvár)61
Philipp Melanchton Nádasdy Tamásnak (1537. október 7. Lipcse)64
Sylvester János Nádasdy Tamásnak (1540 vége-1541 eleje, Sárvár)67
Izabella királyné servitora Verancsics Antalnak (1541. szeptember 5. után)69
Fráter György I. Ferdinándnak (1543. május 25. Gyulafehérvár)86
Gyalui Torda Zsigmond Philipp Melanchtonnak (1545. december 25. Eperjes)94
Fráter György I. Ferdinándnak (1551. szeptember)103
Gyalui Torda Zsigmond Philipp Melanchtonnak (1551. október 10.)104
I. Ferdinánd Fráter Györgynek (1551. december 14. Bécs)107
Iharosi polgárok ismeretlennek (1551.)113
Az egri parancsnokok Nádasdy Tamásnak (1552. október 19. Eger)115
Nádasdy Tamás Kanizsai Orsolyának (1554. április 15. Pozsony)117
Bornemissza Pál Cseffei Jánosnak (1556. március 15. Gyalu)118
Zábrági Kristóf Zrínyi Miklósnak (1556. július 6. Csurgó)124
Huszár Pál Tonnahaiszer Baltazárnak és Zsigmond deáknak (1559. május 4. Mosonmagyaróvár)135
Philipp Melanchton Kassa város tanácsának (1559. szeptember 1.)137
Huszár Gál Kassa város tanácsának (1560. február 26. Mosonmagyaróvár)138
Verancsics Antal Kassa város tanácsának (1560. november 10. Eger)139
Kassa város tanácsa Verancsics Antalnak (1560. november 16. Kassa)140
Székely István Kassa város tanácsának (1563. december 5.)143
Károlyi Gáspár Kassa város tanácsának (1563. december 9. Gönc)145
Zrínyi Miklós Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolyának (1566. április 19. Csáktornya)147
Verancsics Antal Forgách Ferencnek (1567. május 22. Bécs)150
Bornemissza Péter Nyilas Istvánnak és a nagyszombati polgároknak (1569. szeptember 20. Pozsony)154
Melius Juhász Péter Melith Györgynek (1569. szeptember 29. Debrecen)157
Berekszói Hagymás Kristóf Liszt Jánosnak (1571. május 27. Gyulafehérvár)159
Bornemissza Péter Sopron város tanácsának (1574. április 24. Sempte)165
Justus Lipsius Zsámboki Jánosnak (1574)167
Musztafa basa Báthori Istvánnak (1575. június 27. Buda)169
Zsámboky János Crato von Kraftheimnek (1677. június 13. Bécs)170
Báthori István Mágócsy Gáspárnak (1578. március eleje)173
Giovan Andrea Caligari Ptolemaeus Gallinak (1579. június 14. Vilnius)178
Laurentius Maggio Radéczi Istvánnak (1579. június 20. Bécs)180
Bornemisza Péter Máriássy Pálnak (1580. február 18. Detrekő)182
Budai parmenius István Richard Hakluytnak (1583. augusztus 6. Newfoundland)188
Ismeretlen magyar jezsuita ismeretlennek (1584. február közepe, Kolozsvár)194
Dudith András Justus Lipsiusnak (1584. március 17. Wroclaw)205
Justus Lipsius Dudith Andrásnak (1584. március és augusztus között, Leiden)208
Justus Lipsius Dudith Andrásnak (1584. augusztus 4. Leiden)212
Antonio Possevino a mantovai hercegnőnek és ausztriai főhercegnőnek (1585. augusztus 9. Tartu)214
Martinus Laterna Claudius Aquavivának (1586. december 15. Grodno)220
Dudith András Justus Lipsiusnak (1587. március 1. Wroclaw)224
Szerdahelyi, vágai és zsigárdi jobbágyok a magyar kamarának (1588. április előtt)228
Chutor János a magyar kamarának (1588. április 4. Érsekújvár)232
Forgách Mihály Justus Lipsiusnak (1588. november 14. Wittenberg)234
Telegdi Pál Várday Katának (Zetény, 1588. Hétfő)238
Dudari és bakonynánai jobbágyok Nádasdy Ferencnek (1588)240
Justus Lipsius Forgách Mihálynak (1589. június 5. Leiden)243
Telegdi Pál Várday Katának (1589. július előtt, Ecsed)245
Várday Kata Losonczi Annának (1589. július 4. Kisvárda)246
Losonczi Anna Várday Katának (1589. július 18. Vitenc)249
Kornis György Kornis Farkasnak (1591. november 7. Padova)251
Thurzó György Czobor Erzsébetnek (1592. január 31. Árvaváralja)259
Révay Péter Justus Lipsiusnak (1592. július 27. Holics)260
Rimay János Justus Lipsiusnak (1592. augusztus 20. Trencsén)264
Lackner Ádámné Consul Anna Lackner Kristófnak (1592. december, Sopron)276
Gálfi János Báthori Zsigmondnak (1593 eleje, Huszt)279
Telegdi Pál Várday Katának (1594. május 5. Hatvan)281
Kovacsoczy Farkas Forgách Simonnak (1594. május 20. Torda)289
Telegdi Kata ángyának (1596 előtt, Kisvárda)292
Beythe András lutheránus espereseknek (1597. március 6. Németújvár)298
Báthory Zsigmond Király Györgynek és a nagyváradi várőrségnek (1597. június 2. Gyulafehérvár)305
Forgách Zsigmond ismeretlennek (1599. november 20. Kolozsvár)307
Nyáry Pál Várday Katának (1600. március 20. Nagyvárad)314
Nyáry Pál Várday Katának (1602. október 31. Nagyvárad)318
Georg Rem Szenci Molnár Albertnak (1604. augusztus 13. Nürnberg)321
Miskolci Csulyak István Szenci Molnár Albertnak (1605. február 7. Heidelberg)323
Johann Kepler Szenci Molnár Albertnak (1605. február 13. Prága)326
Ecsedi Báthori István Bocskai Istvánnak (1605. március 14. Ecsed)328
Bocskai István ismeretlen erdélyi birtokosnak (1605. április 8. Szerencs)333
Bartholomaeus Keckermann Szenci Molnár Albertnak (1605. szeptember 1. Gdansk)339
Wathay Ferenc Batthyány Ferencnek (1605. szeptember 29. Buda)343
Bocskai István Homonnai Drugeth Bálintnak (1605. október 27. Szerencs)345
Várday Kata Nyáry Pálnak (1606. április 28. Rozgony)350
Bocskai István Illésházy Istvánnak (1606. október 15. Kassa)352
Nyáry Pál Várday Katának (1606. október 30. Zsitvatorok)358
Bocskai István petki Jánosnak (1606. december 8. Kassa)361
Rimay János Illésházy Istvánnak (1606. december 31. Kassa)363
"...higgyétek el, hogy bennünk is vér buzog, és a nemeslelkűség szelleme előttünk is jól ismeretes" (Balassi Bálint levelezéséből, 1575-1594)369
Báthori István Mehmet pasának (1575. október és december között)377
Balassi Bálint Selmecbánya városának (1578. január 28. Zólyom)379
Barbarith György a selmecbányai bírónak és tanácsnak (1583. május 21. Zólyom)383
Balassi Bálint II. Rudolfnak (1583. július 15. Liptóújvár)385
Balassi Bálint II. Rudolfnak (1583. szeptember 17. előtt)389
Dobó Ferenc a szepesi kamarának (1585. február, Szerednye)392
Jelentés Balassi Bálint esküvőjéről és a sárospataki vár elfoglalásáról (1585. április 5.)394
Balassi Bálint Ernő főhercegnek (1587. január 25. előtt, Liptóújvár)398
Balassi Bálint Ungnád Dávidnak (1588. február 23. előtt)41
Illésházy István az alsó-ausztriai kamarának (1589. szeptember 29. Rózsahegy)408
Balassi Bálint Jan Zamojskinak (1590. május 9. Dembno)410
Balassi Bálint Balassi Ferencnek (1590. Krakkó)412
Balassi Bálint Rimay Jánosnak (1591. január, Braniewo)414
Balassi Bálint Batthyány Ferencnek (1593. március 21. Pozsony)416
Balassi Bálint Mátyás főhercegnek (1593. június)418
Balassi Bálint Batthyány Ferencnek (1593. július 1. Pozsony)421
Meister hadibeszámolója Valten Khriegernek (1594. május 12. Esztergom)423
"...mint a küszöb és ajtó között levő ujj, úgy vagyunk mi az hatalmas császárok között" (Az 1607-1648 közötti évek levelezéséből)431
Szenci Molnár Albert Ludovicus Luciusnak (1607. augusztus 18. Marburg)451
Váradi Farkas Gergely Szenti Molnár Albertnak (1607. szeptember 9. Wittenberg)455
Rákóczi Zsigmond és az országgyűlés I. Ahmet szultánnak (1607. eleje, Kolozsvár)459
Pázmány Péter Barthélemy Villeriusnak (1608. február 4. Pozsony)467
Asztalos András Szenci Molnár Albertnak (1608. március 6. Nagyszombat)469
Rimay János II. Mátyásnak (1609. január 4. Buda)474
Rimay János Berger Illésnek (1609. május 26. Buda)476
Abraham Scultetus Szenci Molnár Albertnak (1610. április 16. Heidelberg)477
Szenci Molnár Albert Georg Remnek (1610. szeptember 18. Hanau)479
Rátkai György Szenci Molnár Albertnak (1611. február 22. Nagyszombat)483
Johannes Bocatius Szenci Molnár Albertnak (1611. november 12. Kassa)486
Lackner Kristóf Sopron város belső tanácsának (1617. április 6. Sopron)490
Nyéki Vörös Mátyás Batthyány Ferencnek (1617. június 15. Bő)492
Szepsi Csombor Márton Kassa város tanácsának (1619. január 19. Szepsi)496
Borsos Tamás Péchi Simonnak (1619. február 17. Konstantinápoly)499
Bethlen Gábor I. Rákóczi Györgynek (1619. augusztus 18. Gyulafehérvár)513
Mehemet basa Bethlen Gábornak (1619. november 11. Buda)520
Bethlen Gábor Szatmár vármegyének (1619. november 27. Ebersdorf)522
Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet Klaszekovics Istvánnak (1620. február 4. Nagybiccse)525
Pázmány Péter Bethlen Gábornak (1622. január 10. Nikolsburg)528
Pécseli Király Imre Kanizsai Pálfi Jánosnak (1622. február 25. Érsekújvár)529
Pázmány Péter Bethlen Gábornak (1623. november 14. Bécs)533
Szenci Molnár Albert Ludovicus Camerariusnak (1624. március 3. Hanau)537
Bethlen Gábor Kassa városának (1626. július 5. Gyulafehérvár)540
Pázmány Péter a Bethlen Gábor táborában levő felső-magyarországi rendeknek (1626. október 22. Pozsony)542
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1626. november 9. Pozsony)546
Bethlen Gábor Pázmány Péternek (1626. november 30. Körmöcbánya)551
Lackner Kristóf Johannes Kielmannak (1626 végén, Sopron)557
Batthyány Ádám Batthyány Ferencné Lobkovitz Poppel Évának (1627. május 13. Rohonc)558
Cseffei László Hatvani Zsigmondné Tomori Annának (1628. április 8. Párizs)560
Pázmány Péter Bethlen Gábornak (1629. április 3. Vágsellye)566
Bethlen Gábor Pázmány Péternek (1629. május 2. Algyógy)568
Rimay János I. Rákóczi Györgynek (1629. május 25. Alsósztregova)573
Miskolci Csulyak István Szepsi Laczkó Máténak (1629. július 26. Liszka)595
I. Rákóczi György Rimay Jánosnak (1629. augusztus 11. Szerencs)596
Pázmány Péter Bethlen Gábornak (1629. szeptember 14. Pozsony)598
Pázmány Péter Batthyány Ádámnak (1629. október 15. Vágsellye)600
Bethlen Gáborné Brandenburgi Katalin Kassa város tanácsának (1629. november 17. Gyulafehérvár)602
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1630. november 21. Vágsellye)605
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1630. december 30. Nagyszombat)610
Második kötet
Pázmány Péter I. Rákóczi Györgynek (1630. december 31. Nagyszombat)7
Pázmány Péter Nagyszombat város tanácsának (1631. május 16. Pöstyén)11
Kanizsai Pálfi János Pathai Istvánnak (1631. május 16. után, Németújvár)12
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1632. február 10. Pozsony)27
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1632. március 27. Róma)30
Pázmány Péter emlékirata VIII. Orbánnak (1632. április 6. Róma)32
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1632. április 16. Róma)43
Pázmány Péter a császári tanácsnak (1632. december 8. Érsekújvár)49
Pázmány Péter Eszterházy Miklósnak (1633. szeptember 17. Turócszentmárton)54
I. Rákóczi György Lorántffy Zsuzsannának (1633. október 30. Kővár)59
Nádasdy Ferenc Kis Bertalannak (1636. március 9. Keresztúr)60
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1636. augusztus 26. Turócszentmárton)62
Pázmány Péter Lipót Vilmosnak (?) (1636. szeptember 25. Nagyszombat)65
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1636. szeptember 30. Nagyszombat)68
Pázmány Péter I. Rákóczi Györgynek (1636. október 5. Nagyszombat)69
Pázmány Péter II. Ferdinándnak (1636. október 12. Pozsony)72
Pázmány Péter Pálffy Istvánnak (1636. október 20. Pozsony)74
Miskolci Csulyak István I. Rákóczi Györgynek (1636. december 19. Liszka)75
Pázmány Péter I. Rákóczi Györgynek (1636. december 26. Pozsony)81
I. Rákóczi György Eszterházy Miklósnak (1637. május 22. Dés)84
Eszterházy Miklós Wilhelm Lamormainnak (1643. november 30. Kismarton)93
Kemény János II. Rákóczi Györgynek (1648. október 13. Jászvár)94
"Vajha...én magamot annak esmérném, az ki az fenn való veszedelemből kimenthetné szegény hazánkot s nemzetünket" (Zrínyi Miklós levelezéséből, 1642-1664)99
Zrínyi Miklós III. Ferdinándnak (1642. április 14. Csáktornya)109
Zrínyi Miklós Eszterházy Miklósnak (1645. augusztus 22. Csáktornya)112
Zrínyi Miklós Batthyány Ádámnak (1646. január 29. Luttenberg)115
Zrínyi Miklós Batthyány Ádámnak (1649. augusztus 22. Csáktornya)117
Zrínyi Miklós Batthyányi Ádámnak (1650. január 26. Vlaria)119
Zrínyi Miklós Batthyány Ádámnak (1650. szeptember 23. Csáktornya)121
Zrínyi Miklós II. Rákóczi Györgynek (1653. november)123
Zrínyi Miklós II. Rákóczi Györgynek (1657. január 24. Csáktornya)146
Zrínyi Miklós Ruchich Jánosnak (1658. december)148
Zrínyi Miklós a haditanácsnak (1661. július 5. Légrád)153
Zrínyi Miklós az országgyűlés protestáns követeinek (1662. május 20. Zrínyi-Újvár)160
Zrínyi Miklós Montecuccolinak (1662. augusztus közepe, Pozsony)161
Zrínyi Miklós Vitnyédy Istvánnak (1662.)173
Zrínyi Miklós egy bizalmas emberének (1663. április 30. Csáktornya)176
Zrínyi Miklós ismeretlen barátjának (1663. május 2-15. Csáktornya)180
Zrínyi Miklós Csáky Istvánnak (1663. június 19. Csáktornya)186
Zrínyi Miklós I. Lipótnak (1663. november 28. Légrád)188
Zrínyi Miklós I. Lipótnak (1663.?)191
Zrínyi Miklós I. Lipótnak (1664. február 19. Csáktornya)194
Zrínyi Miklós Csáky Istvánnak (1664. február 20. Csáktornya)197
Zrínyi Miklós VII. Sándor pápának (1664. május 21. Kanizsai tábor)199
Zrínyi Miklós a haditanácsnak (1664. június 30. Csáktornya)201
Zrínyi Miklós I. Lipótnak (1664. július 17. Bécs)202
"...eb a török, kutya a német és ezek ketten megemésztenek bennünket" (Az 1656-1711 közötti évek levelezéséből)221
Lorántffy Zsuzsanna II. Rákóczi Györgynek (1656. szeptember 8. Beregszász)237
Kemény János Lónyay Annának (1657. január 1. Gerend)240
Apácai Csere János Lorántffy Zsuzsannának (1657. április 23. Kolozsvár)242
Kemény János fiainak és rokonainak (1657. július 31. A trembowlai tatár táborban) 243
Kemény János II. Rákóczi Györgynek és Erdély rendeinek (1657. augusztus 6. A moldvai tatár táborban)245
Kemény János II. Rákóczi Györgynek (1657. december-1658. január, Csufut-Káleh, Bakcsiszeráj mellett)253
Teleki Jánosné Bornemissza Anna Teleki Mihálynak (1658. március 9. Borosjenő)255
Kemény János Barcsai Ákosnak (1658. október-november, Tirgoviste)258
Apácai Csere János Geleji Katona Istvánnak (1658. december 27. Kolozsvár)266
Apácai Csere János Barcsai Ákosnak (1659. január 27. előtt, Kolozsvár)270
Kemény János Lónyay Annának (1659. február 7. Csufut-Káleh, Bakcsiszeráj mellett)273
Kemény János II. Rákóczi Györgynek (1659. szeptember 17.)276
Kemény János Lónyay Annának (1659. szeptember 29. Radnót)282
Teleki Mihály Pekri Zsófiának (1659. december 25. Nagydisznód)284
Kemény János Rhédei Ferencnek (1660. október 14. Aranyosmeggyes)287
Kemény János Csáky Istvánnak (1660. november 20. Aranyosmeggyes)290
Kemény János Lónyay Annának (1661. január 2. Szászrégen)294
Kemény János Wesselényi Ferencnek (1661. január 11. Szászrégen)296
Kemény János Csáky Istvánnak (1661. január 12. Szászrégen)301
II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia Teleki Mihálynak (1661. március 18. Sárospatak)305
Kemény János Lónyay Annának (1661. augusztus 19. Boly)307
Teleki Mihály Veér Juditnak (1661. október 31. Kemény)310
I. Apafi Mihály Haller Gábornak (1661. november 23. A kisselyki táborban)313
Kemény János Rhédei Ferencnek (1661. december 31. Bikszád)314
Kucsuk Mehmet Kemény Simonnak (1662. június 11, Kolozsvár)318
Ebeni István Telei Mihálynak (1662. szeptember 10. Szamosújvár)320
Teleki Mihály Teleki Jánosné Bornemissza Annának (1662. december 12. Kővár)323
Teleki Mihály Kemény Jánosné Lónyay Annának (1663. augusztus 5. után, Kővár)327
Selyei Balog István Teleki Mihálynak (1663. szeptember 8. Huszt)336
Teleki Mihály Veér Juditnak (1663. október 2. Marosvásárhely)337
Szalárdi János Teleki Mihálynak (1664. április 13. Kolozsvár)338
Teleki Mihály a székelyhídi végváriaknak (1664. december 1. Szatmárnémeti)344
Matkó István Teleki Mihálynak (1665. április 13. Felsőbánya)346
Ebeni István Teleki Mihálynak (1666. március 29. Kolozsvár)348
Vitnyédy István Teleki Mihálynak (1667. június 8. Bazin)350
Bethlen Miklós Kún Ilonának (1667. november 7. Bethlenszentmiklós)352
Radics András Teleki Mihálynak (1668. február 23. Árvaváralja)354
Gyöngyösi István Wesselényi Ferencné Széchy Máriának (1669. május 4. Nagybalog)358
I. Apafi Mihály Teleki Mihálynak (1669. május 20. Gyulafehérvár)363
Huszein szpáhi a pocsajiaknak (1669. Szentjobb)365
Bocskai István Teleki Mihálynak (1670. május 16. Szerdahely)366
Thököly Imre Teleki Mihálynak (1670. december 13. Huszt)373
Teleki Mihályné Veér Judit Teleki Mihálynak (1671. február 7. Sorostély)374
Teleki Mihály Naláczi Istvánnak (1671. november 17 és 24 között)377
Teleki Mihály I. Apafi Mihálynak (1672. szeptember 15. Kővár)380
A bujdosók Teleki Mihálynak (1674. augusztus 23. Csatár)381
Kocsi Csergő Bálint a debreceni prédikátoroknak (1675. október 5. Nápoly)386
Pápai Páriz Ferenc Johann Heinrich Heideggernek (1675. december 12. Debrecen)390
Kende Gábor, Kubinyi László és Wesselényi Pál Teleki Mihálynak (1675. december 14. Biharpüspöki)395
Beregszászi István feleségének (1676. május 30. Velence)400
Pápai Páriz Ferenc Johann Heinrich Heideggernek és Johann Caspar Suicernek (1676. november 5. Nagyenyed)404
Teleki Mihály a magyar hadaknak (1676. december, Kővár)408
Bethlen Miklós Teleki Mihálynak (1677. szeptember 28. Bethlenszentmiklós)410
Teleki Mihály I. Apafi Mihálynak (1678. március 11. Kővár)418
Teleki Jánosné Bornemisza Anna Teleki Mihálynak (1678. március 14. Görgényszentimre)424
Teleki Mihály I. Apafi Mihálynak (1678. július 20. Szerencs mellett)427
Teleki Mihály Rhédei Ferencnek (1678. szeptember, Kővár)430
Bethlen Farkas Teleki Mihálynak (1679. szeptember 1. Bethlenszentmiklós)435
Tótfalusi Kis Miklós Pápai Páriz Ferencnek (1681. január 15. Amszterdam)437
Pápai Páriz Ferenc Tótfalusi Kis Miklósnka (1681. június 1. Nagyenyed)440
IV. Mohamed athnáméja Thököly Imrének (1682. augusztus 10. Konstantinápoly)444
Petrőczy Kata Szidónia Teleki Mihálynak (1683. február 15. Keresd)448
Csuzi Cseh Jakab Nagyari Józsefnek (1683. augusztus 12. Komárom)450
Tótfalusi Kis Miklós Teleki Mihálynak és Tofaeus Mihálynak (1684. augusztus 15. Amszterdam)452
Tótfalusi Kis Miklós Pataki Istvánnak (1685. szeptember 19. Amszterdam)474
Petrőczy Kata Szidónia Thököly Imrének (1686. március 12. Nagyszeben)477
II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Julianna Thököly Imrének (1686. május 5. Munkács)479
Zrínyi Ilona Thököly Imrének (1686. május 10. Munkács)480
Tótfalusi Kis Miklós Johann Gabriel Sparwenfeldnek (1686. november 12. Amszterdam)482
Thököly Imre Zrínyi Ilonának (1691. április 23. Vidin)485
Petrőczy Kata Szidónia Ostrosith Mátyásné Révay Kata Szidóniának (1694. szeptember 15. Vágbeszterce)489
Petrőczy Kata Szidónia Nádasdy Istvánné Thököly Máriának (1695. január 16. Vágbeszterce)491
Pápai Páriz Ferenc Ernest Daniel Jabloskinak (1696. augusztus 20. Nagyenyed)493
Az erdélyi református zsinat Tótfalusi Kis Miklósnka (1698. június 11. Nagyenyed)497
Tótfalusi Kis Miklós nyilatkozata a Mentség visszavonásáról (1698. június 13. Kolozsvár)499
Gyöngyösi István Koháry Istvánnak (1703. augusztus 3. Csetnek)501
Thököly Imre II. Rákóczi Ferencnek (1704. június 21. Nikomédia)503
Petrőczy Kata Szidónia Krucsai Mártonnak (1708. május 31. Huszt)505
Bethlen Miklós Galambos Ferencnek (1711. szeptember 27. Bécs)507
A kiadásról513
Lelőhelyjegyzék525
Török szavak, kifejezések, címek magyarázata533
Szakirodalmi útmutató535
Névmutató537
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II.

A borítókon ragasztott, amatőr, műanyag védőborítók láthatóak. A lapélek foltosak. A címlapokon tulajdonosi bejegyzések találhatóak.

Állapot:
3.860 Ft
1.930 ,-Ft 50
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II. Régi magyar levelestár I-II.

A borítók enyhén foltosak, elszíneződtek.

Állapot:
3.860 ,-Ft
58 pont kapható
Kosárba