838.859

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szabadság és halál 1848-49 (dedikált példány)

Szem- és fültanúk híradásai

Fülszöveg

Ezt könyvet nem történészek írták, nem a múlt időket hűvös ésszel mérlegelők, kutatók. Hanem azok, akik ott voltok, mikor az ég zengett: kétséggel és reménységgel, erővel és gyöngeséggel, hiúsággal és büszkeséggel, szeretettel és gyűlölettel, bátorsággal és félelemmel megvert-megáldott, eleven emberek. E gyűjteményben ők vallanak híven a látottakról-hallottakról, bár egymás iránt olykor elfogultan, sőt igaztalanul. Többnyire mégis hihetünk nekik. Enyhe túlzásaik, tanúságtélelüket átszínező érzelmeik nemhogy meghamisítanák hitelesítik inkább a naplóikból, leveleikből, visszaemlékezéseikből kirajzolódó képet. Hiszen a kor volt ilyen, az hatott rájuk is. S mi csak örülhetünk, hogy akiket személy szerint elénk idéznek, azok nem köztéri szobrokká merevedve jelennek meg, s a névtelenebbje sem puszta levéltári adalékká fakulva. Így történhet meg a csoda: viszontagságaikban már mintha mi is osztoznánk, és sorsuk részeseként szívnánk velük egy levegőt. Könyvünk a meglepetések márciusától a... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ
MEGLEPETÉSEK MÁRCIUSA
Splény Béla: Pozsonyból nézvést 6
Pulszky Ferenc: Forradalom Bécsben 9
Széchenyi István : Bécsbe megyünk 11
Petőfi Sándor: Ez volt március 15-ike 12
Jókai Mór: Délben egy levelet kaptam... 15
Táncsics Mihály: Szabadulásom 16
Jósika Samu: Mi lesz Erdélyben? 19
Jókai Mór: Egy vers története 20
Széchenyi István: Kétségek, remények 22
Petőfi Sándor: Naplójegyzetek 24
Ők doblak először sarat...
Jobb. hogy így történt
Pulszky Ferenc: Március végi izgalmak 26
Degré Alajos: Pozsonyi küldetés 29
Klain Lajos: A lótok követelései 30
GYŰLNEK AZ INDULATOK
Pulszky Ferenc: Fejérvári fonákságok 32
Laureanu Tribonian: Ezrenként gyűljenek össze! 35
Pulszky Ferenc: Kényes kérdések 36
Petőfi Sándor: A legelső kötelesség 38
Splény Béla: Pénzgondok 39
Szerb követelések 40
A karlovici gyűlés határozatai
Eötvös Károly: Mert most szabadság van! 42
Wesselényi Miklós: Oláh felkelés fenyeget 45
Karátsonyi László: A lázítók naponta megjelennek 46
Szász Károly: Szászok, románok az unió ellen 47
Vajda János: Csodálkozott a magyarság... 50
KETSÉGEK KÖZÖTT
Petőfi-pártiak petíciója 52
Petőfi Sándor: Nyilatkozat a választás ügyében 52
Szemere Bertalan: Erdélyi megbízatás 57
Széchenyi István: Mindent megpróbálok 58
Vajda János: Megadjuk! 60
Széchenyi István: El vagyunk veszve, ha ... 62
Rajácsit s szerb metropolita: Azonnal támadást! 63
Pulszky Ferenc: Batthyány hiába próbál békülni 64
Petőfi Sándor: Négy tűz közé szorultunk 66
Z. Ferenc: Semmire se mentünk 66
Jellachich horvát bán: Előrenyomulunk és támadunk 67
Kováts István: Temesvári tragédia 68
Jókai Mór: Széchenyi szeptemberi szavai 70
SZAKÍTÓPRÓBA
Splény Béla: Jellasich jövetele és menetele 72
Görgey Artúr: Zichy Ödön gróf kivégeztetése 80
Jókai Mór: Kossuth toborzó ja 87
Jókai Mór: Rózsa Sándor szabadcsapata 90
Petőfi Sándor: Tízezer oláh van talpon 91
Arany János: Megélünk 92
Major István: Jelasich nyomában, Bécs tövébe 93
Kováts István: Zűrzavar Szegeden 96
Arany János: Levelek Petőfihez 98
ROKKANÓ REMÉNYEK
Kászonyi Dániel: Schwechat után 100
Görgey Artúr: Nem értein az osztrákot 103
Teleki Sándor: Első találkozásom Bem apóval 104
Görgey Artúr: Tönkremenni nem akarunk 110
Major István: ..Nem kell honvédT 113
Petőfi Sándor: Debrecenben, decemberben 114
Arany Jánoshoz
Kossuth Lajoshoz
Görgey Artúr: A visszavonulás viszontagságai 115
Jókai Mór: Miért hagyta el Kossuth Pestet? 119
Madách Károly: A császáriak bevonulása 121
Hunfalvy Pál: Naplójegyzetek 123
VÉRZŐ ZÁSZLÓK ALATT
Vajda János: A legkegyetlenebb harctér 128
Teleki Sándor; A tihucai áttörés 133
Petőfi Sándor: Utban Bemhez 138
Kováts István: Honvcdemlékeim 139
Petőfi Sándor: Bem nem alkuszik 146
Teleki Sándor: Petőfi varázsa 147
Jókai Mór: Kikből állt a magyar sereg? 149
Széchenyi István: A poklok összes kínjaival... 152
TAVASZI MÁMOR
Garzó Imre: A kápolnai csatamezőn 154
Jókai Mór. A szolnoki csata 157
Lukovics Sebő: A győzelem részünkre liajlott 161
Jókai Mór: Kossuth tábornokokat tüntet ki 165
Jókai Mór: Titkos tanácskozás Debrecenben 160
Vachott Sándorné: A debreceni Nagytemplomban 169
Biró Ede: Egész családok elpusztullak 170
Petőfi Sándor: Bem székely fiai 172
Petőfi Sándor: így bántak velem 173
Major István: Buda várát megyünk ostromolni 175
Vajda János: Pest bombázása - Budavár bevétele 182
CSILLAGHULLÁS
Jókai Mór. Búcsúkoccintás 186
Jókai Mór: A békebontó 187
Lukovics Sebő: Péterváradi utazás 189
Ludwigh János: A kozák had utat talált 191
Görgey Artúr : Minisztertanács Kossuth pesti lakásán 192
Himfalvy Pál: Naplójegyzetek 194
Mátray Gábor: Pest nehéz napjai 196
Petőfi Sándor. Fölszedtem sátoriamat 200
Arany János\ Jegyzet Petőfi leveléhez 201
Görgey Artúr: Levélváltás Rüdiger orosz tábornokkal 202
Jókai Mór: A zsolcai hős 205
Kászonyi Dániel: Kossuth futárjaként Görgcynél 207
Petőfi Sándor: Fáradt vagyok... 210
Teleki Sándor: Csillaghullás 211
Avram Jancu: Már késő 214
NINCS MENTSÉG
Hunfalvy Pál: Látogatás Damjaiiiclinál 216
Jókai Mór: A szabadságharc végnapjai 217
Görgey Artúr: Utolsó találkozásom Kossuthtal 226
Mátray Gábor: Pesti napló 228
Por és ólom általi halál 231
A székesfehérvári nemzetőr tisztek ítélete
Kutzka Mihály: Búcsúlevél 232
Vajda János: Mindennek vége van 233
Kováts István: Hazatérés 238
Teleki Sándor: Havnau, a szelíd bárány 241
Kászonyi Dániel: Kossuthtól Klapkáig 243
..KOSSUTH-KUTYAK" KÁLVÁRIÁJA
Garzó Imre: Császári katonának hurcolnak 252
Major István: Akik nem értünk oda Világosra 256
Perczel Miklós: Menekülők - hontalanok - hazatérők 261
Hunfalvy Pál: Naplójegyzetek 272
Mentem és mentem
Mindennap történnek kivégzések
Táncsics Mihály: Bujdosásom, rejtőzésem 276
UTÓHANG 287
KÖTETÜNK KEVÉSBE ISMERT SZERZŐI
288
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem