Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orosz nyelv, nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok

Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 228 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Orosz 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: J11-897. Kézirat.

Tartalom

Hangtan3
Az orosz nyelv hangtani eszközei3
Az orosz ábécé4
A betűk és a hangok5
A magánhangzók kiejtése5
A mássalhangzók kiejtése8
A hangsúly12
Néhány fontosabb hangtani vonatkozású helyesírási szabály13
A szavak elválasztása13
Gyakorlatok14
Az intonáció20
Az intonáció fogalma20
Az orosz beszéd hanglejtési (intonációs) szerkezetei23
Az összetett mondatok hanglejtése30
Gyakorlatok31
Alaktan37
A szó szerkezeti felépítése37
Szóalkotás a mai orosz nyelvben39
A szófajok39
A főnév41
A főnevek felosztása41
A főnevek neme41
A főnevek száma42
A főnevek ragozása43
Az esetek használata51
A főnévképzés53
Gyakorlatok54
A melléknév62
A melléknevek ragozása63
A melléknév teljes és rövid alakja66
A melléknév fokozása67
A melléknévképzés69
Gyakorlatok70
A számnevek76
A tőszámnevek ragozása78
A sorszámnevek ragozása79
A számjelzős kifejezések80
A törtszámnevek81
A gyűjtőszámnevek81
A határozatlan számnevek83
A számnevek használata83
Gyakorlatok84
A névmások88
A személyes névmások88
A nyomatékosító névmások89
A visszaható névmás90
A birtokos névmás90
A mutató névmások92
Az általánosító névmások93
A kérdő névmások94
A vonatkozó névmások96
A tagadó névmások96
A határozatlan névmások98
Gyakorlatok99
Az ige105
Az igék felosztása105
Az igeszemlélet107
Az ige ragozása111
Az igenevek119
Az igei szerkezetek125
Az igevonzatok126
A határozószó138
A határozószók fajtái138
A határozószók eredete138
Az állítmányi határozószók139
A névmási határozószók140
A határozószók fokozása141
Az elöljárószók142
A kötőszó144
A módosítószó145
Az indulatszó147
Gyakorlatok147
Mondattan151
A mondatok fajtái151
A mondatok felosztása tartalmuk szerint151
Az állító és a tagadó mondat152
A mondatok felosztása szerkezetük szerint154
Az egyszerű mondat154
A mondatrészek156
A mondatmodellek173
Gyakorlatok174
Az összetett mondat189
A mellérendelt mondat190
Az alárendelt mondat192
A mondatrövidítések198
A mondattani elemzés199
Gyakorlatok201
Fordítástechnikai ismeretek216
A felhasznált irodalom jegyzéke223
Tartalomjegyzék225
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem