1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Mátyás király levelei 1460-1490

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 218 oldal
Sorozatcím: Magyar Levelestár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-3155-4
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Mátyás levelezését nem ismerjük egészen, mert a nyomtatott kiadások sem teljesek, s ezek sem jelentek meg mind magyar nyelven. Az eddigi válogatások szinte mindig a reneszánsz uralkodót... Tovább

Előszó

Mátyás levelezését nem ismerjük egészen, mert a nyomtatott kiadások sem teljesek, s ezek sem jelentek meg mind magyar nyelven. Az eddigi válogatások szinte mindig a reneszánsz uralkodót szólaltatták meg, noha éppen a levélműfaj alkalmas arra, hogy közel hozza íróját, mintegy "leleplezze" benne a köznapi embert is.
Kötetünk szinte valamennyi levele először jelenik meg magyar fordításban, ennek jegyében elsősorban a mindennapok emberét mutatja be a királyban, aki intézkedik rablóvárak kifüstöléséről, gazdátlan kolostorok eladományozásáról, igazságot szolgáltat adózási ügyekben, kereskedelmi perpatvarokban, és megfenyegeti a vagyont hűtlenül kezelő várkapitányt, az egyházi javakat herdáló püspököt. Gondja volt arra is, hogy a török pusztítása következtében magányossá lett férfiak és nők újraházasodásának pápai engedélyét - a XV. században! - kieszközölje: "hadd kössenek az ilyen személyek valaki mással új házasságot. Őszentsége ezzel nemcsak a botrányoknak vet majd véget, hanem gondoskodni fog az országunkat ért bajok és károk megfelelő orvoslásáról is."
Vannak a levelekben országos érdekű vonatkozások is, hiszen Mátyás beleszólt minden egyházi és világi ügybe: kizavarta országából a zsíros javadalomra éhes külföldieket, időről időre kioktatta a nyugat-európai uralkodókat és főurakat, ha kedve ellenére támogattak valakit. De a mindenkori pápákat sem kímélte leveleiben. Szünet nélkül ostromolta őket kisebb-nagyobb összegekért, mely törökellenes háborúihoz kellett. Ha ígéretet kapott, sürgette, ha nem, fenyegetődzött. Ezek az írásai valóságos mesterművek: a kereszténységért vállalt felelősség súlya, a nyílt szókimondás remekül ötvöződik Mátyás energikus egyéniségével. Másutt rendkívül színesen, érdekesen számolt be a törökkel való hadakozás eseményeiről: a boszniai hadjáratról és Jajca bevételéről, Szabács ostromáról, Kinizsi Pál fényes kenyérmezei győzelméről, békekötésekről és fegyverszünetek megszegéséről.
Mátyás király leveleinek legsajátosabb vonása egyéniségének szuverén érvényesülése minden előíráson, hagyományon, divaton. A maga személyére szabott levelekben a protokolláris bevezetés megszerkesztését nem tekinti feladatának. Nyomban a tárgyra tér, szavait aszerint válogatja, milyen indulatok dúlnak benne a szöveg diktálásakor. Az udvarias formulák mellett nála jól megférnek a nyersen minősítő jelzők, a tiltakozó, nem ritkán kioktató kifakadások is. Ha vitatkozni, érvelni kényszerül, gúnyos-fölényes alapállásból megfellebbezhetetlen határozottsága lakonikus tömörséggel fogalmaz. Humanista mentalitása elsősorban szemléletmódjában, világfelfogásának modernségében érvényesül, nem a retorikai frázisok köntösében. Levelei a magyar humanista irodalom levélműfajának klasszikus értékű vonulatát gazdagítják. Vissza

Fülszöveg

Esemény volt hajdan a levél, nem is lehetett más, mint ritka madár. Főrendiek írásával futár nyargalt, kisebb urakéval küldönc loholt, egyszerűbb emberek búját-örömét alkalmi postások iszákjában hordta hátán a papír, míg végre odaért, ahol megszólalt a betű. Rangja volt a levélnek. Látott, érzett, ítélt mások szemével is, bepillantást nyújtott a világ-labirintus távoli járataiba, a tollat tartó kezet megremegtető gondolatokba, lelkek lángjába-füstjébe, országrengésbe, szívverésbe. Bámulatos erejű volt az árkus - hiszen ívet jelent - egy vagy több ember között. Súlyos igék, látható szavak ívelhettek át benne messzi partra. Önmagának egy darabkáját küldte vele, aki írta, s a betűszárnyon érkezett szó részévé lett annak, aki befogadta.
A Magyar Levelestár kötetei múltunk leghitelesebb dokumentumaival, levéltárak rejtett kincseivel ismertetik meg az olvasót. A korábbi századok gondolataihoz, szokásaihoz, sorsfordító eseményeihez úgy juthatunk a legközelebb, ha elolvassuk az élmény... Tovább

Fülszöveg

Esemény volt hajdan a levél, nem is lehetett más, mint ritka madár. Főrendiek írásával futár nyargalt, kisebb urakéval küldönc loholt, egyszerűbb emberek búját-örömét alkalmi postások iszákjában hordta hátán a papír, míg végre odaért, ahol megszólalt a betű. Rangja volt a levélnek. Látott, érzett, ítélt mások szemével is, bepillantást nyújtott a világ-labirintus távoli járataiba, a tollat tartó kezet megremegtető gondolatokba, lelkek lángjába-füstjébe, országrengésbe, szívverésbe. Bámulatos erejű volt az árkus - hiszen ívet jelent - egy vagy több ember között. Súlyos igék, látható szavak ívelhettek át benne messzi partra. Önmagának egy darabkáját küldte vele, aki írta, s a betűszárnyon érkezett szó részévé lett annak, aki befogadta.
A Magyar Levelestár kötetei múltunk leghitelesebb dokumentumaival, levéltárak rejtett kincseivel ismertetik meg az olvasót. A korábbi századok gondolataihoz, szokásaihoz, sorsfordító eseményeihez úgy juthatunk a legközelebb, ha elolvassuk az élmény frissességét, a születő gondolat elevenségét megőrző leveleket. Sorozatunkban közkinccsé tesszük régmúlt korok jelentős magyar személyiségeinek és a hétköznapok egyszerű embereinek levélre bízott közlendőit, és így, a levéltitok megsértése nélkül, mi is címzettek lehetünk. Vissza

Tartalom

Az olasz fejedelmeknek és városoknak Buda, 1460. március 22.5
III. Frigyes császárnak (1462. május)10
II. Pius pápának (1462. május végén)13
II. Pius pápának Buda (1462. május végén)15
Vezsenyi László római követnek (1462 nyarán)18
Podjebrád Viktorin cseh hercegnek (Báta (?) 1463. május)21
II. Pius pápának (1463 tavaszán)22
II. Pius pápának Dombro, 1464. január 27.23
Cristoforo Moro velencei dózsénak (1464. április)28
Cristoforo Moro velencei dózsénak (1464. június elején)31
II. Pius pápának (1464. június)32
II. Pius pápának Buda, (1462-1464 júniusa előtt)33
II. Pius pápának (1462-1464 júniusa előtt)34
Cristoforo Moro velencei dózsénak (1464. július)34
III. Frigyes császárnak Szata, (1464. szeptember)35
A bíborosi kollégiumnak (1462-1464)36
III. Frigyes császárnak (1465. január 18.)39
A bíborosi kollégiumnak (1465. február elején)40
II. Pál pápának (1465. február közepe táján)43
Francesco Sforza milánói hercegnek Buda, 1465. június 21.43
II. Pál pápának (1465. október első napjaiban)44
Cristoforo Moro velencei dózsénak Dráva mentén, 1465. október 2.47
Cristoforo Moro velencei dózsénak (1465. november 24.)48
II. Pál pápának (1465. november)51
Vitéz János esztergomi érseknek (1465. november) (Melléklet) Podjebrád György cseh királynak (1465. november)52
XI. Lajos francia királynak Buda, 1465. december 2.53
Cristoforo Moro velencei dózsénak (1465)54
Ferdinánd nápolyi királynak Buda, 1466. május 24.54
Egy római bíborosnak (1466. augusztus)57
Sternberg Máté kapitánynak (1466 őszén)58
III. Frigyes császárnak Pozsony, (1466. november)61
Vitéz János esztergomi érseknek (1467. július)62
Prothasius de Cernahora olmützi püspöknek 1468. május 3.62
Római követének Trebics, 1468. május 22.63
Podjebrád Viktorin cseh hercegnek Trebics, 1468. május 23.64
Egy német fejedelemnek (1468. április vége)65
A firenzei köztársaság kormányának Znaim, 1471. április 9.65
Vetési Albert és Thúz János követeknek Pozsony, 1474. december 21.66
István moldvai vajdának (1475. tavaszán)67
IV. Sixtus pápának Buda, 1475. június 15.68
Sebastiano Baduario velencei követnek Pétervárad, 1475. november 30.71
Florio Roverella nápolyi követnek Szabács, 1476. február 3.75
IV. Sixtus pápának Buda, 1476. március 27.76
A szendrői basának Buda, 1478. (július 3.)79
II. Mohamed török császárnak Buda, 1478. (augusztus)80
Veronai Gábor egri bíboros püspöknek Kassa (1479 elején)84
III. Frigyes császárnak Kassa, 1479. január 12.87
Lorenzo Medici firenzei fejedelemnek Buda, 1479. február 14.88
Egy római bíborosnak (1479. október 22.)88
Ernő szász választófejedelemnek Buda, 1479. október 24.91
Salzburg város polgárainak (1479 őszén)95
Giovanni Mocenigo velencei dózsénak (1479)96
Egy római bíborosnak (1480. május elején)97
IV. Sixtus pápának Buda, 1480. május 16.98
IV. Sixtus pápának Buda, 1480. május 30.100
Kázmér lengyel királynak (1480 tavaszán)106
IV. Sixtus pápának Buda, 1480. július 23.109
Nyújtódi Miklós püspöknek és ifj. Vitéz János prépostnak (1480. július 23.)111
IV. Sixtus pápának (1480. augusztus)111
Veronai Gábor egri bíboros püspöknek (1480. augusztus)115
Aragóniai János bíborosnak (1480. szeptember elején)118
IV. Sixtus pápának Száva partján, 1480. november 6.120
IV. Sixtus pápának Zágráb, 1480. december 19.127
IV. Sixtus pápának Zágráb, 1480. december 22.128
Aragóniai János bíborosnak (1480. december 22.)130
Francesco Fontana nápolyi követnek (1480. december 23.)131
IV. Sixtus pápának (1480)133
Hessler bíborosnak (1480 táján)134
Aragóniai János bíborosnak (1481 elején)137
IV. Sixtus pápának Zágráb, 1481. március 12.138
Aragóniai János bíborosnak (1481. április 14.)138
IV. Sixtus pápának Radkersburg, 1481. május 7.139
IV. Sixtus pápának Buda, 1481. július 13.140
IV. Sixtus pápának (1481. július)145
Giovanni Mocenigo velencei dózsénak Buda, (1481. július)147
IV. Sixtus pápának (1481. december 10.)148
III. Frigyes császárnak (1482. március)149
Az atrii püspöknek (1482. május második felében)150
A német választófejedelemeknek Hainburg, 1482. szeptember 25.151
Aragóniai János bíborosnak (1482 őszén)153
Dzsem török hercegnek (1483. április elején)153
Veronai Gábor egri bíboros püspöknek (1483 tavaszán)157
IV. Sixtus pápának Buda, 1483. november 6.158
II. Bajezid török császárnak Buda, (1483)161
Aragóniai Eleonóra ferrarai hercegnőnek Buda, 1486. március 16.162
Bechensloer János salzburgi érseknek Bécs, 1488. március 14.165
VIII. Ince pápának Bécs, 1488. május 10.165
VIII. Ince pápának Buda, 1489. augusztus 17.169
Lodovico Sforza hercegnek Buda, 1489. december 18.170
Ferdinánd nápolyi királynak (1476-1490)173
Ferdinánd nápolyi királynak (1476-1490)175
Ferdinánd nápolyi királynak (1476-1490)175
Utószó177
Jegyzetek187
Szövegmagyarázatok189
Névmagyarázatok205
Képek jegyzéke215
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mátyás király levelei 1460-1490 Mátyás király levelei 1460-1490 Mátyás király levelei 1460-1490

Könyvtári könyv volt. A védőborító széle szakadozott.

Állapot:
2.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba