Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Medvetánc 1988/1-4.-1989/1.

Az ELTE és az EKKE társadalomelémeti folyóirata

Tartalom

1988. 1. szám

Bacsó Béla: A művészet szemlélete és a művészettörténet
Az esztétikai tapasztalat rehabilitációja két kép példáján 5
Vajda Mihály: A phüzisz fogalom, amely Heidegger „Lét és idő"-jéből hiányzik 23
Balassa Péter: Az ördögregény két huszadik századi változata
A „Doktor Faustus" és „A Mester és Margarita" példáján 35
Kiss Ilona: Szabadság és nyugalom
Etika és poétika „A Mester és Margaritá"-ban 49
Borisz M. Gaszparov: „A Mester és Margarita" motívumszerkezetéről 69
Sáska Géza: Felnőttoktatás a negyvenes és az ötvenes években
Elkülönítve 91
Horváth Ágota: Szegregációs jelenségek a szociális otthonokban 115
Szabó Miklós: A legitimáció történeti alakváltozásai 139
Bruszt László: A centralizáció csapdája és a politikai rendszer reformalternatívái 171
Juhász Pál: Zsákutcában van-e a magyar mezőgazdaság? 197
Laki Mihály: A területi párt- és állami szervek szerepe a magyar ipar centralizálásában 213
B. Molnár Béla: Vállalati szakítópróba
Demokratizálás és önállósodási törekvések 231
Faludy György: A Medvetánc olvasóihoz 253
Böszörményi Géza - Gyarmathy Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel 255
Fejős Zoltán: Harc a háború ellen és az új demokratikus Magyarországéit
Válogatás a „Harc" 1944-45-ös cikkeiből 281

1988. 2-3. szám

Némedi Dénes: A kritikai elmélet normatív bázisának problémája Habermasnál 3
Felkai Gábor: Ideális beszédhelyzet és egyetemes kommunikációs közösség
Jürgen Habermas és Karl-Otto Apel diszkurzív felelősségetikája 33
Vajda Mihály: Felelőtlen vázlat Közép-Európáról: Nosztalgia vagy remény? 79
Molnár Gusztáv: A feltámadt Leviatán 91
Tordai Zádor: Birtoklás vagy emberséges élet 131
Vásárhelyi Miklós: Az első meghiúsított reformkísérlet
Az 1953-as kormányprogram 149
Magyar Bálint: 1956 és a magyar falu 207
Bibó István: Magyarország helyzete és a világhelyzet
Emlékirat 213
Kis János: Az 1956-57-es restauráció 229
Molnár Gusztáv: Jordáky Lajos Naplója elé 279
Jordáky Lajos Naplója 1956. március 11-1957. március 8. 281
Dokumentumok
E. Bártfai László: Ifj. Leopold Lajos írása elé 317
Ifj. Leopold Lajos: Színlelt kapitalizmus 321

1988. 4. - 1989. 1. szám

Majsai Tamás: Egy epizód az észak-erdélyizsidóság második világháború alatti történetéből
Slachta Margit fellépése a Csíkszeredáról kiutasított zsidók érdekében 4
Kovács Éva: A hontalanság ötödik éve: 1922. Kassa 35
Závada Pál: Hazátlanok, sorakozó!
Forráselemzés 1947-48-ban áttelepült csehszlovákiai magyarok dokumentumairól 49
Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900-1960 83
R. Süle Andrea: A közép- és kelet-európai német kisebbségek kitelepítése a második világháború után 107
Hetesi Erzsébet - Málovics Jánosné: Munkatáborok az azovi- és donyeci hátságon 131
Szántó András: Az 1951-es budapesti kitelepítés 141
Tar Sándor: A lehetőség 189
Tábornok voltam
Csalog Zsolt: Részletek egy dokumentumportréról 221
Halász Gábor: Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hetvenes évek elején 243
Vásárhelyi Mária: A gazdasági reform a közgondolkodásban 253
Patkós Éva: Lev Sesztov írásai elé 267
Lev Sesztov: Teremtés a semmiből A. P. Csehov 271
Lev Sesztov: Egy nagy filozófus emlékére Edmund Husserl 297
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Medvetánc 1988/1-4.-1989/1. Medvetánc 1988/1-4.-1989/1. Medvetánc 1988/1-4.-1989/1. Medvetánc 1988/1-4.-1989/1.

A kötetek borítói enyhén kopottak, foltosak, gerincük töredezett.

Állapot:
3.900 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba