1.042.541

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 343 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 52512. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Közel másfél évtizede jelent meg Kazár Leona szerkesztésében két kötetben a "Megfigyelések és gyakorlatok a földrajzoktatásban" c. földrajzi segédkönyv, amelynek az volt a célja, hogy "olyan, az... Tovább

Előszó

Közel másfél évtizede jelent meg Kazár Leona szerkesztésében két kötetben a "Megfigyelések és gyakorlatok a földrajzoktatásban" c. földrajzi segédkönyv, amelynek az volt a célja, hogy "olyan, az élettől támasztott, a szocialista építésben fokozottan jelentkező igények kielégítését szolgálja, mint a földrajzoktatás élőbbé, élményszerűbbé tétele, a gyakorlathoz való közeledés, jártasságok kialakítása, ifjúságunk értelmi képességeinek növelése, önállóságra való nevelés, a munkaöröm fejlesztése". Ez a célkitűzés és a könyv egész anyaga ma is aktuális, ma is felhasználható. Az elmúlt másfél évtized azonban jelentős változásokat hozott a földrajz tanításában, s ezt egy újabb kiadásnál természetesen figyelembe kellett venni.
Az 1961. évi iskolareform-törvényt követően új tanterv jelent meg az általános és középiskolákban, amely módosította a földrajztanítás anyagát és szemléletét. Az új tanterv a földrajztanítás egyik feladataként azt jelölte meg, hogy a tanulók szerezzenek korszerű földrajzi tájékozottságot, ismereteket a mai társadalom földrajzi környezetéről, a mai világ gazdasági és politikai helyzetéről, fejlődési irányáról, különös tekintettel a jobb életfeltételekért folyó küzdelmekre.
Az új tantervi követelmények megvalósításához nagy segítséget adtak az 1965-66 között megjelent általános iskolai és az 1965-67 között megjelent középiskolai (gimnáziumi és szakközépiskolai) új földrajzkönyvek.
Ezek a tankönyvek már nemcsak a tantervben előírt anyagot tartalmazzák korszerű szinten, világos, élvezetes, de szakszerű stílusban, és nemcsak gazdag szemléltetőanyagukban különböznek a régebbi, meglehetősen száraz, illusztrációkban hiányos tankönyveinktől, hanem megfelelnek az alapvetően megváltozott módszertani követelményeknek is. Vissza

Tartalom

Természetföldrajzi megfigyelések és gyakorlatok
Bevezetés7
Dr. Tóth Aurél: Csillagászati mérések, megfigyelések és földgömbgyakorlatok11
Egyszerű csillagászati mérések11
A földrajzi szélesség meghatározása18
A földrajzi hosszúság meghatározása20
A csillagos ég megfigyelése25
Földgömbgyakorlatok39
Földtani és felszínalaktani megfigyelések és gyakorlatok39
Felszínalaktani megfigyelések és gyakorlatok44
Általános iskolai feladatok44
Középiskolai feladatok47
Dr. Tóth Aurél: Kis kőzethatározó66
Dr. Udvarhelyi Károly: Meteorológiai és fenológiai megfigyelések és gyakorlatok88
A tanulók tapasztalatainak felhasználása a szabadban89
Meteorológiai megfigyelések a szabadban90
A legfontosabb műszerek99
A napsugárzás megfigyelése100
Talajhőmérséklet101
A felmelegedés mértéke különböző körülmények között110
A légnyomás és a szél111
A légnyomás megfigyelése114
A párolgás és a levegő páratartalma116
Harmatpont, lecsapódás, csapadék117
Az időjárás eseményeinek alkalomszerű megfigyelése121
Egyesített (komplex) időjárás-grafikonok készítése121
Az időjárás megfigyelése tanulmányi úton121
Fenológiai megfigyelések122
Növényfenológia123
Növényállomány-klíma124
Kárpátiné Radó Denise: Alapvető vízföldrajzi és hidrológiai megfigyelések, mérések, számítások a vízgazdálkodási tevékenységek tanulmányozásához127
Időjárási elemek128
Felszín alatti vizek130
Felszíni vízfolyások133
Esésviszonyok136
A folyóvíz sebességének összefüggése az esésviszonyokkal, a vízmennyiséggel és a mederkeresztmetszettel137
A vízhozam meghatározása139
A lefolyás számítása141
Hordalékviszonyok142
Állóvizek143
Vízgazdálkodási tevékenységek144
Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyók és tavak szabályozása, vízi utak144
Belvízgazdálkodás147
Hegy- és dombvidéki területek és vízfolyások vízrendezése148
Vízellátás és csatornázás, a szennyvíz kezelése és tisztítása150
Víztározás és annak több célú hasznosítása151
Öntözés153
Vízerő-hasznosítás156
Dr. Szekrényi Béla: Talajföldrajzi megfigyelések és gyakorlatok159
Regionális talajföldrajzi vizsgálatok159
Elemző talajtani vizsgálatok169
Dr. Füsi Lajos: Térképmunka a szabadban177
A térkép tájolása179
Az álláspont meghatározása185
Tájékozódás térképpel189
A turistatérképek tartalmi kiegészítése, vázlatkészítés192
Gazdaságföldrajzi megfigyelések és gyakorlatok
Kazár Leona: A gazdaságföldrajzi megfigyelések és gyakorlatok jelentőségéről197
Kazár Leona: Megfigyelések és gyakorlatok az ipar földrajza köréből201
Feladatok egy-egy ipartelep, üzem vizsgálatához203
Az üzem helye, építése, hatása a környezetre203
Nyersanyagellátás204
Az ipari víz kérdései az üzemben206
Energiaellátás206
Gépellátás207
Munkaerő-ellátás208
Az üzem termékeinek mennyisége, felhasználása, értékesítése210
Történeti, üzemgazdasági, szociális, kulturális adatok211
A gyűjtött adatok feldolgozása212
Feladatok a bányászat (bányaipar) köréből213
Feladatok a kisipari szövetkezetek, a magánkisipar és a háziipar köréből216
Feladatok egy-egy terület iparának vizsgálatakor217
Dr. Köves József: Megfigyelések és gyakorlatok a mezőgazdaság földrajza köréből221
Feladatok egy mezőgazdasági üzem feldolgozásához223
Egy terület mezőgazdaságának komplex feldolgozása247
A mezőgazdaság egy-egy ágazatának vizsgálata251
Kazár Leona: Megfigyelések és gyakorlatok a közlekedés és a szállítás köréből255
Közutak, a közúti forgalom256
Vasutak, a vasúti forgalom259
Vízi utak, a vízi forgalom262
Légi közlekedés, a légi forgalom264
Vezetékek265
Kazár Leona: Megfigyelések és gyakorlatok a belkereskedelemben és az idegenforgalom köréből267
Az üzlethálózat268
Árucikkek származási helyének megfigyelése269
Áruforgalom270
Az idegenforgalom272
Dr. Havas Gáborné: Megfigyelések és gyakorlatok a népesség- és a településföldrajz köréből275
A település és a táj kapcsolatai277
Népességföldrajzi vizsgálatok278
A népesség száma. A népsűrűség278
A szaporodás280
A népesség kor, nem és foglalkozás szerinti megoszlása281
Településföldrajzi megfigyelések284
Falvaink284
Külterületi településeink294
Városaink296
Olcsai-Kiss László: Gyakorlatok a gazdaságföldrajzi térképekkel és adatokkal305
Gyakorlatok a gazdaságföldrajzi térképek elemzéséhez305
Az iskolai atlasz térképlapjainak elemzése307
A tankönyv térképvázlatainak elemzése310
A Képes Politikai és Gazdasági Világatlasz és Magyarország Nemzeti Atlasza térképlapjainak elemzése313
A grafikus ábrázolás és módjai316
A diagramok316
A grafikonok330
A kartogramok331
Adatforrásokkal való munka331
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági földrajz köréből

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek elszíneződtek, enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba