1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Megváltás felé

Új vallástörténet/A nemkeresztény világ

Szerző

Kiadó: Barkóczy Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 462 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Nyomtatta Hellas Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Ez az uj vallástörténet valójában a megváltás eszméjének története az emberiség életében. A megváltás gondolata az emberiség ősidők óta legösztönösebb vágyát fejezi ki és így alapja minden keresztény és pogány vallásnak egyaránt. Az emberiség legmagasabbra szárnyaló törekvéseit és szenvedélyeit az őskortól napjainkig az Isten megismerése és a megtisztulás utáni vágy irányította.
Juhász Vilmos egyik legnépszerűbb művelődéstörténeti írónk, akinek minden munkája a legnagyobb figyelmet és elismerést kelti a művelt magyar olvasóközönség leszélesebb köreiben, uj könyvében a nemkeresztény világ vallástörténetét ismerteti az őskortól és a primitív népek vallásos életétől a mai kulturált, de civilizációban sok tekintetben megromlott népek vallási világképéig. Elénk tárja Isten és az ember viszonyának gyakran tragikus, gyakran felemelő, de mindenkor csodálatos alakulását. Az uj vallástörténet legnagyobb jelentősége abban van, hogy párhuzamba állítja a keresztény világ szellemével az ősi,... Tovább

Fülszöveg

Ez az uj vallástörténet valójában a megváltás eszméjének története az emberiség életében. A megváltás gondolata az emberiség ősidők óta legösztönösebb vágyát fejezi ki és így alapja minden keresztény és pogány vallásnak egyaránt. Az emberiség legmagasabbra szárnyaló törekvéseit és szenvedélyeit az őskortól napjainkig az Isten megismerése és a megtisztulás utáni vágy irányította.
Juhász Vilmos egyik legnépszerűbb művelődéstörténeti írónk, akinek minden munkája a legnagyobb figyelmet és elismerést kelti a művelt magyar olvasóközönség leszélesebb köreiben, uj könyvében a nemkeresztény világ vallástörténetét ismerteti az őskortól és a primitív népek vallásos életétől a mai kulturált, de civilizációban sok tekintetben megromlott népek vallási világképéig. Elénk tárja Isten és az ember viszonyának gyakran tragikus, gyakran felemelő, de mindenkor csodálatos alakulását. Az uj vallástörténet legnagyobb jelentősége abban van, hogy párhuzamba állítja a keresztény világ szellemével az ősi, ázsiai, egyiptomi, iráni, hindu, római és görög világ vallásait és ezzel vallástörténet kapcsán valójában egyetemes kulturtörténetet ad. Vissza

Tartalom

Az olvasóhoz
A megváltás ígérete1
Az elveszett paradicsom1
Isten eltávozása6
A legfőbb lény szertartása11
A lélekmadár útja16
A szellemek21
Jelképes életforma23
Ima és áldozat26
Bűnbánat és megtisztulás31
Szent kétértelműség33
Az erő vallása43
Az éltető nap43
A halhatatlan totemállat48
A főnök Isten helyett54
A szent tánc58
Az ördögi metamorfózis60
A halott erőre kap63
Emberáldozat és kannibalizmus64
Varázsanyag és termékenység68
Szertartáskép a Coguli barlangban71
Az anyajogi vallás, az ujjászületés misztériuma73
A gyermek legyőzi a halált73
A növényzet csodája78
A holdisten, az új mintakép80
A nagy anyajogi szertartás83
A holdisten követői86
Az istenanya89
Tündérvilág93
A gyászoló bűnös?96
Az üldöző98
A férfi megismerése101
Anyajogi lélekhit103
A madár és a kígyó106
A géniusz109
A bálvány keletkezése114
A maszk csodája116
A Buddha fej119
A démonmaszk122
A keveréklény125
A halálos arc129
A zsaroló dukduk130
A nőszobrocskák világképe131
A női vonzóerő világképe136
A síremlék141
Mágikus világrend142
A feltámadó metamorfózisai144
A szent edény148
A szent hegy151
Barlangi szemlélet154
Az égisten világképe155
A pásztor 155
A vándor158
Égi birodalom159
A teremtő személyiség161
Az Úristen és az úr a földön163
Vallások és uralmak166
Égi Pantheon167
Hős, látnok, fejedelem170
Vallási türelem172
A sámánizmus, a pusztai népek vallásos világképe177
Lélekjáték177
Sámán-fejedelem180
Nemek cseréje184
Színjáték és vándorút185
A sámán lélekvándorlása186
Túlvilági elégtétel188
A keskeny út190
A nagy próba191
Hatalmasok a túlvilágon195
A három mennyország196
Elizium201
A lélek testetöltései203
A túlvilági vándorút205
Komikum és megújulás212
Istenek elöregedése219
A halál és a gonosz kijátszása222
A dalnok és a varázsló224
A fősámán az égisten fia229
Állatküzdelmi világkép231
A medvekultusz. Finn-ugor és ősszibériai népek235
A halálraítélt nagyúr235
Elárult áldozatok237
Az istenkirályok világrendje. Az ázsiai kulturrégió és kisugárzási területei239
Az áldásthozó239
Az elrejtőzött245
Napkirályság250
Emberáldozatok világrendje252
A labirintus misztériuma254
Az istenkirály alvilágba szállása257
A két istennő260
A délarab istenkirályság264
A halhatatlan király265
A szent bika és oroszlán266
Sárkányáldozat és sárkányölés268
Az istenkirályság bomlása270
A fejlett napkultusz istenkirálysága273
A szlávok vallása. A kelet-európai földmíves társadalmak világképe277
A szláv földmíves társadalom277
Istenek és ősök a szlávok világképében278
Szent ligetek280
A halálos csira281
A halottak látogatása282
Vámpír és varázsló283
Házi bálvány és házi szellem285
A szláv túlvilág288
Szovij, a halottak ura288
Kutya-istennő és nyúl-isten290
Mennydörgés-isten, tűzisten, napisten291
A háromfejű isten293
A rejtőzködő őshit294
A kelták, őseurópa vallásos életének összefoglalói297
A kelták az ókori Európában297
Isteni földrajz298
Őseurópai istenek300
Eliziumi követek303
Őseurópai istennők304
Női ünnepek és misztériumok306
Királyság és emberáldozat308
A fejnélküli isten313
A druidák kasztja315
Az eliiumi tanítás316
A germánok. A harcos földmíves társadalom vallása321
A tevékenység istenei321
Szent tulajdon326
Törzsi istennők és termékenységistenek328
A munka istene330
Az urak istene331
A nyugtalan szellem334
Az istenek végső sorsa337
Egyiptom. Az istenek földi keskeny útja341
Állam, műveltség, vallásos világkép341
Egyiptom, a fáraó útitársa345
Az égisten felszabadítja az isteneket347
A tökéletes mult 350
A három isteni fázis352
Amon, az elrejtőzött isten353
Horusz, a diadalmas isten353
Rá, az uralkodó isten355
Ptah és az Ápisz bika356
Thot, a törvényhozó isten358
Ozirisz, a túlvilági Egyiptom ura359
Istenek Ozirisz körül361
Egy uralkodó vallásos forradalma368
A két lélek371
Utazás a túlvilági Egyiptomban372
Az ókori előázsia népeinek vallásai. Világvallás és személyiség377
Vallások hódítása377
Az istenkirályságtól a személyiség felfedezéséig379
Az isteni törvény a csillagos égbolton382
Isteni és démoni világrend385
Anu, az atya389
Emil, az úr391
Ea, a jó393
A felső és alsó égbolt istenei395
Istar, az istennő399
Az emberiség társnője401
Az ember őrzőangyala405
A hősök a halál törvénye ellen407
A két hős túlvilági útja409
A gonosz hatalma és tudománya411
A paradicsom a nagyváros felett413
Az ember tragikuma415
Visszatérés a paradicsomba418
A vezeklő és az ismeretlen isten419
A szövetség istenei421
Az isteni kedves427
Az istencsalád válsága429
A pihenésre és mámorra vágyó lélek431
Kis-Ázsia nagy istenei432
A szent nász435
Apollo származása436
Midas, a gazdag és gazdagító438
Szandon, az önelégető439
Délarábiai szerepcsere441
Az ősmagyarság vallásos világképe444
Képek jegyzéke
Lélekmadár-szobor. Új-Meckleburg, Melanézia32
Ősszobor. Új-Hebridák, Óceánia32
Eszkimó-maszk. Északnyugat-Amerika32
Ősmaszk. Karolina-szigetek32
Az opainák holdtánc-maszkja. Dél-Amerika, Délnyugat-Columbia33
Madármaszk. Új-Guinea33
Hold-bálvány. Melanészia, Új-Ireland33
Táncos hold-maszkkal. Új-Ireland, Óceánia33
Ősoszlop, ú. n. "totemoszlop", Északnyugat-Amerika48
Őszszobor, Nias-sziget, Délkelet-Ázsia48
Phallikus ősszobor, Borneo48
Ősszobor. Kamerun, Nyugat-Afrika48
Ősszobor. Letti, Maláj-szigetek, Dél-Ázsia48
A kobueák démonmaszkja. Északnyugat-barzilia49
Emberevőmaszk. Északnyugat-Amerika, Kvakiutl indiánusok49
Démonikus istenszobor. Havai-szigetek49
Emberevő titkos társulat maszkja. Északnyugat-Amerika. Kvakiutl indiánusok49
Koponyavadász napdísz. Új-Guinea64
"Napjelvény". Új-Mecklenburg64
Mykenei aranyálarc64
Hollómaszk. Északnyugat-Amerika (Bilcsalák)64
Nők termékenységi tánca. Régibb kőkor. Cohuli barlan. Dél-Spanyolország65
Inka uralkodó díszruhájának rekonstrukciója. (Mellén a napkorong)65
Napisten. Inkák előtti Peru-boiviai ú. n, Tiahuanaco-kultúra65
Temetési menet siratóasszonyokkal. Egyiptomi falfestmény. (Tébai magánsír)80
Siratóasszony agyagszobrocskája. Egyiptom80
Siratónő, görög síremlékről (Berlin)80
Tlalok esőisten szobra. Mexikó. Azték kultúra81
Xolotl mexikói isten (isten-démonábrázolás)81
Jaguár bálvány. Zapoték műveltség. Mexikó81
Coatlicue földistennő szobra. Mexikó. Azték kultúra81
Mexikói azték emberáldozat (szívkitépés). Codex Rias128
Kvecalkoatl mexikói megváltásisten. (Codex Magliabecchiano)128
Huitzilopochtli. Mexikói azték nap- és hadisten. (Codex Telleriano Remensis)128
Emberalakú edény. Perúi partvidéki nasca-műveltség129
Csontból készült nőszobrocska. (Újabb kőkor, Bulgária)129
Istennőszobrocska a szent edénnyel az újabb kőkorból. (Dehsel, Szászország)129
"Willendorfi Vénusz." Régebbi kőkor. Alsó-Ausztria129
A nagy istennő harangalakú bálványszobrocskája. Karjai alatt két darú ábrázolásával. (Boiotia, Görögország)129
Női szobrocska a régibb kőkorből. Mentone, Dél-Franciaország129
Istar, mint anyaistennő. Újbabilóniai agyagszobrocska. Kr. e. VI. század 144
"Medveanya." Északnyugat-Amerika. Haidák144
Elefántcsont női szobrocska. (Dél-Oroszország. Kesztyenki)144
A nagy istennő. (Babilóniai terrakotta szobrocska)144
Krétai istennő kígyókkal és a "lélekmadárral". (Knoszoszi fejedelmi palota)144
Hegedűalakú istennőszobrocska. (Újabb kőkor, Égei-szigetek)145
"Harangszoknyás" istennőszobrockák, Klicevac145
Újabb kőkori istennőszobrocskák, a-e: Trójából, F: Máltáról, g: Tráciából145
Megalit síemlék belseje. (Spanyolország, újabb kőkor)176
Skandináviai megalit síremlék (Dolmen), újabb kőkor176
A vidékre termékenységet árasztó napkocsi, bronzkor. (Trundholm, Sjaelland, Dánia)176
Processziós kocsi, szarvasáldozat a szent edényt tartó termékenység istennőnek. Korai vaskor. (Strettweg, Stájerország)176
Koponyamaszk. Új-Guiena177
Halalakú koponyaőrző szekrényke. Salamon-szigetek177
Koponyakultusz. Bumai koponyatemető. (Dél-Ázsia)177
Mexikói azték harcos coyote-farkasöltözetben192
Szemar, a tréfacsináló szolga a jávai árnyjátékokban192
Régibb kőkori rókamaszkos táncosok. Abri Mége-barlang, Franciaország192
Régibb kőkori maszkos táncos. Trois Fréres-i barlang, Franciaország192
Tunguz sámánnők tánca a sámánfa körül193
Sámánt ábrázoló jakut bábú193
Bálvány a szent ligetben. Goldok, Kelet-Szibéria193
Sámán-harang a kasbeki kincsből. (Kaukázus)193
Maszkos sámán-táncos, Alaszka224
Jakut sámán224
Sámánfa sámánfelszereléssel. (Tunguzok)224
Altájvidéki sámán224
Sámánista alvilági utazás (?) (Permi bronzlelet)225
Sámánista jelenet. Adoráció. Kudyrge Altaj-vidék225
Hüllőszerű szörnyállatok felfalnak egy szelíd állatot. (Kaukázus, kubánvidéki lelet)225
Entenema szumir király reliefje.Ragadozó madár egymással barátkozó szelíd és vadállatok felett225
Menekülő szarvas. Zöldhalompusztai szkita lelet. (Budapest, Nemzeti Múzeum)240
Állatküzdelmi jelenet griffkeselyű és szarvas között. Mongolországi hun lelet. (Noin Ula)240
Állatküzdelmi jelenet. (Szibériai aranylemez)240
Bikaalakú rhyton. Kréta, Knosszoszi fejedelmi palota241
Emberáldozat leegyszerűsített labirintusábrázolással és szellemtánccal. Kiviki síremlék241
Haldokló Adonisz, etruszk szarkofág. (Róma, Vatikáni múzeum)241
Ősszláv kőbálvány. Nyugat-Poroszország, XI. század304
Szláv bálványszobor 4 oldala, Husiatyn304
Germán mitológiai ábrázolás. (Odin a hollókkal?). Svédországi bronzlemez. (Kr. u. VII. század)304
Szláv istenszobor, Észak-Németország304
Kelta anyaistennő bőségszarúval és gyermekekkel. (Trier)305
Dianával azonosított kelta erdei istennő reliefja. (Ardennek)305
Kelta harcosok, baloldalt emberáldozat. Gundestrupi ezüstüst, Dánia305
Agancsos kelta főisten állatokkal. Gundestrupi ezüstüst, Dánia305
Avalokitesvara boddhisatva (buddhista megváltásisten) sokfejű ábrázolása320
Kétfejű istent ábrázoló füstölőedény. Maja-kultúra320
Siva isten a kigyú előtt táncol, teste körül koszorú koponyákból320
Sokfejű perúi istent ábrázoló sztéla. (Chauvin de Huantar)320
"Szent kos." Északafrikai régibb kőkori sziklarajz. (Szahara-Atlasz)321
Ozirisz imádása. (Haj-papirusz)321
Az alvilági bírók tisztelete. (Egyiptom, tébai magánsír)321
A múmia szállítása a halottak városába. Kemarie-papirusz, Kairo368
Earu boldog mezői. Túlvilági Egyiptom. (Tébai magánsír)368
I. Ramses fáraó áldozatot mutat be Re napistennek. Egyiptomi falfestmény. (Tébai királysír)368
Áldozat bemutatása az ősök múmiáinak. Róma, Vatikáni múzeum368
Szfinx, Amenemhet király élethű arcvonásaival. Tanisz, Észak-Egyiptom369
Kutyafejű Anubisz-maszk a pap részére a halotti szertartáson. (Egyiptom, Kairó)369
Egyiptomi istennők. Balra Izisz a gyermek Horusszal, jobbra Baszket, a macskafejű szerelemistennő369
Tanit istennő egy papnőjének szarkofágja. (Karthago, Kr. e. 300 körül)369
Istar, relief az asszuri Istar templomról384
Adad isten ábrázolása Babilonból. Kr. e. VII.: század384
Istenek csoportja. Babilóniai pecséthenger384
Áldozati jelenet. Mezopotámiai pecséthenger. (Kr. e. 300 körül)384
Arameus isten, vagy istenkirály az "állatszelídítőt" két oroszlán között ábrázoló talapzaton. (Szíria)384
Anu és hitvese, Antum templomának rekonstrukciója. (Uruk, Mezopotámia)385
Hérosz, az "állatok barátja" vadállatokkal. Templomi váza, Tell Agrab. (Mezopotámia, Kr. e. 3000 k.)385
Templomtornyok és áldozati jelenet. (Asszír pecséthenger)416
Szamarra, arab minarét (ősi babilóniai templomtorony mintájára)416
Napfelkelte-ünnep, templomtorony ábrázolásával. Babilóniai bronzemlék. (Kr. e. 1150)416
Tolték piramistemplom. (Chichen-itza, Mexikó)416
Démoni keveréklények. Asszír Labatu-relief. (London)417
Keveréklények (démonok). (Asszír-relief, Ninive-ből) 417
Jóságos szellemek a szent életfa előtt. (Asszurbanapal reliefje, Asszíria)417
"Bikaember és állatszelídítő." Szumir hengerpecsét. (Kr. e. 3000 k.)418
Oroszlán és bika harca. (Relief Xerxes persepolisi palotájáról, Perzsia)418
Az égisten és az anyaistennő nászmenete. Hettita sziklarelief középső része. (Jazilikaja, Kis-Ázsia)418
A "babiloni sárkány". (A babiloni Istar kapuról)418
Istenszobor bikatalpazata. (Karkemis, Észak-Szíria)419
Mithras feláldozza a szent bikát. Róma-Vatikán419
Áldozati jelenet a király jelenlétében. Előázsiai monumentális sziklarelief. (Kul-i Fera, Dél-Perzsia)419

Juhász Vilmos

Juhász Vilmos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Juhász Vilmos könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé Megváltás felé

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A címlap javított.

Állapot:
5.480 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba