A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Föld és Ember 1929/1-6.

Tudományos szemle - IX. évf. első-hatodik szám

Tartalom

Első-hatodik szám összesített tartalma
Értekezések, cikkek
Balogh Albin: Adalékok az árpádkori Esztergom helytörténetéhez23
Bartucz Lajos: Dunántúl népének anthropologiai vázlata105
Győrffy István: Nyiregyháza és Debrecen települése1
Horváth Detre: Kőszeg településtörténetének vázlata253
Irmédi-Molnár László: A szegedi Fehér-tó138
Kalmár Gusztáv: A török uralom hatása a Dunántúl népességére49
Kogutowicz Károly: Belsősomogy201
Schmidt Elek: Széchenyi és Vásárhelyi szerepe az Alduna szabályozásában165
Szabó István: A debreceni tanyarendszer kialakulása214
Szokolay Margit: A magyarországi besenyőtelepekről65
Wagner Richárd: Kecskemét vízellátása160
Apró közlemények
Bátky Zsigmond: Hajdúszoboszló nevének eredete40
Rákos-Palota41
Áron morváju, Barci fok, Büt ere, Kenyere ér, Kollan tó41
Halmazfalu41
Táp, Tápió43
Sarol, Bozol, Borol, Basal44
Börkönd, Burgungya, Kondakor44
Kösüly folyás44
Csipkerek45
Tördemic45
Tolna98
Kajdacs, Kajmád99
Iriny99
Bozolnok99
Kapornok100
Bacsak Elön100
Barok189
Andocs189
Bátky Zsigmond: Jutas190
Csákberény190
Mégegyszer Kevermes191
Ötömös192
Bas192
Bezeréd193
Cseke194
Jégháza és Bozók194
On és származékai195
Ok, Ugocsa248
Jóka249
Torna250
Ballony251
Porcsalma251
Gyarak251
Győrffy István (Szeged): Atka42
Horger Antal: A Somogy helynév eredete42
Kogutowicz Károly: Megjegyzés a Szemle rovat "Vita a néprajzi térkép körül" c. cikkhez101
Vitéz Málnási Ödön: Hajdúszoboszló nevének eredete39
Wagner Richárd: Dög-Tisza, Holt-Tisza101
Szemle
Dr. Bárány László: A hazai földrajztanításnak nehézségei és értékei (Kanszky Márton)245
Cholnoky Jenő: Magyarország földrajza (Kanszky Márton)292
Csuppay Lajos: Sopron a civitas fidelissima (Kanszky Márton)178
Deutsche Siedlungsforschungen (Bátky Zsigmond)37
Dr. Edelényi-Szabó Dénes: Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai (Kanszky Márton)33
Gesztelyi-Nagy László: A jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés (Wagner Richárd)93
Hennig R.: Geopolitik die Lehre vom Staat als Lebewesen (Lányi János)187
Hettner A.: Der Gang der Kultur über die Erde (Kanszky Márton)247
Hettner A.: Englands Weltherrschaft (Schilling Gábor)95
Herman Egyed: A bátaszéki németek és népdalaik (Schilling Gábor)246
Herczeg G.: Ungarn und Budapest (Kanszky Márton)95
Hoffer András: A föld belső erejői (Irmédi-Molnár László)94
Hornyik János: Kecskemét város gazdasági fejlődésének története (Kanszky Márton)35
Kogutowicz Lajos: A magyar térképírás multja, jelene és jövője (Irmédi-Molnár László)293
Kruse Walther: Die Deutschen und ihre Nachbarvölker (Krecsmárik Endre)181
Mádai Lajos ifj.: A Császárfürdő monografiája (Buday Kálmán)34
Dr. Vitéz Málnásy Ödön: A régi magyar juhászat (Irmédi-Molnár László)36
Melich János: A honfoglaláskori Magyarorszgá (Bátky Zsigmond)291
Mendöl Tibor: Szarvas földrajza (Irmédi-Molnár László)32
Milleker Rezső: A Földgömb (Kanszky Márton)291
Mzik Hans: Beiträge zur historischen Geographie, Kulturgeographie, Ethnographie und kartographie, vornemliich es Orients (Eperjessy Kálmán)179
Pollog C. H. dr.: Der Weltluftferkehr seine Entwicklung Geographie und Wirtschaftliche Bedeutung (Irmédi-Molnár László)186
Dr. Rieth Adolf: Die geographische Verbreitung des Deutschtums in Rumpfungarn in Verfangenheit und Gegenwart (Tóth Ferenc)96
Rungaldier R.: Die Pusta Hortobágy und die Frage der Pustenbildung in Ungarn (Wagner Richárd)188
Dr. Schafarzik Ferenc - Dr. Vendl Aladár: Geologiai kirándulások Budapest környékén (Irmédi-Monár László)245
Scharf Nándor - Turner Ferenc: Magyarország domborművű kézi térképe (Irmédi-Molnár László)94
Scharf Nándor - Turner Ferenc: Angoloszág, Olaszország és Közép-Európa domborművű falitérképei (Irmédi-Molnár László)294
Thirring Gusztáv: Kőszeg és környékének részletes kalauza (Irmédi-Molnár László)179
Tóth Ferenc: Somogy földje és népe (Kanszky Márton)93
Tuckermann Walter: Die Philippinen (vitéz Máriaföldy Márton)185
Vita a néprajzi térkép körül (Kogutowicz Károly)91
Dr. Vigyázó János - Horn K. Lajos: Mátra térképe (Irmédi-Molnár László)178
A legújabb magyar földrajzi irodalom38
Folyóirat szemle
Földrajzi közlemények198
Földgömb252
Természettudományi közlöny46
Népünk és Nylevünk102
Ethnographia46
Magyar Statisztikai Szemle198
Tenger102
Kísérletügyi Közlemények46
Magyar Szemle252
Városi Szemle198
Deberceni Szemle199
História46
Társadalomtudomány47
Geographische Zeitschrift47
Geographische Anzeiger47
Petermanus Mitteilungen47
Mitteilungen der Geographische Gesellschaft in Wien47
Zeitschrift für Geopolitik47
Ungarische Jahrbücher102
Geographical Review103
The Geographichal Journal200
Annales de Géographie103
Revue Economique104
Bulletin de al Société Royala belge de Géographie104
Bulletin de la Société Royale de Géographie l'Egypt104
Térképek és mellékletek
A magyarországi besenyő telepek1
Légi felvétel a Fehér-tó D.-Ny.-i részéről2
Nádasrész a mélyvíz peremén alacsonyvízálláskor D.-K.-ről nézve2
A Fehér-tó D.-K.-ről nézve3
Szikes terület a Fehér-tó K.-i részén, É.-ről tekintve3
Középeurópa domborművű falitérképe4
Kőszeg látképe 1586-ból5
Kőszegnek 1808-ban készült madártávlati képe6
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem