A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a pszichológiába

Olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához

Fülszöveg

A kötet a kiadónknál megjelent nagy sikerű Atkinson et al. Pszichológia című tankönyvhöz készült szöveggyűjtemény: fejezetenként legalább két-három, az eredeti szerkezethez illesztett olvasmány egészíti ki az alaptankönyv szövegét. Az olvasmányok kisebb részben a nehezen hozzáférhető klasszikus, nagyobb részben pedig a legfrissebb tudományos anyagot mutatják be, utóbbi esetben a "nyitott kérdések" világos expozíciójával. A kötet alapvető célja, hogy az olvasmányok révén a felhasználót megismertesse a pszichológia tudományos eredményeinek keletkezésével. Ez a szemléletalakítás két irányban is sajátos mondanivalót hordoz. A bölcsészeti érdeklődésűek és a társadalomtudósok számára bemutatja a kísérleti, az ember szellemi mozzanataira irányuló szemlélet keletkezését, a "keményebb" természettudományok számára pedig azt, hogy milyen a humán tudományok sajátos kérdésfeltevése, eredményeik mennyire kontextusfüggőek. A szövegekhez kapcsolódó apparátus is igen gazdag: a szerző életútja,... Tovább

Tartalom

Előszó: A szöveggyűjtemény célja9
A pszichológia tudománya13
A pszichológia természete15
Pléh Csaba: Magyar hozzájárulások a modern pszichológiához16
Leda Cosmides - John Tooby: Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus38
Biológiai és fejlődési folyamatok59
A pszichológia biológiai alapjai61
Daniel Dennett: Az alkalmazkodás szintjei: a fajok fejlődésétől a gondolati szelekcióig64
Antonio R. Damasio: Ahogy az agy megalkotja az elmét88
A pszichológiai fejlődés99
Stephen Jay Gould: Biológiai tiszteletadás Miki egérnek101
Jean Piaget - Bärbel Inhelder: A szemiotikai vagy szimbolikus funkció112
Szokolszky Ágnes: Öröklés - környezet: mit is jelent az "is"?134
Észlelés és tudat163
Érzékelés165
Semir Zeki: Vizuális kép az elmében és az agyban167
David V. Smith - Robert F. Margolskee: Érzékletesen az ízekről180
Észlelés191
Richard L. Gregory: A megtévesztett szem193
Jerome S. Bruner: A perceptuális készenlétről236
Nikos K. Logothetis: A látás: ablak a tudatra266
Tudat és tudatállapotok276
Michael Gazzaniga: A hasított agy újra megvizsgálva280
Antonio R. Damasio: Emlékezni a mikorra290
Tanulás, emlékezés és gondolkodás297
Tanulás és kondicionálás299
Eric R. Kandel - Robert D. Hawkins: A tanulás és az egyéniség biológiai alapjai300
Emlékezés316
Daniel L. Schacter: Az elfogultság bűne317
Oliver Sacks: Az utolsó hippi335
Gondolkodás és nyelv356
Sylvia Scribner: Gondolkodásmódok és beszédmódok: a kultúra és logika viszonya új szemszögből362
Eleanor Rosch: Egyetemes és kulturálisan specifikus jegyek az emberi kategorizációban379
H. Paul Grice: A társalgás logikája405
A motiváció és az érzelmek421
Alapvető motívumok423
Irwin Goldstein: A férfiszexualitás áramkörei425
David M. Buss: Miért lépnek félre a nők?435
William Damon: A gyermekek erkölcsi fejlődése453
Érzelmek465
Csíkszentmihályi Mihály: Az autotelikus személyiség466
Robert Zajonc: Érzelmek477
A személyiség és az egyéniség539
Egyéni különbségek és a személyiség541
Hans Eysenck - Michael Eysenck: A személyiség gyökerei543
Dean Hamer - Peter Copeland: Izgalmak557
Frans B. M. de Waal: Az öröklés-környezet vita vége574
Doreen Kimura: A férfi- és női agy eltéréseinek vizsgálata583
Erik H. Erikson: Az ember nyolc korszaka596
Stressz, pszichopatológia és pszichoterápia617
Stressz619
Martin H. Teicher: Soha be nem gyógyuló sebek: A gyermekbántalmazás neurobiológiája621
Oláh Attila: Megküzdés és pszichológiai immunitás631
Martin Seligman: Az erősségek és erények újjáélesztése664
Pszichopatológia693
Kulcsár Zsuzsanna: A serdülőkori személyiségalakulás694
David Horrobin: Ádám, Éva és az elmebetegség711
Terápiás módszerek738
John Horgan: Miért nem halott Fraud?740
Szőnyi Gábor: A pszichoterápiák osztályozása749
Társas viselkedés795
A társas világ kognitív és érzelmi vonatkozásai797
Mérei Ferenc: A több szempontú szociogram798
Robert J. Sternberg - Susan Grajek: A szeretet (szerelem) természetrajza842
Társas kölcsönhatás és társas befolyásolás869
Eric Berne: Szexuális játszmák870
Hans Eysenck - Michael Eysenck: Szex, erőszak és a média897
Ellenőrző kérdések905
Tárgymutató915
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem