863.900

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Élelmezési ipar 1981.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakfolyóirata - XXXV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Merényi Imre-Wagner Attila: A nyerstej mint ipari alapanyag higiénés követelményei 2
Möller, B.: Az ipari sütőfolyamat energetikai befolyásolásának lehetőségei 7
Haraszti Lajos-Kóta Béla: Gabonafélék tartós tárolása fémsilóban 10
Gönczy Árpád: A minőségcsökkenés mértékének a meghatározása 15
Mihalusz Ferenc : Konzervipari vállalatok a gazdasági társulásokban 10
Gillay Endréné: Az állati vér felhasználásának módjai és lehetőségei 23
Gartai Kamilla : Húsipari termékek érzékszervi bírálatának kritikai elemzése 27
Fábián Károly: Százéves a Petőházi Cukorgyár 31
Hírek 39
Egyesületi élet 40

2. szám
Perjés János-Fodor Béla-Novotta Lajos: Iparfejlesztésünk legújabb állomása:
a Martfűi Növényolajgyár 41
Bagi József: A gabonaipar nyersanyagellátása a mezőgazdasági kapcsolatok függvényében 47
Rózsa Ernőné: Az élelmiszeripari termelés fejlettségi színvonala 51
Pollhamer Ernőné: Adalékanyagok hatása a búzaliszt minőségére 56
Toókos Ildikó: A vízi környezet szennyeződése és a védekezés módszerei 63
Lénártné Dévényi Mária-Illyés Endréné Ötvös Mária: Gyorsfagyasztással tartósított csiperke- és laskagomba fizikai és kémiai tulajdonságai I 71
Zelenák Frigyesné: Beszámoló a ,,Társadalmi étkeztetés fejlesztése a szocialista országokban" című nemzetközi szimpóziumról 75
Könyvismertetés 79
Hírek 80
Referátumok 80

3. szám
Gelencsér Éva-Kárpáti György: Táplálkozásunk szerkezetének vizsgálata I.
Táplálkozásunk jelenlegi színvonalának jellemzése a különböző rétegű és
jövedelmű lakosságcsoportoknál 81
Szenes Endréné: A magyar űrhajós vendégcsomagja 86
Palásti Albert-Király Erzsébet: Energia- és víztakarékos sterilező 92
Hangyál Károly: Tudományos termelési tanácskozás a Cukortermelési Kutató
Intézetben 95
Sólyom Lajos: Az IZOSZÖRP (folyékony cukor) előállítása és felhasználásának
lehetőségei 101
KGST tudományos kollokvium: „Étkezési fehérjék biológiai értéke" 104
Fiatal kutatók tanácskozása 105
László Nándor: A korszerű, egészséges táplálkozás gazdaságossági szempontjai . .106
Molnár Pál: Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQC) 24. Konferenciája 108
A VI. Breuer-Semsey Napok-ról 111
Lapszemle MÉTE-szaklapokból 113
Könyvismertetés 85, 115
Szemelvények az élelmiszeripar külföldi közgazdasági szakirodalomból 116
Referátumok 118

4. szám
Agrártermelésünk feladatai (RL) 121
Holló János-Biacs Péter: Képzés és továbbképzés a biotechnológiában 126
Vas Károly: A kvantitatív mikrobiológia szerepe az élelmiszertechnológiában 129
Halmai Róbert-Séllyei Gábor: Marketing tevékenység a borexportban 132
Kóbor Kálmán: Az élelmiszertermelés integrációs pólusai 135
Borszéki Béla-Soós Katalin: Az élelmiszerekben előforduló növényvédő szer maradékok vizsgálatának szabványosítása 140
Dr. Sulyok Ferenc: Magyar-NSZK Élelmiszergazdasági Szaknapok Budapesten 142
Lapszemle 145, 156
Egyesületi élet 147
Élelmiszeripari hírek a világból 149
1980. évi tárgymutató 157

5. szám
Élelmiszeripari tanácskozás 161
Gelencsér Éva-Kárpáti György-Biró Gábor-Soós Tibor: Táplálkozásunk szerkezetének vizsgálata II. A táplálkozási érték becslése számítógép segítségével . . . 165
H. F. J. Wohlmeyer: Az etanol tüzelőanyag keverékek perspektívái 169
Kovács Sándor: A középtávú vállalati terv megalapozásáról 173
Gyenes Jánosné-Simonffy Zoltán: A dobozolt sonka mikrobiológiai vizsgálata a
mikroökológiai tényezőkkel összefüggésben 176
Borszéki Béla: Ásvány- és gyógyvizek szabványosítása 184
Kirsch János: Ipartörténeti emlékek védelme az élelmiszeriparban 187
Engel Gábor: Egyes alapvető élelmiszerek áruutánpótlási rendszerének fejlesztése. 191
Élelmiszeripari hírek a világból 197
Referátumok 175, 186, B/4

6. szám
Takó Éva: Az élelmiszerek minősítésének fejlesztési irányai 201
Gelencsér Éva-Petres Jolán-Kárpáti György-Bogár Zsuzsanna : Táplálkozásunk
szerkezetének vizsgálata III. A táplálkozással kapcsolatos kutatások kihatása
az élelmiszeriparra és a társadalmi étkeztetésre 204
Fábri Ilona-Vajda Ödön: A MÉVI-k mikrobiológiai vizsgálatainak 10 éves tapasztalatai 209
Szabó Zoltán: Élelmiszermérnöki segédletek 214
Berszán Gábor: Kutatási eredmények gyors felhasználása a húsiparban 218
Lénártné Dévényi Mária-Illyés Endréné Ötvös Mária: Gyorsfagyasztással tartósított csiperke- és laskagomba fizikai és kémiai tulajdonságai II 223
Ács Pál: A természetes C02 élelmiszeripari felhasználásának lehetőségei 227
Élelmiszeripari hírek a világból 232
Lapszemle METE szaklapokból 234
Szemelvények az élelmiszeripar külföldi közgazdasági szakirodalmából 236
Referátumok 213, 239

7. szám
A Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület XVII. tisztújító küldöttközgyűlése 241
Halmon Antalné- Szilli Márta: Diétás sütőipari termékek választékának bővítése . .270
Szemelvények az élelmiszeripar külföldi közgazdasági szakirodalmából 277
Élelmiszeripari hírek a világból 279

8. szám
Baneth Péter-Soós János: A mikroszűrés elmélete, számítása és gyakorlata 281
Körmendy László- Mihályi Györgyné-Zukál Endre: Az analitikai megbízhatóság megítélése 285
Borsódy Miklós: A termőtáj és a fajta szerepe a bor minőségében 288
Szórád László-Szabó S. András-Ember Gábor: A K-11 kutatómunka értékelése 291
Ács Pál: Az üdítő italok termékszerkezetének, a termelés gazdaságosságának fejlesztési lehetőségei 293
Basilides János-Varga Tibor: Függőkonvejorok tervezési elvei és számítógépes méretezése I. 297
Jeszenszky Tibor: A jövedelemfelhasználás szerkezetében 1985-ig várható változások hatása az élelmiszerek és élvezeti cikkek fogyasztására 301
Pallag László-Nagy Sándor: Az 1980. év ellenőrzési tapasztalatai és az 1981. évi ellenőrzési irányelvek 306
Antal Jenő-Szalkai Istvánné-Török Szabolcs: Élelmiszeripari beruházások munkavédelmi tapasztalatai 311
Egyesületi élet 316
Referátumok 319

9. szám
Gonda Béla: A tápanyagok hatása az élelmiszer-nyersanyag minőségére 321
Deák Tibor-Ormay László: Az élelmiszerek technológiai és egészségügyi mikrobiológiai vizsgálata 329
Holé Margit-Versztovsek Radmila: Élelmiszer-fogyasztásunk értéknövekedése. . . 334
Kalocsay Ferencné-Szőnyi Gyula: Az élelmiszeriparban dolgozó fiatalok helyzete. 340
Szabó Zoltán: Élelmiszermérnöki segédletek 345
Farkas József: Baktériumspórák dormanciája és rezisztenciája 351
Gasztony Kálmán-Almási Elemér: A tartósítóipari mérnökképzés a Kertészeti
Egyetemen 354
Hírek 358

10. szám
Holló János: Hozzászólás Vámos Tibor, az MTA r. tagjának „Hazánk és a műszaki
haladás" c. referátumához 361
Monori Miklós: A mezőgazdasági termékértékesítési szerződések a nyersanyagbeszerzésben 364
Berta Istvánné: Az osztrák tartósítóipar nyersanyagellátása 368
Tanító Dezső: A gabonaipar fejlődése az V. ötéves tervben és a VI. ötéves terv célkitűzései 372
Rácz Endre-Somogyi László-Varsányi Iván: A minőségmegőrzési (fogyaszthatósági) idő meghatározása 376
Krajcsovics Ferencné-Frank Jenőné: Az élelmiszeripar környezetszennyező hatásának prognózisa 380
Szóbel László: Energiagazdálkodás és -takarékosság az élelmiszeriparban 384
Pogány István-Kiss Sándorné-Tóth Imre: A Prognostar gyorsdiagnosztikai táptalajok a tartósítóiparban 3S7
Nagy Emil: Beszámoló a XIII. Nagykőrösi Konzervipari Higiéniai Napokról 389
Élelmiszeripari hírek a világból 394
Egyesületi élet 397
Lapszemle 399

11. szám
Hersiczky Albert: A nedveselválasztás az élelmiszertermelésben és a vízgazdálkodásban 401
Székely Kálmán: Az élelmiszeripari gépek, berendezések higiéniai minősítése . . 408
Kollár István: Természet- és környezetvédelem a Martfűi Növényolajgyárban ... 411
Bagaméry Bertalan: A tésztakészítés legújabb berendezései 414
M.-P.: A gyümölcsfélék teljes hasznosítása az állami gazdaságokban 420
Nagymihály Ferenc-Demeter Józsefné: A cukoripari távadatfeldolgozás eredményei 424
Horváth József: Az élelmezésipar üzemi baleseti helyzete 428
Hirth József: Állati eredetű melléktermékek feldolgozása 431
Hírek 407, 410, 423, 435
Lapszemle 440

12. szám
Póderné Ősy Klára: A diétás élelmiszer ellátás és fejlesztése 441
Hidegkúti Gyula: Élelmiszermérnöki segédletek 444
Botár Lászlóné-Sebők András: Állományalakítás a gyorsfagyasztott termékeknél 449
Tokai Gábor-Tóth Mihály-Cseh Józsefné: Antikolinészteráz hatású inszekticidek mennyiségének változása az almasűrítmény-gyártás folyamán 455
Biacs Péter: A szakmai műveltség mint a közművelődés része 462
Vajda László: A takarmányforgalmazás időszerű kérdései 465
Vinnay Géza: A Magyar Táplálkozástudományi Társaság VIII. Vándorgyűlése. ... 471
Munkavédelmi ankét a szesziparban 473
Lapszemle 474
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Élelmezési ipar 1981. Élelmezési ipar 1981.

Több oldalon pecsétnyom található.

Állapot:
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba