A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága

Egyetemi és főiskolai tankönyv

Fülszöveg

Kötetünk gyakorlatra orientált, összeállítását kettős cél vezette:
Egyrészt a gyakorló pedagógusok kezébe szeretnénk egy olyan könyvet adni, melyet haszonnal forgathatnak iskolai szituációkban keletkező kérdéseik megválaszolására. Segítségével hatékonyabbá válnak, kapcsolataik javulnak, együttműködésük felhőtlenebbé válik diákjaikkal és kollegáikkal, az iskolai légkör oldottabb, az ott nyújtott teljesítmény jobb lesz.
Másrészt az újabb szociálpszichológiai szakirodalom felhasználásával, az iskolai életből merített példákkal szeretnénk gondolati kapaszkodót adni a pályára készülő tanárjelölteknek is.
E célok megvalósítása érdekében olyan szerzők munkáit gyűjtöttük össze, akik szociálpszichológiai és pedagógiai elkötelezettséggel egyaránt rendelkeznek, nagy tapasztalatuk van különböző magyarországi egyetemeken a tanár szakos hallgatók és a gyakorló pedagógusok szociálpszichológiai oktatásában, többen közülük gyakorló iskolapszichológusok.
Reméljük, hogy a szociálpszichológia... Tovább

Tartalom

Hunyady György - Mészáros Aranka: Bevezető: Az iskola mint szociálpszichológiai terep9
Tanár-diák interakció
Buda Béla: Kommunikáció az osztályban. A tanári munka kommunikációs eszközei17
Síklaki István: A tanári dominancia buktatói. A feleltetés szociolingvisztikai elemzése27
N. Kollár Katalin: Kognitív disszonancia és az elégtelen jutalom pszichológiája44
Németh Erzsébet: Hogyan jutalmazzunk? A jutalom alkalmazásának előnyei és hátrányai a pedagógiában57
Sárosdi Anna: Fegyelem fegyelmezés nélkül - A fegyelmezés preventív eszközei70
Kőrössy Judit: Az énkép és összefüggése az iskolai teljesítménnyel83
Szabó Éva: A szociális megismerés alapjelenségei: a személypercepció és az attribúció102
Nguyen Luu Lan Ahn: A nemek szerepe az iskolában117
Sallay Hedvig: Tanári elvárások, visszajelentések és a tanulók ezekre adott reakciói: érvényesül-e, s miként fejti ki hatását a Pygmalion-effektus?132
Diákok társas kapcsolatai és a csoportfolyamatok
Vajda Zsuzsanna: A társas kapcsolatok és viselkedés fejlődése kisiskolás kortól serdülőkorig145
Szabó Éva: A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai162
Mezei Júlia: Burattínó színháza - avagy ki vagy mi mozgatja a zsinórokat? A csoportimágók és a vezetés hatása a hatékony csoporttá válás folyamatára179
Szabó Laura: Normák az osztályban196
N. Kollár Katalin: Kooperáció az iskolában205
Fülöp Márta: Versengés az iskolában221
N. Kollár Katalin: A társas összehasonlítás, a szelektív iskola és az esélyegyenlőtlenség problémája245
Horváth-Szabó Katalin: Az iskolai konfliktusokról261
A szocializáció lemérhető eredményei
Hunyady György: Társadalomkép és értékvilág: Iskolai tanulók tájékozódása és irányvétele287
Bugán Antal: Az értékfelfogás alakulása a szocializáció folyamatában310
A pedagógus és hatékonyságának eszközei
Járó Katalin: Szövetségben a közösséggel. Az osztályfőnöki mesterség társadalom-lélektani nézőpontból323
Katona Nóra: Tanárok nézetei az oktatásról345
Zétényi Ágnes: A tanár mint vezető, vezetési stílusok360
Zétényi Ágnes: A hatékony tanár375
Mészáros Aranka: Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága384
Páskuné Kiss Judit: Kommunikációfejlesztés a tanítási órán407
Kósáné Ormai Vera: Mit üzen Gordon a pedagógusoknak?417
Magyar Judit: Lehet-e örömmel tanítani, nevelni? A Tranzakcióanalízis a pedagógiában427
Józsa Zsuzsanna: "Már megint..." Játszmák az oktatásban444
Mészáros Aranka: A Myers-Briggs-féle Típus Indikátor mint a pedagógus hatékonyságát segítő eszköz467
Az iskolai szervezet és a pszichológus
Serfőző Mónika: A szervezeti kultúra fogalmának, modelljeinek értelmezése az óvodában, iskolában489
Barlainé Bornemissza Katalin: Szervezetfejlesztés a Bárczi Géza utcai Általános Iskola 20 éves történetében519
Bagdy Emőke: Pedagógusok mentálhigiénés multiplikátor képzése. Egy iskolai mentálhigiénés továbbképzési modell alkalmazási tapasztalatai531
Martonné Tamás Márta: Az óvoda- és iskolapszichológus feladatai a pedagógusokkal való együttműködésben551
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem