A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1973/4.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 107. évfolyam 4. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Oesta Hungarorumában (II. rész) ........................................ 823
Somogyi Éva: Az 1867. évi kiegyezés előtörténetéből (A februári pátens felfüggesztése).................. 879
Balogh Sándor: A fakultatív vallásoktatás kérdése és az egyházak (1947 tavasza).....906
KÖZLEMÉNYEK
Anatólij Qrickevics: A pravoszláv egyház helyzete a Litván Nagyfejedelemségben és a nemzeti-vallási hare a magánföldesúri városokban .................... 942
Paulinyi Oszkár: A ,,bánya" kettős jelentése bányagazdaságunk magyar szóhasználatában................ 967
VITA
Kelet-Európa története a XIX. század első felében. Beszámoló Arató Endre doktori disszertációjának vitájáról (Palotás Emil) ...................... 970
TÖRTÉNETI IRODALOM
Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje (Ism. Fügedi Erik)............... 983
Nagy István: A magyar kamara 1686-1848 (Ism. Kállay István) .................987
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. 1906-1913 (Ism. Szász Zoltán) ............. . .. 990
Mészáros István: A Szálkái-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola (Ism. Bellér Béla)............. 992
Kirschner Béla: Lenin a demokratikus és a szocialista forradalomról (Ism. Iván Géza)................... 995
Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867-1967 (Ism. Vörös Károly)......................... 997
Dolmányos István: Finnország története (Ism. Niederhauser Emil) ...................1001
Makó az első felszabadult magyar város (Ism. Kopasz Gábor).......................1023
Hajdú Lajos: Az első (1795-ös) magyar büntetőkódextervezet (Ism. Bónis György)..................1026
A magyar szakszervezetek kongresszusainak krónikája (Ism. Teleki Éva).........................1028
Studium II. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Tudományos Diákköreinek kiadványai V. (Ism. Niederhauser Emil) ..................................1030
FOLYÓIRATSZEMLE
Külföldi folyóiratok ....... .........................1033
Henry L. Miesbach: A Karoling Európa kiegyensúlyozott gazdasági növekedése: javaslatok egy új interpretációhoz 1033; Carlos Seco Serrano: Spanyolország, a Kommün és az Internacionálé 1034; Julián Archer: A Kommün Lyonban 1035; Dónál McCarthy: A történelem politikai felhasználása Arthur Griffith munkásságában 1038; P. Fridenson: Egy új iparág: az autógyártás Franciaországban 1914-ig 1039; N. G. Georgijeva: Illegális röpiratirodalom Oroszországban a XIX. század végén-XX. század elején 1042; F. Crouzet: Keynes: A béke gazdasági következményei c. munkájának franciaországi visszhangja
1044; Václav Kral: A történettudomány a szocialista társadalomban 1046; M. V. Nyecskina: Az ifjú V. O. Kljucsevszkij első tudományos munkája 1050; E. V. Gutnova: Jevgenyij Alekszejevics Koszminszkij 1051; P. M. Kennedy: A nacionalista történetírás hanyatlása a Nyugaton, 1900-1970 1052; V.Hadzsinikolov: Zsak Natan akadémikus és a bolgár történettudomány 1055.
KRÓNIKA
Varga Endre 1901-1973 (Bélay Vilmos) ............1058
A Magyar Történelmi Társulat hírei...................1060
Történelem és tömegkommunikáció (Mann Miklós) .....1061
A IV. Nemzetközi Diplomatikai Kongresszus Budapesten (É. G.) ............1089
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1973/4. Századok 1973/4. Századok 1973/4.

A borító enyhén elszíneződött, sérült, bejegyzés található rajta. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.380 Ft
690 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba