864.256

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/1-4.

Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat - XI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
RUDOLF CHMEL:
Ludovít Stúr a szlovákok emlékezetében 3
LANSTYÁK ISTVÁN:
Nyelvi ideológiák és filozófiák 27
MÁRIA HOMISINOVÁ:
Az etnikai közösséghez való tartozás determináló hatása a szlovák
többség és a szlovákiai kisebbségek tagjainak viselkedésére 45
MISÁD KATALIN:
Terminológiai problémák a szlovák-magyar, illetve a magyar-szlovák
vonatkozású szakszótárakban és szakkifejezés-gyűjteményekben 61
JURAJ MARUSIAK:
A lengyel kisebbség Csehszlovákiában 1968 és 1970 között 91
BODÓ JULIANNA:
A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi
térségben (1. rész) 117
Pályakép
Görözdi Judit: Felülnézetből, kritikusan és rácsodálkozva. Beszélgetés a 70 éves
Rudolf Chmellel 137
Évforduló
G. Kovács László: Lankadatlanul. Zilka Tibor 70. születésnapjára 151
Könyvek
Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság 155
Boris Divinsky: Labor markét - migration nexus in Slovakia:
time to act in a comprehensive way (Gál Zsolt) 157-159

2. szám
Tanulmányok
KERESZTES CSABA:
A felvidéki menekült magyar diákok magyarországi tanulmányai
1945-1949 között 3
LANSTYÁK ISTVÁN:
A platni botránya. (Egy új stílusminősítési rendszer felé) 25
BODÓ JULIANNA:
A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi
térségben (2. rész) 41
GÁL ZSOLT:
Munkaerő-migráció Szlovákiából a 2004-es uniós csatlakozás után 59
ANGYAL LÁSZLÓ:
Szinkron nyelvészeti módszerek alkalmazása a helységnévkutatásban 83
SIMON ATTILA:
1968 szerepe a szlovákiai magyar tudományos intézményrendszer
fejlődésében 95
PATAKY IVÁN:
A Magyar Néphadsereg és Dél-Szlovákia lakosságának kapcsolata
Csehszlovákia 1968. évi megszállása idején 109
VAJDA BARNABÁS:
A csehszlovákiai magyarok nacionalizmusa - ahogy a Szabad Európa Rádióban látták 123
Közlemények
DÉCSY GYULA: Predesztinált, prediszponált - csak nem tudják 131
Agora
CSICSAY ALAJOS:
Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai 141
Könyvek
Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között Popély Árpád) 153
Rudolf Kucera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével 157-159

3. szám
10 éves a Fórum Társadalomtudományi Szemle
VOIGT VILMOS:
Fórum 1999-2009. Decennium decet 3
Tanulmányok
VARGA SÁNDOR:
Az önálló magyar ifjúsági szervezet megszületése 1968-ban 11
GAUOSÍK ISTVÁN:
Kollektivista mezőgazdaság és az 1968-as gazdasági reformkísérlet 31
TÁTRAI PATRIK:
Etnikai térszerkezet és etnikai identitás a Nyitrai járásban 55
HALÁSZ MARIANNA:
A kárpátaljai lakosság mindennapjai a korabeli magyar sajtó anyagai
alapján az 1920-as években 79
SCHELL CSILLA:
„Csoportunknak büszkesége / Rákosi Mátyás arcképe..."
Farsangi hírversek a szocializmus idejéből. Néhány új adalék
a sajónémeti rabvágásról 103
Esszé
MÉSZÁROS ANDRÁS:
Egy kazuista irodalomtörténete címszavakban elbeszélve (Részletek) 117
Portré
KOCUR LÁSZLÓ:
A ceruzával kezében élő ember
Közelítések a 60 éves Tóth László értekező prózai és
publicisztikai munkásságához 131
Agora
JAKAB ISTVÁN:
Anyanyelv-használati gondjainkról - Misád Katalin könyve kapcsán 143
Könyvek
Fazekas József: Misád Katalin: Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású
alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 157
Liszka József: Hahn, Hans Henning-Mannová, Elena (Hrsg.): Nationale
Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beitráge zur
Historischen Stereotypenforschung 159
Vincent-Danis Múcska - Zuzana Miroslav-Sevcíková: Dejiny
európskeho stredoveku. I. Rany stredovek. Od 5. storocia
do polovice 11. storocia 162-163

4. szám
KISS JÓZSEF:
Kísérlet egy önálló szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség
létrehozására 1968-1969-ben 3
MÉSZÁROS MAGDOLNA:
A szlovákiai magyarok politikai orientációja
(A 2009 nyarán lefolytatott kérdőíves felmérés eredményei alapján) 33
KOCSIS ARANKA:
Magyar falusiak a szlovák fővárosban
Városiasodás és etnicitás a két világháború közötti Pozsonyban 49
KONTRA MIKLÓS:
Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében 67
MISÁD KATALIN:
A kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendelkezések
Szlovákiában, Finnországban és Dél-Tirolban 77
KOMZSÍK ATTILA - LÁSZLÓ BÉLA:
A szlovákiai magyar kisebbség intézményes művelődése
a statisztikák tükrében 85
MÉSZÁROS LAJOS:
Szuverenitás és emberi szabadság
Eszmefuttatások a kiadatás intézményével kapcsolatban 103
Dokumentum
Popély Árpád: Csehszlovákia - 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai
jelentések tükrében 109
László Béla: Javaslat a magyar tannyelvű iskolák részére folyó pedagógusképzés
problémáinak megoldására és intézményesítésére 141
Könyvek
Balogh Tibor: Bordás Sándor: Az agresszív kód 161
Tóth Károly: Öllös László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság
alkotmánya és a határon túli magyarok 164-167
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/1-4.

A 4. szám címlapján pecsét található.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba