A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Carl Schmitt jogtudománya

Tanulmányok Carl Schmittről

Fülszöveg

Schmitt jogtudományának politikaira vonatkoztatottsága és metafizikai - politikai döntése, amelyet a kortársak és az utókor a náci totalitárius rezsimmel való kollaborációként ítélt el, látszólag lehetetlenné teszik az életmű ideológia- és politikamentes értelmezését és értékelését. A totalitárius sokk és a kollaboráció bűne miatt az értelmezők, tudatosan, mint például Lukács György, vagy öntudatlanul, mint például a tiszta tudományosság állítólagos képviselői, a politikai ellenség, azaz a liberális, a szocialista, a kommunista (s így tovább) nézőpontjából közelítenek Schmitt művéhez és személyiségéhez. Ezért aztán az életmű értelmezésének kiindulópontjául szolgáló előfeltevések lényegében világnézeti előítéletekként működő végső értékálláspontok, amelyekből Schmittet csak elítélni lehet, de megérteni nem.
Ha az értelmező a politikai ellenség nézőpontjából közelít tárgyához, akkor eleve rejtve maradnak számára a mű és a személyiség azon vonatkozásai és problematikái, amelyekből... Tovább

Tartalom

Előszó 7
Bevezetés. Carl Schmitt jelentősége 9
I. rész
Carl Schmitt magyar recepciója 17
Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel 19
II. rész
Schmitt-tematikák 145
1. fejezet
A politikai fogalma 147
Körösényi András: Carl Schmitt állam- és politikaelméleti
alapfogalmai 147
Takács Péter: Az állam politikai fogalma 168
Szabó Márton: A politikai fogalmának elmélyítése 181
Miklósi Zoltán: A politikai cselekvés fogalmai - a szuverén
és a honpolgár 197
Pokol Béla: A politika logikája Niklas Luhmann
és Carl Schmitt megközelítésében 211
Kende Péter: Jegyzet Carl Schmitt egy francia követőjéről 223
2. fejezet
Politikai teológia 227
Mezei Balázs: Megjegyzések Carl Schmitt teológiai felfogásához 227
Tallár Ferenc: Sacrum és politicum - Carl Schmitt politikai
teológiája és az univerzális szeretetközösség 242
Geréby György: Carl Schmitt teológiája 260
Visegrády Antal - Csizmadia Tamás: Politikai teológia
és a totális állam ideológiája 291
3. fej ezer
A jogtudomány paradigmaváltása 308
Varga Csaba: Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban -
Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése 308
Horkay Hörcher Ferenc: Carl Schmitt decizionizmusa
és a klasszikus erényetika 323
Szigeti Péter: A decizionizmus két terepe Carl Schmittnél -
a szuverenitás makro- és a bírói ítélet mikroszintjén 338
Paczolay Péter: Ki az alkotmány őre? 358
Kardos Gábor: Carl Schmitt nemzetközi jogi felfogásának jellemzői 372
4. fejezet
Politikai antropológia és liberalizmuskritika 379
Karácsony András: Megjegyzések Carl Schmitt
politikai antropológiájáról
Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus 390
Bretter Zoltán: Apolitika, depolitizálás, antipolitika -
Carl Schmitt liberalizmuskritikájának néhány eleme 402
III. rész
Appendix 415
Carl Schmitt magyarul - a fordítás kérdőjelei 417
Exkurzus I. A szabadságérték univerzalitásának megalapozása 420
Exkurzus. II. Az állam semlegessége és a magyar liberális
politikafilozófia 424
Exkurzus III. A mérsékelt állam liberális dogmája 426
A tanulmányok eredeti megjelenései 435
Jogi Kari Konferenciák - Köszönetnyilvánítás 438
Tudományos és szakmai rendezvények az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 440
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem