809.138

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője 1991-1993

Fülszöveg

Ez az Értesítő hagyományokat folytat, tár fel és ugyanakkor új hagyományt is teremt. A Bukarestben élő magyarok önösszeszedésének, életerejének, kezdeményező képességének a tükre és bizonyítéka is egyben. A Petőfi Művelődési Társaság következetesen, kitartóan és szívósan végzi a maga dolgát, rendezi, intézi, egyengeti közös dolgainkat, lehetőségeket és kereteket építve a magyar művelődésnek és az oktatásnak.
Az itt olvasható tanulmányok, emlékezések és hivatalos iratok, névsorok, dokumentumok eligazító, tájékoztató szerepükön túl vallomások az azonosságtudat, a nemzeti nyelv és kultúra iránti ragaszkodásról. Lírai vallomások - a hétköznapi munka, a tények, az adatok nyelvén elbeszélve.
Az értékeit őrző, azokról a szorongató gondok sűrűjében sem lemondó ember műve ez az Értesítő: biztatás, erősítés, kedvcsiholó és hasznos olvasmány.

Tartalom

Beköszöntő9
A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság11
A BPMT két éve - Dr. Lőrinczi Gyula11
Történeti előzmények11
A BPMT megalakulása12
A BPMT tevékenysége14
Az anyanyelvű oktatásért - Bíró István20
Anyanyelvű oktatásunk rövid története20
Mit tett az iskoláért a BPMT?25
Közvetlen célok26
A lyceum consort - Öllerer Ágnes28
A Petőfi Színház - Kováts László31
Művészi munka31
Anyagi gondok32
Szakmai továbbképzés33
Az együttes tagjai34
Hétfő esték35
A Költő ünnepe - Dr. Molnár Szabolcs40
Széchenyi István emlékezete - Dr. Molnár Szabolcs41
Árvay Árpád emlékezete - Halász Anna42
Drócsay Imre köszöntése - Mezei József43
Szent László a magyar irodalomban - Dr. Molnár Szabolcs44
Szent László király a képzőművészetekben - Csortán Ferenc45
Kőváry László emlékezete - Vistai András János46
Bethlen Miklós emlékezete - Salamon András47
Amerika felfedezése - Dr. Lányi Szabolcs48
Bolyai János emlékezete - Dr. Lőrinczi Gyula49
Erkel Ferenc emlékezete - Bács Lajos50
A Tordai Országgyűlés - Zsigmond Győző50
Törökországi idők, terek és emberek - Csortán Ferenc51
Szent-Györgyi Albert emlékezete - Árvay Zsolt52
Jakabffy Elemér - Dr. Balázs Sándor53
Bajor Gizi emlékezete - Rácz Irén55
Az AIDS tünetei és megelőzési módozatai - Dr. Kövér György55
A magnetohidrodinamikai energiaátalakítás és alkalmazásai - Katona László56
A piacgazdaság és az arra való áttérés nehézségei - Dr. Tövissi Lajos57
Egy magánvállalkozás beindításának problémái - Dr. Márton Gyárfás58
Az 1437-38. évi erdélyi parasztfelkelés és a mai román történetírás - Dr. Demény Lajos59
A mesterséges nyelvek történeti áttekintése - Nagy E. József61
Európai egyetemi hagyományok - Dr. Kovács Albert61
A világ energetikai problémái - Gedő István62
Rejtélyes-e Tibet? - Vajda Gyula64
A kereszténydemokrácia alapelvei - Varga László65
"Olvassunk együtt" - A népballada szövegszerkezeti elemzése - Dr. Murvai Olga66
Képek nélkül a holográfiáról - Dr. Fazakas Antal Béla67
Az őshazakutatás kérdései - Jeney Éva - Vajda Gyula - Katona László68
A közszükségleti villanygyártás kereskedelmi sajátosságai - Havaletz Imre70
Korszerű kutatási irányzatok a biofizikában - Dr. Katona Éva71
A mélyvákuum-fizika néhány gyakorlati alkalmazása - Osváth Jenő72
Egészség-betegség és a személyes felelősség - Tüdős István73
Gyűlölet és szeretet a személyiség fejlődésében - Tüdősné Simon Kinga74
Román kori és gótikus építészeti terek - Köllő Miklós75
Határvidéken-Európában - H. Szabó Gyula75
Lapok a bukaresti magyarság múltjából77
Takács Pál: Magyar dal- és zeneművelés Bukarestben 1856-1944 között77
A művelődési mozgalom kezdetei77
Zenei művelődés a két világháború között88
Domokos Géza: Bukaresti napló123
Szerzőink kislexikona135
Adattár155
A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság Alapszabályzata155
A BPMT felhívása158
A társaság tagjainak névsora159
A BPMT Intéző Bizottságának és Számvevő Testületének névsora168
Az Ady Endre Líceum tantestülete és tanuló ifjúsága az 1992-93-as tanévben170
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője 1991-1993 A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője 1991-1993 A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője 1991-1993

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba