A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója

Rezümékötet - 15. Társadalomtudományi Szekció/A szekcióba benyújtott pályamunkák összefoglalói/Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar/2013. április 8-10.

Szerző

Kiadó: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Kiadás helye: Kaposvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 355 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-9821-59-0
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

A Kaposvári Egyetem köszönti a XXXI. OTDK Társadalomtudományi Szekciója minden résztvevőjét!
A tudományos diákköri mozgalom abból a felismerésből született, hogy vannak olyan tehetséges, motivált... Tovább

Tartalom

Előszó 16
Dékáni köszöntő 17
A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 15. Társadalomtudományi Szakciójának tagozatai 18
Esztétika 19
BORBELJ ÉVA: Az ekphraszisz és a művészet halála 20
CSUKA BOTOND: A Lukács-esszék hajótöröttjei 21
HADI BARBARA: A kép "logosza" 22
HORVÁTH ZSÓFIA: Márpedig mesélni muszáj. A mese. Kant és a morálfilozófia 23
LÁSZLÓ LAURA: Modern és bináris Prométheuszok 24
MAKAI BEÁTA: A felszabadult testtől a közvetítő testig 25
MÁRJÁNOVICS DIÁNA: „a valóság (...) kevés hajlandóságot mutat arra, hogy regénnyé álljon" -
Garaczi László regényeinek poétikája 26
POCSAI RÉKA: „Megtanulni meghalni" A levél mint lelkigyakorlat Seneca és Szent Jeromos levelezésében 27
RAÁB NÓRA: A ház fenomenológiája. Az otthon fogalmának profán és szakrális jelentése 28
SZAKÁL DÓRA ANDREA: Thel al unt donc, ilem Emartanomil 29
SZILÁGYI ÁRON: Ranciere - az esztétikai rezsim filozófiája 30
URBÁN ANIKÓ: Judit és Salomé újjászületése (Judit és Salomé alakjainak összeolvadása Gustav
Klimt Judit I. című képén) 31
Filmtudomány 33
BATKA MÁTÉ: Játszmák Lars von Trier Dogville A menedék című filmjében 34
BENE BÁLINT: Ének a havason. A zene dramaturgiája Szőts István filmjeiben 35
BOROS BENCE: A vallási motívumok szerepe Pier Paolo Pasolini művészetében 36
CSÁSZÁR ANDREA MÁRIA: Koreai társadalomkép az animációk tükrében 37
ERDEI LILLA: Horror a művészfilmben, művészfilm a horrorban 38
MISKOVICS ANNA: Charles Chaplin: A Csavargó alakja 39
OSGYÁNI-KOVÁCS KITTI: Romaábrázolás a dokumentumfilmekben 40
SVEDA ENIKŐ KITTI: Az evés szimbólumrendszere a filmművészetben 41
SZÉKELY DÁVID: Az indiai préri mítosza 42
TÓBIK BENCE BARNABÁS: „Montázs az egész világ" - Erdély Miklós montázselmélete 43
TÓTH LUCA: A daljelenetek változó szerepe a hollywoodi filmben 44
ZEMANKO ANIKÓ: Narratív formajátékok (Disszonáns narratívák formai modellezése
mint a történetvezetés stratégiái eszközeinek vizsgálati módszere) 45
Filozófia 47
ANTALI MÁTÉ: A tudományos modell fogalmának szerepe az oktatásban 48
BALÁZS KATALIN: A bűn jelentése a Szorongás fogalmában és A halálos betegségben
(Bűn, szorongás és kétségbeesés egzisztenciális válságának összjátéka Kierkegaard filozófiájában) 49
BALOGH DÁVID: Az elme pragmatistája. Dennett és a filozófia 50
BÁRÁNYOS EDIT: A felelősség problémája Bubernél és Levinasnál 51
BÁRDOS DÁNIEL: Tudományfilozófiai (rendek - nagyléptékű evolúciós trendek 52
BARTHA DÁVID: Berkeley kartezianizmusa és az önismeret két modellje 53
BOZS1K ALEXANDRA: A boldogság meghódítása? 54
CORSANO DÁNIEL: A kép - nyelv vagy játék? 55
DURBÁK ESZTER: Heidegger az építészetben 56
ECSENYI ÁRON: Vannak-e igazságfeltételei a jelentés meghatározásának? 57
FEJES PÉTER: Compendium Orphei (A zene megtalálásának eltékozolt alapvetései a Descartes-i ouvre-ban) 58
GYIMESI ZOLTÁN: Kuhn és a „kvantitatív forradalom" a földrajztudományban 59
HERCZEG MÁTÉ: Az Arnauld-kör problémája Descartes Elmélkedések az első filozófiáról című művében 60
KAPELNER ZSOLT: Egy még radikálisabb fordítás 61
PÖLTL JÁNOS: Logika és tapasztalás (A buddhista ismeretelmélet néhány kérdése) 62
PROKK BALÁZS: A szorongástól az imáig 63
RAJNAI GERGELY: Nyugati gondolkodók hatása a XVII. század első felének erdélyi államelméleti
irodalmára 64
SMRCZ ÁDÁM: A tudományok megalapozásának tétje Ralph Cudworth filozófiájában 65
SZEDLÁK ILONA: A Jó arcai és problematikája Flannery O'Connor novelláiban 66
TAKÓ FERENC: A hasonlóság tanítói és a tanítók hasonlósága 67
TIKÁSZ GÁSPÁR BENDEGÜZ: Libertariánus és közösségelvű filozófiák 68
TÓTH OLIVÉR ISTVÁN: A „természet megfigyelése" fejezet helye A szellem fenomenológiájában 69
TUBOLY ÁDÁM: A kvantifikált modális logika és a hasonmáselmélet esete az aktualitás operátorral 70
VARGA RENÁTA: Az állatok morális státuszáról 71
VÁRVIZI MÁRTA LAURA: Frege megoldási javaslatáról az alkalmazhatósági problémát illetően 72
Kulturális és szociálantropológia 73
FAUST ZITA: Hagyomány és változás a karácsony falvi Gábor-közösség életében 74
FÖLDVÁRI BARBARA: A betegséggel és a halállal kapcsolatos attitűdök antropológiai vizsgálata
magyarországi romák és nem romák körében 75
GÖNDÖR OTTÓ: Szemelvények a neonáci rockzene négy évtizedes, ön- és közveszélyes múltjából 76
HORVÁTH FRUZSINA: Fókuszcsoportos interjús kutatás német-magyar interkulturális együttműködésről
egy multinacionális cég példáján 77
KAKNICS ANNA: Állampolgárok a magyarországi börtönökben 78
KECZER IBOLYA: Szimbólumok elvitelre: nemzeti fogyasztás a gasztronómiában 79
LABORCZI DÓRA: Kirekesztettség a köbön: mélyszegénységben élő roma nők társadalmi státusza 80
MIKES HANNA: „Azért mindig a nő irányít." - A hagyományos zsidó női szerepek megjelenése egy
zsinagóga közösségében 81
MOLNÁR BIANKA: A Magyar naptánc, a Kök Tengri Szer 82
MOLNÁR MARIANNA MÁRIA: „A szív útja" - Koncepciók és megélések a nőiségről, szexualitásról,
szakralitásról a 21. században, egy spirituális közösségben, a Tantra Női Körben 83
NAGY ZSÓFIA: Egy konfliktus konstrukciói. Esettanulmány Bős-Nagymaros kapcsán 84
NÁDASI ESZTER: Az LMBT-artivizmus konstrukciója, működése, szerepe és előremutató jegyei
a kisebbségi érdekérvényesítésben 85
OSGYÁNI-KOVÁCS KITTI: Látszólagos polaritás? - Nemi szerepek a wicca vallási mozgalomban 86
RUSZÁK MIKLÓS: Black Metal: Tolerancia és határátlépés 87
SOÓS LÍVIA: A jász identitás 88
SZABOLCS PÉTER: A zsidóság gazdasági szerepe Tokaj-hegyalján a 18. századtól 1944-ig 89
SZAKOLCZAI ZSÓFIA: „... idegen jön a faluba, és akkor úgymond kettéválik a falu..." Nagybörzsönyi
térhasználat sajátosságainak antropológiai elemzése 90
SZÁSZ ISTVÁN SZILÁRD: Virtuális történelem - A Facebook és a történelem kapcsolatának egy
lehetséges olvasata 91
TÓTH VIVIEN: A nőiesség dicsérete. „Új" társadalmi mozgalom: az antifeminizmus 92
VÁSÁRHELYI ÁGNES: „Te elvek nélkül élsz, engem az elveim visznek a sírba" - A poszt-szubkulturális
fordulat elméletei a hardcore punk és a Straight Edge tükrében 93
VASS KITTI: A galgahévízi ökofalu antropológiai vizsgálata 94
VINCZE GABRIELLA: "Ez már túlmutat a pajtán..." A holokauszt értelmezhetőségének kérdései a
Jedwabne-incidens árnyékában 95
Média- és kommunikációtudomány 97
ANDRÁS HANGA: Félretett kísérlet: a várpalotai Trianon Múzeum 98
BALÁZS JÁNOS LÁSZLÓ: Egy apró villanás - Szubliminális befolyásolás több szempontú kísérletes
vizsgálata 99
BENKHARD ÁGOST MIKLÓS: A negyedik hatalom kérdésköre 100
BERECKI BEÁTA HAJNALKA: Az éghajlatváltozás médiareprezentációja: Aktuális trendek romániai
portálokon 101
BIRTALAN ORSOLYA - ERDEI BOGLÁRKA - SÓTI ANETT: Az Odooproject. Felelősségvállalás,
innovációs érzékenységre nevelés, „science infotainment" 102
CZERVAN ANDREA: A test és gép reprezentációjának hasonlóságai. A science fiction filmek néhány
jellegzetessége 103
CSÁNYI EDINA: Az arculatépítés és az image-alakítás szerepe a kereskedelmi infotainment típusú televíziós
műsorok nézettség növekedésének biztosításában 104
CSORDÁS HÉDI VIRÁG: A Facebook-m@gy@r 105
EGRI PETRA: A H&M mint fast fashion brand? 106
ERDÉLYI BETTINA: A nők és férfiak eltérő kommunikációs stratégiájából jelentkező verbális agresszió
vizsgálata a párkapcsolatokban 107
FARKAS PETER: Az én bemutatása a közösségi hálózatokon 108
FODOR ZSÓFIA - LIPS ADRIÁN: Művészetkommunikáció - művészetterápia: A belső hang és a
belső én kommunikációja az alkotás folyamatában magyar népdalok segítségével 109
FÓRIZS ANDRÁS: A luhmanni kommunikációelmélet episztemológiai vonatkozásai 110
GARAI TÍMEA: Egy rajongói kultúra az új média fényében 111
HALÁSZ KINGA: Ahol minden megtörténhet 112
HORSCH CECÍLIA: Társadalomkép és társadalomkritika Cseh Tamás dalaiban (Az 1976-os és 1994-es,
Levél nővéremnek és Levél nővéremnek 2. albumok összehasonlítása) 113
JUHASZ GERGELY: A mémelmélet érvényesülési lehetőségei a társadalmi kommunikációban 114
KOMÁR ZITA: Adornói örökség: kritikai-jelen-lét 115
KOCSIS ANDREA: A hiány emléke - az emlék hiánya. A rákoskeresztúri hősi emlékmű nyomában 116
MAKKAI JÚLIA ANNA: Régió mint brand. Lehetséges alapok Erdély térségmárkázása felé 117
MARKÓ ANITA: Azt hazudtam, hogy. A hazugság mint performatívum és nem-morálisan felfogott
társadalmi konstrukció 118
MARKOS KATALIN: Létezik-e kétféle oknyomozó újságírás Magyarországon? 119
MAROSI RÉKA: Kommunikáció és ideológia - A diktatúrák építészetének nyelvi rendszere 120
MARÓTI NOÉMI: Az idősek diszkriminációja a kereskedelmi médiában 121
MÉSZÁROS PÉTER: A Walt Disney bemutatja mint generációs emlékezethely 122
NÁDASI NÓRA: Üzlet és felelősség egy kézben. Egy CSR kampány tanulságai 123
NAGYI ENIKŐ ORSOLYA: Az észak-erdélyi zsidóság a második világháború éveiben 124
NÉMETH RÉKA: Paramilitáris szervezetek Magyarországon - fókuszban a nemzeti őrsereg
médiareprezentációja - 125
NYÁRI IZABELLA: Mit kezdjünk egy interjúval? Abaújszántó zsidó társadalma visszaemlékezések
nyomán .v 126
PÁL DOMINIKA - SZABÓ KITTI: Valóságshowk(k), avagy, a valóságshow-k a magyar médiában 127
PÁSZTORNÉ PINTÉR LÍVIA: A tér képe: Az olvashatóság kritériumai a Széli Kálmán tér környezeti
kommunikációs vizsgálatán keresztül ,,- | 128
PERNECKER DÁVID: Hordozható játékok 129
PINTÉR DÁNIEL GERGŐ: A közéleti kommunikáció két színtere: a televíziós last minute-vita jelensége
és az internetes politikai kampányok térhódítása a globális médiatérben 130
RADÓCZ CSABA: Web 2.0: Teremtett vagy spontán valóság? 131
RÉTVÁRI MÁRTON GERGELY: A moderálás hatása az online Starcraft-közösségekre 132
SÁNTA MÁRIA: A magyar meleg férfiak ideálképei a Humen és a Company című magyar magazinok
alapján s 133
SOMODY KRISTÓF: Társadalmi nemek és nacionalizmus 134
SZABADOS GABRIELLA: Civil újságírás - A civil tudósító szerepe a ceglédi konfliktusban 135
SZABÓ DÁNIEL: A ragé comic mint gondolati koncepció 136
SZLAMKA ZSÓFIA: A média és az evészavarok. A pro-anorexia közösségek 137
TAKÁCS GÁBOR: Ahol a falnak is Fila van 138
TALUM FRUZSINA: Az interperszonális kommunikáció sajátosságai Gyermekhematológiai és
Őssejt-transzplantációs Osztályon 139
TÓTH ÁGNES: Közösségi oldalak hatása a társadalmi kapcsolatokra, avagy a Facebook és társai 140
TÓTH LORETTA: Hogyan szórakoztat az udvariatlanság? Az offenzív viselkedés megjelenése a
kvízműsorokban 141
ÚJHELYI ANNA: Közel s távol. Online kommunikációs színterek hatása a párkapcsolatokra 142
Művelődéselmélet és -történet, tudomány- és technikatörténet 143
BOROS ATTILA: Az 1812-es honvédő háború emlékezete az orosz érmeművészetben 144
CSÉMI ALEXANDRA - GUBA MAGDOLNA: Xantus János herbáriuma 145
DANCS KRISZTINA: Elméleti és gyakorlati alapvetések a temetőkutatásnál 146
FÖLDESI ORSOLYA: A hiánytól a túlfogyasztásig - A magyar táplálkozási szokások megváltozása a
XX. század második felében 147
HARANGOZÓ NOÉMI: Az „Uránia" népművelő tevékenysége Kaposváron 1911 és 1922 között 148
HÓDI ADRIENN DÓRA: A tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig a
globalizációs és modernizációs folyamatok tükrében 149
KÓNYA NIKOLETT: Dudarés Petőfibánya: történelem és építészet. Bányásztelepülések összehasonlító
vizsgálata 150
LAMPERT ÉVA: Zsidó temetők és emlékhelyek Budapesten és környékén 151
PINTÉR NOÉMI: Bor - művészet - századforduló 152
Nemzetközi tanulmányok 153
ÁVÉD KRISZTINA: Lengyelország nemzetközi szerepének változása a rendszerváltás óta 154
BAKÓ TIBOR: Puha erő és országimázs építés az Egyesült Államok kulturális hegemóniájában 155
BALOGH NÓRA: Az exception frangaise megnyilvánulása Franciaország NATO-politikájában 156
BÉKÉS MÁRTON: The effects of China's rise on Third World democratization 157
B. KIS ANNA: Helyükre kerülnek-e a kirakós játék darabjai? A nemzetközi jog fragmentálódása és/vagy
pluralizációja 158
BOROS ANNABELLA - KISS NIKOLETT: Demográfiai robbanás a világban és a kínai nép 159
BUDA GERGELY: A békeépítés evolúciója 160
BUDAI MIHÁLY EGON: A franciaországi kisebbségpolitika jelene és jövője: egy központosított európai
állam az okcitán etnikai törekvések és a lisszaboni szerződés elvárásainak kereszttüzében 161
CH1KÁN BALÁZS: Az Európai Unió keleti bővítése 162
CSEKE BENCE: Az Iráni Iszlám Köztársaság nukleáris törekvései 163
CSETNYÁK DÁVID: Utópia és kihívás. Az Európai Unió energiapolitikájának külső dimenziója
2011 eseményeinek tükrében, különös tekintettel a lengyel és a német álláspontra 164
CZINKÓCZI SÁNDOR: Hogyan nő össze, ami összetartozik? Németország keleti tartományainak
felzárkóztatása 165
ERDÉLYI KATALIN: Az arktiszi jég olvadásával járó nemzetközi konfliktusok a kőolaj kitermelés
tekintetében 166
ÉRSEK KLÁRA: Az észak-ír konfliktus döntéselméleti elemzése 167
GAÁL BETTINA: Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok Brazíliába irányuló
működőtőke-befektetéseinek összehasonlítása 168
GOTHÁR EMMA: A kis jégkorszakban kimunkált európai túlélési stratégiák a XXL század globális
környezeti kihívásainak tükrében 169
GÖNCZŐ LEVENTE: Az ötnapos háború és a hideg béke időszaka 170
GULYÁS BARBARA: Bővítés és mélyítés tendenciája az Európai Unióban 171
HERCZEG ADRIENN: A hegyi-karabahi konfliktus és XXL századi vetülete 172
KHALIFA ALI HASAN: A palesztin államiság kérdőjelei az „arab tavasz" fényében 173
KIS ISTVÁN: Marxizmus és 2008-as gazdasági világválság 174
KOCSICSKA ALEKSZANDRA: Az Európai Külügyi Szolgálat, mint meghatározó szereplő a közös
európai külpolitikában 175
KRAJÓÍR LUKÁCS: Nagyhatalmak érdekei Szíriában - A kínai és az orosz nem az ENSZ-ben 176
KŐHEGYI ÁDÁM: Észak-Korea segélyezésének vizsgálata 177
KUNGEL ADRIENN: Hogyan mutat rá a palesztin-izraeli konfliktus az EU közös külpolitikájának
gyengeségeire? 178
LACI RENÁTA: Az egységes belső piac 20 éve az európai gazdasági és társadalmi kohézió szolgálatában 179
LÉNÁRT NIKOLETTA: Miért gondolja a kínai kolléga? A kínai világnézet hatásai a munkahelyi és
üzleti attitűdökre 180
MÁNFAI MARCELL ZOLTÁN: A skót gazdaság múltja és jövője 181
MÁRKÓ RENÁTA: Az Európai Unió mint vezető nemzetközi szereplő a környezetvédelmi politikában 182
MUKA ESZTER: Gyermekek problémái nemzetközi viszonylatban 183
NAGY GABRIELLA: Életképes entitás született? - Dél-Szudán nemzetközi pozíciójának változása és
függetlenségének jövője komparatív kontextusban 184
PÁL ZSUZSANNA: Kisebbségpolitika Törökországban az ország uniós csatlakozásának tükrében 185
POLGÁR TEKLA: Hol tart az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának átalakulása? 186
RÉKASI ESZTER RÉKA: Nemzetközi kerülőúton a közvetlen demokrácia felé - az egyén nemzetközi
jogalanyiságától a környezeti demokráciáig 187
SEREGI RENÁTA: Együtt vagy egymással szemben? A bírói szerepvállalás Nagy-Britannia terrorellenes
küzdelmében 2001. szeptember 11. után 188
SZÁSZI ZOLTÁN: Arculat-építés: Külpolitika 2.0 Az Amerikai Egyesült Államok szerepének változása a
Közel-Keleten a nemzetközi kapcsolatok elméletének konstruktivista episztemológiájának alapján 189
SZELEI MENYHÉRT: Quo vadis? Gondolatok Ukrajna geopolitikai helyzetéhez 190
SZEMENYEI ZOLTÁN: A periféria államai által generált biztonságpolitikai kihívások 191
SZONTAGH VERONIKA ANNA: Hova igyekeznek a menekültek? 192
TÓTH ANNAMÁRIA: A québeci függetlenség kérdései 193
TÖMÖRY MIKLÓS TAMÁS: Az asszír identitás Irakban 194
VERBA DÁNIEL: Oroszország, Abházia, Dél-Oszétia és Grúzia konfliktusai a Szovjetunió felbomlása
után napjainkig 195
WESSENAUER VESZNA. Roma kisebbség perspektívái napjaink Európájában, avagy mi történt a
hagyományos kisebbségvédelemmel? 196
Politikatudomány 197
ANTAL KRISTÓF: Egy nemzet, két országban, 41 évig. Az NSZK és az NDK viszonya, az utazás
kérdése az NDK-ban 198
ANTÓS JUDIT: Nők a közjogi méltóságok imázs-stratégiájában 199
BÁNKI ANDRÁS: Pethő Sándor és a szociális népkirályság eszméje 200
BANTO BIBORKA: Finnország és Magyarország diákhitel rendszereinek közpolitikai elemzése 201
BARKÓCZI CSABA: Társadalmi törésvonalak Pakson 202
BARTOS PÉTER: Magyarország és az energiabiztonság 203
BERECZKI VIKTOR: Politikai rendszerek Európa mikroállamaiban 204
BORBÉLY ZOLTÁN - ILLÉS GÁBOR: Válságkonstrukciók 205
CSIRI ADRIÁN: Szociáldemokrácia Magyarországon 206
DECZKY DÁVID: Európai Unió monetáris válságkezelési tendenciái 207
FEHÉR JÁNOS ZOLTÁN: Piros-fehér-zöld. Nemzet és magyarság az LMP politikai gondolkodásában 208
GARAM VÖLGYI BENCE: A közép-kelet-európai radikális, jobboldali pártok támogatottsága az
etnikai- és nemzeti kisebbségek függvényében 209
GYÖRFI ISTVÁN: Kandidálási Cenzusok - avagy a passzív választójog korlátozásai 210
HAJDÚ ANDRÁS: Jobbra tolódó Skandinávia 211
HEGEDŰS MÁRK: Újrapozícionálás . A pártmegújulás eszközei és hatékonyságának feltételei a
Magyar Szocialista Párt tükrében 212
JÁSZBERÉNYI MÁTYÁS ÁRON: A magyar önkormányzati reformtervezet elemző összehasonlítása
nyugat-európai példákkal 213
KÁLLAI PÉTER: Nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete. Az elmélettől a magyarországi
szabályzásig 214
KEMÉNY ZSUZSA: A politikai nevelés szerepe a civil társadalom kifejlődésében és a vezetők
rekrutációjában Magyarországon a rendszerváltozás után 215
KISPÁL RICHÁRD: Esterházy János értékelése a rendszerváltástól napjainkig politikai, ideológiai és jogi
aspektusokban 216
KOMORÓCZKI NOÉMI: A 2010-es önkormányzati választások 217
KOVÁCS MIHÁLY-LEVENTE: A politikai pártok a posztmodern világban 218
KOVÁCS RITA: A politika konfliktusos természete. Carl Schmitt és a liberalizmus 219
MAJOR STELLA: Euro-atlanti törésvonal a politikusok e-mail használatában 220
MARTOS ANNA BORBÁLA: A roma gyerekek oktatási szegregációja és a civil szervezetek szerepe 221
MÁTYUS ÁKOS: Kék lobogó árnyékában - avagy kisebbségvédelem az Egyesült Nemzetek
Szervezetében 222
MEZEI JÓZSEF: A köztársasági elnökválasztások Magyarországon (1990-2012) 223
MIHÁLYKÓ ÁGNES: Tangentopoli: egy korrupciós botrány története 224
MORDAVSZKY ELVIRA: A magyarországi ukrán kisebbségi szervezetek működése 225
NAGY ALÍZ: Kettős állampolgárság, civil és politikai élet Erdélyben 226
PÁLI KATA: A gondnokság alá helyezés és a választójog elvesztésének problémája a szellemi sérültek
esetében Magyarországon 227
PANDULA KÁSZON: A közvetlen demokrácia fejlődése, az e-demokrácia lehetőségei 228
PATKÓS VERONIKA: Délen a helyzet változatlan 229
PATKÓS VERONIKA - VAY-FARKAS ESZTER: Boldogíthat a politika? 230
PETROV BOGLÁRKA: A szuverenitás négy dimenziója, avagy mi a gond az Európai Unióval? 231
REICH JENŐ: A kötődés szerepe. Érzelmileg bevonódott emberek politikai nézetei a veszprémi
tragédia után 232
RIGÓ VANESSZA: Vétó mint államfői jogkör összehasonlítása Közép-Európában 233
SZABÓ DÁNIEL: A „Romney brand", a branding koncepció relevanciája a 2012-es amerikai
elnökválasztási kampányban 234
TATÁR SZILVIA: Görögország válaszúton 235
TISÓCZKI FLÓRA: „Az európai álom"- avagy az Európai Egyesült Államok létrejöttének lehetséges
dilemmái 236
TÓTH ADRIENN: Igen vagy nem. A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999-2011) 237
ÜVEGES ANITA: A Kínai Népköztársaság államberendezkedésének vizsgálata 238
VÁLENT VIKTÓRIA: Kölcsönös ellenségképek a szlovák és magyar történelem tankönyvekben 239
VARGA TAMÁS OTTÓ: Hallgatói érdekvédelmi politika a Facebookon 240
VAY-FARKAS ESZTER: Orbán Viktor hatása a bizonytalan szavazókra 241
I Szociális munka, szociálpolitika 243
BALLA LÁSZLÓ - LA-TORRE KRISZTINA: Peremvidék. Ápoló-sorsok a hazai értelmi fogyatékosokat
ellátó intézményekben 244
BARI DÓRA: Egyetemisták munkával kapcsolatos elvárásai 245
BENE VIKTÓRIA: Leendő szociális szakemberek romaképe 246
BERNÁTH ANIKÓ: Helyzetkép Bodrogkeresztúr lakosságának egészségi és szociális állapotáról 247
BOTHÁZI RENÁTA: Család mint befolyásoló tényező a függőség kialakulásánál 248
CZÖVEK GABRIELLA: Családon belüli erőszak, a bántalmazott nők és gyerekek helyzete 249
DÉS FANNI - FÓTI ORSOLYA - V. SZABÓ JÚLIA: Az alkotó, a megvalósító és a befogadó.
A Gyerekesély Program szécsényi alkalmazási kísérlete résztvevő önkéntesek szemszögéből 250
EGRI GERGELY: Önkormányzati szociálpolitika a gyakorlatban. Belváros-Lipótváros segélyezési
rendszere, különös tekintettel a lakhatással kapcsolatos ellátásokra 251
FERENCI ORSOLYA: A válás és a gyermek 252
GÁLÁN ANITA: Internetfüggőség a debreceni iskolákban 253
GORDOS MELINDA VERONIKA: Egy út a munkához - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program jelene
Nógrád megye példáján bemutatva 254
HERMANN ZSÓFIA: Tanulás? Karrier? Család? Barátok? Melyik utat járom 10 év múlva? 255
HŐS GÁBOR: Transzszexuális fiatalok Magyarországon 256
KASSAI SZILVIA: Fiatal felnőttek droghasználata 257
KISS PÉTER: A hajléktalan emberek szociális háttere Szentendrén, Százhalombattán és Budakalászon 258
KISS SZILÁRD: A mikrokörnyezet szerepe a szenvedélybetegek visszaesésében 259
KLEIBER KATALIN: Segély helyett munka 260
LUCINÉ TERÁZ LILLA: Az organikus hangulatzavarban szenvedő idős betegek rehabilitációs
lehetőségei és a társadalomba való reszocializáció segítése 261
MARTON NÓRA: Férfiak ellen elkövetett erőszak 262
MOHÁCSI ADRIENN: A szülői attitűd vizsgálata a „Maci" Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében 263
MOLNÁR ANNA: Az önkéntesség tapasztalatai PÉCS2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 264
NAGY EDITH: Rejtélyes világ 265
NÉMETH RITA: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek és a társadalmi integráció 266
ORBÁN TÍMEA: A mélyszegénységben élő cigány tanulók iskolai motivációja alapítványi úton
létrehozott intézményekben 267
RÓKUSFALVY ORSOLYA: Mozgáskorlátozottak helyzete a felsőoktatásban 268
SALAMON KITTI: A valóság iskolája 269
SÁNDOR ANIKÓ: A támogatott döntéshozatali modell gyakorlati magvalósulása intellektuális
fogyatékossággal élő személyek esetében. Egy németországi vizsgálat eredményei 270
SOMOGYI ILDIKÓ: Szerepkonfliktusok vizsgálata a gyermek- és ifjúságvédelemben 271
SZABÓ ANITA: Bűnelkövetés. A szegénységgel összefüggő megélhetési bűnelkövetés - avagy ahogyan
a szociális munkások és a rendőrök látják 272
SZÁSZ NÓRA TÜNDE: A bűnözés, mint deviancia, valamint a büntetés- végrehajtás világa és a
szociális munka kapcsolata 273
TÓTH TÍMEA: Elhárított kézfogás? Dilemmák a hospice-ellátásban 274
VÁGÁSI JÚLIA: „Fény az út végén", avagy daganatos betegek utánkövetése 275
VAJDA KINGA: A személyes kapcsolatok jelentősége fiatal roma értelmiségek körében
276
Szociológia 277
ACHS MÁRTA: A romák szociális helyzete és kilátásaik az oktatást illetően 278
BALÁZSI RENÁTA: A szociális helyzet és a mentális állapot kapcsolata 279
BARANYAI ZSOLT: Kiskereskedelem és városrehabilitáció 280
BÉKI ORSOLYA: A serdülőkori gyermekvállalás lehetséges okai egy cigánytelepen 281
BIHARI SÁRA - SZEDER DÓRA VALÉRIA: Az ózdi gyári munkásság életmódja 282
BORBÉLY TÍMEA: A férfi és a női beszéd szóhasználati és szövegalkotási jellegzetességei 283
BORZA BIANKA: Átmenet az iskola és a munka között 284
BRECSOK ANNA ÁGNES: A város peremén - Szuburbanizációs folyamatok a századelőn
Dunaharasztin és Pesterzsébeten 285
CZEGLÉDI ALEXANDRA: Nők férfias munkakörben 286
CZIRFUSZ DÓRA - MÓZER DÁVID: „Kit ismerhetek"? Osztályközösségek online és offline kapcsolati
hálója 287
CSÁK ANNA ERZSÉBET - KOMÁNDI-JÁNOSI KRISZTIÁN: Adok-kapok - Szakkollégiumi
reciprocitás az archaikus társadalmak fényében 288
DUDÁS FANNI - FEHÉR KRISZTINA: Értelmi fogyatékosság és szexualitás vizsgálata a szociális
ellátórendszer intézményeiben készített interjúk tükrében 289
ECKENBERGER ZSOLTNÉ: Nagycsaládosok Szentendrén 290
GECSE PETRA: Társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban 291
GOÓR JUDIT - KENÉZ ANIKÓ GIZELLA: A ZSKF pályakövető modellje - szociológus szemmel 292
GÖCZŐ MELINDA: A cigányság helyzete az oktatásban - Reménysugár Csepelen 293
GULYÁS EVA: A bürokrácia és a holokauszt kapcsolata 294
GYENGE ANDRÁS: Vándorcigányok az államszocializmusban 295
HAVRANCSIK DÁNIEL: A félreértések dialógusa. Talcott Parsons és Alfréd Schütz vitájának tanulságai..296
HOLB ÉVA MARIANNA: A társadalmi tőke hatása a jövő generációinak fejlődésében 297
HORVÁTH BIANKA - MATI ANDREA: A marketingstratégiák hatása a gyermekek nemi
szocializációjára 298
HORVÁTH LÁSZLÓ: Beszédes profilképeink 299
HORVÁTH ZOLTÁN: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika, földrajz, biológia
szakon végzett hallgatók életpályájának, karrierjének alakulása 300
HORZSA GERGELY: Vigyázz, XXI. század! Egy vidéki vendéglátó-komplexum és községe kapcsolat és viszonyrendszere 301
HUBER D. VANDA: Fiatalok a boldog bolygón - avagy az önsorsrontó magyarok
útra kelnek 302
HUSZENICZA ANNA MARGIT - KOCSI ZOLTÁN - MÓZER DÁVID - SZALONTAI ISTVÁN:
„Miért bélyegeznek meg minket, könyörgöm?!" - Magyarországi ultraszurkolók kvalitatív elemzése 303
JUHÁSZ MARIANN: A HIV fertőzötteket érintő diszkrimináció 304
KENEZ ANIKÓ GIZELLA: Hierarchia- és egyenlőség-pártiság. A két világkép vizsgálatának lehetséges
módjai 305
KISS ZSUZSANNA: ökofalu, a fenntarthatóbb társadalom és település találkozása 306
KÓSA RITA DIÁNA: Paraszti élet Gelénesen a XX. században 307
KOVÁCS ANNA DÓRA - MAKAI ALEXANDRA: Szegénynek lenni és nőnek maradni az Ormánságban 308
KOVÁCS KRISZTINA: Női önkéntesek: az egyenlőség felé. Török-magyar összehasonlítás 309
MAKAI VIVIEN: A mai fiatal generáció emlékezete az 1956-os forradalomról 310
MARKOS VALÉRIA: Egyetemista lét és munkaerő-piaci szocializáció 311
MÉSZÁROS ANNA: A külföldi tanulás motivációja 312
MOLNÁR BLANKA: Van-e élet a növekedés után? A gazdasági növekedés ellentmondásai és a
„nemnövekedés" alternatívája 313
MOLNÁR ÉVA: Családalapítási stratégiák változása Családalapítási stratégiák a XXI. században
Magyarországon. A kapunyitási pánik jelentősége - 314
MOLNÁR LEVENTE - NAGY PÉTER: Test és identitás a (poszt) modern társadalomban 315
OROSZI BORBÁLA: Egy komplex energetikai innovációs projekt alkalmazott antropológiai dilemmái:
Csernely esete 316
PAVELKA VIVIEN: Gazdasági társaság - Ipar - Kaposvári Cukorgyár - Magyar Cukor ZRt 317
RABI NIKOLETTA: Önkéntes fiatalok - fiatal önkéntesek 318
RADÓ MÁRTA: A nyugdíjba vonulás önkéntessége 319
RIBÁRSZKI TAMÁS - VARGA KINGA: A negatív és pozitív jelölések dinamikájának vizsgálata.
A Máté-effektus érvényességének tesztelése középiskolai osztályokban 320
SER ÁDÁM: Szociodemográfiai jellemzők hatása a párkapcsolattal való elégedettségre 321
SZABÓ BENCE: A hallgatói migráció, és ami mögötte van 322
SZALMA BALÁZS - SZŐKE TÍMEA - TÓTH ZSÓFIA: Kapcsolatok és választások. Közösségi
integráció vegyes és kettős etnikai összetételű iskolákban 323
SZANDER ÁGNES KATALIN: Atom - a feldobott érme 324
SZANDER ÁGNES KATALIN: Atomenergia - se vele, se nélküle. A nukleáris technológia társadalmi
megjelenítése 325
SZEDER DÓRA VALÉRIA: Munkaügyi kapcsolatok az önkéntes munka területén 326
SZÉKELY KINGA: A romániai munkaerőpiac alakulása (1991-2011 között) és jellemzői - a statisztikai
adatok tükrében 327
SZENDI ANNA: A bírói szervezet és a bírói pálya a történelmi, társadalmi átalakulások folyamatában 328
SZLOBODA ESZTER: Munkaerő-piaci várakozások a rangsorok tükrében 329
TERENYI MELINDA: Trollok támadása, avagy mi áll az online agresszorok támadásának hátterében 330
TERPLÁN GYŐZŐ: Vonzónak lenni... - Az attraktivitás és más tulajdonságok együttjárásának vizsgálata
szociometriai módszerek segítségével 331
VÁGÓ PÉTER KÁROLY: Ideál és valóság. A bürokratikus inercia jelenségének elemzése az ERASMUS program példáján 332
VASADI VIKTÓRIA: Magyar egyetemisták táplálkozási szokásainak vizsgálata 333
VAY-FARKAS ESZTER: Egy integrációs kísérlet bemutatása. Esettanulmány a 2011-es bicskei
integrációs program bevezetésének okairól, következményeiről, tanulságairól 334
VÍGVÁRI ANDRÁS: Régi és új világok harca a Beregben - egy beregi utca közösségtanulmánya 335
VITA EMESE: Kolozsvári magyar egyetemisták internet- és Facebook-felhasználási szokásai 336
14 15. Társadalomtudományi Szekció
HM Vallástudomány 337
CSAPKOVICS BERTALAN: A kiválasztástan és az emberi megismerés 338
CSOMBOR RITA: „Mert minden élő egyedül az elevenre éhes" 339
DEÁK KRISZTINA: A sámáni eksztázis elérésének vizsgálata. A tudományos megközelítés problémái
és korlátai 340
DENES GABRIELLA: A Hasmoneus-dinasztia hatalomváltásának megítélése a korai judaizmus
irodalmában 341
FARKAS GYÖNGYI: A Páska ünnepe 342
HÚRJA BETTINA VALÉRIA: Meztelenül, mégis felruházva? Párhuzamok a bűneset előtti meztelenség
és a Jelenések könyvében szereplő fehér ruha szimbolikája között 343
KATÓ SZABOLCS FERENCZ: Képnélküli Jhvh, vagy képtelen Izrael? 344
KOVÁCS TAMÁS LÁSZLÓ: Zsidó szimbólumok grafikai megjelenítése (a Páva utcai körzet emblémáján
keresztül) 345
KÖVÉR BALÁZS: A vándorló táltos 346
NAGY ATTILA: Izrael helye a keresztény teológiában 347
NÉMETH CSABA: Jéhú puccsa és következményei 348
SINKOVICS EDIT: Az ókori egyiptomi és római kori Ízisz-kultusz összehasonlítása 349
SCHWEIGERT PATRIK: Smith Wigglesworth élete 350
TAKÁCS GÁBOR: Fikción alapuló vallásosság 351
Névmutató 352
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba