996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Mezőgazdasági alapismeretek

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

„A Mezei-Gazdaság nem ollyan Tudomány, a' melly a' tapasztaláson épülvén-fel, mindez józan okosságot, s Tanítót meg-vetne..."
Nagyváthy János
Hazánkban a mezőgazdaság a nemzetgazdaságon belül... Tovább

Előszó

„A Mezei-Gazdaság nem ollyan Tudomány, a' melly a' tapasztaláson épülvén-fel, mindez józan okosságot, s Tanítót meg-vetne..."
Nagyváthy János
Hazánkban a mezőgazdaság a nemzetgazdaságon belül mindig jelentős helyet foglalt el. A közelmúltban az aktív keresők közel 21%-a a mezőgazdaságban dolgozott, közülük azonban csak 7-9% volt az alaptevékenységben foglalkoztatott. A bruttó hazai tennék (GDP) több mint 19%-át a mezőgazdaság adta. Még jelentősebb a szerepe a külkereskedelmi forgalomban. Az exportot az tette lehetővé, hogy mezőgazdaságunk az elmúlt években kb. 14 millió ember élelmiszer-szükségletét termelte meg. így az előállított termékek közel 30%-a, a hazai ellátáshoz szükséges mennyiségen felüli rész, exportra kerülhetett. Mezőgazdaságunk, az általa előállított termékek feldolgozását végző élelmiszeripar és az erdőgazdaság a közelmúltban is eredményes exportéveket zárt. Az exportált termékekkel az agrárgazdaság jelentősen hozzájárult az ország külkereskedelmi egyensúlyának (export-import) kialakításához. 1991-ben összességében 2,85 milliárd dollár értékben kerültek exportra az agrárágazat termékei. Ez a 10,2 milliárd dolláros összes exportbevételnek kereken 28%-a. Ebből a termékcsaládból az évi import mindössze 0,78 milliárd dollár volt, így az ágazat tisztán 2,07 milliárd dollárt hozott az elmúlt évben. Ez az összes import (11,7 milliárd dollár) 6,7%-a. A számok összevetéséből az is kiszámítható, hogy 1991-ben a többi nemzetgazdasági ág egyenlege az agrárágazatéval szemben negatív (- 3,5 milliárd dollár).
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az agrárágazat hogyan járul hozzá hazánk költségvetési egyensúlyának megteremtéséhez. Ugyancsak az 199l-es évet vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az ágazat közvetlen költségvetésen keresztüli támogatása kisebb, mint a fogyasztói adóval együtt befizetett adók: Mindezek alapján az agrárágazat nettó költségvetési befizetése 72 milliárd Ft volt. A bemutatottak jól jellemzik, hogy nemzetgazdaságunk helyzetén az ágazat jelentős mértékben javított.
Bevétel Milliárd forint
Közvetlen adó 18
Fogyasztói adó 94
Összes adó 112
Kiadás (támogatás) 40
Költségvetési befizetés 72
Mindezek alapján az agrárágazat nettó költségvetési befizetése 72 milliárd Ft volt.
A bemutatottak jól jellemzik, hogy nemzetgazdaságunk helyzetén az ágazat jelentős mértékben javított. Vissza

Tartalom

Bevezető11
NÖVÉNYTERMESZTÉS17
A növénytermesztéssel kapcsolatos fontosabb alapfogalmak19
A növénytermesztés természeti erőforrásai24
A termőtalaj24
A szántóföldi hasznosítás szempontjából legfontosabb talajtípusok25
Mezőségi talajok25
Erdőtalajok26
Réti talajok26
Szikes talajok26
Homoktalajok26
Nap energiája26
A víz28
A levegő29
Legfontosabb termesztett növényeink30
A talajművelés35
A talajművelés eszközei és az általuk végzett munka37
A talajművelési rendszerek és azok alapelvei42
Tápanyag-gazdálkodás45
A műtrágyázás45
A műtrágyaszükséglet46
A műtrágyázás ideje46
A kijuttatás módja47
A tárolás49
A szervestrágyázás49
A vetés53
A szaporítóanyag, a vetőmag53
A vetési munka54
A vetés módja55
A vetés mélysége56
A magtakarás56
A vetés ideje56
A vetőmag mennyisége (vetőmagtömeg)57
A vetőgépek beállítása58
A nyomjelző beállítása61
A vetés végrehajtása62
A vetés ellenőrzése64
Néhány fontosabb növény vetése64
A növényvédelem77
A kémiai növényvédelem80
Növényvédelmi munkák84
A gépek mozgásmódja86
A légi gépekkel végzett növényvédelmi munkák sajátosságai86
A termésbecslés88
A termésbecslés fogalma, módszerei88
Tapasztalai becslések89
Az állapotminősítés90
A számszerű becslés90
Az objektív termésbecslések91
A sűrű vetésű növények termésbecslése93
A kapásnövények termésbecslése94
A betakarítás94
A silózás94
Az erjesztéses takarmánytartósítás előnyei94
A silózásra alkalmas növények, a betakarítás időpontja95
A betakarítás és szilázskészítés folyamata95
A burgonya betakarítása97
A napraforgó betakarítása99
A cukorrépa betakarítása100
A kukorica betakarítása104
A lucerna betakarítása107
A lucernabetakarítása technológiai változatai108
Zölden (fonnyasztva) etetve108
Szálasz széna készítése108
Bálázott széna készítése111
Erjesztéses tartósítás112
Forrólevegős lucernaszárítás113
A borsó betakarítása114
A zöldborsó betakarítása114
A magborsó betakarítása115
A gabona betakarítása116
A repce betakarítása119
A dohány betakarítása119
A dohány szárítása120
A természetes vagy légszárítás120
A mesterséges szárítása (hőszárítás)120
KERTÉSZETI TERMESZTÉS123
Szőlőtermesztés125
Szőlőtermesztésünk helyzete125
A szőlőnövény általános jellemzése125
A szőlőtőke részei126
A rügy126
Telepítés126
A szőlő termesztése127
A tőke művelési módjai129
Gyümölcstermesztés132
A termesztett gyümölcsfajok132
A gyümölcsfa132
A korona133
Az éves fejlődési ciklus134
A hajtásnövekedés134
A rügy134
A terméshozás135
A gyümölcsfa életcilusa136
A művelésmód136
A gyümöcsfélék termesztése138
Metszésmód138
Műrágyázás és talajművelés138
Növényvédelem139
Gyümölcsritkítás139
Öntözés139
Gyümölcsszüret139
Zöldségtermesztés140
A zöldségtermesztés fogalma, jelentősége140
A zöldségnövények csoportosítása140
Fontosabb zöldségnövény-családok140
A zöldségnövények élettartam szerinti csoportosítása142
Szabadföldi zöldségtermesztés143
Korai szabadföldi zöldségtermesztés143
Váz nélküli és síkfóliás korai szabadföldi zöldségtermesztés143
Szabadföldi zöldségtermesztés friss fogyasztása143
Szabadföldi zöldségtermesztés konzervipari nyersanyagnak143
Zöldséghajtatás144
A zöldséghajtatás termesztőberendezései144
Üvegházak144
Műanyag borítású termesztőberendezések144
Dísznövények146
Szabadföldi dísznövények146
Egynyári dísznövények146
Kétnyári dísznövények148
Évelő dísznövények148
Díszfák és díszcserjék148
Kondicionált felületek dísznövényei150
Hajtatott dísznövények151
A terménytárolás152
A gabonafélék tárolása152
Gabonaraktárak 154
A burgonya tárolása155
A gyümölcs tárolása158
A határszemle160
A tavaszi határszemle161
A nyár eleji határszemle164
Az őszi határszemle164
ÁLLATTENYÉSZTÉS167
Az állattenyésztéssel és a takarmányozással kapcsolatos főbb alapfogalmak169
Állattenyésztési alapfogalmak169
Takarmányozási alapfogalmak172
Törzskönyvezés174
Az állatok egyedi megjelölése175
A szarvasmarha jelölése175
A sertés jelölése178
A ló jelölése179
A juh jelölése180
A baromfi jelölése180
Szarvasmarha-tenyésztés182
A szarvasmarha elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint182
A tehenészet182
A borjúnevelés191
Az üszőnevelés196
A szarvasmarha hizlalása197
A húshasznú tehéntartás199
Lótenyésztés201
A ló elnevezése kor és ivar szerint201
A ló tenyésztése202
A ló tartása203
Sertéstenyésztés206
A sertés elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint206
A tenyésztés207
A tartás207
A termelés209
A tartástechnológia210
Juhtenyésztés213
A juh elnevezése ivar és kor szerint213
A juh tenyésztése214
A juh tartása214
A termelés216
Baromfitenyésztés219
A tyúkfélék tenyésztése219
A tyúkfélék elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint219
A tartásmódokkal kapcsolatos alapfogalmak219
A tenyésztés220
A tojástermelés222
A brojler (pecsenyecsirke)-termelés224
A keltetés226
Egyéb gazdaságilag jelentős baromfifajok229
A kacsatartás229
A kacsa elnevezése kor és ivar szerint230
A kacsa értékmérő tulajdonságai230
A pecsenyekacsa-tartás230
A tenyésznövendék-állomány tartása231
A pézsmarécetartás232
A lúdtartás232
A lúd elnevezése kor és ivar szerint232
A lúd értékmérő tulajdonságai233
A pecsenyeliba-tartás234
A tenyésznövendékek nevelése235
A törzslúdtartás235
A pulykatartás236
A pulyka elnevezése kor és ivar szerint236
A pulyka értékmérő tulajdonságai236
A házinyúltenyésztés238
A házinyúl elnevezése ivar és életkor szerint238
A tenyésztés238
Tartás, takarmányozás240
Méhészet241
A méhcsalád és egyedei241
A méhcsalád népességének éves változása244
A méhészet fontosabb termékei246
A méhész éves tevékenysége247
GÉPESÍTÉS249
A mezőgazdaság géprendszere251
A géptárolás255
A gépudvar255
A géptárolás szervezése256
A korrózió elleni védekezés257
ÖKONÓMIAI ALAPISMERETEK259
A leltározás261
Alapfogalmak261
A leltározás előkészítése, megszervezése és lebonyolítása262
Számviteli alapismeretek265
A mezőgazdasági vállalkozások vagyonának csoportosítása265
A mezőgazdasági vállalkozás vagyonának (eszközeinek és forrásainak) számbavétele266
A könyvviteli mérleg267
A kettős könyvvitel rendszerében alkalmazott főkönyvi számlák267
A számviteli bizonylatok rendszere268
A könyvek vezetésének módjai (könyvviteli technikák)169
Az éves beszámolók rendszere, típusai272
Pénzügyi alapismeretek274
Átutalás275
Beszedési megbízás (inkasszó)275
Terv szerinti fizetés276
Csekk277
Elszámolási utalvány277
Váltó277
A vállalkozások és a pénzintézetek kapcsolata278
A vállalkozások pénzbefektetési lehetőségei278
A mezőgazdasági vállakozások és az adóhatóság kepcsolatrendszere279
Társasági adó280
Személyi jövedelemadó280
Általános forgalmi adó280
Földadó280
Társadalombiztosítási kapcsolatok281
A vállalkozások és az önkormányzatok pénzügyi kapcsolata281
A vállalkozások készpénzforgalma282
Vállalatgazdasági alapismeretek284
A vállalkozás mint tőkebefektetés284
A gazdasági rendszerek alapfogalmai285
A vállalkozás típusai a gazdasági tevékenység jellege szerint286
A vállalkozások típusai a tulajdonosi és az irányítási viszonyok alapján286
Az egyszemélyes vállalkozás286
A társas vállalkozás287
A gazdasági társaságok287
A szövetkezeti vállalkozások287
A gazdasági döntések lényege, elemeik288
A döntéshozatali folyamat289
A vállalkozások célja290
Vagyon, vagyonérdekeltség291
A gazdasági döntések megoldásának alapelvei292
A legfontosabb gazdasági döntések és megoldásuk elve292
A gazdasági tevékenység létesítésére vonatkozó döntés292
A ráfordítás (erőforrás) nagyságának optimalizálása293
A ráfordítások helyettesítésével kapcsolatos döntési problémák294
A tevékenységek szerkezetének kialakítására vonatkozó döntés295
Az időtényezővel kapcsolatos döntések296
A vállalkozások irányításának feladatai297
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS TEENDŐINEK MEGOSZLÁSA AZ ÉV FOLYAMÁN299
A növénytermesztési munkák az év folyamán301
Egy növény termelési ciklusa301
A munkacsúcsok időbeli elhelyezkedése és tartalma303
Az állattenyésztés munkái az év folyamán305
Az állattenyésztés munkái állatfajonként305
Szarvasmarha-tenyésztés305
Juhtenyésztés305
Sertés- és baromfitenyésztés306
Egyéb állatfajok tenyésztése306
Naptári időszakok jellemző munkái307
Őszi időszak307
Téli időszak308
A tavaszi időszak309
A nyári időszak311
IRODALOM313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem