Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.484

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Földművelésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 352 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerzők a könyvben. Néhány fekete-fehér ábrával.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A PHARE az Európai Unió Programja a közép- és kelet-európai országok gazdasági újjászervezésének támogatására. Sokoldalú magyarországi tevékenysége közismert. Az agrárágazatok területén a PHARE... Tovább

Előszó

A PHARE az Európai Unió Programja a közép- és kelet-európai országok gazdasági újjászervezésének támogatására. Sokoldalú magyarországi tevékenysége közismert. Az agrárágazatok területén a PHARE Segélyprogram Iroda a Földművelésügyi Minisztérium szervezeti egységeként működik.
A PHARE keretében már szép számmal fejeztek be, illetve kezdtek meg különféle programokat, többekközött a PHARE Program keretében került sor a szövetkezeti átszervezés segítésére is.
A szövetkezetek újjáformálódását segítő tanulmányok, felmérések, modellek, stb., a Programirodában ugyan az érdeklődők rendelkezésére állanak, de a sok száz oldalnyi kéziratot egyszerűen nem vehetik kézbe a magyarországi szakemberek, ezért a Földművelésügyi Minisztérium Európai Unió PHARE Segélyprogram Irodája és a Térség-Gazdasági Főosztálya egy olyan tömörítvény összeállítását kezdeményezte, amely támaszkodik a Program keretében készült anyagokra, de szükség szerint kiegészül a magyarországi körülményekre utaló részletekkel, megjegyzésekkel, az időközbeni változásokkal.
Az olvasó bizonyára észreveszi, hogy a kiadványban nem a Szövetkezeti Törvény és a témakörhöz kapcsolódó különféle rendelkezések ismertetéséről van szó, hanem olyan egyszerű összefüggések, tudnivalók, gondolatok és ötletek kerülnek bemutatásra, amelyek a hétköznapok tennivalóin segítik át a szövetkezni vágyókat, a szövetkezeti szervezőket, a szövetkezeti vezetőket.
A tanulmányokat hazai és nemzetközi szakértők készítették. Ezek neve a forrásmunkák jegyzékében megtalálhatók, akárcsak más kéziratok, irodalmi források szerzőinek és az elkészült alapanyagok bírálóinak neve. A szakértők munkáinak tömörítését, a kiegészítéseket és szerkezetbe formálását Csete László készítette. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ 8
I. SZÖVETKEZETI ISMERETEK 9
1. A szövetkezés alapjai 9
a/ A szövetkezés bölcsői 9
A Rochdale szövetkezet 9
A Raiffeisen szövetkezés 11
b/A szövetkezeti elvek és formák 14
A szövetkezeti elvek értelmezése és modernizálása 14
A szövetkezeti formák 20
A dániai gazdálkodók szövetkezetei 21
A szövetkezet napjainkban 22
c/ A szövetkezés Magyarországon 25
A magyarországi szövetkezeti előzmények 25
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 30
d/ Mi is tehát a szövetkezet? 32
2. A szövetkezés magyarországi közege 35
a/ A szövetkezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás 35
A korábbi szabályozás rendszere 36
Az új szabályozás rendszere 38
A szövetkezeti átmeneti törvény 39
Az új szövetkezeti törvény 42
b/A tag és a szövetkezet közötti kapcsolatrendszer 59
A tag és a szövetkezet közötti kapcsolatrendszer rendező elvei 59
A szövetkezeti demokrácia intézményrendszere 60
A szövetkezeti önkormányzat és önigazgatás 61
A szövetkezet alapokmánya: az alapszabály 65
Tulajdoni viszonyok a szövetkezetekben 66
Szövetkezeti vagyon - szövetkezeti tulajdon 67
A részjegytőke és az üzletrésztőke 69
A vagyoni kapcsolatok egyéb formái 73
A tagok felelőssége a szövetkezet kötelezettségéért 74
A szövetkezet és a tagok közötti munkavégzési viszonyok 76
A vállalkozási jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyok: a csoportos és egyéni tagsági
megállapodások 77
A munkaviszony jellegű jogviszonyok 78
c/ A mezőgazdasági szövetkezetek nyilvántartása és törvényességi felügyelete 79
A Cégbíróság és a cégnyilvántartás 79
A cégbejegyzési eljárás, a bejegyzés, mint a törvényes működés feltétele 85
A szövetkezetek törvényességi felügyelete 88
d/ Az agrárpiaci rendtartás 92
Az agrárpiaci rendtartásról általában 92
A mezőgazdaság piaci rendszere és az önfinanszírozó-képesség összefüggése 94
A piacszabályozási eszközök és hatásuk a termelőkre 94
Az érdekvédelem és érdekérvényesítés 97
e/Az agrárfinanszírozás 99
Az agrárfinanszírozás sajátosságai 99
A fontosabb fogalmak helye, szerepe 100
A rövid lejáratú finanszírozás 104
A fejlesztések finanszírozása 107
A hitelkérelem 109
Az üzleti terv 110
A rövid lejáratú hitelezés 111
Világbanki fejlesztési források 112
Az Egzisztencia hitel 113
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány PHARE Programja 114
A támogatások 115
A banki biztosítékok (garanciák) 115
f/ A költségvetési kapcsolatok 117
A költségvetési kapcsolatokról általában 117
A társasági adó (TA) 119
A kistermelésből származó jövedelem adója 120
Az általános forgalmi adó (ÁFA) 120
A fogyasztási adó 122
A helyi adók 123
A földadó 124
Az állami vagyon utáni részesedés (AVUR) 124
Központi műszaki-fejlesztési hozzájárulás 125
A munkaadói és munkavállalói járulék 125
A gépjárműadó 125
A támogatások szerepe általában 126
A fogyasztói árkiegészítés 127
Kizárólag kamattámogatási hitelkonstrukciók 127
Támogatás a Földművelési Alapokból 128
Az FM hatáskörébe tartozó egyéb támogatások 128
Az agrárpiaci rendtartási támogatások 129
Az egyéb támogatások és alapok 130
Más tárcák hatáskörébe tartozó támogatások 131
3. A szövetkezés technikája 132
a/Mikor célszerű szövetkezni? 132
A megalakítás lépései 134
A megvalósítás részletei 136
b/A szövetkezeti vezetők, a vezetés szervezete és funkciói 138
A vezetők szerepe és kiválasztásuk 138
A szövetkezet irányításának és vezetésének szerkezete, a hatalom és a felelősség 140
A tagok: tulajdonosok és támogatók 141
Az Igazgatóság és funkciói 142
Az Igazgatóság felügyeleti és gondnoksági funkciója 146
c/A vezetés és a döntés 153
Az igazgatósági ülések 153
A csoportos megbeszélés előnyei 154
A csoport szerkezete és a hatékony döntések 157
A hatékony döntési gyakorlatok és eljárások 159
Döntéshozatal a szövetkezetben 163
A döntési feladat meghatározása 164
A döntési megoldások kidolgozása és értékelése 166
A megoldás kiválasztása és a részletek meghatározása 167
A "csoport gondolkodás" veszélyének elkerülése 169
A tagok szerepe az eredményes szövetkezetben 169
Az igazgatósági tagok feladatai és kötelességei az eredményes szövetkezésben 171
A menedzser és a kulcspozícióban lévő szakemberek feladatai és kötelességei 172
d/ Demokratizmus, hatékonyság és kommunikáció 174
A demokratizmus és a hatékonyság harmonizálása 174
Kommunikáció a szövetkezetekben 175
A kommunikáció problémái 178
A kommunikálás hogyanja 179
4. A szövetkezeti átszerveződés 183
a/ Az átszervezés stratégiája 183
A szövetkezeti átszerveződés előzményei 183
A szövetkezeti átszerveződés stratégiájának szükségessége 184
Az átszerveződés stratégiai alapvetései 186
b/ Egy konkrét "N" szövetkezet átszervezésének stratégiája 188
Az "N" szövetkezet átszervezési és fejlesztési stratégiájának megalapozása 192
Milyen változások válhatok az "N" szövetkezet környezetében? 193
Az "N" szövetkezet elnevezése, értékelése 195
Az "N" szövetkezet céljai és a stratégia 198
Az "N" szövetkezet stratégiájának vázlatos bemutatása 199
5. oktatás és szaktanácsadás 202
a/ A folyamatos képzés a szövetkezés lényegi eleme 202
Oktatás és képzés a szövetkezetből 202
A szövetkezeti oktatás és képzés irányelvei 203
Az oktatási módszerek 204
b/A szaktanácsadás 205
A szövetkezeti szaktanácsadás alapelvei és nehézségei 205
A szaktanácsadók személye 208
A szaktanácsadók képzése 209
A szaktanácsadók gyakorlati munkája 210
I. SZÖVETKEZETI MINTÁK, MODELLEK 212
1. az általános, a falu- és a földbérlő szövetkezeti modellek 212
Az általános szövetkezeti modell 213
Az általános faluszövetkezeti modell 218
A földbérlő szövetkezet 219
2. A tulajdonosi szövetkezeti modell 219
3. A "holding-szerű11 szövetkezeti szerveződés 223
a/Az FM által ajánlott "holding" 223
b/A "holding" típusú modell 229
4. A többcélú szövetkezeti modell 230
5. A szolgáltató szövetkezeti modell 236
6. A gépkör és a géphasználati szövetkezet 236
Gépkör modellek Európában és hazai szervezésük indokoltsága 237
A gépkör működési szabályai 242
A gépkörtől várható előnyök 243
A megalakulás és a vezetés kérdései 244
A gépi szolgáltatások szervezése és díjszabása
A pénzügyi tervezés, a nyilvántartás és a belső ellenőrzés 245
Tanácsok a gépkör megalakulását előkészítőknek 246
A működés válható problémai 248
7. A tejszövetkezeti modell 249
a/ Az FM ajánlotta modellről tömören 249
b/Mi a tejszövetkezet a fejlett országokban? 250
A tej szövetkezetek tevékenységi irányai 252
Kulcskérdés: a tejszövetkezet finanszírozása 253
A tejszövetkezet szervezése 254
8. A zöldség és gyümölcs feldolgozó és értékesítő szövetkezet 259
A szövetkezés célja és a megvalósítás feltételei 259
A szövetkezet lehetséges termelési irányai 260
A szövetkezet főbb szolgáltatásai 261
A szerkezeti struktúra 263
A szövetkezet finanszírozása 264
9. A pinceszövetkezet! modell 267
a/ Az FM javaslatában szereplő minta 267
b/ A PHARE Program keretében kidolgozott pinceszövetkezet 267
Mi a pinceszövetkezet? 267
A pinceszövetkezet eredményességének előfeltételei 268
A pinceszövetkezet szolgáltatásai 270
A vezetési és szervezeti struktúra 271
Az árképzés és a fizetési mód megválasztása 275
Mikor fizessenek? 277
A pinceszövetkezet finanszírozása 278
10. A takarékszövetkezet 280
11. A magyarországi mezőgazdasági szövetkezetek valódisága 281
A törvényi feltételek, a nemzetközi szövetkezeti elvek és a hazai szövetkezetek 281
Az új szövetkezetek jellemzői 283
A szövetkezetek folyamatos átszerveződése, fejlődése 284
III. SZÖVETKEZETEK ALAPSZABÁLY MINTÁI 287
1. A "többcélú" szövetkezet alapszabály mintája 287
2. Kiegészítés a "holding" szövetkezeit modell alapszabály mintájához 312
3. A gépkölcsönző szövetkezet alapszabály mintája 314
4. A tejszövetkezet alapszabály mintája 326
IV. INFORMÁCIÓK 333
1. A magyarországi szövetkezetek regionális és országos szövetségesei 333
2. A szövetkezetek nemzetközi szövetsége (SZNSZ - ICA) 344
FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE 346
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv

A borító kissé elszíneződött, töredezett, a lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
3.280 Ft
2.290 ,-Ft 30
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv

A borító elszíneződött, foltos. Több lapon aláhúzás, jelölés látható.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
2.620 ,-Ft 20
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv

A borítón tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
3.280 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba