A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Művészettörténeti olvasmányok/Vonal és forma/Magyar mustrák

A díszítő tervezés, valamint a rajztanulmány céljaira

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 715 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Három mű egy könyvben. "Művészettörténeti olvasmányok" Singer és Wolfner kiadása, Budapest, 1909; nyomta Budapesti Hírlap nyomdája. "Vonal és forma" Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. könyvkiadóvállalata, Budapest kiadása, kiadási év: 1910; Franklin-Társulat nyomdája nyomása; Néptanítók Könyvtára sorozat 41-42 füzete, XI. évfolyam, 1-2. szám, fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. "Magyar mustrák" kiadási év: 1926, Kir. M. Egyetemi Nyomda nyomása, 105 fekete-fehér táblával.

Előszó

"Művészettörténeti olvasmányok" előszava:

Az újabb művészet történetének írott forrásaiból állítottam össze e könyv anyagát. A művészeti alkotások szemlélete, valamint a reájuk vonatkozó adatok... Tovább

Tartalom

Éber László: Művészettörténeti olvasmányok
Nolai Szent Paulinus: A nolai bazilika festményei 5
Nyssai Szent Gergely: Levél Szent Amphilochioshoz 11
Prokopios: „Épületekről" írt könyvéből 15
Középkori ötvösművek Conquesban 21
Ostiai Leo: Desiderius apát építkezése Monte-Cassinóban 25
'Theophilus Presbyter: „Könyvecske a különféle művészetekről" ... 30
Suger: A saint-denisi apátsági templom 38
Szent Bernát: Levél Guillelmus apáthoz - 44
Az auxerrei székesegyház újjáépítése 48
Az athosi festők kézikönyve 50
Cennino Cennini: „A művészet könyvé"-ből 57
Lorenzo Ghiberti: emlékirataiból 63
Leone Battista Alberti: elméleti irataiból 67
Pienza: II. Pius pápa (Enea Silvio Piccolomini) emlékirataiból ... 75
Leonardo da Vinci: irataiból 83
Matteo Bandello: Leonardo da Vinci Milanóban 100
Dürer Albrecht: iratai . 102
Michelangelo: levelei 115
Francisco d'Ollanda: Rómái beszélgetés 122
Giorgio Vasari: Urbinói Rafael festő és építész élete . 135
Bemard Palissy: Az agyagművesség, annak haszna, a zománczok
és az égetés 163
Carel van Mander: Jan és Hubert van Eyck élete 174
Giovanni Pietro Bellori: Michelangelo Merigi da Caravaggio festő
élete 183
Rubens: levelei 196
Konstantin Huygens: A fiatal Rembrandt 207
Arnold Houbraken: Rembrandt életrajza 212
Francisco Pacheco: Velazquez 220
Marco Boschini: Velázquez Itáliában 225
Filippo Baldinucci: Lorenzo Bernini díszkútja a római Piazza
Navonán 228
André Félibien: A „Mannahullás", Poussin festménye 232
Diderot: A „Salonok"-ból . . 239

Walter Crane: Vonal és forma ford.: Mihalik Gyula
Walter Crane. Irta: Dr. Nádai Pál 9
A szerző előszava 31
Első fejezet. A körvonal eredete és szerepe. - Silhouette. -
A határvonalak megállapítása. - A jellemzés ereje. - Betűalakítás. - A vonalrajz módszerei. - A fokozatos módszer. - A
kalligrafikus módszer. - A segédvonalas módszer. - A japán közvetlen ecsetmódszer. - Az íves módszer. - A szögletes módszer. - A vonal neme. - A mozdulat kifejezése vonallal. - Az anyag kifejezése. - Érzelmek. - A vonal kifejezőképességének fokozatai 33-49
Második fejezet. A vonal nyelve. - Tájszólások. - Különféle
vonalművészek stílusának összehasonlítása. - A vonal fokozatainak sora. - Ábrázolás, írás. -- Vonal és forma viszonya. - Két út. - A grafikai feladat. - A külső. - Az ornamentális feladat. - Tipikus vagy hagyományos kezelés. - Ritmus. - Vonalhálózat a mintarajzolásban. - Falikárpit rajzolása. - Ellenőrző
formák. - Emlékezőtehetség. - Fejlődés a rajzban. - Változatosság az egységben. - Ellensúly. - A vonal logikája. - Visszatérő vonalak és formák. - A sugárzás elve. - A vonal értéke és alkalmazása 50-72
Harmadik fejezet. A vonal megválasztásáról. - A vonal alkalmazása. - Minőség és nyomaték. - A fénykép befolyása. - A hangsúlyozás értéke. - A technikai befolyás. - A művészi feladat. - Az anyag és eszköz befolyása. - Ecsetmunka. - A szén. - Az irón.-A toll 73-89
Negyedik fejezet. A forma megválasztása. - Alapformák.
Térkitöltés. - Csoportosítás. - A forma analógiái. - Tipikus
ornamentális formák. - Ornamentális egységek. - A forma ellenértékei. - Tömegek a rajzban. - Ellentét. - Hasonló és rokonformák variálása. - Az emberi s állati formák felhasználása az ornamentális rajzolásban 90-117
Ötödik fejezet. Az uralkodó és határvonalak, a területek és
hálózatok befolyásáról. - A geometriai dekorativ síkok és hálózatok keletkezéséről. - Az ismétlődő vonal értéke. - Hagyomány. - A kiterjedés. - Az alkalmazkodó-képesség. - Geometriai hálózatok a sikdiszítményben. - Friz és mező. - Mennyezetdíszítés.- Kölcsönhatás 118-141
Hatodik fejezet. A rajzolás alapfeltételei: vonal, forma, tér. -
A szerkezeti és ornamentális vonalak elvei a szerves alakzatokban. - A lomb alakja és tömege. - Háztetők. - A középkori
város. - Szerves és esetleges szépség. - Kompozíció : Szabályos
és szabálytalan. - A vonalas kifejezés ereje. - Tömegek és vonalak viszonya. - A harmonikus kompozíció elvei 142-162
Hetedik fejezet. A forma térbeliségéről. - A térbeliség kifejezésének három módja. - Az ellentét. - Fény és árnyék, mintázás. Az ellentétek és síkok alkalmazása a mintarajzolásban. - Dekoratív relief. - Egyszerű vonalellentét. - A relief kifejezése vonalas árnyékolással. - A forma reliefjének árnyékvonalak által
való kiemelése és ennek különféle hangsúlyozása. - A relief
kifejezése puszta fény- és árnyék útján a körvonal alkalmazása
nélkül. - A fényképezés elve. - A relief kifejezése különböző
sikok és homorú meg domború felületek által az építészeti párkányokon. - Mintázott relief. - A fény és árnyék s a különböző síkok alkalmazása a mintázásban és szobrászatban. - A szobrászati relief egyiptomi rendszere. - Görög és gót architektonikus szobrászat a konstruktív és ornamentális érzék befolyása alatt.-
Szobrászati síremlékek, érmek, pénzek, gemmák. - Firenzei reliefmunkák a tizenötödik századból. - Desiderio di Settiguano 163-194
Nyolcadik fejezet. A relief ábrázolása vonalrajzzal. - Grafikai
és ornamentális cél. - A felszín és a konstruktív valóság. -
Esetleges és lényeges. - A természeti formák ábrázolása és
jelölése a rajzban. - Külső és belső látás 195-210
Kilencedik fejezet. A vonal és forma alkalmazása a különféle
anyagoknak és módszereknek megfelelő rajzban. - Faldiszítés. -
Olasz mesterek freskói. - Modern falfestés. - Falfelület és mintarajzok. - Méret. - A lábazat alsó szegélye. - A lábazat. - A falsík. - A fríz. - A szőnyeg. - Szövetrajz. - Perzsa szőnyegek. - Színes szövetek hatása. - Nyomtatás. - A falkárpit. - Szines üveg ... 211-235
Tizedik fejezet. A vonal és a forma kifejezése a színnel. -
Ugyanazon szín és forma hatása különféle színű alapon.
A színek radiációja. - A fehér körvonal, mint a szines formák kiemelője. - A szín erejének fokozása más színek által.
Kiegészítő színek. Harmónia. - A szinérzék. - A színek arányos elosztása. A tiszta színek jelentősége. - Tónusok és
sikok. - Az idő tónusa. - Minta és festmény. - A festményminta. - De Hoogh és Ver Meer. - Chiaroscuro. - Ver Meer
1632. - Mintafestmények. - Botticelli. - Carlo Crivelli.
Perugino. Tiziano. Paolo Veronese. - F. Madox Brown 236-255

Kovách Géza: Magyar mustrák - A díszítő tervezés, valamint a rajztanulmány céljaira
I. Sorozat.
Sikdiszitményi elemek a növényornamentikai formakörből.
I. Bimbók, végződések 17
II. Virágtípusok, egyszerűbb és fejlesztettebb formáikban .. 18
III. U. a 19
IV. Gazdagabban kiképezett virágok, a bemutatott típusok kereszteződéseiből 20
V. Rozetták 21
VI. Levelek 22
VII. Levélzetek 23
VIII. Egyszerűbb tőelemek 24
IX. Összetettebb tőelemek 25
X. A szívalakból kiképezett tőelemek 26
XI. Bimbó- és virágformák, egy menetű vonalvezetéssel alakítva 27
XII. Rozetták, ugyanezen alakításban 28
XIII. Levélzetfélék, ugyanezen alakításban 29
II. Sorozat.
Elemek és elemcsoportok, tekintettel az imitativ rajztanulmány céljaira.
A) Példák a jellemző foltból való kiinditásra és a fejlesztő vázolásra.
XIV. Az imitativ rajzolás feladatainak fokozatosságát magyarázó ábrák 33
XV. a) Egyszerű zárt formák gyűjteménye, a rajztanulmány kezdő fokára 34
b) Zárt, némi belső tagozással bíró zömök, szimmetrikus formák 34
c) Zárt, némi belső tagozással bíró hosszúkás formák .. 34
d) Ugyanilyen szimmetriátlan alakítások 34
XVI. Bimbószerű formák 35
XVII. Egyszerű formátumok, áttört díszekkel 3ó
XVIII. Levélalakok 37
XIX. Virágalakok, egyszerűbb és összetettebb kiképezésekben 38
XX. Szegélydíszek, keskenyedő övekben 39
XXI. Szimmetriátlan hosszúkás formák
XXII. Virágos ágak, egyszerű jellemző foltokban tartva
XXIII. Palmettaszerű alakítások 42
XXIV. Külömböző formátumok, egyszerűbb és gazdagabb kiképezésekben 43
XXV. Álló tengelyű virágcsoportosítások 44
XXVI. Összetettebb, szimmetriátlan virágos ágak . 45
XXVII. Külömböző összetettebb csoportosítások 46
B) Feladatok a vonalrajz gyakorlására, az egymenetü
vonalas díszítések köréből.
XXVIII. Egyszerű gömbölyded és hosszúkás formák 49
XXIX. Folyódíszek, keskenyedő övekben 50
XXX. Bimbó- és virágformák 51
XXXI. Vegyes alakítások 52
XXXII. Ü. a. 53
III. Sorozat.
Mutatványok folyó- és terülődíszek tervezéséhez, bevezetve geometrikus és konvencionális alakításokkal.
XXXIII. Egyszerű folyódíszek, vonalakból, foltokból . 57
XXXIV. Folyódíszek, sarokmegoldásokkal 58
XXXV. Sarokmegoldások, egymenetű vonaldíszekből 59
XXXVI. Álló helyzetre tervezett folyódíszek 60
XXXVII. Vízszintes menetekre tervezett folyódíszek 61
XXXVIII. Folyódíszek, íves meneteken 62
XXXIX. Keskenyedő övekbe tervezett folyódíszek
XL. Egymenetű vonalas folyódíszek, álló helyzetre tervezve 64
XLI. U. a., vízszintes menetekben 65
XLII. Terülődíszek egyszerűbb példái
XLIII. Álló helyzetre tervezett terülődíszek, sorakoztatott szalagdíszekből
XLIV. Álló helyzetű terülődíszek, derékszögű négyszöges hálón 68
XLV. U. a., kombinált hálón 69
XLVI. U. a., feloldott rhombikus hálón 70
XLVII. Közömbös helyzetre tervezett terülődíszek, négyzetes hálón 71
XLVIII. U. a., négyzetes hálóra kiosztott köröket véve alapul .. 72
XLIX. U. a., hatszöges hálón 73
L. U. a., nyolcszögű hálón 74
IV. Sorozat.
Háromszögeknek, a négyzetnek s néhány többoldalú szabályos sokszögnek díszítése.
LI. A tervezés kiindítását szolgáló kisméretű foltelosztási vázlatok 77
LII. Háromszögek egyszerű és összetettebb díszítései egy- és háromtengelyű megoldásokban 78
LIII. Háromszögek egytengelyű díszítései; példák az izolált pozitív és negatív formákra 79
LIV. Háromszögek díszítései; a szimmetriátlan megoldásoknak
és a mezőkre tagozásnak példái 80
LV. Négyzetek díszítései; 1-2. centralis elrendezésekkel. 3-4.
egytengelyű tervezetekkel, izolált pozitív és izolált negatív
formákkal, 5-6. mezőkre tagozásokkal 81
LVI. Négyzetek díszítései, átlóra állított helyzetnek megfelelőleg 82
LVII. Négyzetek díszítései szimmetriátlan megoldásokkal 83
LVIII. Háromszögek díszítései egymenetű vonalas tervezetekkel 84
LIX. Négyzetek díszítései egvmenetű vonalas tervezetekkel.. 85
LX. Néhány szabályos sokszög díszítése 86
V. Sorozat.
A körformátum díszítése.
A) Mutatványok a tipikus megoldásokra.
LXI. Példák a tervezés kiindítását szolgáló kisméretű vázlatos
foltelosztásokhoz: 1-3. centrális elrendezések, 4-6. egytengelyű tervezetek, 7-9. mezökre tagozások, 10-12. szimmetriátlan megoldások 89
LXII. Egyszerűbb, centrális elrendezésű tervezetek keretezésekkel 90
LXIII. U. a. keretezések nélkül 91
LXIV. összetettebb példák az utóbbiakból 92
LXV. Mezőkre tagozott körformátumok 93
LXYI. Szabad, szimmetriátlan megoldások 94
LXVII. Egymenetű vonalas megoldások, centrális és szimmetriátlan elrendezésekkel 95
B) Egytengelyű, bokorszerüen fejlesztett kördiszitések,
külömbözö követelményeknek megfelelő megoldás-változatokban.
LXVIII. Megoldások, egyetlen kitöltő-forma szerepeltetésével----99
LX1X. Megoldások, kevés, nagy forma alkalmazásával 100
LXX. Nyugodt hatású, feszesen kimért alakítások, szélesen kihagyott alapon 101
LXXI. Zárt formacsoportokkal bíró tervezetek, az alapnak szélesen együtt tartott formában való érvényesítésével 102
LXXII. U. a. keskenyebbre vont negatív formákkal 103
LXXIII. Minimális alap kihagyásával készült tervezetek 104
LXXIV. U. a., erősebb elrészletezéssel 105
LXXV. Vonalvezetésben fokozatosan nagyobb lendületet mutatói alakítások 106
LXXVI. Vonalvezetésben erősen mozgalmas tervezetek, fokozatosan elkeskenyedő formákkal 107
LXXVII. Egymenetű vonalvezetéssel készült kördíszítések 108
LXXVIII. Vibráló hatást mutató tervezetek 109
LXXIX. Megoldás-változatok hasonló foltelosztásból kiindítva,
nagy formákkal, élénk hatásra tervezve 110
LXXX. Adott foltkiosztásnak alternatív megoldásai 111
LXXXI. Hasonló kiindítású tervezetek, erős elrészletezéssel 112
LXXXII. Nagy foltelosztásban azonos, külömbözö elrészletezést mutató példák 113
VI. Sorozat.
Vegyes anyag.
A) Formátumhoz nem kötött díszek.
LXXXIII. Hosszúkás alakok, áttört díszítésekkel 117
LXXXIV. Álló helyzetre tervezett hosszúkás szabad-díszek 118
LXXXV. Különböző szabad alakítások 119
LXXXVI. Záró- és fejdíszek 120
LXXXVII. Vízszintesén kiképezett virágbokor és feliratos címke .. 121
LXXXVIII. Gazdagabban kiképezett sarokdíszek 122
LXXXIX. Egyszerűbb és gazdagabb sarokdíszek, egymenetű vonalvezetéssel 123
XC. Végződések egy- és kétmenetű vonaldíszekből 124
XCI. Vitézkötés-változatok egy- és kétmenetű vonaldíszekből 125
XCII. Fej- és záródíszek egymenetű vonalvezetéssel 126
B) Külömbözö formátumok.
XCIII. Szimmetrikus formátumok, szimmetrikus és szimmetriátlan megoldásokkal 129
XCIV. Áttört díszítések, szimmetrikus és szimmetriátlan formátumokban 130
XCV. Külömbözö formátumok díszítései 131
XCVI. Külömbözö formátumok díszítései egymenetű vonaldíszekkel 132
XCVII. Az ellipszis-formátum díszítése ugyanezen módon 133
C) A téglány díszítése egyszerűbb és gazdagabb kiképezésekben.
XCVIII. Álló helyzetű téglányok egyszerűbb díszítései
XCIX. U. a 137
C. Foltelosztási és tagozási vázlatok, téglányok összetettebb
díszítéseihez; a vázlatnak további kiképezése 138
CI. Fekvő helyzetű tagozott téglányok díszítése 139
CII. Álló helyzetű téglány díszítése 140
CIII. U. a. 141
CIV. Téglányok díszítései egymenetű vonalas tervezetekkel. 142
CV. Téglányformátumba tervezett fejléc, vinyetta és aljazatdísz 143
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem