A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyártáselemzés

Kézirat

Szerző
Lektor
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 220 oldal
Sorozatcím: Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intézete előadássorozatából
Kötetszám: 4718
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Megjelent 169 példányban. 44 fekete-fehér ábrával.

Előszó

A gyártáselemzés olyan új ismeretág, amelyet szerző húsz évvel ezelőtt kezdeményezett, amelynek azonban azóta is még csak egyes részletei váltak közismertté, mint például - bizonyos mértékig -... Tovább

Tartalom

Bevezetés..........................................3
1. Néhány fogalom szóhasználatának rögzítése ..........................11
1.0 Áttekintés .........................................11
1.1 A termelés, illetve a gyártás ..............................................11
1.2 Gyártási elemek és kapcsolódó fogalmak ..........................12
1.2.0 Áttekintés .................................12
1.2.1 Gyártmány (termék), gyártási profil termelési terv ...................12
1.2.2 Technológia ................................................................13
1.2.3 Anyag ............................................................................13
1.2.4 Termelőegységek, termelő berendezések és
gyártóeszközök..........................................13
1.2.5 Elrendezések, területek, kubaturák, épületek és egyéb építmények .....................13
1.2.6 Szervezés, létszámok.............................14
1.2.7 Energia, energiahordozók ..........................14
1.2.8 Nem termelő elemek ................... 15
1.2.9 Gazdasági vonatkozások és gazdasági elemek ... 15
1.3 Munkahely ..............................................15
1.4 Munkatárgy ................................................16
1.5 Gyártási folyamat, gyártási technológia ....................17
1.6 Gyártási rendszerek, elrendezésbe..............................18
1.7 Egyéb szóhasználati kérdésekre vonatkozó megjegyzések 19
2. A gyártáselemzés témakörei ..............................20
2.0 Áttekintés.......................................................20
2.1 A gyártmányokkal, a gyártási profillal és az évi termeléssel kapcsolatos gyártáselemzési témakör ..............20
2.1.0 Áttekintés ...................................20
2.2 A technológiával kapcsolatos gyártáselemzési témakör . 21
2.2.0 Áttekintés ....................................................................21
2. 2.1 A technológiatervezés szerepe az ipartechnikában 21
2.2. 2 A technológiatervezés módszerének megválasztása .................................. 22
2.2.3 A technológiai eljárások megválasztása, gépkiválasztás............................23
2. 2.4 Gépesítés, célgépesítés, automatizálás ........23
2.2.5 A felszerszámozás .........................24
2.3 Az anyagokkal kapcsolatos gyártáselemzési témakör ..25
2.4 A munkával, a munkaidőkkel és tagozódásukkal, a terhelésekkel, kapacitásokkal, a munkahelyek és a termelő berendezések számával kapcsolatos gyártáselemzési
témakör .........................................25
2.5 Telepítés, elrendezés, gyártási rendszerek, területek, kubaturák, építési vonatkozások.....................26
2.5.0 Áttekintés ..................................26
2.5.1 Üzemegységek és részlegek elrendezése, gyártási rendszerek .........................26
2.5.1. 0 Áttekintés ...........................26
2.5.1.1 A gyártási rendszer elvi vonatkozásai ..26
2.5.2 A gyártás folyamatossága és folyamatossági foka.........29
2.5.3 A gyártás zártsága és zártsági foka ..........30
2.5.4 Területek, kubaturák, építési vonatkozások...30
2.6 Szervezet, létszám ................................30
2. 7 Energiák és energiahordozók .......................30
2.8 Nem termelő vonatkozások ........................31
2.9 Gazdasági vonatkozások ............................31
A munka szerepe, a munkaidők, tagozódásuk, terhelések, kapacitások..............31
3.0 Áttekintés ........................................31
3.1 A munkaidő tagozódása .............................33
3.1.1 A munkásidő és az eszközegységidő fogalma..................................33
3.1.2 Munkarend szerinti munkásidőalap és eszközegység-időalap ..............................33
3.1.3 A munkásidő nagyvonalú tagozódása ...........33
3.1.4 Az eszközegységidő nagyvonalú tagozódása .....34
3.. 1.5 Az időnemek ................................37
3.1. 6 Időarányok és időkihasználás .................38
3. 2 Munkaidőmintavétel................................40
3.2.0 Áttekintés ...................................41
3. 2.1 A munkásidőtagozódás mintavétele ............42
3. 2. 2 Az eszközegységidő-tagozódás mintavétele ....42
3. 2.3 A mintavételi körutak szükséges számának meghatározása .....................44
3.3 A terhelések és kapacitások elemzése és tervezése ...49
3.3.1 A terhelésről és kapacitásról általában.........54
3.3. 2 A terhelés tervezése .........................55
3.3.3 Az egyfőkapacitás tervezése ..................55
3.3,. 4 Az egy-eszközegységkapacitás tervezése...56
Gyártási jellemzők és gyártási mutatók............60
Áttekintés.........................60
4.1A gyártmányokkal, a gyártási profillal és az évi termeléssel kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók 63
4.1.0 Áttekintés .......................................................63
1.1 A tömegszerűségről általában ...................63
4-1. 2 Alapvető tömegszerűség és tömegszerűségi fok . 67
4.1. 2.1 A viszonylagos és az abszolút tömegszerűségi fok összehasonlítása .....67
4.1. 2. 2 A viszonylagos alapvető tömegszerűségi fok 67
4.1. 2.3 A megkülönböztető index alkalmazása az alapvető tömegszerűségi fok esetében.....67
4.1. 2.4 Egyszerű, számszerű példa a viszonylagos alapvető tömegszerűségi fok meghatározására ...............#........................68
4.1. 2.5 Az abszolút alapvető tömegszerűségi fok 68
4.1.3 Az alapvető tömegszerűségi fok átlagolása ...... 69
4.1.3.0 Áttekintés ..........................69
4.1.3.1 Az egyszerű átlag-tömegszerűségi fok .. 70
4.1.3.2 Az egyszerű átlag -tömegszerűségi fok egyszerűsített képlete .............71
4.1.3.3 A súlyozott átlag-tömegszerűségi fok ... 72
4.1.3.4 Az összetett átlag-tömegszerűségi fok .. 74
4.1.3.5 A geometriai átlag fokozottabb alkalmazásának lehetősége a tömegszerűségi fok átlagolásában ..................74
4.1.3.6 Az abszolút alapvető tömegszerűségi fokértékek átlagolása.......................74
4.1.4 A többi műveletalapú tömegszerűségi mutató ... 75.
4.1.4. 0 Áttekintés .......................... 75
4.1.4.1 A műveletegyszerűségi mutató ................75
4.1.4.2 A szakadatlansági mutató...............77
4.1.4.3 Az ismétlődési mutató .........................78
4.1.4.4 A kombinált tömegszerűségi fok ............80
4.1.5 A globális tömegszerűségi mutatók ... ...... 82
4.1.5.0 Áttekintés ................................82
4.1.5.1 Hasonlósági mutató ................... 82
4.1.5.2 Többszörösségi mutató .................... 85
4.1.5.3 Homogenitási mutató .................86
4.1.6 A termelési volumen ........................89
4.1.7 A termelékenység......................................90
4.1.8 A befejezettség..............................................91
4.1.9 A gyártmány jellemzői. A gyártmánynagyság és gyártmányegyszerűség ........91
4.2 A technológiával kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók ......................92
4.2.0 Áttekintés ............92
4.2.1 A gépesítettség és automatizáltság ........93
4. 2.1.0 Áttekintés ......................... 93
4. 2.1.1 A dolgozók bérköltsége és az energiaköltség egybevetésén alapuló egyesített
gépesítettségi és automatizáltsági mutatók............95
4. 2.1. 2 A hajtóenergiaköltség és a teljes termelési költség arányát kifejező, egyesített
gépesítettségi és automatizáltsági mutató 95
4. 2.1.3 Egy fő munkásra és egy darab termelő
berendezésre jutó évi energiafogyasztáson alapuló egyesített gépesítettségi és
automatizáltsági mutató ..........................9g
4.2.1.4 Külön gépesítettségi és külön automatizáltsági mutatók ............................97
4. 2.1.5 Az egy főre jutó termelő berendezés érték mutató ............97
4.2. 2 A felszerszámozottság .........................................98
4.2.3 A technológiai korszerűség ......................................98
4.3 Az anyaggal kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók 99
4.4 A munkahelyekkel, a termelőberendezésekkel, ezek kapacitásával és a gyártóeszközökkel kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók ..................................100
4.4. 0 Áttekintés ......................................................100
4.4.1 Az idő szerinti kapacitáskihasználás........... 101
4.4.1.0 Áttekintés ..................................101
4.4.1.1 A munkás időalap, illetve 9 munkásidőkapacitás kihasználásának mérése és
elemzése munkaidőmintavétellel ............102
4.4.1.2 Az eszközegység időalap, illetve az eszközegység időkapacitás kihasználása 103
4.4. 2 A beépített teljesítmény (fogyasztás) szerinti kapacitáskihasználás ......106
4.5 Az elrendezésekkel, a területekkel, a kubaturákkal, az épületekkel és építményekkel kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók ....................................107
4.5.0 Áttekintés ....................................................................107
4.5.1 A gyártás folyamatossága .......................107
4.5.2 A gyártás zártsága .....................................108
4.5.3 A gyártás területkihasználása..................................110
4.5.4 A gyártás kubatura-, illetve épületkihasználása . 110
4.6 A szervezettel és létszámokkal kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók .......111
4.6.0 Áttekintés ............................................111
4.6.1 A műszaki és ügyviteli dolgozók eszközellátottsága.................112
4.6.2 A műszaki és ügyviteli dolgozók munkaerejének hasznosítása ...................112
4.6.3 A dolgozók összlétszáma ..........................................113
4. 7 Az energiákkal és energiahordozókkal kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók...113
4.8 A nem termelő elemekkel kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók ......113
4.9 A gazdasági vonatkozásokkal kapcsolatos gyártási jellemzők és mutatók...........115
4.9.0 Áttekintés ...................................115
4. 9.1 A gazdasági hatékonyság szerepe egyszerű gazdaságossági elemzés esetén.....115
4.9. 2 Összehasonlító gazdasági elemzés ................118
5. Intervariációs (I.V.) esetsorrendi eloszlás.
Az intervariációs (I.V.) gyártáselemzés egyik fő eszköze . 120
5.0 Áttekintés............................. 120
5.0.1 Az intervariációs (I.V) gyártáselemzésről és az
esetsorrendi eloszlás szerepéről általában............120
5.0.2 Az esetsorrend szerinti eloszlás itt tárgyalt alkalmazásának néhány előzménye ...126
5.0.3 Az intervariációs (I.V.) esetsorrendi (természetes) eloszlás alkalmazásának célszerűsége............127
5.0.4 A további tárgyalás leszűkítése................................127
5.0.5 Az összehasonlítási lehetőségek, melyeket az esetsorrendi (természetes) eloszlás nyújt..............128
. 5.1 A súlyozás ...............................................128
5.1.1 A súlyozás indokoltsága ..................................128
5.1. 2 Súlyozási számok.................................129
5.1.3 A súlyozás módja .................................129
5.-2 Eredeti és elméleti eloszlás és eloszlási görbe ..............132
5.2.1 Az eredeti és az elméleti eloszlás lényege ..........132
5. 2. 2 Az eredeti és az elméleti eloszlás értékeinek jelölésbeli megkülönböztetése ......133
5.2.3 Az eloszlás szélső értékei, a szélső érték-arány ...............133
5.2.4 Értékhalmazok és geometriai átlagértékek.....134
5.2.5 A geometriai átlagok alkalmazásának fontossága . 135
5.3 Az elméleti esetsorrendi természetes eloszlás egyenlete 137
5.3.1 Az egyenlet kialakításáról általában.............137
5.3.2 Az elméleti esetsorrendi természetes eloszlás egyenlete ...........137
5.4 Az elméleti átlagok és birelativák .........................141
5.4.0 Áttekintés....................................................................141
5.4.1 Az elméleti teljes átlag ............................................141
5.4.2 Az elméleti felső átlag ..............................................143
5.4.3 Az elméleti alsó átlag ..............................................143
5.4.4 A birelativa.......................
5.5 Az aszimmetriával kapcsolatos kérdések .... ............145
5.5.1 Az aszimmetria kitevő, a és az M osztópontban mutatkozó abszcisszaérték, közötti összefüggés 145
5.5.2 Az eloszlások néhány jellegzetessége és a szimmetrikus eloszlás, mint speciális határeset. 146
5. 6 Az elméleti eloszlás és eloszlási görbe meghatározása 147
5.6.1 A legjobb megközelítést biztosító kiinduló egyenlet 147
5. 6. 2 Az elvi kiindulási egyenlet parciális differenciálásának eredménye ..........149
Az elméleti eloszlás egyenlete három fő paraméterének grafikus meghatározása..150
5.7 Az eloszlási görbe tükörképszerű "megfordítása" ..........154
6. Intervariációs törvényszerűség kutatása ..................................155
6.0 Áttekintés..........................................155
6.1 Az alapot a gyakorlati adatok alkotják................................157
6.2 Az intervariációs koncepció, kétféle "hordozó" alapelemei .............158
6.3 Az esetsorrendi eloszlások ..................................................159
6.4 Az esetegyenletek ..............................................................159
6.5 Megfelelő matematikai módszer szükségességéről..........163
6.6 Az "elemzési egyenletrendszer" lényege és alakja .... 164
6.7 Az esetsorrendek, mint "fejlettségi sorrendek, mint "fejlettségi sorrendek".....167
.6.8 Gyártási alapadat-arányok alkalmazása ............................167
6.9 Változó értékű intervariációs kitevő feltételezése ..........168

Mihályfi Pál

Mihályfi Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mihályfi Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyártáselemzés Gyártáselemzés Gyártáselemzés Gyártáselemzés

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopott, elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba