707.996

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csángók

Szerző
Szerkesztő
Turul Szövetség Könyv- és Lapterjesztő Kft. (Budapest)
Fűzött kemény papírkötés , 412 oldal
Sorozatcím: Bolyai könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált. Térkép mellékletekkel.

Tartalom

Előszó5
Kik a csángók és hol laknak?11
A csángó néven nevezett magyarság. Magyarság a Kárpátokon kívül11
A Kárpátokon kívüli terület története körvonalaiban13
Hogy kerültek magyarok a Kárpátokon kívüli területre?24
A legrégibb magyarok a Kárpátokon kívül25
Hagyományt nem tudunk róluk25
Elméletek származásukról. A kun elmélet26
A jezsuita történészek s a régiek, Gegő, Jerney kun elmélete, s megdőlése 26
Az újabb, Weigand, Munkácsi-féle kun elmélet és cáfolata38
Mi lehet igaz a kun elméletből?43
Pozitivista kutatók eredményei45
Karácsonyi hibás huszita származtatása45
Auner a rosetti eredménye46
A népiségtudomány módszere és eredményei a Kárpátokon kívüli magyarság kutatásában53
Weigand módszere: folyónévkutatás a Kárpátok déli lejtőin és eredménye54
Lükő helynévkutatása s következtetése Szörénységben 57
Havaselve s az egykori Sácueni megye magyar nyomai s ezek megfejtésének kísérlete61
A moldvai magyarság legrégibb képének rekonstruálása77
Összefoglalás: a legrégibb magyarok származása a Kárpátokon kívülre terjedt középkori magyarságból88
Vallási üldözöttek96
Husziták Moldvába űzése és menekedése97
Más vallási üldözöttek102
Politikai üldözöttek103
Kuruc bujdosók Havaselvén s Moldvában104
48-as emigránsok Oláhországban106
A székelyek kivándorlása110
A régi székelység: a trónörökös királyi népe110
Az első kivándorlási adatok a XV., XVI., XVII. századból112
A kivándorlás külső okai: az oláh földek jósága s az oláh vajdák csalogatása. A legrégibb kivándorlók útja a sloboziákba116
A belső okok: legjellegézetesebbek a XVIII. században120
Gazdasági bajok: a századeleji éhinség, dögvész, nyomor122
Idegen, értetlen hatalom a székelyek fölött. Mária Terézia adóreformja127
A székelység lelki kettéválása. Határőrségszervezés 1762-ben, mint "jobbágyfelszabadítás számba menő akció"127
Egy névtelen felirata a kivándorlás okairól131
Az e századi kivándorlók megtelepedési helyei Moldvában. A bukovinai székely falvak kialakulása137
Az újabb időkben történt kivándorlások s azok jellemző tünetei140
A XIX. század elején s 1848 után142
A századfordulói "székely kivándorlás"145
A világháború utáni magyar népmozgalom Erdélyből a Regátba. A kivándorló székelyek: a románok szolganépe151
Hogy alakult a magyarok sorsa a Kárpátokon kívül?154
A középkorban155
Kutatás indirekt módszerrel: következtetés az oláéh nyelv középkori magyar jövevény szavaiból155
Direkt úton kapott adatok: a magyarság egyházi berendezkedése, kolostori kultúrája171
A Kárpátokon kívüli és belüli magyarság érintkezése és közlekedése, mint újabb érv a Kárpátokon kívüli magyarok származására175
Az újkorban178
A moldvai magyarság sorsa178
Kipusztul a városokból, fajtáját tisztán megőrzi a falvakban. Magyar nyelvét fokozatosan veszti. Magyarságának mai kritériumai178
Egyházi története190
Az újkor elején kipusztulnak fölüle a magyar papok. Bandinus helyzetképe a XVII. sz. közepéről192
Az olasz misszionáriusok munkája 1620-tól kezdve, magyar papok nélkül201
A XX. századtól a moldvai katholikus magyarok az uniós politika áldozatai209
A bukovinai magyarok sorsa: szaporodása219
A kivándorlók sorsa222
Keresletük222
Elszóródásuk, elrománosodásuk. A monarchia konzulátusainak a bűne225
Katholikus szervezésük nem lehetséges231
Magyarnak maradásuk egyetlen lehetősége: a ref. egyházakban, szervezetekben való tömörülés235
Hányan mentek a Kárpátokon kívülre s hogy szaporodtak ott a magyarok?242
A moldvai magyarság számbeli adatai243
A bukovinai székelyek pontos statisztikája249
Oláhországi magyarok, kivándorlók adatai250
Milyenek a Kárpátokon kívüli magyarok?256
Külsejük, környezetük, ahogy kutatók, utazók látták256
A moldvai magyarságé256
A bukovinai székelyek azonosak a székelyföldiekkel263
A kivándorlók típusa263
Lelkük dalaikban s meséikben261
Moldvai csángó mese s dalok 264
A bukovinai székely dalokból281
Oláhországi kivándorlók egy táncrigmusa285
Hogy gondolkoztunk a Kárpátokon kívüli magyarokról, s mit tettünk értük?288
E kérdés kutatásának a lehetősége: a közvélemény kialakulásától kezdve288
A XVIII. század kalandos érdeklődése a "kilső magyarok" iránt289
A múlt századközépi Magyarország gondoskodása és aggódása az elszakadt magyarokért290
A századfordulói csángó-visszatelepítések299
A liberális Magyarország és a székely kivándorlás308
Győrffy István csángókra vonatkozó tervei a világháború idején 310
A csángók sorsának nagy pillanata: egy országban az erdélyi magyarsággal314
Utószó318
Bibliográfia330
Név- és tárgymutató400
Tartalom-mutató408

Mikecs László

Mikecs László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mikecs László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem