A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

MIKOLAJ REJ
Az olvasóhoz (Tandori Dezső)7
Rövid beszélgetés három személy, az Úr, a Bíró és a Plébános között... (Tandori Dezső)8
Állatkert
Sigismund Augustus (Tandori Dezső)17
Naglowicei Mikolaj Rej (Tandori Dezső)18
Jan Kochanowski (Tandori Dezső)19
Petrus Roizius, a spanyol (Tandori Dezső)19
A királyról vagy bárki elöljáróról (Tandori Dezső)20
A várispán (Tandori Dezső)20
A várnagy (Tandori Dezső)21
A vicispán (Tandori Dezső)21
A pápa (Tandori Dezső)22
Az infula (Tandori Dezső)22
Az apát urak (Tandori Dezső)23
A barát (Tandori Dezső)23
Zsigmond, a krakkói vár harangja (Tandori Dezső)24
Sacra - Rómának (Tandori Dezső)24
Vásárfia (Tandori Dezső)25
A mise (Tandori Dezső)25
Ereklyék (Tandori Dezső)26
Doktor Luther Márton (Tandori Dezső)26
Koronatanács (Tandori Dezső)27
A lengyel korona követei (Tandori Dezső)27
A krakkói Kollégium (Tandori Dezső)28
A nyulacska - akár a szegény pór (Tandori Dezső)28
Kópéságok
Aki a király gyűrűit nem adta vissza (Tandori Dezső)31
Az úrnő két vendége (Tandori Dezső)31
A pap, aki a királynál mosdott, de otthon étkezett (Tandori Dezső)32
A plébános, aki a temetőbe temette kutyáját (Tandori Dezső)32
Aki nem akart gyónni, mert az asszonya már meggyónt (Tandori Dezső) 32
Az isteni kenyérszaporítás (Tandori Dezső)33
A gyónó polgárok (Tandori Dezső)34
Akik a medve bőrére ittak volna előre (Tandori Dezső)34
Magas fán a lengyel szakács (Tandori Dezső)35
A parasztról, aki megnősült (Tandori Dezső)35
Aki farkas vezeklésére a feleségét adta (Tandori Dezső)36
A barát, aki lányt igézett volna, pórul járt (Tandori Dezső)36
Ahol szalma van, mag is van (Tandori Dezső)37
A bíró, aki elvett kocsit, lovat (Tandori Dezső)37
Apoftegmák
Az igazi nemességről (Tandori Dezső)41
Rövidebb apoftegmák
Az úr és a plébános (Tandori Dezső)45
Búcsú a világtól
A világhoz, beszély annak dolgairól (Tandori Dezső)49
Dávid zsoltáros könyvéből
A hatvanharmadik zsoltár (Tandori Dezső)53
Az apokalipszisből
Az Úr zörget ajtónkon (Tandori Dezső)57
Tükör
A hálaadókhoz (Tandori Dezső)61
Az Istenhez (Tandori Dezső)61
JAN KOCHANOWSKI
Múzsa (Tandori Dezső)65
Ódák
I. óda (Tandori Dezső)71
II. óda (Tandori Dezső)72
XII. óda (Tandori Dezső) 73
Epinikion, vagyis győzelmi himnusz Báthori Istvánhoz (Tandori Dezső) 79
Dalok
ELSŐ KÖNYV
VII. dal (Jön az idő, nincs mentség, mikor el kell válnunk...) (Tandori Dezső)107
IX. dal (Nagy jó kedvünk sora van...) (Tandori Dezső)108
XII. dal (Nézd, hogy fehérlik a hó hegyeinken...) (Kerényi Grácia)113
MÁSODIK KÖNYV
V. dal (Tandori Dezső)110
XII. dal (Ki tagadná, amikor letagadhatatlan...) (Tandori Dezső)113
XIV. dal (Rónay György)114
XIX. dal (Tandori Dezső) 115
XXII. dal (Kerényi Grácia 116
XXIV. dal (Tandori Dezső)116
XXV. dal (Rónay György)118
Szentjánosesti máglyadal (Szabó Lőrinc és Tandori Dezső)119
TÖREDÉKEK
VII. dal (Átok veled! Hát nem akarsz szeretni...) (Tandori Dezső)125
IX. dal (Aki nem hisz szavamnak, higgyjen a szemének...) (Tandori Dezső)126
Dávid zsoltárai
Őkegyelmességének, Isten kegyelméből a krakkói püspöknek etc... (Tandori Dezső)129
XXII. zsoltár (Tandori Dezső)130
CXXX. zsoltár (Tandori Dezső)133
CXXXVII. zsoltár (Tandori Dezső)135
CXXXIX. zsoltár (Tandori Dezső)136
Gyászdalok (Szabó Lőrinc és Tandori Dezső)139
Apró-cseprő
ELSŐ KÖNYV
A jövevényhez (Tandori Dezső)167
Könyveimre (Tandori Dezső)167
Az emberi életről (Gondolj akármit: oly apró-cseprő...) (Tandori Dezső)168
Anakreónból (Hadd szólítlak énekemmel...) (Tandori Dezső)168
Hannáról (Mit is mondhatnék szökevény szívemre...) (Tandori Dezső) 169
Pálhoz (Tandori Dezső)169
Az álom (Tandori Dezső)170
A hölgyhöz (Hölgyem, jeles erényed: szépséged hű párja...) (Tandori Dezső)170
A felelőtlenre (Tandori Dezső)170
A szószegőre (Tandori Dezső)171
A szenteskedőre (Tandori Dezső)171
Mikolaj Firlejhez (Tandori Dezső)171
Jakabhoz (Tandori Dezső)172
A féltékenységről (Tandori Dezső)172
Anakreónból (Nem szeretni: kietlen, szeretni: tűz katlan...) (Tandori Dezső)172
A vánkosra (Tandori Dezső)173
A szentatyára (Tandori Dezső)173
A zsugorira (Tandori Dezső)174
Mátéra (Tandori Dezső)174
A ház gazdájára (Tandori Dezső)174
A matematikusra (Tandori Dezső)175
A papról (Tandori Dezső)175
Az ivókért (Tandori Dezső)175
A prelátusról (Tandori Dezső)176
Hannáról (Hegy szökken, tűzdelve fákkal...) (Tandori Dezső)176
P(awel) Stepkowskihoz (Tandori Dezső)177
A sokali sírokra (Tandori Dezső)177
A spanyol doktorról (Tandori Dezső)178
A lengyel nemesről (Tandori Dezső)178
A fiatalságra (Tandori Dezső)179
Az öregségre (Tandori Dezső)179
A halálra (Tandori Dezső)179
A hölgyhöz (Nevedet, hölgyem, örömmel idézem...) (Tandori Dezső) 179
Az emberi életről (Te végtelennél messzebb, te örök gondolat) (Károlyi Amy) 180
MÁSODIK KÖNYV
A múzsákhoz (Tandori Dezső)181
Hedvighez (Tandori Dezső)181
A válásról (Tandori Dezső)182
Sírfelirat Sobiechnak (Tandori Dezső)182
A hársfára (Tandori Dezső)182
A kapzsira (Tandori Dezső)183
Bak (Tandori Dezső)183
A káplánról (A királyné szentmisét hallgatna - s a káplán...) (Tandori Dezső)184
A prédikátorról (Károlyi Amy)184
Apró-cseprőimhez (Apró-cseprő dolgaim, születvén eleddig...) (Tandori Dezső)184
A leányhoz (Add, amiből ki nem fogysz, bármennyit is adnál...) (Tandori Dezső)185
Apró-cseprőimhez (A bortól mentsen Isten, árt az egészségnek) (Károlyi Amy)185
Bélushoz (Tandori Dezső) 186
Az álomhoz (Károlyi Amy)186
A viselkedésre (Tandori Dezső)187
Endréhez (Tandori Dezső)187
Hannához (Ujjadon gyémánt ragyog, kovakő a szíved...) (Tandori Dezső) 188
A részeges vénasszony sírfelirata (Tandori Dezső)189
A leányhoz (Honnét tudjam, merre jársz, szépséges leánykám...) (Tandori Dezső)189
Verseimhez (Károlyi Amy)190
Annához (Tegnap, míg vártam: "Ígérted - betelne...") (Tandori Dezső)190
Anakreónból (Hegyalji csikó, szép ferde szemedben...) (Tandori Dezső)191
Annához (Királyi rangú - tisztesség ne essék...) (Tandori Dezső)191
Rómáról (Tandori Dezső) 192
A varsói hídra (Tandori Dezső)192
HARMADIK KÖNYV
A hegyekhez és erdőkhöz (Rónay György)193
Az Úrhoz (Csak Isten látja, mit gondol az ember...) (Tandori Dezső)194
Anakreónból (Arany sose vonzott engem...) (Tandori Dezső)194
A hársfa szól (Szabó Lőrinc)195
A szerelemhez (Rónay György)196
Verseimről (Tandori Dezső)196
Ad reginam (Tandori Dezső)197
Jánoshoz (Szenvedj, János - érdemeled! De eljön az óra...) (Tandori Dezső)197
St. Wapowskihoz (Tandori Dezső)198
Apró-cseprőimhez (Ti kedves apróságok, ti sok kis költemény...) (Károlyi Amy) 199
Jánoshoz (Ha öröm az erényes halandó szívének) (Tandori Dezső) 199
A szerelemről (Tandori Dezső)201
A czarnolasi házra (Tandori Dezső)201
Az Úrhoz (Uram, megengedd, mindig jóra lennünk...) (Tandori Dezső)201
Katkához (Tandori Dezső)202
Sírfelirat Stanislaw Strusnak (Tandori Dezső)202
Az egészségre (Tandori Dezső)202
Sírfelirat Rozinának (Tandori Dezső)203
A káplánról (Ha a törvény nem enged papnak feleséget...) (Tandori Dezső) 204
A bohóc (Károlyi Amy)204
Márkusról (Tandori Dezső)204
A hitszónokhoz (Tandori Dezső)205
Imádság esőért (Tandori Dezső)205
Isten játéka az ember (Tandori Dezső)206
A leányhoz (Ne fuss el előlem, szépséges szép leány...) (Károly Amy)206
Paraszti fricska (Tandori Dezső)207
MIKOLAJ SEP SZARZYNKSI
Felirat a halál szobor- vagy képmására (Tandori Dezső)211
I. szonett (Tandori Dezső)212
II. szonett (Tandori Dezső)213
III. szonett (Tandori Dezső)214
IV. szonett (Kálnoky László)215
V. szonett (Tandori Dezső)216
Az LVI. zsoltár III. éneke - parafrázis (Tandori Dezső)217
IV. ének (Tandori Dezső)219
V. ének, az LXX. zsoltárhoz hasonló (Tandori Dezső) 220
V. ének, Friduszról (Tandori Dezső)222
VI. ének, Strusról (Tandori Dezső) 224
VII. ének (Tandori Dezső)225
VIII. ének (Tandori Dezső)228
IX. ének (Weöres Sándor)229
Sírfelirat egy hajadonnak (Weöres Sándor)230
Apróság Martialisból (Weöres Sándor)230
Apróság ugyanabból (Weöres Sándor)231
Báthori István lengyel király képmására (Weöres Sándor)231
Ugyanő másik képmására (Weöres Sándor)231
Sírvers Merész Boleszláv lengyel királynak (Weöres Sándor)232
Cupido szobra (Weöres Sándor)233
Fortuna szobra (Weöres Sándor)234
Kolinda Zosiához (Weöres Sándor)235
Csekélység Zosiához (Weöres Sándor)236
Zosiához (Weöres Sándor)237
Kasiáról és Anusiáról (Weöres Sándor)238
Kasiához (Weöres Sándor)238
Anusiához (Weöres Sándor)239
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei

A védőborító kissé kopottas, elszíneződött, sérült. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei Mikolaj Rej/Jan Kochanowski/Mikolaj Sep Szarzynski versei

A védőborító foltos.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba
konyv