Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.707

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mikroelektronikai berendezés-orientált áramkörök tervezése

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Integrált áramkörök tervezése és gyártása
Bevezetés9
Az elektronika fejlődése és ennek néhány következménye10
A mikroelektronikai technológiák néhány jellemzője18
Technológia, géppark18
Eszköz, eszközfizika24
Áramkörcsaládok25
Igényfelmérés29
Rendszertervezés29
Áramkörtervezés29
Lay-out tervezés29
Maszkkészítés29
Szelettechnológia30
Tokozás30
Tesztelés30
Felhasználási dokumentáció31
Fogyasztóintegrált áramkörök típusai és előállításuk32
Előregyártott áramkörök33
Előretervezett áramkörök36
A teljesen fogyasztói áramkör36
Napjaink elektronikus rendszereinek tervezése37
Tranzisztorok működése
Félvezető alapok44
Elemi és adalékolt félvezetők44
Transzportegyeneltek47
Folytonossági egyenletek53
Poisson- és összáram egyenletek55
Félvezető rétegek négyzetes ellenállása55
Pn átmenet58
A pn-átmenet statikus viszonyai58
Nyitókarakterisztika és paraméterei62
Zárókarakterisztika és paraméterei64
A pn-átmenet dinamikus viselkedése69
MOS-tranzisztor73
Felületfizikai alapok73
A MOS-struktúra vizsgálata. MOS-kapacitás75
A küszöbfeszültség meghatározása79
A MOS-tranzisztor felépítése, fajtái81
A MOS-tranzisztor karakterisztikái83
A MOS-tranzisztor belső potenciáleloszlási viszonyai. A telítéses üzemmód vizsgálata87
A MOS-tranzisztor egometriai és áramköri jellemzőinek kapcsolata. Tranzisztor méretezés89
A MOS-tranzisztor dinamikus tulajdonságai91
Arányos méretcsökkentés (scaling down). Rövid és keskeny csatornájú MOS-tranzisztorok93
A bipoláris tranzisztor99
A tranzisztor felépítése, üzemállapotai, áramai99
Áramerősítési tényező, driftfaktor101
Az ideális tranzisztor emitteráramának meghatározása. Az Ebers-Moll modell103
Közös emitteres kapcsolás és karakterisztikái106
A tranzisztor frekvenciafüggésének jellemzése109
Az áramerősítés munkapontfüggése110
Kimenővezetés és visszahatás111
A tranzisztor kapcsolóüzeme113
Logikai alapáramkörök I-II.
MOS logikai áramkörök alapfogalmai124
Digitális kapukkal kapcsolatos fogalmak124
MOS áramköri családok125
Az inverterlánc statikus zavarvédelmi modelljei. A logiakai szintek szélső értékei126
Jelterjedés inverterláncon131
Passzív terhelésű inverter alapáramkörök139
Telítéses inverter140
Trióda típusú inverter147
Kiürítéses terhelésű inverter155
A kapcsolási idők számítása160
Aktív terhelésű inverterek175
A CMOS inverter175
Dinamikus inverterek és léptető-regiszterek182
Gyorsított inverterek, bufferek191
Az utánhúzó (bootstrap) inverter191
Az ellenütemű inverter193
Három-állapotú inverterek200
Illesztő (I/O) elemek201
Logikai kapuk kialakítása205
Passzív terhelésű kapuk205
CMOS kapuáramkörök212
Dekóder és multiplexer áramkörök219
Dekóder áramkörök219
Multiplexer áramkör220
Hazárd jelenségek221
Kétállapotú áramkörök224
A kétállapotú áramkörök, mint elemi sorrendi hálózatok224
A tárolók alapeleme227
Statius tárolók228
Dinamikus jellegű elemet alkalmazó tárolók250
A tárolók alapállapotának beállítása254
A tárolók átalakítása255
Az órajelek elcsúszása256
Monostabil jellegű áramkörök258
Schottky-TTL áramkörök262
A bipoláris tranzisztor kapcsoló üzeme262
Telítésgátolt kapcsoló üzem267
Schottky-TTL alapkapcsolások268
Schottky DTL alapkapcsolások271
ECL áramkörök
Az ECL technikai alapelvei273
Az ECL alapinverter275
Az ECL kapuk és a logikai tervezés277
Az I2L áramkörök281
Az I2L kapu áramköri felépítése281
Az I2L struktúra285
Az I2L struktúra gyakorlati kivitelezése287
Kapcsolási idők289
Bonyolultabb logikai funkciók kialakítása292
Függelék294
Logikai rendszerek
Bevezetés311
Kombinációs és szekvenciális rendszerek leírása313
Előzetes megoldások313
Logikai függvények és leírásuk316
Logikai függvények fajtái319
Absztrakt automaták és leírásuk323
Automata típusok, automaták összekapcsolása328
Logikai áramkörök, kapcsolók, jelölések331
Logikai áramkörök331
Kapcsoló elemek működése logikai alapáramkörökben332
Szimbolikus jelölések336
Kombinációs hálózatok jellemzői, tervezés341
Logikai algebra, függvény alakok, műveletek V-K táblákkal342
Hazardok347
Részben meghatározott feladatok351
Kapcsolókból felépülő hálózatok tervezési kérdései353
Kapukból felépülő hálózatok tervezési kérdései360
Kapcsolókból felépülő reiteratív struktúrájú hálózatok370
Mátrix struktúrájú kombinációs hálózatok371
Szekvenciális hálózatok jellemzői, tervezés375
Aszinkron szekvenciális hálózatok jellemzői377
Tároló elemek381
Szinkron szekvenciális hálózatok jellemzői393
Megadott strukúrájú szinkron hálózatok tervezése393
Előzetesen meg nem adott struktúrájú szinkron hálózatok tervezése394
PLA399
Aszinkron szekvenciális hálózatok tervezése402
Logikai hálózatokból felépülő funkcionális egységek410
Logikai rendszerek analítésének eszköztára: a szimuláció módszerei418
A szimuláció szintje420
A logikai szimulációs eszközök típusai absztrakciós szint szempontjából422
A logikai szimuláció állapotreprezentációs módszerei422
A logikai szimuláció időreprezentációs módszerei427
Fizkai paraméterek figyelembevétele429
Az ember-gép kommunikáció kérdései431
Függelék I.432
Logikai szimulációs programrendszere szolgáltatások ismertetése egy konkrét példán432
Függelék II.442
Szimulációs vizsgálatok végrehajtása442
Digitális integrált áramkörök specifikálása
Bevezetés
Áramkörök hardware leírásának célja, a leírás szintjei és tartalma458
A funkcionális specifikáció elemei459
A hardware leíró nyelvek alkalmazási területei459
A hardware specifikálás és leírása460
Külső specifikáció és strukturális leírás460
A külső specifikáció ellenőrzése teljességre és ellentmondásmentességre461
A specifikációs szabályokkal szemben támasztott követelmények461
A leírónyelv jellemzői461
A specifikáció leírásának CARS nyelvi elemei462
A bemeneti jelek megadása463
Kimeneti jelek megadása464
Sínek megadása465
A bemeneti események466
Összetett események468
Bemeneti események szintaktikai keretszerkezete473
Kimeneti események474
Az időbeni leírás általánosításának nyelvi eszköze483
A típus felépítése487
A struktúra leírásának nyelvi eszközei488
Többszintű hierarchikus specifikációs és a tervezési folyamat492
A specifikáció leírásának és ellenőrzésének számítógépes támogatása493
Bemenő jelsorozatok definiálása493
A leírások szimulációja, az eredmények kiíratása, a szimulációk eredményeinek összevetése494
Működtető jelsorozatok, tesztelés494
Függelék
A BNF jelölésrendszer rövid ismertetése495
Az U400 könyvtár elemeinek leírása495
Digitális integrált áramkörök ellenőrző vizsgálatai
Bevezetés519
Vizsgálati jellemzők520
Egyenáramú paraméterek520
Dinamikus paraméterek522
A logikai funkció ellenőrzése524
Nagybonyolultságú integrált áramkörök funkcionális vizsgálata525
A teljes teszt kérdése525
Hibamodellek526
Intermittens hibák529
Vizsgálati módszerek általános kérdései531
Tesztelő berendezések felépítése és működése542
A kapcsolómátrixos mérőautomata543
A félalgoritmikus rendszerű mérőautomata544
Az integrált áramkörök befogása és továbbítása557
A vezérlés és programozás kérdései559
A vezérlő számítógép feladatai559
A tesztprogram elkészítése563
Technológiai alapok
Bevezetés572
Az integrált áramkörök előállításához szükséges Si-alapanyag jellemzői578
Az integrált áramköri struktura kialakítása Si-egykristályszeleten582
Rétegkészítési műveletek582
Litográfia592
Adalékolási eljárások (diffúzió, ionimplantáció)595
Rétegeltávolítás597
Bázistechnológiák (bipoláris és MOS-IC technológiák)599
A Si-szelettechnológia megbízhatóságát, kihozatalát befolyásoló tényezők609
Si-szeletek darabolása610
Tokozási konstrukció és technológia612
A tokkonstrukció alapvető szempontjai614
Műanyag tok616
Fém-üveg tok622
Kerámia tok623
Fémezett műanyag szalagra szerelt IC chipek628
Chip tartó (Chip Carrier = CC) tokok630
Irodalomjegyzék633
Layout tervezés I.
A layouttervezés helye az integrált áramkörök konstrukciójában638
Maszkok mintázatának kialakítása641
Geometriai tervezési szabályok644
A layouttervezés helye az integrált áramkörök fizikai tervezésében649
Integrált áramkörök layouttervezése653
Cellatervezés657
Chiptervezés677
Számítógépes layouttervezés695
A kézi tervezés és grafikai segédeszközei695
A kézi tervezést támogató hardware-eszközök697
A grafikus leíró nyelv703
Interaktív grafikus layoutszerkesztés712
Automatikus layouttervező program718
Számítógépes integrált áramköri tervezőrendszerek722
Layout tervezés II.
Berendezésorientált áramkörök megvalósítási formái730
Előgyártott áramkörök730
Cellakönyvtárból tervezett áramkörök731
Felhasználó-gyártó kapcsolat731
NMOS előgyártott chipek733
A Mikroelektronikai vállalat NMOS ULA sorozata733
DYNULA763
GA800 gate array780
CMOS előgyártott áramkörök788
NCM 3001Z789
A KFKI CG sorozata810
Bipoláris ARRAY-K828
SARY100 Schottky bipoláris array828
LINA1 lineáris array829
Az ULA-N és GATE ARRAY-N történő tervezés sajátosságai853
Kombinációs hálózatok kialakítása853
Aszinkron számlálók kialakítása854
Szinkron törlés megvalósítása855
A számláló típusának megválasztása863
A számlálók kimeneti állapotainak dekódolása864
A számlálók alapállapotba állítása a működés kezdeténél864
Az órajel szétosztása864
Monostabil multivibrátor létrehozása865
Át nem lapolódó, ellentétes fázisú jelek előállítása866
Nagy kapacitású pontok meghajtása867
A kapu-késleltetések jellege867
A vezetékek késleltetése870
A vezetékek terhelő hatása870
A működési sebesség növelése870
A logikai tervezés871
A layout tervezése872
Az áramkör ellenőrizhetőségének elősegítése a tervezés fázisában873
A layout ellenőrzése874
Cellakönytárak876
CET2 cellakönyvtár876
CET5 cellakönyvtár882
Géptermi gyakorlatok: Áramköri és logikai szimulációs programok
Az ETL egységes hálózat topológiai leíró nyelv891
Az ETL általános ismertetése891
Szegmensek891
Tranzisztor szintű leírás alapelemei892
Kapuszintű leírás alapelemei892
A TRANZ-TRAN áramkörszimulációs program894
A TRANZ-TRAN rendszer általános ismertetése894
Adatstruktúra894
Kiegészítő programok899
Futtatás899
Hibajelzések899
Az ANAL20 áramkörszimulációs program904
Az ANAL20-MOS analízis program általános ismertetése904
Adatstruktúra904
Futtatás912
Hibajelzések912
A LOBSTÉR logikai szimulációs program914
A LOBSTER rendszer általános ismertetése914
Adatstruktúra914
Futtatás930
Hibajelzések931
A LOGSIM logikai szimulációs program932
A LOGSIM rendszer általános ismertetése932
Adatstruktúra932
Futtatás935
Hibajelzések938
Géptermi gakorlatok: Layout tervező programok
A KULON grafikus maszk szerkesztő rendszer943
A KULON rendszer általános ismertetése
File-kezelés943
A rendszer használata944
A rendszer programjai944
A DRAW layout szerkesztő program945
Digitalizálás945
Szerkesztés, javítás946
A PLOTB layout rajzoló program945
A PREP és CHECK tervezési szabályokat ellenőrző programok949
A COMPIL alakzatokat téglalapokra bontó program950
A RESIZE méretváltoztató program950
Az ORDER pattern generátor vezérlő program951
A DECOMP formátum változtató program951
File kezelő parancsok952
A DOLPHIN maszktervező rendszer953
A DOLPHIN rendszer általános leírása953
Adatstruktúra953
Parancsok953
Futtatás966
Hibajelzések967
Az ICMASK grafikus maszk szerkesztő rendszer970
Az ICMASK rendszer általános ismertetése970
A grafikus leíró nyelv970
Az ICMASK rendszer programjai972
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem