A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A vallás titkai

Világirodalmi antológia

Fülszöveg

Az emberiség legnagyobb gondolkodói, költők és művészek évszázadok óta keresik, kutatják az igazságot a vallási kérdésekben. A kínzástól, a máglyahaláltól, a társadalomból való kiközösítéstől sem riadtak vissza az igazság apostolai, és bátran fellebbentették a titkok leplét. Ez az antológia is bizonyítja, hogy a tömegek tudatlansága és a felburjánzó babona ellen milyen merész harcot vívtak az elmúlt századok élenjáró tudósai, költői és írói, s milyen óriási terhet jelentett és jelent még ma is az emberiségnek a vallásos miszticizmus.
Az antológia a világirodalom legjelentősebb antiklerikális és vallásellenes műveiből mutat be szemelvényeket. Gazdag anyaga külön fejezetekre oszlik: Hogyan csinálják a csodákat? Szentek és relikviák, paradicsom és pokol; A szeplőtelen fogantatás és más misztériumok; Vallási üldözések és inkvizíciók; A siralom völgyének glóriája; Új nemzedék van felnövőben.
A vallás terhétől lassan mentesülő emberiség lelki felszabadulását készítették elő a... Tovább

Tartalom

Hogyan csinálják a csodákat
A vak játékos - Baldassare Castiglione7
A gózoni Szűz Mária - Mikszáth Kálmán10
Csodatevő vízben fürdöm - Egon Erwin Kisch15
Szereplés előtt - Stendhal32
Szentek és relikviák, paradicsom és pokol
Az elcserélt ládikók - Giovanni di Boccaccio39
Sok száz font szent csont49
Üzenet a túlvilágról - Jörg Wickram50
Kétféle fegyelem53
Stromfield a mennyországban - Mark Twain54
Édes embertársam - Nagyváthy János58
Én úgy látom... - Névtelen szerző58
A halál rémképei - Holbach59
Özvegyégetés - Charles de Montesquieu62
Papok csalása - Holbach64
Családi élet a Paradicsomban - Ernst Haeckel65
Konstancinápoly - Csokonai Vitéz Mihály68
Mozikaland - Móricz Zsigmond72
A szeplőtelen fogantatás és más misztériumok
Hat apáca - Vlagyimir Majakovszkij79
Az elefántcsontkapu - Multatuli83
Teremtés-dalok - Heinrich Heine91
A Biblia - Georg Christoph Lichtenberg93
Így keletkezett a Szentírás - Engels Frigyes94
Mennybemenetel - Lev Tolsztoj96
Pluma Negra és a szerzetes - B. Traven98
Egy vadember tapasztalatai - Bessenyei György105
Hogyan vélekedik róla? - Denis Diderot110
Vallási üldözések és inkvizíciók
A legeslegjobb világ - Voltaire115
Az inkvizítor kapzsisága - Giovanni di Boccaccio121
A cél szentesíti az eszközt - Claude Adrien Helvétius125
A földi Vénusz templomai - Friedrich Maximilian Klinger126
Isten bosszúja csodálatraméltóan tombolt131
Az apa hamvai - Charles de Coster132
Az inkvizíció áldozatai137
Véres keresztelő - William Z. Foster139
Kínvallatás - Charles de Coster141
Protestáns boszorkánypör145
Ami a vallási gyűlöletből fakad - Egon Erwin Kisch148
Jezsuiták menete - Gottfried Keller159
Lynch isten prófétája - Sinclair Lewis161
Nincs isten - Percy Bysshe Shelley166
A siralom völgyének glóriája
Hogyan lett világvallás a kereszténység? - Engels Frigyes171
Az őskereszténység - Engels Frigyes179
Egyház és hűbériség - Engels Frigyes181
A telhetetlen gabonazsizsik - Ulrich von Hutten184
A pápai kincsesláda - Walther von der Vogelweide185
Krisztus helytartójának böjtnapi reggelije186
Szent búcsús prédikáció - Charles de Coster187
A lázadó parasztok ellen - Martin Luther191
A megbilincselt emberiség - Ludwig Feuerbach198
A "szent fazék" - Christian Fürchtegott Gellert200
Papi ábrázatok - Heinrich Heine203
Ó, kedves susogás - Georg Weerth208
Tizenkét ferences barát - Jaroslav Hasek211
Legenda - Petőfi Sándor215
János pap országa - Arany János217
A röszkei dráma - Mikszáth Kálmán223
Egy kis séta - Ady Endre235
Milyen mély a papok zsebe? - Szamuely Tibor236
Svejk tábori misét celebrál a feldkuráttal - Jaroslav Hasek245
A köztársaság egyik királya - Makszim Gorkij260
A kereszténység szociális elvei - Marx Károly273
A vallás lényege - Marx Károly276
Szellemi pálinka - Lenin278
Kapitalizmus és vallás - Lenin279
Új nemzedék van felnövőben
Prometheusz - Johann Wolfgang von Goethe283
A gyüldei ifjakhoz - Petőfi Sándor285
Esze Tamás komája - Ady Endre287
Hosszú az úristen - József Attila289
Gyerekkor - Komját Aladár290
Az egyház tagja vagy még? - Erich Weinert292
Nincs semmi a természeten kívül - Holbach295
A világmindenség - az anyagok örök körforgása - Engels Frigyes296
Eljő majd az idő - Gotthold Ephraim Lessing297
Látomás - Johann Wolfgang von Goethe298
Mi az ateista? - Holbach299
A milotai isten-válság - Ady Endre300
Záróének az albigensekhez - Nikolaus Lenau303
Németország - téli rege - Heinrich Heine306
A vallás kezdete és vége - Engels Frigyes309
A fegyverek kritikája - Marx Károly311
Gyűlölet és harc - Ady Endre312
Szocializmus és vallás - Lenin314
Kérdések egy munkásasszonyhoz - Kurt Tucholcky315
Karácsonyi ének - Gábor Andor317
A papok istene - Ady Endre319
A tanulás dicsérete - Bertolt Brecht320
Marx felfedezte az emberi társadalom fejlődésének törvényét - Engels Frigyes322
Az ifjúság titka - Vlagyimir Majakovszkij323
Az ifjúság feladatai - Lenin325
Vallásod - Várnai Zseni331
Bolygóközi kiáltvány - Johannes R. Becher334
Utószó339
A kötet összeállításához felhasznált kiadványok jegyzéke342
A képek jegyzéke345
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem