926.628

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A Budapesti Ujságirók Almanachjának harmadik évfolyamát meleg szeretettel ajánljuk a magyar nagyközönség figyelmébe.
Nemcsak az Almanach irodalmi értéke teszi ezt indokolttá, hanem a czél is,... Tovább

Tartalom

Mikszáth Kálmán. Rózsaszínű rozsda1
Gyulai Pál. Estély előtt12
Herczeg Ferencz. Hangok a lagunában14
Vaszary Kolos. Aforizma17
Vargha Gyula. Kérdés18
Porzó. Budapesti hidak19
Wekerle Sándor. Aforizma28
Endrődi Sándor. Spiagudri29
Dr. Prohászak Ottokár. Az ondavai vámos30
Kossuth Ferencz. Aforizma37
Koronghi Lippich Elek. Márczius38
Tábori Róbert. A pótlék39
Gr. Andrássy Gyula. Aforizma45
Vikár Béla. Szivem46
Bársony István. Santa Maria di Leuca47
Gr. Apponyi Albert. Aforizma51
Cziklay Lajos. Isten lelke...52
Váradi Antal. Színészkaravánok53
Justh Gyula. Aforizma61
Palágyi Lajos. A költőhöz62
Tömörkény István. Tanyaverés63
Dr. Bánffy Dezső. Aforizma67
Sziklay János. Gyöngygyé vált könnyek68
Gr. Károlyi István. Aforizma73
Zsoldos László. Manfréd szerelme74
Darányi Ignácz. Szemelvények79
Szegedy-Maszák Hugó. Kossuth Lajos nyilatkozata Deák husvéti czikkéről 1865-ben80
Szterényi József. Aforizma88
Timár Szaniszló. Itélet után89
Dr. Eötvös Loránd. Aforizma94
Radó Antal. Kivándorló hajó95
Pásztor Árpád. Hogyan nősült meg Bedő Jóska96
Mezőssy Béla. Aforizma102
Zöldi Márton. A fordított kabát103
Gr. Zichy Nándor. Aforizma108
Thury Zoltán. Holnap109
Beöthy Zsolt. Aforizma112
Berkovich Miklós. Ébredés113
Dr. Cziklay Aladár. A Campagnán114
Dr. Prónay Dezső. Aforizma121
Balla Miklós. A papagály122
Dr. Hajdu Miklós. A mi határunkban130
Gr. Dessewffy Aurél. Aforizma140
Voinih Géza. Az új sarjadék141
Dr. Dóczi Lajos. Aforizma146
Rózsa Miklós. Kisérletek147
Gr. Majláth Gusztáv Károly. Aforizma152
Peisner Ignácz. Nyelvünk aesthétikájából153
Gr. Batthyány Tivadar. Aforizma155
Kézdi-Kovács László. Honyan esett Halász úr a hálóba156
Bolgár Ferencz. Aforizma163
Kereszty István. Hangulatok164
Rexa Dezső. Kolostorból-Kolostorba165
Ábrányi Kornél. Aforizma173
Farkas Emőd. A vitézebb őrmester174
Vlassics Gyula Aforizma182
Déry Gyula. Az orfeumköltő183
Günther Antal. Aforizma198
Than Károly. Aforizma193
Zempléni Árpád. Középkori képcsarnok194
Br. Nyáry Alber. A hontalan lélek201
Berzeviczy Albert. Aforizma210
Ugron Gábor. Aforizma211
Gara József. Gyermekszerelmek212
Molnár Viktor. Aforizma216
Gr. Hadik János. Aforizma217
Dr. Vetési József. Vittoria Accoramboni218
Szederkényi Nándor. Aforizma225
Kis Áron. Aforizma226
Pogány Béla. Meddő szerelmek227
Antal Gábor. Aforizma233
Gr. Majláth József. Aforizma234
Miklós Jenő. A csudagyerek235
Szily Kálmán. Aforizma240
Szemeres Miklós.Aforizma241
Kálnoki Lajos. Scherezádé meséje242
Tahly Kálmán. Aforizma247
Br. Kaas Ivor. Aforizma248
Urai Dezső. A "gyerekek"249
Párvy Sándor. Aforizma253
Popovics Sándor. Aforizma254
Dolcschall Alfréd. Aforizma254
Peterdi Sándor. A naplopók255
Halász Ferencz. Aforizma260
Sághy Gyula. Aforizma260
Kmety Károly. Aforizma261
Relle Pál. Bőrkerevetről262
Herczegh Mihály. Aforizma267
Földes Béla. Aforizma268
Lévai Mihály. Ferika269
Mezei Ernő. Aforizma274
Vargha Gyula. Aforizma275
Hamvay Ödön. Gróf Nákó Kálmánné276
Műmellékletek:
Donáth Gyula: Kút.
Faragó Géza: Vasárnap délután.
Glatz Oszkár: Tanulmány.
Halmi Artúr: Friedl.
-: Zongora-óra.
Lenbach: Nákó grófné arczképe.
Nákó Kálmánné: Kis czigányleány.
Olgyai Viktor: Reggel az erdőn.
Strobl Alajos: Szent István szobra a budavári Halász-bástyán.
Vadász Miklós: Jehova.
Zemplényi Tivadar: Érdekes vendég.
-: Nagypéntek.
Zichy Mihály: Petőfi apotheozisa.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907.

A borító javított, a lapokkal együtt kissé foltos. A kötés belülről javított. Zemplényi Tivadar Érdekes vendég című műmelléklete nélkül.

Állapot: Közepes
19.800 Ft
15.840 ,-Ft 20
79 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907. A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1907.

A borító kissé foltos, kopott. A gerinc vászonnal pótolt, a könyv kötése belülről megerősített. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. Néhány lap kissé szakadozott. a címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba