A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1907.

Harminczegyedik évfolyam

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 992 oldal
Sorozatcím: Egyetemes Philologiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Értekezések
Bezard Lucien: Ronsard Péter családjának és nevének eredetéhez572
Bíró Sándor: Arany János Nagykőrösön503
Bleyer Jakab: Fortunatus-népkönyvünk és német eredetije729
Boros Gábor: Lukianos hatása726
Cserép József: Bérard az Odyssseiáról404
Barkó Jenő: Kézirati tanulmányok Laonikos Chalkondyles történeti művéhez25
Erdélyi Pál: Várkonyi báró Amade László költészetéhez81
Heinlein István: Kirtikai jegyzetek Herodotos V. könyvéhez474
Hornyánszky Gyula: Totemisztikus nyomok a görög történetben177
Horváth Cyrill: Alexandriai szent Katalin verses legendája9
Horváth János: Dugonics "Cserei"-jének forrásai545
Incze Béni: Juvenalis pályája109
Kallós Ede: Gondolatok a philologiai párhuzamokról759
Kanyaró Ferencz: A Batthyányi-kódex mint unitárius graduál897
Karl Lajos: Árpádházi Szent Erzsébet a franczia krónikákban911
Marmorstein Artúr: Parabolae vulpium119
Marót Károly: A görög epikus hasonlatok és viszonyok a Homeros-kérdéshez386
Némethy Géza: Szövegjavítások Ovidius Szerelmeihez1
Pécsy Béla: Platon Politeiája és az aristotelesi Politika848
Pecz Vilmos: A görög nyelv dialektusai273
Székely Salamon: Az egyház a farce-ban és a sottie-ben214
Szigetvári Iván: Ferdinánd Bruntiére837
Verő Leó: Czvittinger és az Alggemeines Gelehrten-Lexikon412
Vértesy Dezső: Kalidasa Vikramörvasi-ja94
Vértesy Jenő: Hugo Viktor két posthumus költeménye46
Szigligeti822
Zlinszky Aladár: Toldi, a természetes ember369
Hazai irodalom
A magyar irodalom története, I. (megind. Beöthy, szerk. Badics) Császár Ernő594
Dr. Ányos István: Az okviszony ismerettana173
Bodor Aladár: Döbrentei Gábor erdélyi szereplése, Sallay Géza951
Csengeri János: A rómaiak. Geréb József591
Dugonics Adnrás Etelkája (Kiadja Prónai Antal)173
Schmidt Henrik: Egyetemes irodalomtörténet III.943
Édes Jenő: A Balatonfelvidéki népnyelv271
Pest Sándor: Hangátvetés a magyar nyelvben622
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Pauler Ákos58
Forgács János: Ntihart von Riuwental és természetlírája888
Galambos Dezső: Tanulmányok a magyar vonatkozó névmás használtáról622
Gyulai Pál: Katona és Bánk bánja174
Haraszti Gyula: Corneille és kora. Miklós Elemér866
Hazai könyvészet270
Herzfeld Miklós: Zacharias Werner417
Jakobinyi Péter: A görög sport. Vértesy Dezső781
James E. W. és Endrei Zalán: Az angol és magyar nyelv új szótára. Schmidt Márton600
Karenovics József: Zrínyi Miklós költészetünkben. Szabó Jenő63
Katona Lajos: Középkori legendák és példák. Botár Imre796
Kelemen Béla: Erzsébet királyné és az irodalom893
Klaszikus Regénytár V-VI. sorozat174
Kovács Dezső: Beniczky Péter élete és költészete. Bajza József420
Kunz Aladár: Toldy Ferenc. Császár Elemér779
Lengyel Miklós: Tompa Mihály élete és művei. Mitrovics Gyula228
Lévay József: Tompa Mihályról79
Magyar regényírók. IV. és V. sorozat. Császár Elemér419
Marót Károly: Fejezetek a Homeros-kérdéshez. Kallós Ede948
Mikes Kelemen, Zágoni: Törökországi Levelek (emlékkiadás). Császár Elemér60
MIkszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora. Kiss Imre507
Myskovszky Ernő: A magyar képzőművészet története893
Nagy József: A görög atomista fizikusok filozófiájának alapvonalai. Pauler Ákos946
Némäti K.: Nemzettörténelmünk ugor kútfője. Darkó Jenő444
Némethy G.: P. Ovidii Nasnis Amores. Hegedüs István857
Pekár Károly: A magyar nemzeti szépről. Mitrovics Gyula775
Prónai Antal: A piaristák színjátéka Pesten a XVIII. században. Császár Elemér868
Raffay Sándor: Újszövetségi apokrifusok. Hanuy Ferencz127
Szabó László: Az írás mestersége806
Szent Imre-Emlékkönyv893
Szent-Imrey György: Tompa Mihály. Lengyel Miklós950
Gróf Széchenyi István munkái. (II. sor. II.köt.) Császár Elemér125
Tomcsányi Lajos: Attikának kereskedelme. Incze József771
Várdai Béla: A Jugurtha-háború. Writh Gyula422
Vári Rezső: A classis philologia encyclopaediája. Pecz Vilmos221
Varjú János: A magyar szellemi művelődés történelme. V. F.972
Vende Ernő: Istvánfi Pál: Volter és Grizeldisz, Révai Sándor518
Vértesy Jenő: Kölcsey Ferencz. Szégedy Rezső767
Zenetudomány807
Zubriczky Aladár: Ókeresztény irodalom- és dogmatörténet. Révay József513
Külföldi irodalom
Alexici, G.: Geschichte der rumänischen Litteratur. Katona Lajos430
Ázad, H.: La Roseraie du Savoir. Kégl Sándor880
Baumgarten, Poland, Wagner: Die hellenische Kultur. Endrei Gerzson144
Bergmann, E.: Ist Die Braut von Messina einte Schicksalstragödie? Heinrich Gusztáv602
Beyer, V.: Die Begründung der ernsten Ballade durch Bürger. U. az423
Brunot F.: Histoire de la langue francoise, II. Birkás Géza612
Burckhard, M.: Dasd Niebelungslied. Heirich Gusztáv66
Capelli, A.: Cronologia e calendario perpetuo, Császár Elemér527
Christensen, A.: Muhammedanske Digetere og taenkere. Kégl Sándor882
Comptes-Rendsu du Congrés International d'Archéologie. Láng Nándor71
Die Bhagavadgitá (Richard Garbe) Kégl Sándor605
Die Handschriften der artiken Ärzte. Vári Dezső608
Eichendorff, J. von: Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands. Lám Frigyes884
Elsaesser: Nos in schola Latine loquimur. Incze József539
Ewers, H. H.: Führer durch die moderne Literatur: Gedeon Alajos148
Fumi: Limen indicum. Kégl Sándor882
Geffeken, J.: Aus der Werdezeit des chrsitentums. Révay József258
Graszl, P.: Geschichte der deutsch-böhmischen Ansiedelungen im Banat. Schmidt Henrik137
Greenfield, J.: Die Verfassung der persischen Staates. Kégl Sándor146
Hamann, H.: Die literarischen Vorlagen der Kinder- und Haus-märchen und ihre Bearbeitung durch die Brüder Grimm. Heinrich Gusztáv953
Henckell, K.: Deutsche Dichter seit Heinrich Heine. Sas Andor961
Horn, P.: Geschichte der türkischen Moderne. Venetianer Frigyes255
Jespersen, O.: Growth and structure of the english language. Kégl Sándor528
Kekule von Stradonitz, R.: Die grichische Skulptur. Csermelyi Sándor789
Kont, I.: Études hongroises. Vértesy Jenő786
Kont, I.: Geschichte der ungarischen Litteratur. Katona Lajos241
König E.: Ahasver, der ewige Jude, nach seiner ursprünglichen Idee u. seiner literarischen Verwechtung betrachtet. Heinrich Gusztáv870
Krebs, J. Ph.: Antibarbarus der lateinischen Sprache. Incze Béni73
Kroll, W.: Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert138
Leo, F: Der Saturnische vers. Förster Aurél251
Leo, J.: Johann Georg Sulzer und die Entstehung seiner Allgemeinen Theorie der Schönen Künste. Bleyer Jakub955
Lieblich, B.: Sanskrit Lesebuch. Kégl Sándor428
Martini, A. et Bassi, D.: Catalogus codicum Graecorum bibliothecae Amborsanae., Vári Rezső235
Merker: Studien zur neuhochdeutschen Legendendichtung. Heinrich Gusztáv135
Meyer, R. M.: Kriterien der Aneignung. U. az519
Müller, J.: das Bild in der Dichtung, Philosophie und Geschichte der Metapher. Marvit Károly959
Olshausen, W.: Friedrich von Hardenbergs Beziehungen zur Naturwissenschaft seiner Zeit. Gálos Rezső957
Paris, G.: Esquisse historique de la littérature francaise au moyenáge. Birkás Géza429
Persian historical texts, III. Kégl Sándor612
Roethe, G.: Günser Burchstücke des mittelniederländischen Renont68
Rosenberg, J.: Phonikirsche Sprachlehre u. Epigraphik. Mahler Ede886
Schuyler, M.: A bibliography of the Snaskrit Drama. Kégl Sándor5,30
Sörensen, S.: An index to the names in the Mahabhärata. U. az784
Steffen, R.: Isländsk och fornsvensk litteratur i urval. U. az785
Tardel, H.: »Der arme Heirich« in der neueren deutschen Dichtung. Heinrich Gusztáv233
The Little Clay cart (Shüdraka). Kégl Sándor426
Ubell, H.: Die griechische Tragödei. Révay József257
Vogliano, A. Ricerce sopra l'ottavo mimiambo di Heroda. Hegedüs István874
Wald, G.: Anthologie des Poétes francais contemporains. Gulyás Pál525
Wiese, B.. Altitalienisches Elementarbuch. Kubicsek Albert434
Wielamowitz-Möllendorf: Textgeschichte der griech. Bukoliker; Bucolici Graeci. Kallós Ede522
Wünsche A.: Die Planzenfabel in der Weltliteratur. Gragger Róbert Károly531
Philologiai programm-értekezések
Burger Artur: Báróczy Sándor Pályája. Császár Ernő521
Czapáry László: Ányos és Virág hazafisága. Nyilasi Lajos535
Fóris Miklós: Toldy Ferenc, Császár Ernő613
Fülöp Sándor: Az összetételek a Paul és a Wundt elmélete szerint. Szeremley Császár Lóránd964
Király Pál: A Forum Romanum. Finály Gábor963
Kovács Bernardin: Kézirati iskolai drámák a XVIII. századból. Gálos Rezső439
Lakatos Vincze: L. Annaeus Seneca Pázmány prédikációiban. Nyilasi Lajos149
Lassel, Eugen: Delphi,. Láng Nándor614
Madarász Flórisé: Jókai Mór regényei. Császár Ernő794
Márffy Oszkár: Lukianso hatása az utókor irodalmára és művészetére. Heinrich Gusztáv615
Márffy Oszkár: Lukianos, Hogyan kell történetet írni? (Fordítás) Vértesy Dezső438
Paál Gusztáv: Schiller egyénisége. Heinrich Gusztáv440
Pintér Jenő: Akadémiai törekvések a nyelvtudomány terén 1831-1850-ig. Nyilasi Lajos534
Révay József: Commodianus, az első keresztény latin költő élete és művei. Katona Lajos150
Tihanyi Gál: Helyesírásunk küzdelmei. Nyilasi Lajos792
Tompa Mihály, mint elegiaköltő. Révai Sándor442
Vadász Norbert: Dukai Takács Judit. Nyilas Lajos150
Vajthó Zoltán: Kisfaludy Károly: »Mátyás deák« czimű vígjátéka. Révai Sándor260
Wünchendorfer Aladár: Hauptman Gellért drámája. Heinrich Gusztáv259
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXXII. közgyűlése 1907. január 12-én151
Elnöki beszéd, Heinrich Gusztáv151
Titkári jelentés, Vári Rezső155
A pártvizsgáló bizottság jelentése157
Jegyzőkönyv a közgyűlésről161
Fölolvasó és választmányi ülések965
A B. Ph. Társaság tagjai979
A B. Ph. T. könyvállománya973
Vegyesek
A berlini éremtár gyarapodása450
A Ciris-kérdéshez971
A csikóbőrös kulacshoz970
Adalék iskoladrámáink történetéhez. Lukinich Imre267
Adatok az Ókori Lexikonban. Vértesy Dezső76
Amade egyik dalához. Gálos Rezső796
Angol bírálat Némethy Tibullusáról és Lygdamusáról540
A pécsi püspöki könyvtár Tinódi-kézirata. Révai Sándor799
A philologia halottai 1906-ban263
Arany Toldija az iskolában617
Aristarchos halála968
A száz legszebb latin vers450
Az Anjou-korabeli magyar humanizmushoz. Bleyer Jakab164
Az Odysseia chronológiája. Cserép József887
Az Urbikiios-Maurikios-kérdéshez972
Balassi Bálint virágénekeinek sorrendje. Harmos Sándor891
Bod Péter ismeretlen kézirata794
Cserei Mihály életéhez. Lukinich Imre268
Egy ó-angol költemény magyar vonatkozásai. Elek Oszkár968
Faludi Ferencz családjáról. Fodor Árpád448
Franczia bírálat Némethy Lygdamus-kiadásáról969
Herculanum nemzetközi felásatásának kérdése. Récsey Viktor797
Hibaigazítások, pótlás, nyilatkozat451
Jókai-levelek173
Kalocsay Endre (Nekrolog)75
Kazinczy Ferencz egy ismeretlen levele. Czeizel János170
Kisfaludy Károly és Lessing. Verő Leó890
Kisfaludy Sándor Balassa Bálintjához888
Kisfaludy Sándor három ismeretlen levele. Viszota Gyula445
Kónyi János életéhez166
Myron Diskobolosa449
Nátafalussy Kornél (Nekrolog)617
Némethy Tibullus-kiadása és a külföldi kritika77
Név- és tárgymutató979
Orsz. Pedagógiai Könyvtár172
Papyrus-leletek450
Pályázat latin költeményre. Nagy Zsigmond618
Petz Lipót Shakespeare-fordításai. Bayer József967
Philologiai pályázat974
Pontius Pilatus. Szőke Adolf801
Pontius Pilatus. Marmorstein Artúr890
Római sütőminták449
Schiller »Bürgschaft«-jának tárgya arab népmesében. Gragger Róbert Károly268
Schiller Tell-drámájához163
Steinschneider Mór (Nekrolog) Marmorstein Artúr262
Szetntjóbi Szabó László követelményeihez. Gálos Rezső537
Tannhäuser966
Válasz Hornyánszky Gyulának. Nyusztay Antal78
Vértesy Dezős és kalidása Vikramörvasi-ja. Schmidt József265
Zichyné Festetich Julia mint regényhős966
Zubrinczky Ókeresztény irodalomtörténetének bírálatához. Kmoskó Mihály619
Könyvészet
A magyar philologiai irodalom 1906-ban. Hellebrandt Árpád625
Külföldi könvészet: I. Modern philologia. Császár Elemér176
Külföldi könyvészet: II. Classica philologia. Láng Nándor453
Philologiai programm-értekezések 1905/06-ban79
Beküldött könyvek jegyzéke79
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem