A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Verses magyar Bohémia

Magyar-cseh verses kapcsolattörténeti olvasókönyv 896-2000

Fülszöveg

A Verses magyar Bohémia a maga műfajában egyedülálló próbálkozás. Az antológia a honfoglalás korától kezdve a 20. század végéig megjelent cseh vonatkozású, magyar nyelven íródott vagy magyar szerzők tollából származó versszövegeket tartalmaz. Zalabai Zsigmond e műveket a megfelelő irodalmi, művelődéstörténeti s történelmi kontextusba ágyazva magyarázza tudományos esszék és kommentárok, valamint filológiai aprólékossággal összeállított jegyzetapparátus segítségével.
Cseh tematikájú magyar versek megjelentetése különleges irodalmi eseménynek, unikumnak számít. Módszertani szempontból szintén egyedinek mondható e kötet, mely az irodalmi komparatisztika területét is jelentős mértékben gazdagítja, s egy szomszéd kultúra kapcsán a magyar irodalom és művelődés történetébe is betekinthetünk.

Tartalom

MIképpen küldé a húnok tanácsa Kusidot követségbe Szvatopluk pannóniai herceghez11
Minő ajándékot küldtek a húnok a pannóni hercegnek12
Miképpen győzték le hatalommal a húnok Szvatopluk pannónia herceget13
Ilosvai Selymes Péter: "Erős cseh vitézzel ottan szembe méne..."17
Vörösmarty Mihály. Toldy Csepelben19
Arany János: "Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől"24
Arany János: "Közel a határszél, egy iramot Prága"27
Arany János: "S ahol a forró víz kilövi sugárát..."42
Madách Imre: Nagyok eszköze43
Giskra-himnusz47
Arany János: Az egri leány50
Nagybáncsai Mátyás: Hunyadi János és Iszkra János55
Arany János: V. László59
Arany János: Mátyás anyja62
Mikszáth Kálmán: Szilágyi Erzsébet levele Hunyadi Mátyáshoz Prágába64
Humyadi Mátyás és Podjebrád György65
Vörösmarty Mihály: Széplak72
Kisfaludy Károly: Budai harcjáték74
Oszvald Árpád: Dalibor hegedűje79
Hamvai Kovács Zsigmond: Bocskay81
Szerelmi kaland Prágában82
Madách Imre. Prágai bölcselmek86
Tőzsér Árpád: Adalék a Nyolcadik színhez91
Bocatius János: Sorspanaszom98
Bocatius János: Köszöntő óda a magyar korona hazahozatalára99
Bocatius János: Fogadalmi hatsorosok102
Miskolczi Csulyak István: Bocatius Jánosnak Kassára105
Prágai András: Sebes agynak késő sisak107
Bohemia107
Hungaria109
V. Frigyes cseh király112
I. Keresztély herceg, cseh hadvezér113
I. Keresztély Vilmos érsek113
I. Miksa bajor herceg114
Joachim Ernő őrgróf, cseh hadvezér116
Thurn Henrik Mátyás gróf117
Dampierre Henri osztrák hadvezér117
Buquoy Károly gróf, osztrák hadvezér118
Gábor erdélyi fejedelem119
György Frigyes bádi herceg112
Hohenlohe György cseh seregvezér123
János György herceg124
Mansfeld Péter Ernő protestáns hadvezér125
János Ernő herceg, protestáns hadvezér127
Bohemiae ad proceres127
Bocatius János. Barátok, Bocatius sírjára ezt írjátok129
Simkó Tibor: A hajnali húszak130
"Csehek esetibül nem tanulánk régen..."131
Comenius János Ámos: Magyar ábécé134
"Hallottad-e Morvaországnak igáját..."136
"Fog nékünk adózni Morva, Szlézia is..."137
Morva égetése138
Tolvaj Ferenc: Pozony vármegyébül lőn gondja Morvának140
Pekri sem fázik meg Murvában...141
Kuruc Rákócziho vojny142
Amade László: Óh, sz. János, én héjános bűnös hozzád borúlok144
Amade László: Nem gondolok szíveddel...146
Amade László: Már gondolok szíveddel...148
Gvadányi József: Huszártánc Csehországban150
Csehországba153
Komlós Aladár: Ki tudja, hol154
Berzeviczy Pál: Óda a prágai könyvtárhoz155
Juhász Gyula: Kazinczy156
Kazinczy Ferenc: A karlsbadi fürdőre158
Batsányi János: A magyar író160
Csehországba és Morvába161
Csepreghy Ferenc: Szomorú lagzi161
Édesanyám rózsafája162
Hol a honom, hol a hazám...163
Sárosi Gyula: Új szabadság164
Sárosi Gyula: Huszárok, siessetek haza!165
Sárosi Gyula: Vindisgrétz166
Felsőbányai (?): Hiszek egy Istenben169
Szontágh Pál: Nem hiszek170
Sárosi Gyula: Ingeborg, önszületésnapján173
Sárosi Gyula: Budweisben175
Sárosi Gyula: Lisznyai Kálmánhoz176
Sárosi Gyula: Visszamelékezés a távolból178
Sárosi Gyula: A tücsökhöz178
Arany János: Karsbadi apróságok181
Arany János: Károly császár forrásaihoz182
Arany János: Karlsbadi versike183
"Hajh, de üdűlés helyt..."184
Arany János: Búcsú a fürdőtől185
"E helyt, feledve bút..."186
Arany János. "Köszönet e forrás csuda hévvizének"187
Schüpflin Aladár: Óda Comeniushoz188
Kaffka Margit: Morvamezőtől Uráig190
Kaffka Margit: A város193
Juhász Gyula: A magyar sorompó199
Juhász Gyula: A rohateci Márinál201
Juhász Gyula: Idegen sírok közt202
Szathmáry István: Jankó átka203
Szathmáry István: A csehekhez206
Hol a honom, hol a hazám... II.208
Ölvedi László: 1919. február 12-ike212
Willant Henrik: A vén cigány214
Győry Dezső: Hazátlanok a vonaton215
Győry Dezső: Mennek a kiutasítottak216
Mécs László: A prágai Vencel-téren218
Győry Dezső: Az 1920-as évek219
Győry Dezső: Újarcú magyarok221
Radnóti Miklós: C. Neumann & Söhne222
Radnóti Miklós: Tájképek224
Radnóti Miklós: Szerelmi ciklus 1927-28-ból225
Radnóti Miklós. Nocturno226
Radnóti Miklós: Szerelmi ciklus 1928-28-ból227
Radnóti Miklós: Nyár van228
Darvas János: Magyar végzet229
Darvas János: Valóság-város építünk230
Forbáth Imre: Na Maninách231
Forbáth Imre: Na Bojisti 14233
Forbáth Imre: Nocturno234
Forbáth Imre: Dejvice235
Forbáth Imre: A Három Strucchoz236
Forbáth Imre: Charlie238
Forbáth Imre: Schwarcz Bandi halálára239
Forbáth Imre: Elégia241
Vozári Dezső: Prágai hajnali vers242
Győry Dezső: Prágai magyar este243
Győry Dezső: Hídverés244
Baltazár Dezső: Karlsbadi hálasorok246
Erdőházi Hugó: Csak legyen a jövő Életke jövője247
Kosztolányi Dezső: Európa248
Földes Sándor: A költő halála251
Morvay Gyula: Még egyszer Wolker252
Forbáth Imre: Csütörtök délutáni nagy fantázia253
Forbáth Imre: Pünkösdi rózsák255
Győry Dezső: Emlék egy prágai panzióból256
Győry Dezső: Magyar fiatalok hangján Pestre és Prágába258
Szabó Béla: Csak az időt érzem258
Mécs László: Királyhelmeci gyerekek259
Győry Dezső: A kisebbségi kérdés262
Mécs László: Nem megyek Rodostóba263
Győry Dezső: Ablakok és vakablakok265
Győry Dezső: Afágia265
Forbáth Imre: Őszi dal 1938267
Forbáth Imre: Látomás268
Győry Dezső: Holdfogyatkozás a prágai szőlőhegyen269
Győry Dezső: Prágai körkép271
Szabó Lőrinc: Az Ipoly ünnepén273
Babits Mihály: Áldás a magyarra274
Mécs László: Két férfikönnycsepp275
Mécs László: A bányafüttyös válasza277
Győry Dezső: Találkozásom a nácihaddal278
Vozári Dezső: Lőw rabbi szobránál280
Győry Dezső: Julius Fucík emlékének281
Czímer Péter: Felvidéki magyarok282
Czímer Péter: Minek eddig...283
Tőzsér Árpád: Fejezetek egy kisebbségtörténelemből285
Gyurcsó István: Népvándorlás kora286
Csontos Vilmos: Beneshez289
Czímer Péter: Hontalanok291
Balogh László: A magyar paraszt292
A szétszórt magyarok könyörgése kilakoltatás idején!...293
Ellopták az apám sírját...294
Bábi Tibor: Bolyongtam sokat294
Cselényi László: Csallóköz virága296
Simkó Tibor: Se pénz, se tető300
Simkó Tibor: Kihal az alkony...301
Cselényi László: Rapszódia a bodrogközi szélről301
Bábi Tibor: Vándormadár303
Tőzsér Árpád: Fémek ideje304
Tőzsér Árpád: Katonák308
Simkó Tibor: Csillag, ne mondd...308
Cselényi László: A vonat este Prága felé indul309
Győry Dezső: A száztornyú város312
Győry Dezső: "Julek, sorsodon merengek..."314
Győry Dezső: A prágai merénylet Hitler vérebe - Heydrich ellen316
Győry Dezső: A pankráci guillotine317
Győry Dezső: Író győz a Gestapón318
Győry Dezső: Figuráid az "Utolsó felvonásban"319
Ozsvald Árpád: Királyszobrok321
Ozsvald Árpád: A Károly-hídon322
Ozsvald Árpád: Pinkasz-zsinagóga323
Ozsvald Árpád: Gólem324
Moyzes Ilona: Bányamélyben326
Moyzes Ilona: Lámpák327
Tóth Elemér: Prágai találkozás327
Ozsvald Árpád: Laterna magica329
Monoszlóy Dezső: Búcsú Mariánské Láznétól331
Rácz Olivér: Alkony a Vltaván332
Rácz Olivér: Prágai képeslap332
Rácz Olivér: Talán a téli este333
Tóth László: (út)Leírás avagy Németóra335
Farnbauer Gábor: Mentem csak ismét...339
Farnbauer Gábor: Szingularitás339
Kulcsár Tibor: Gyökerek341
Tőzsér Árpád: Optimista anziksz Karlovy Varyból344
Farnbauer Gábor: Szerelem345
Hodossy Gyula: Kép Csehországból347
Hodossy Gyula: Csehországi kirándulás 1989 nyarán348
Szászi Zoltán: Prága háztetői348
Bolemant László: Levél Prágába350
Függelék
Vörösmarty Mihály: Szózat352
Cesky Szózat353
Vlastenecká356
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi...359
Petőfi Sándor: Muzem bud'!359
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem