Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar csődjog alapjai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 231 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-940-440-3

Előszó

A csődjog a jogtudomány azon speciális határterületei közé tartozik, amely rendkívül szoros kapcsolatban áll a jogon kívüli világgal. Elsősorban természetesen a közgazdaság tudománnyal fonódik... Tovább

Tartalom

ELSŐ RÉSZ
A FIZETÉSKÉPTELENSÉG SZABÁLYOZÁSÁNAK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 9
Bevezetés 11
I. A CSŐD JOG FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 15
1. A kezdetek 15
2. Hozott-e újat a középkori jogfejlődés? 16
3. A klasszikus csődjog 18
4. A jogviszony alanyává válik-e az állam? 24
5. A reorganizáció 30
6. A fogyasztóvédelem megjelenése 33
7. Mentesítés 34
8. Az új német fizetésképtelenségi törvény 38
9. A történeti fejlődésből leszűrhető, kialakítható alapelvek 39
II. ALAKI CSŐDJOG (CSŐDELJÁRÁS) 46
III. A CSŐDJOGI DOGMATIKA 54
1. A csőd fogalma 54
2. A klasszikus (XIX. század) csődjogi rendszer dogmatikája 56
2.1. A csődjog alanyai 56
2.2. Az adós jogállása 57
2.2.1. Tájékoztatási kötelezettség 57
2.2.2. Az adós kezelési és rendelkezési jogának elvesztése 59
2.3. A hitelezők 62
2.3.1. A hitelezők csoportosítása 62
2.3.2. Hitelezők által elkövethető bűncselekmények az 1881-es magyar törvény szerint 63
2.4. Csődtömeg 64
2.4.1. Tömegköltség 65
2.4.2. Tömegtartozás 65
2.5. A csődtömeggondnok 65
2.6. Csődválasztmány 67
2.7. Csődbiztos 69
2.8. A csődnyitás joghatálya 69
2.8.1. Általános joghatály
2.8.2. Különös joghatály 70
2.9. A csődnyitás joghatályának kezdete 70
2.10. A követelések esedékessé válása 71
3. A hitelezői igények 72
3.1. Visszakövetelési jog 72
3.2. Külön kielégítési jog 73
3.3. Csődhitelezők 74
IV. NEMZETKÖZI CSŐDJOG 76
1. Általános áttekintés 76
2. A megoldás keresése 77
3. Az Isztambuli Egyezmény és a Tanács 1346/2000. számú rendelete 79
MÁSODIK RÉSZ
A FIZETÉSKÉPTELENSÉG
MAGYAR SZABÁLYOZÁSA 83
V. A MAGYAR CSŐDJOG ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 85
1. A történeti fejlődésből fakadó vonások 85
2. A csődjogi alapelvek érvényesülése hatályos csődjogunkban 86
3. Magyar csődjog nemzetközi összehasonlításban 87
3.1. Klasszikus csődjogi jellemzők érvényesülése 87
3.2. A gazdaságra méretezett csődjog 87
3.3. A legfőbb hiányosságok 87
VI. A MAGYAR SZABÁLYOZÁS 88
1. A csődtörvény keletkezésének körülményei 88
2. A csődtörvény felépítése 88
VII. A CSŐDELJÁRÁS ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KAPCSOLATA 91
VIII. CSŐDELJÁRÁS 93
1. Fogalom meghatározások 93
1.1. A csődeljárás meghatározása 93
1.2 Adós 94
1.3. Hitelező 95
1.4. Hitelezői választmány 95
2. A csődeljárás folyamata 96
3. Csődkérelem 96
4. Tárgyalás 98
4.1. A tárgyalás funkciója 98
4.2. A tárgyalás kitűzése, összehívása 99
4.3. A moratóriumhoz adandó egyetértés 100
4.4. Összeghatár megállapítása 101
5. Bejelentés 102
6. Bírósági végzés 102
6.1. Az eljárás megszüntetése 102
6.2. Fizetési haladékot biztosító végzés 103
7. A végzés közzététele 103
8. A moratórium 104
8.1. A moratórium joghatásai 104
8.2. A moratóriummal érintett követelések 105
8.3. A moratórium tartama 106
9. A moratórium meghosszabbítása, a hosszabbítás közzététele 107
10. Vagyonfelügyelő 107
10.1. A vagyonfelügyelő kirendelése 107
10.2. A vagyonfelügyelő feladatai 108
10.2.1. Az adós gazdasági tevékenységének ellenőrzése a hitelezők érdekében 108
10.2.2. Az adós vagyonának oltalmazása (az értékegyensúly biztosítása) 109
10.2.3. A csődegyezséggel kapcsolatos tevékenység 111
10.2.4. Beszámolás 112
10.3. Kifogás a vagyonfelügyelővel szemben 113
10.4. A vagyonfelügyelő díjazása 113
10.5. A vagyonfelügyelő felelőssége 114
10.6. A vagyonfelügyelői tisztség megszűnése 114
11. Csődegyezség 115
11.1. Reorganizációs program és egyezségi javaslat 115
11.2. Az egyezségi tárgyalás 117
11.3. Az egyezség tartalma 117
11.4. A csődegyezség megkötése 119
11.5. Az egyezség jóváhagyása 119
11.6. Az egyezség joghatásai 119
12. A csődeljárás lezárása 120
IX. FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS 121
1. Fogalom meghatározások 121
1.1. A felszámolási eljárás meghatározása 121
1.2. Adós 122
1.3. Hitelező 122
1.4. Hitelezői választmány 124
1.5. Vagyon 124
1.5.1. Időbeni osztályozás 125
1.5.2. A vagyon jogcíme szerint osztályzás 126
1.5.3. Óvadék 127
2. A felszámolás menete - a felszámolási eljárás főbb eseményeinek áttekintése 128
2.1. A felszámolási eljárás megindítása 129
2.2. A felszámolás első eseményei 129
2.3. Egyezség 129
2.4. A felszámoló eljárása 130
2.5. A felszámolási eljárás befejezése 130
3. A felszámolási eljárás megindítása 131
3.1. A felszámolási eljárás kezdeményezésére való jogosultság 131
3.2. A kérelem kötelező tartalma 132
3.3. A kérelem megvizsgálása 132
3.4. A fizetőképtelenség vizsgálata 133
3.5. Fizetési haladék 136
3.6. Bírósági végzés 136
4. A felszámolás első eseményei 137
4.1. A felszámolás kezdő időpontja 137
4.2. A felszámolás kezdő időpontjának joghatásai 137
4.3. A felszámolást elrendelő végzés közzététele 140
4.4. Bírósági feladatok 141
4.5. A hitelezői követelések bejelentése 141
4.6. A gazdálkodó szerv vezetőjének kötelezettségei 142
4.6.1. Tájékoztatási kötelezettség 142
4.6.2. Helyzetfelmérési kötelezettség 143
4.6.3. A vezető felelőssége 143
4.7. Egyes felszámolói kötelezettségek 144
5. Egyezség 144
5.1. Egyezség a csőd- és a felszámolási eljárásban 144
5.2. Egyezségkötő felek 145
5.3. Bírói egyezség 147
5.4. Az egyezségkötés rendelkezésére álló időtartam 148
5.5. Az egyezség elfogadása 149
5.6. Az egyezség tartalma 150
5.7. Az egyezség kényszeregyezség jellege 150
6. A felszámoló eljárása 151
6.1. A felszámoló 151
6.1.1. Ki lehet felszámoló? 151
6.1.2. A felszámoló érdek-képviseleti tevékenysége 154
6.1.3. A felszámoló jogállása 155
6.1.4. A felszámoló díjazása 157
6.1.5. Kifogás 160
6.1.6. A felszámoló felelőssége 163
6.2. A felszámoló tevékenysége 164
6.2.1. Helyzetértékelés és programkészítés 164
6.2.2. A gazdasági tevékenység további folytatása 166
6.2.3. A felszámoló szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége 166
6.2.4. A vagyon értékesítése 170
6.2.5. Kintlévőségek behajtása 171
6.2.6. Közérdekű feladatok ellátása 171
6.2.7. A felszámoló feladatai az eljárás lezárása kapcsán 172
7. A felszámolási eljárás befejezése 174
8. Felszámoláshoz kapcsolódó kérdések 175
8.1. Hitelezői követelések rangsora 175
8.1.1. A hitelezők helyzete egymáshoz képest 176
8.1.2. Hitelezői követelések rangsora a hatályos felszámolási szabályok szerint 176
8.1.3. A követelések besorolásának joggyakorlata 178
8.2. Helytállás a csődtömegből ki nem elégített követelésekért 184
8.2.1. Az állam felelőssége az adós vagyonából ki nem elégített követelésekért 184
8.2.2. A „F. a." tulajdonosainak mögöttes felelőssége - konszernjogi felelősség 185
9. Egyszerűsített felszámolás 185
HARMADIK RÉSZ
FÜGGELÉK 187
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar csődjog alapjai
Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar csődjog alapjai A magyar csődjog alapjai A magyar csődjog alapjai A magyar csődjog alapjai

A borító kissé elszíneződött, a gerinc töredezett. Néhány lapon ceruzás aláhúzás látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar csődjog alapjai A magyar csődjog alapjai

Több oldalon színes sorkiemelés látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
36 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar csődjog alapjai A magyar csődjog alapjai

Néhány lapon aláhúzások, jelölések és színes sorkiemelések láthatóak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba