A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveggyűjtemény a tudományos szocializmus tanulmányozásához I.

Az ELTE Természettudományi Karának hallgatói számára/Kézirat

Tartalom

Marx-Engels a munkásosztály történelmi hivatásáról7
Marx-Engels: A Kommunista Párt Kiáltványa25
Lenin a munkásosztály feladatairól és az osztályharcról42
Engels: A munkásosztály helyzete Angliában54
Marx: A szakszervezetek. Múltjuk, jelenük, jövőjük63
A tudományos-technikai forradalom és a munka strukturája65
Engels: A munkásosztály politikai akciójáról73
Marx-Engels: A nemzetközi Munkásszövetség 1871. szeptember 17-től 23-ig Londonban tartott küldöttkonferenciájának határozatai74
Lenin: Az osztályharc liberális és marxista fogalmáról75
Lenin: Mi a teendő?76
Engels az elméleti harc jelentőségéről76
A tömegek ösztönössége és a szociáldemokrácia tudatossága80
Lenin: Marxizmus és revizionizmus83
Jerzy J. Wiatr: Az "ideológia alkonya"?90
Marx: A Nemzetközi Munkásszövetség Szervezeti Szabályzata96
Az SZKP X. Kongresszusának határozatából99
Lenin: "Baloldaliság" a kommunizmus gyermekbetegsége102
A bolsevikok sikerének egyik alapvető feltétele103
A munkásmozgalom milyen belső ellenésgei ellen folytatott harcban nőtt fel, erősödött és edződött meg a bosevizmus?105
A "baloldali" kommunizmus Németországban, Vezérek - párt - osztály - tömeg106
Kell-e dolgozniok a forradalmároknak a reakciós szakszerveztekben?108
Részt kell-e vennünk a polgári parlamentekben?111
Semmiféle kompromisszumot?113
P. Togliatti: A munkásosztály politikai pártjának marxista felfogása117
Az MSZMP Szervezeti Szabályzata120
Marx-Engels: A Központi Vezetőség Üzenete a Kommunisták Szövetségéhez125
Engels: Az erfurti programtervezet birálata133
Lenin: A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban136
A legidőszerűbb politikai kérdés136
Mit ad nekünk az OSZDMP III. Kongresszusának az Ideiglenes Forradalmi Kormányról szóló határozata?139
Honnan fenyegeti a proletariátust az a veszély, hogy meg lesz kötve a keze a következetlen burzsoázia elleni harcban?144
A "forradalmi kommünök" és a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktaturája153
Gyengül-e a demokratikus forradalom lendülete, ha a burzsoázia eltántorodik a forradalomtól?157
Lenin: A proletariátus feladatai forradalmunkban164
Az OSZD(b)MP hatodik kongresszusa177
Marx levele L. Kugelmannhoz180
Lenin: A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről181
Lenin: A szocialista forradalom és a nemzetek önrendelkezési joga184
Lenin: A nemzetiségek, illetve az "autonomizálás" kérdéséhez189
Engels: A parasztkérdés Franciaországban és Németországban194
Lenin: Egy publicista naplójából. Parasztok és munkások201
Lenin: Előadói beszéd az OKP taktikájáról205
G. M. Dimitrov: Harc az egységfrontért a fasizmus és a háború ellen211
A fasizmus és a munkásosztály211
A munkásosztály egységfrontja a fasizmus ellen216
A kommunista pártok megerősítése és harc a proletariátus politikai egységéért220
Zárszó az augusztus 2-án elhangzott előadói beszéd vitája után221
A Népi Tömörülés programja222
Megállapodás az Olasz Kommunista Párt és az Olasz Szocialista Párt között az akcióegységről226
P. Togliatti: A Kommunista Internacionáló történetének néhány kérdése228
Jacques Duclos: A népfront, mint a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a városi középosztály kifejezője240
A. Galkin: A neofasizmus társadalmi gyökerei249
Betlen Oszkár: Népi demokratikus fejlődés Spanyolországban 1936-1939255
A Központi Bizottság politikai beszámolója a Bolgár (Kommunista) Munkáspárt V. Kongresszusán260
P. Togliatti: Demokratikus és haladó alkotmányt!265
Komját Irén: Népfrontpolitika az európai munkásmozgalomban270
P. Togliatti beszámolója az Olasz Kommunista Párt X. Kongresszusán283
Luigi Longo beszámolója az Olasz Kommunista Párt XII. Kongresszusán290
A Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának Kiáltványa299
A haladó demokráciáért, a szocialista Franciaországért299
A monopóliumok sujtotta valamennyi társadalmi réteg szövetségéért299
Mi a haladó demokrácia?300
Átmenet a szocializmusba303
A Kommunista Párt és élcsapat szerepe305
A demokratikus pártok és szervezetek együttmüködése a szocializmus épitésében306
Szocialista demokrácia és a szocializmus védelme307
Otto Reinhold: A demokratikus alternativáért vivott harci feltételeinek uj vonása az NSZK-ban310
G. Gyiligenszkij és I. Undaszinov: A refornizmus és a munkásosztály314
Lenin: A nemzeti és gyarmati kérdésről szóló tézisek tervezete323
Szentes Tamás: Osztályképződés az elmaradott országokban328
Rosztyiszlav Uljanovszkij: Az afrikai és ázsiai országok nemtőkés fejlődésének néhány kérdéséről335
A szocializmus eszméi Afrikában341
Kwame Nkrumah: A neokolonializmus mechanizmusa345
Lenin a szocialista és a tőkés államok békés egymás mellett éléséről353
A Központi Bizottság beszámolója az SZKP XX. Kongresszusának360
Mód Aladár: Korunk vitája366
Pécsi Ferenc: Az imperialista agresszió és a békés egymás mellet élés plitikája378
Az imperializmus elleni harc feladatai a jelenlegi szakaszban és a kommunista és munkáspártok, az összes antiimperialista erők akcióegysége384
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény a tudományos szocializmus tanulmányozásához I.

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba