Több mint 68.000 kötet Gyermek- és ifjúsági irodalom témakörből 25% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ifjúsági Szemle 1988/1-6/november

Ifjúságelméleti folyóirat VIII. évfolyam

Tartalom

1. szám
Decentralizáció és önállóság. Kerekasztal-beszélgetés a felsőoktatás-politikáról3
Polónyi István: Központi vezérlés helyett önállóság és piac. A felsőoktatás megújulásának lehetőségei gazdasági szempontból15
Horváth Attila: Reform és felsőoktatás27
Csehi Zoltán: Az autonóm modell "víziója". Egyetem - egy hallgató szemével36
Demokrácia és sokszínűség a felsőoktatásban. Soltész Anikó interjúja Nagy Imrével, a KISZ központi bizottságának titkárával48
Stumpf István: Szakkollégiumok - negyven év múltán54
Csapody Tamás: A joghallgatói lét anatómiája. Hallgatói viselkedéstípusok a budapesti jogi karon69
Révész Sándor: A minőségellenesség egysége vagy egység a minőségért? Vázlat a tanárképzésről83
Darvas Péter: Felsőoktatás és politika. Az 1986-os párizsi diáksztrájk nyomán88
Takács Géza: A fiatal lét rejtett vonásairól98
Balázs Magdolna: Békemozgalom és tömegbázishiány. Széljegyzetek egy újsághír margójára106
Külföldi lapokból 111
Az új lengyel felvételi rendszer
Felvételi vizsga nélkül a főiskolára
2. szám
Haza és haladás ma. Kortársi gondolatok nemzeti dilemmáinkról3
Csepeli György: A nemzet mint társadalmi nagycsoport. Gondolatok a nemzetté válás természetrajzáról16
Birta Zsuzsa: Láncszakadás. Egy fejtetőre állított világ30
Lázás Guy: Kik tartoznak a nemzethez? Fiatalok a magyarság ismérveiről és a határon túli magyarokról35
Kovács Éva:
Lantos Gabriella: "...hát hiszen magyarok vagyunk mi is!" Benyomások egy nemzetiségi táborról53
Dinnyés József: Évgyűrűk a Kárpátok felől65
Ágh Attila: Az elvesztett ifjúság69
Frank Iván: "Szerintem..." Közgazdász tanárjelöltek a létező és elképzelt szocializmusról83
A. Gergely András: Lokalitás - ifjúság - civiltársadalmi alternatívák93
Malonyai Péter: Sport és tudat102
Tagányi Zoltán: Törzsi rend az űrkorszakban? Vázlat a cigányság portréjához108
3. szám
Demokrácia és emberi jogok. Csizmadia Ervin interjúja Kukorelli István államjogásszal3
Szabó Máté: Spontán szerveződő ifjúsági csoportok a nyolcvanas években Magyarországon9
Szalay Péter: Gondolatok az ifjúsági törvényről19
Laki László: Lépni kell. Egy "más típusú" ifjúságpolitika felé24
S. Nagy Katalin: "Józan ésszel nehezen érthető..." Milyen kultúraközvetítő a kulturálatlan iskolai környezet?33
Neményi Mária: Új család - új modell? Az újraházasodottak szerepmintái48
Beszélgetés Katával, a "félhét éves" nővel60
Mihály Ildikó: Sokat adunk, de eleget-e? Veszélyeztetettek az iskolában66
Rácz József: Drogfogyasztás, személyiségjogok és a társadalmi kontroll74
Gazdaság és politika. Beszélgetés (1987). Reflexiók (1988)86
Balogh Iván: Jövőre irányult nemzedék - jövő nélkül. Két, Nyugaton megjelent kiadványról98
Dr. Szabó János: A leventeintézmény szervezeti fejlődése (1921-1944)103
4. szám
Pulay Gyula: Pályakezdők pályahátrányban3
Guba Zoltán: Kenyérkeresők. Riport14
Leveleki Magdolna: A struktúra változatlansága, a változatlanság struktúrája. Pályakezdő vegyészmérnökök22
Eperjesi László:
Molnár Erzsébet: A munkahely bábeli értekrendszere. A Közlekedési Múzeum fiatal dolgozói29
Szabó Miklós: Rendszertudat és nemzettudat. A mai magyar társadalom politikai tudatát meghatározó nmzedékek nemzettudatélményeiről39
Németh Zsolt: A nemzettudat önépítkezése. Nemzetképek az egyetemi klubokban, szakkollégiumokban52
Szabó Máté: Szempontok az új békemozgalmak problematikájához. Magyarországi és NSZK-beli tapasztalatok62
Kőszegi Ferenc: Új békemozgalom és tömegbázis. Vitacikk70
Balázs Magdolna: A mozgalom hite még nem a mozgalom. Vitacikk78
Cseri István: Újpesttől Újpestig. Riport88
Pál Tamás: Igazlátó nap egy szakmunkásképző intézetben. Kísérlet a demokrácia szervezésére96
Szeredi Pál: Alternatívákban gondolkodva. Kovács Imre elképzelései az 1945 után megvalósuló magyar társadalomról104
5. szám
Kéri László: Újfajta részvétel. Ifjúság, tagoltság, reformkor3
Boros László: Az ifjúság értékvilágának dilemmái. Értékorientációk - értékrendek - intézmények12
Csatáry Ildikó: Piac és ifjúság. Gondolatok a piacra (nem)szocializálásról24
Ifj. Marosán György: Gondolatok az egyén és a társadalom teljesítmény-visszatartásának okairól34
Mola György: Egy budapesti Amerikában. Riport41
Sáska Géza: Tudás, bizonyítvány, piac. A felnőttoktatás dilemmái48
Szeredi Pál: Szárszó üzenete56
Nem csak történelem. Beszélgetés Sebestyén Lászlóval63
Dr. Szabó János: Sik Sándor ifjúságnevelői hagyatékáról70
A DISZ Központi Vezetősége 1956. október 23-i ülésének referátuma. Dokumentum (A bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette: Ólmosi Zoltán)83
Külföldi lapokból
Erdély és a világ - Fejtő Ferenc és Emile Cioran beszélgetése
Adam Schaff levele majdani dédunokájához
George Orwell és regénye
Hány arca van a rendőrségnek?
A pártonkívüliek pártja
Az ifjúságra a világnézeti pluralizmus jellemző
Nyugatnémet vállalkozók értékrendjéről
Cserkészek a nyolcvanas években
Megtört a jég...
6. szám
Vass László: Mit is akar az ifjúság?3
Csizmadia Ervin: A másként gondolkodás. Megjegyzések a jelenség problématörténetéhez8
Hollós László: Ökológiai mozgalmak '8824
Csizmadia Ervin: A visszanyert ifjúság34
Balázs Magdolna: Velleitásaink meghaladása érdekében43
Szárszó 1988. Záródokumentum51
Czine Gáspár: A huszonnegyedik órában járunk. Közelítések a fiatal értelmiség közérzetéhez57
Dénes József bizonyságtétle megtérésről. Lejegyezte Szász János András65
Egy politikai mozgalom anatómiája a nyolcvanas évek végén Magyarországon. Biró Zoltánnal beszélget Szeredi Pál70
Ólmosi Zoltán: A Petőfi kör és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1956 nyaráig80
Körkép az egyesülési és gyülekezési jogról98
Külföldi lapokból103
Ki áll a hatalom fölött?
Feladatunk a rend biztosítása
Nincs-e itt az ideje demokratikus szövetség alakításának?
Nemzeti szimbólumok Észtországban
Novemberi szám - A KISZ országos értekezletére
Deák Gábor: Az állami ifjúságpolitikáról5
Harcsa István: Az ifjúság helyzete a társadalmi újratermelési folyamatokban13
Laki László: Az ifjúsági léthelyzet gazdasági-társadalmi összefüggései41
Török Gábor: Érdektudat, értéktudat49
Kéri László: Az ifjúság és a politikai változások55
Boros László: Az értékorientáció tényezői és típusai66
Soltész Anikó: A modellváltás feltételei és esélyei a KISZ-ben71
Nagy Imre: Ifjúság - KISZ - reformesélyek77
Stumpf István: Politikum, alternativitás - önszervező közösségek87
Szemelvények a konferencia vitájából93
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem